KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KESİN

Transkript

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KESİN
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 YILI KESİN HESAP ÖZETİ
TABLO 1- BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gider
Kodu
Gider Kodu Açıklama
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
09
Sermaye Transferleri
Yedek Ödenekler
2014 Mali Yılı
Harcaması
38.132.343,00
34.562.764,76
90,64%
8.442.650,00
6.044.243,81
71,59%
154.357.439,00 146.451.039,27
94,88%
3.500.000,00
4.749.836,96 135,71%
18.011.500,00
16.968.816,80
93,02%
102.290.607,00
92.710.601,12
90,63%
5.695.461,00
19.570.000,00
Toplam
Gider
Gerçekleşme
Oranı %
2014 Mali Yılı
Bütçesi
6.845.896,95 120,20%
0,00%
350.000.000,00 308.333.199,67 88,10%
05 Cari Transferler (Geçen Yıldan Devreden Ödenek) harcamanın içinde 238.706,58.-TL dir.
06 Sermaye Giderler i(Geçen Yıldan Devreden Ödenek) harcamanın içinde 317.623,90.-TL dir
Gelir Kodu
TABLO 2 - BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİR KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gelir Kodu 2014 Mali Yılı
Açıklaması Bütçe Tahmini
Vergi
01 Gelirleri
Teşebbüs ve
Mülkiyet
03 Gelirleri
Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
04 Gelirler
Toplam
Tahakkuk
2014 Mali Yılı
Tahsilâtı
Bütçeye
Göre
Net
Tahsilâ
t Oranı
Bütçeye
Göre
Tahsilât
Oranı
90,16
94,56
5.242.613,48 101,45
102,00
0,00
0,00
0,00
140.862.381,48
26.856.385,19
26.291.026,92
2.104.859,14
Red Ve
İadeler
2014 Yılı Net
Tahsilat
130.560.000,00
165.667.055,13
123.458.440,61
5.740.188,47
117.718.252,14
31.290.000,00
36.986.151,90
31.916.320,94
172.782,52
31.743.538,42
0,00
0,00
2.000.000,00
423.330,47
2015 Mali
Yılına
Devreden
Tahakkuk
47.948.802,99
05 Diğer Gelirler
Sermaye
06 Gelirleri
Alacaklardan
08 Tahsilat
Red ve İadeler
09 (-)
158.500.000,00
167.718.766,67
141.285.711,95
28.000.000,00
28.395.886,06
26.291.026,92
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
TOPLAM
350.000.000,00
398.767.859,76
322.951.500,42
6.336.301,46
316.615.198,96
82.152.660,80
0,00
88,87
93,90
89,14
93,90
0,00
90,46
92,27

Benzer belgeler

küçükçekmece belediye başkanlığı 2015 yılı kesin hesap özeti

küçükçekmece belediye başkanlığı 2015 yılı kesin hesap özeti KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KESİN HESAP ÖZETİ TABLO 1- BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI Gider Kodu

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BÜTÇE

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BÜTÇE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESAP ÖZETİ A.BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI Gider Kodu

Detaylı

116.593.509,69 129.114.938,54 105.251,85 BÜTÇE GELİRLERİ

116.593.509,69 129.114.938,54 105.251,85 BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 2015 Adı :

Detaylı