2017694* 2017694

Yorumlar

Transkript

2017694* 2017694
HDM 330/500
Bedienungsanleitungde
Operating instructions
en
Istruzioni d’uso
it
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
Manual de instruções
fr
es
pt
Gebruiksaanwijzingnl
Brugsanvisningda
Bruksanvisningsv
Bruksanvisningno
Käyttöohje
fi
Használati utasítás
hu
Οδηγιες χρησεως
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
el
pl
ru
Návod k obsluze
cs
Upute za uporabu hr
Návod na obsluhu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване
Instrucţiuni de utilizare
Kulllanma Talimatı
sk
sl
bg
ro
tr
ar
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcijalt
Kasutusjuhendet
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
uk
Пайдалану бойынша басшылықkk
ja
ko
zh
cn
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
1
‫ݤ‬
‫ݣ‬
‫ݥ‬
‫ݦ‬
‫ݧ‬
‫ݩ‬
‫ݨ‬
‫ݯ‬
HDM 330
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
HDM 500
2
POIOR]
+,7&%
‫ݭ‬
‫ݪ‬
‫ݬ‬
POIOR]
+,7&%
‫ݭ‬
‫ݪ‬
‫ݬ‬
POIOR]
+,7&5
‫ݮ‬
‫ݫ‬
‫ݬ‬
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
POIOR]
POIOR]
+,7&%
‫ݬ‬
POIOR]
POIOR]
+,7&%
‫ݬ‬
POIOR]
POIOR]
+,7&5
‫ݬ‬
3
4
3
5
6
7
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
8
+,/7,
9
10
11
12
13
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
14
15
16
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU
HDM 330/500 Sıkıştırma aleti
Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu
mutlaka okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzunun metninde Hilti HDM 330
veya HDM 500 manüel sıkıştırma aleti «alet» olarak
geçmektedir.
Bu kullanım kılavuzunu daima alet ile birlikte
muhafaza ediniz.
Alet parçaları ve kullanım elemanları
Aleti, sadece kullanım kılavuzu ile birlikte
başka kişilere veriniz.
İçindekiler
1 Genel bilgiler
2 Tanımlama
3 Aksesuar
4 Güvenlik uyarıları
5 Kullanım
6 Bakım ve onarım
7 Hata arama
8 İmha
9 Aletlerin üretici garantisi
Sayfa
127
128
128
129
129
131
131
131
132
1 Sayıların her biri bir resmi işaret eder. Metin ile
ilgili resimleri açılabilen sayfalarda bulabilirsiniz. Kılavuzu
okurken bunu açık tutunuz.
@ Kasetin girişindeki tutucu
; Kasetin takılması için ön yatak pimi
= Kasetin takılması için arka yatak pimi
% Tutamaklı paralel itme çubukları
& Kilit açma düğmesi
( Tutamak
) Sıkıştırma ve dozajlama için çalıştırma kolu
Aksesuar 1
+ Entegre piston ile siyah kaset 330 ml (11.1 fl.oz.)
veya 500 ml (16.9 fl.oz.)
§ Entegre piston ile kırmızı kaset 330 ml (11.1 fl.oz.)
veya 500 ml (16.9 fl.oz.)
/ Kasetteki kilit açma tuşu
Kullanım malzemesi
: 2 bileşenli siyah veya beyaz Hilti folyo tüpü, İçerik:
330 ml (11.1 fl.oz.) veya 500 ml (16.9 fl.oz.)
· 2 bileşenli kırmızı Hilti folyo tüpü, İçerik: 330 ml
(11.1 fl.oz.) veya 500 ml (16.9 fl.oz.)
$ Statik karıştırıcı
1 Genel bilgiler
1.1 Uyarı metinleri ve anlamları
TEHLİKE
Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep
olabilecek tehlikeler için.
İKAZ
Ağır vücut yaralanmalarına veya ölüme sebep olabilecek
olası tehlikeli durumlar için.
DİKKAT
Hafif vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol
açabilecek olası tehlikeli durumlar için.
1.2 Piktogramların açıklaması ve diğer uyarılar
İkaz işaretleri
tr
Genel
tehlikelere
karşı uyarı
Uyulması gereken kurallar
UYARI
Kullanım uyarıları ve kullanım ile ilgili diğer gerekli bilgiler.
