süt kalitesine yönelik göze çarpan gelişmeler var

Yorumlar

Transkript

süt kalitesine yönelik göze çarpan gelişmeler var
38
Haber
Cornell QMPS (Quality Milk Production Services) Direktörü Prof. Dr. Paolo Moroni:
Türkiye’de özellikle yönetim açısından
süt kalitesine yönelik göze çarpan
gelişmeler var
Cornell QMPS (Quality Milk Production Services) Direktörü Prof. Dr. Paolo Moroni, Hipra’nın tüm dünyada, Cornell
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortak yürüttüğü bir proje çerçevesinde geçtiğimiz ay Türkiye’yi ziyaret etti. Bu
proje kapsamında Prof. Dr. Moroni yılda 2 veya 3 kez ülkemize gelerek Hipra ürünlerini kullanan büyük kapasiteli süt
işletmelerine Hipra Türkiye personeli ile birlikte teknik hizmetler veriyor.
Prof. Dr. Paolo Moroni ziyaretinde,
Hipra Türkiye Teknik ve Pazarlama
Müdürü Gökhan İlhan ile birlikte yoğun bir çiftlik çalışma programı gerçekleştirdiler.
•meme enfeksiyon vakalarının sayısında azalma,
Startvac kullanan sütçü işletmelerde,
süt kalitesi ve meme sağlığı üzerine
yoğunlaşan ziyaretler çerçevesinde
sağım rutinleri, yataklık yönetimi, süt
kalitesine yönelik yönetimsel yaklaşımlarda analiz edilerek;
•elden çıkarılan (satılan veya kesime
sevkedilen) hayvanların sayısındaki
düşüşler,
•azalan klinik ve sub-klinik mastitis
insidansı,
•enfeksiyon şiddetinde azalma,
•tedaviye kolay ve ekonomik yanıt
çerçevesinde Startvac kullananan işletmelerin ekonomik kazançları da değerlendirildi.
Daha
önceki
ziyaretlerine
kıyasla
Türkiye’de özellikle yönetim açısından süt kalitesine yönelik göze çarpan
gelişmeler olduğunu belirten Paolo
Moroni “analitik değerlendirilmeler
açısından eskiden çok zor ulaşabildiğimiz verilere anında ulaşmak gelişimin
en önemli göstergelerinden biri” dedi.
Geçmişte sürü tankı somatik hücre
sayısının takibi gibi basit parametler
bile düzenli olarak takip edilmiyorken bugün Türkiye’deki işletmelerde
klinik ve sub-klinik mastitislerin takibinin düzenli olarak yapıldığını ve
40
Hipra Türkiye Teknik ve Pazarlama Müdürü Gökhan İlhan: Mastitis’ten ölen ya da
Paolo Moroni: “Bugün için
dünya standartlarında değerlendirme kapsamına girebilecek ve örnek işletme olarak
sayılabilecek bir çok işletmeniz var ve bu sayının her geçen gün hızla artması ülkeniz
açısından heyecan verici.”
kesime sevkedilen hayvanların oranlarını takip ettiğimizde
% 50’lerin üzerinde düşüşler
görüyoruz.
hatta bakteriyolojik muayeneye bile
çok önem verildiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
Bazı işletmelerde, yönetimin bireysel
somatik hücre sayılarının tespit edilebilmesi için yatırım araştırmalarında
bulunduğunu belirten Paolo Moroni
“Bugün için dünya standartlarında değerlendirme kapsamına girebilecek ve
örnek işletme olarak sayılabilecek bir
çok işletmeniz var ve bu sayının her
geçen gün hızla artması ülkeniz açısından heyecan verici’’ dedi.
Hipra Türkiye Teknik ve Pazarlama
Müdürü Gökhan İlhan, Dr. Paolo
Moroni’nin ziyaretlerini dergimize şu
şekilde değerlendirdi:
“Prof. Dr. Paolo Moroni ile birlikte
yaptığımız çiftlik ziyaretlerinde özellikle meme sağlığı ve süt kalitesine
yönelik tüm güncel yaklaşımları öğreniyor ve bunları ülkemizde hızlı bir
şekilde sahaya entegre etmek için çalışıyoruz.
Yine Prof. Dr. Moroni ile ziyaretlerimizde, çiftliğin geçmiş ve güncel kayıtlarını karşılaştırmalı olarak analiz
ediyoruz ve Startvac’ı kullanan işletmelerde yapılan yatırımın, diğer bir
değişle Startvac maliyetinin, paraya
dönüşümünü çok rahatlıkla ölçümleyebiliyoruz. Bu; işletme yönetimi ve
işletme sahipleri açısından oldukça
memnuniyet verici olduğu gibi ayrıca
işletmede çalışan veteriner hekimlerin
ne kadar doğru bir karar verdiklerinin
algılanması açısından da çok önemli.
Startvac içeriğinde bulunan antijenler
yönünden vaka sayılarında ve klinik
vakalardan elde edilen bakteriyolojik
muayene sonuçlarında istatistiksel olarak ciddi azalmalar gözlemledik. Yine
S.aureus kökenli kronik mastitis vakalarında çok belirgin azalmalar ve işletme süt üretiminde buna bağlı artışlar
çiftliklerin tespit ettiği önemli avantajların başında geliyor. Dolaylı olarakta
enfeksiyon şiddetinde azalma, işletme
antibiyotik tüketimlerinde azalmalar
söz konusu.
Yine mastitis’ten ölen ya da kesime
sevkedilen hayvanların oranlarını takip ettiğimizde % 50’lerin üzerinde
düşüşler görüyoruz. Bugün, bir süt
ineğinin 4-5 bin dolar civarında maliyetinin olduğu düşünüldüğünde kesime ayrılan hayvan sayısında azalma
işletmeye ciddi bir gelir olarak dönüyor. Startvac kullanımına bağlı bu ve
benzeri diğer kayıpların azalmasından
kaynaklı kazanımları görmek memnuniyet verici.
Bu tür olumlu gelişmeleri kesin verileri ile tespit etmek bu ve benzeri üst
düzey teknik hizmetlerimizi devam
ettiren en önemli motivasyon kaynağımızdır”.

Benzer belgeler

hıpra uluslararası mastitis akademisi türkiye`deydi

hıpra uluslararası mastitis akademisi türkiye`deydi günü; meme içi infeksiyonlarının pato-biyolojisi ve epidemiyolojisi, memede immunite geli-

Detaylı