Koruma
elbisesi
kullanınız
Koruyucu
gözlük
kullanınız
Koruyucu
eldiven
kullanınız
127
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
Semboller
Kullanımdan
önce
kullanım
kılavuzunu
okuyunuz
Atıkların
Ulusal atık
yeniden
değerlendirme
değerlendirmesini sistemi
sağlayınız
2 Tanımlama
2.1 Usulüne uygun kullanım
Alet, Hilti folyo tüpleri boşaltmak ve içeriğini dozajlamak
için uygundur.
Hilti HDM 330, HIT CB 330 ve HIT CR 330 Hilti kasetlerinin
kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır (bkz. Kısım 1).
Hilti HDM 330, 330ml (11.1 fl.oz) içerikli Hilti folyo
tüplerinin işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
Hilti HDM 500, HIT CB 500 ve HIT CR 500 Hilti kasetlerinin
kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır (bkz. Kısım 1).
Hilti HDM 500, 330ml (11.1 fl.oz) veya 500ml (16.9 fl.oz)
içerikli Hilti folyo tüplerinin işlenmesi için özel olarak
tasarlanmıştır.
Siyah kaset: Siyah veya beyaz folyo tüplü Hilti harç
sistemlerini işlemek için
Kırmızı kaset: Kırmızı folyo tüplü Hilti harç sistemlerini
işlemek için
Alette kullanım için üçüncü bir ürüne izin verilmez.
Alet profesyonel kullanıcılar için öngörülmüştür ve
sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı
yapılabilir. Bu personel meydana gelebilecek tehlikeler
hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır.
Alette onarımlara veya değişikliklere izin verilmez.
Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma
bilgilerine uyunuz.
Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece orijinal Hilti
aksesuar ve aletlerini kullanınız.
Aleti kendinize veya başka birine karşı tutmayınız.
Eğitim görmemiş personel tarafından uygunsuz işlem
yapılır usulüne uygun kullanılmazsa, alet ve yardımcı
gereçlerinden dolayı tehlike oluşabilir.
Çalışılabilecek sahalar: Şantiye, atölye, onarım, tadilat ve
yeni yapılandırmalarda.
Ulusal iş güvenliği taleplerinizi de dikkate alınız.
2.2 Standart donanımın teslimat kapsamına
aşağıdakiler dahildir
1
Alet
1
Hilti takım çantası veya karton paket
1
1
1
1
Koruyucu gözlük
Kullanım kılavuzu
Siyah kaset (opsiyonel)
Kırmızı kaset (opsiyonel)
3 Aksesuar
HDM 330
tr
Tanım
Kısa işaret
Tanımlama
Kaset
HIT CR 330
330 ml (11.1 fl.oz.), kırmızı
Kaset
HIT CB 330
330 ml (11.1 fl.oz), siyah
Tanım
Kısa işaret
Tanımlama
Kaset
HIT CR 500
500 ml (16.9 fl.oz.), kırmızı
Kaset
HIT CB 500
500 ml (16.9 fl.oz.), siyah
HDM 500
128
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
4 Güvenlik uyarıları
DİKKAT! Tüm talimatlar okunmalıdır. Bu güvenlik
uyarılarını dikkate alınız.
4.1 Çalışma yeri
a) Çalışma yerinin iyi havalandırılmasını sağlayınız.
b) Çalışma alanının iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
c) Çalışma
alanınızı
temiz
ve
aydınlık
tutunuz.Düzensiz veya aydınlatmasız çalışma
alanları kazalara yol açabilir.
d) Aletin kullanılması sırasında çocukları ve diğer
kişileri uzak tutunuz. Dikkatiniz dağılırsa aletin
kontrolünü kaybedebilirsiniz.
4.2 Kişilerin güvenliği
Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve aletle
mantıklı bir şekilde çalışınız. Yorgunsanız veya
uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altındaysanız
aleti kullanmayınız.Kullanım esnasında bir anlık
dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
4.3 Özenli çalışma ve kullanım
Aleti sadece usulüne uygun ve kusursuz durumda
çalıştırınız.
b) Sadece alet için izin verilen kasetleri kullanınız.
c) Hasarlı kaset/folyo tüp kullanmayınız.
a)
d) Alet, kaset girişindeki tutucu, basınç parçalarına
sahip itme çubukları ve kasetler pislikten
arındırılmış olmalıdır.
e) Aletin bakımını titizlikle yapınız. Hareketli
parçaların kusursuz çalıştığı ve sıkışmadığı,
parçaların kırılıp kırılmadığı veya hasar görüp
görmediği,
alet fonksiyonlarının kısıtlanma
durumlarını kontrol ediniz.
f) Aleti ve aksesuarlarını bu talimatlara ve özel
olarak bu alet tipi için yapılan tanımlamalara
uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve
yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz.
g) Alet açılmamalıdır. Onarımlar yalnızca Hilti Servisi
tarafından yapılmalıdır.
4.4 Kişisel koruyucu donanım
Aletin kullanılması sırasında kişisel koruyucu
donanımlar kullanılmalıdır: Koruyucu gözlük /
yüz maskesi, koruyucu eldiven ve koruyucu
elbise. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması
yaralanma riskini azaltır.
b) Yakında bulunan kişiler aletin kullanılması
sırasında kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır.
a)
5 Kullanım
DİKKAT
Sıkışma tehlikesi! Kaseti içeri doğru döndürürken
ellerinizi kaset giriş bölümünde tutmayınız.
İKAZ
Kullanmadan önce ürünün güvenlik veri formunu,
ambalaj üzerindeki uyarıları ve folyo tüp kullanım
kılavuzunu dikkate alınız.
5.1 Kaset seçimi 2
DİKKAT
Kasette hasar ve/veya kirlenme olup olmadığını
kontrol ediniz. Her iki piston da kasetin içinde kolayca
ve tamamen ileri-geri hareket edebilmelidir. Hasarlı
ve/veya aşırı kirli kasetleri değiştiriniz
UYARI
Kasetler aksesuar olarak temin edinilebilir.
Folyo tüp rengine göre uygun bir kaset seçiniz.
SİYAH kaset: SİYAH veya BEYAZ folyo tüp
KIRMIZI kaset: KIRMIZI folyo tüp
5.2 Folyo tüpün kasete yerleştirilmesi 3 4 5 6 7
UYARI
Folyo tüp kullanım kılavuzunda yazanları yerine getiriniz.
İKAZ
Folyo tüpün hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Asla hasarlı folyo tüp kullanmayınız.
1.
2.
3.
4.
5.
Kilit açma tuşunu basılı tutunuz.
İtme çubuğunu tamamen geriye çekiniz.
Alt taraftan hafifçe bastırarak kaseti aletten dışarıya
çıkarınız.
Aleti kasetle birlikte yan tarafından tek elle tutunuz
ve folyo tüpü ön taraftan dayanak noktasına kadar
kasetin içine itiniz.
Statik karıştırıcıyı folyo tüpün üzerine tamamen
vidalayınız.
129
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
tr
6.
Kaseti folyo tüple birlikte aletin içine yerleştiriniz ve
hafife bastırarak yerine oturtunuz (klik).
5.3 Önceki harcın boşaltılması
DİKKAT
Başlangıçta karıştırıcıdan çıkan harç kullanım için
uygun değildir. Geri çevrilen miktar ürüne özgüdür
ve ilgili kullanım kılavuzunda belirtilmiştir. - Karıştırıcı
değişikliğinden sonra da besleme geri çevrilmelidir.
İKAZ
Aleti kendinize veya başka birine karşı tutmayınız.
İKAZ
Dozajlama işlemine sadece
karıştırıcı ile başlayınız.
vidalanmış
statik
UYARI
Boşaltma işlemi başladığında folyo tüp otomatik olarak
açılır. Statik karıştırıcıda iki bileşenin karıştırılması
görülebilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Çalıştırma kolunu, tüp açılıp statik karıştırıcı içindeki
harç dışarı çıkana kadar tutamağa doğru çekiniz.
Bir strok için çalıştırma kolunu tutamağa doğru
çekiniz.
Gereken strok sayısına ulaşıldıktan sonra kilit açma
tuşuna basınız.
Önceki harcı boşaltınız.
Alet artık kullanıma hazır harcı dozajlamaya hazırdır.
5.4 Dozajlama 8
tr
1.
2.
3.
5.5 Folyo tüpün değiştirilmesi 9 10 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.6 Folyo tüpün imha edilmesi
UYARI
Dolu, kısmen boş ve tam olarak boşaltılmış olan folyo
tüplerin imha edilmesi hakkındaki bilgileri kullanım
kılavuzundan veya ürünün güvenlik veri formlarından
elde edebilirsiniz.
5.7 Kasetin aletten çıkartılması 12 13 14
1.
2.
3.
UYARI
Çalışmanın uzun süre kesilmesinden sonra kütle
karıştırıcının içinde kurur. Folyo tüp ile işlemeye devam
etmek için yeni bir karıştırıcı vidalayınız.
4.
5.
UYARI
Folyo tüp kullanım kılavuzunun harç uygulamaya ilişkin
diğer çalışma adımlarını çıkarınız.
7.
6.
5.
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
Kilit açma tuşunu basılı tutunuz.
İtme çubuğunu tamamen geriye çekiniz.
Alt taraftan hafifçe bastırarak kaseti aletten dışarıya
çıkarınız.
Kasetin üzerindeki büyük silindiri tutunuz.
Kasetin arka ucundaki kilit açma tuşunu basılı
tutunuz.
Kaseti arka taraftaki yatak pimi bölümünden
çıkarınız.
Kasetin gözünü ön yatak piminden çekiniz ve kaseti
aletten çıkarınız.
5.8 Kasetin alete yerleştirilmesi 15 16
1.
2.
3.
4.
130
Kilit açma tuşunu basılı tutunuz.
İtme çubuğunu tamamen geriye çekiniz.
Alt taraftan hafifçe bastırarak kaseti aletten dışarıya
çıkarınız.
Karıştırıcıdaki boşalmış folyo tüpü tutunuz ve
çekerek kasetten çıkarınız.
Yeni folyo tüpü dayanak noktasına kadar kasete
itiniz ve yeni karıştırıcıyı vidalayınız.
Kaseti folyo tüple birlikte alete yerleştiriniz ve hafifçe
bastırarak yerine oturtunuz (klik).
DİKKAT
Tamamen boşalan folyo tüpler yönetmeliklere uygun
şekilde imha edilmelidir.
DİKKAT
Karıştırıcının değiştirilmesi sırasında alet / folyo tüp
basınç altında olmamalıdır.
UYARI
Kırılan folyo tüpü, vidalanan karıştırıcıyla birlikte kasette
depolayınız. Kırılan tüpler sınırlı olarak depolanabilir. Ürün
kullanım kılavuzuna bakınız.
Çalıştırma kolunu tutamağa kadar tekrar tamamen
çekiniz.
Dozajlama işleminin kesilmesi durumunda kilit açma
düğmesine basınız.
Kilit açma düğmesine basılarak harç kütlesinin geri
akması önlenir.
Kilit açma tuşunu basılı tutunuz.
İtme çubuğunu tamamen geriye çekiniz.
Kasetin gözünü aletin ön tarafındaki yatak pimine
takınız.
Kasetin arka ucunu yerine oturuncaya kadar arka
yatak piminin altına doğru sürünüz.
Kaseti alete yerleştiriniz ve tutucuda doğru
konumda olmasını sağlamak için hafifçe aşağıya
doğru bastırınız (klik).
6 Bakım ve onarım
DİKKAT
Temizleme çalışmalarının öncesinde, yanlışlıkla
dozajlama yapılmasını önlemek için folyo tüpü
çıkartılmalıdır!
6.1 Aletin koruyucu bakımı
DİKKAT
Aletin özellikle tutamak yüzeylerini kuru ve temiz
tutunuz ve bu yüzeylerde yağ ve yakıt kalıntıları
olmamasına dikkat ediniz.
Aletin dış yüzeyini düzenli olarak hafif nemli bir bez ile
temizleyiniz.
İhtiyaç halinde itme çubuklarını yağlayınız. Alet ve
kasetteki ürün kalıntıları sertleşmeden önce bir temizleme
beziyle mümkün olduğunca hızlı temizlenmelidir.
Sertleşen kütleler ancak mekanik olarak temizlenebilir.
Bu esnada hiçbir arızaya neden olmamaya dikkat
edilmelidir. Temizlik için püskürtme aleti, buharlı alet
veya su kullanmayınız! Alet veya parçaları asla çözücü
bir maddeye daldırılmamalıdır. Kasetteki pistonu hareket
edebilir şekilde tutunuz!
6.2 Bakım ve koruma çalışmalarının kontrolü
Bakım ve koruma çalışmalarından sonra hareketli
parçaların kusursuz olarak çalışıp çalışmadığı ve sıkışıp
sıkışmadığı, herhangi bir parçanın kırık veya hasarlı olup
olmadığı ve aletin hatasız olarak çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
7 Hata arama
Hata
Olası sebepler
Çözüm
Çalıştırma kolu çekilemiyor.
Kaset tam olarak oturmuyor.
Kaset duyulabilir bir "klik“ sesi ile tam
olarak yerine oturtulmalıdır.
Kilit açma tuşuna basılmalıdır. Statik
karıştırıcı değiştirilmelidir.
Alet değiştirilmelidir.
statik karıştırıcı içindeki harç kütlesi
sertleşmiş.
Folyo tüp kendi kendine
açılmıyor.
Çalıştırma kolu zorlukla
çekilebiliyor.
İtme mekaniği arızalı.
Aletin kullanım ömrü sona ermiştir.
Folyo tüp çok soğuk.
Baskı kuvveti alet için çok yüksek.
Kaset alete tam olarak
yerleştirilemiyor.
Folyo tüp kasete tam olarak
yerleştirilmemiş.
Kaset duyulabilir bir "klik“ sesi
ile yerine oturmuyor.
Tırnaklar kirli.
İtme çubuğu tam olarak geri
çekilmemiş.
Tırnaklar arızalı.
Alet değiştirilmelidir.
Tüp sıcaklığı arttırılmalıdır (folyo tüp
kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır).
Kullanıma uygun alet seçimi.
Folyo tüp dayanak noktasına kadar
kasetin içine itilmelidir.
Kilit açma tuşuna basılmalı, itme
çubukları dayanak noktasına kadar
geri çekilmelidir.
Tırnaklar temizlenmeli ve kaset tam
olarak yerine oturtulmalıdır.
Kaset değiştirilmelidir. Problem
devam ederse Hilti Servisi'ne gidiniz.
8 İmha
DİKKAT
Donanımın uygunsuz olarak imha edilmesi aşağıdaki olaylara sebebiyet verebilir: Plastik parçaların yanması esnasında,
kişilerin hastalanmasına sebep olabilecek zehirli gazlar oluşur. Yetkisi olmayan kişiler tarafından dikkatsizce imha
edilmesi, ekipmanın uygun olmayan biçimde kullanımına yol açabilir. Ayrıca kendiniz ve üçüncü şahıslar ağır yaralanabilir
ve çevre kirlenebilir.
131
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
tr
Hilti aletleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım için ön koşul usulüne uygun
malzeme ayrımıdır. Bir çok ülkede Hilti eski aletlerinizi değerlendirmek için geri almaya hazırdır. Hilti müşteri hizmetleri
veya satıcınıza sorunuz.
9 Aletlerin üretici garantisi
Hilti firması sipariş verilen aletin malzeme ve üretim
hataları olmaksızın teslimatını garanti eder. Ancak işbu
garanti, aletin Hilti firmasının sunmuş olduğu kullanım
kılavuzu dikkate alınarak doğru çalıştırılması, kullanılması,
bakımı yapılması ve temizlenmesi halinde olduğu gibi,
teknik biriminin korunması; yani alet ile birlikte sadece
orijinal Hilti kullanım malzemesi, aksam ve yedek parça
kullanıldığı takdirde geçerli olacaktır.
Bunların dışındaki talepler konu ile ilgili olarak
aletin kullanıldığı ülkede yayınlanmış herhangi
zorunlu bir yönetmelik bulunmadığı takdirde
kabul edilmeyecektir. Hilti firması özellikle aletin
kullanımından veya aletin kullanılması sakıncalı
bir amaçta kullanılmasından dolayı bilinçli veya
bilinçsiz olarak sebep olunacak eksikliklerden veya
tr
132
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
bu eksikliklerden dolayı oluşacak hasarlardan,
kayıplardan veya masraflardan dolayı sorumlu
tutulamayacaktır. Aletin özellikle belirli bir amaç için
kullanımı veya elverişliliği konusunda herhangi gizli
bir teminat verilmesi kesinlikle yasaktır.
Tamirat veya parça değişimine ihtiyaç duyulması halinde
arızalanan alet veya parça arızanın tespitinin ardından
vakit kaybetmeksizin tamir edilmesi veya değiştirilmesi
için yetkili Hilti servisine gönderilmelidir.
İşbu hazır bulunan garanti belgesi Hilti firması tarafından
verilmesi gereken tüm garanti hizmetlerini kapsamakta
olduğu gibi garanti kapsamına dair daha önce veya
aynı anda yapılmış tüm açıklamaların, yazılı veya sözlü
anlaşmaların yerine geçecektir.
Hilti Corporation
Printed: 14.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069976 / 000 / 01
2017694 / A2
2017694
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 4064 | 0612 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2012
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2017694*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com

Benzer belgeler

TE DRS-6-A

TE DRS-6-A Tüm uygulamalar için Hilti delicinin yan tutamağını, TE DRS‑6‑A takılı olsa dahi, kullanınız.

Detaylı