ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

Transkript

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
: Elif İdacıtürk Çeliköz
2.
Doğum Tarihi
: 18.08.1972
3.
Unvanı
: Öğretim Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu: Doktora Programı Öğrencisi
5.
Derece
Lisans
Alan
Sinema-TV
Yüksek
Lisans
Sinema-TV
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Enstitüsü
Yıl
1999
2003
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema –Televizyon Bölümü’nden “Peter Greenaway ve
Sineması’ başlıklı teziyle lisans mezuniyetini aldı
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema –Televizyon “Amerikan Bağımsız Sineması ve
John Cassavetes ” başlıklı teziyle yüksek lisans ünvanını aldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü ,Sinema Televizyon Bölümü, Doktora Programı, Tez
Aşaması, “Amerikan Bağımsız Sineması ve ‘Bağımsızlık’ Sorunsalı”
(tez tamamlanma aşamasındadır)
7.Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sempozyum : Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma (Kitaplaştırıldı)
Sunum Başlığı: Amerikan Bağımsız Sinemasında Kadın Yönetmenler
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
Sinemasal Dergisi, Ortak Kitap-2, Kış’98, Sam Sheppard’ın “Slient tongue” adlı filmine eleştiri yazısı
Didim 2000 Gazetesi’nde, Mayıs –Eylül döneminde, ‘Sinema Deyince’ başlıklı
köşede yazıları yayınlandı. (2006)
7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Lisansüstü Öğrencileri Sosyal Bilimler Sempozyumu –2 Sunum Başlığı:16.y.y’da Osmanlıda Meydana Gelen
Yapısal Bozulmalar çerçevesinde “Filler ve Çimen”
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanat Kültür ve Sanat Merkezi’nde
Video Clup Günleri’nde Seminer Sunumu : John Cassavettes’in “A Woman
Under The İnfluence”
7.6 Diğer Yayınlar
Kitaplar
Çeviri Kitaplar
Geoff King’ in ‘American Independent Cinema’ adlı kitabının çevirisini yapmıştır. Kitap şu an da düzeltme ve
redaksiyon aşamasındadır.
8. Projeler
Kısa Metrajlı Film Çalışması “Sen Hiç Çilek Sevmezsin ki!”(16dk.’30) 2003 AVRUPA Gezici Filmleri
Festivali Programına dahil edildi.
9. İdari Görevler
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12.Son iki yılda Verdiğiniz Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Senaryo Yazım Teknikleri
Sinema Tarihi
Prodüksiyon
Reklamcılığa ve Tanıtıma Giriş
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
13. Diğer İş Deneyimler
İzmir Film Festivali, Festival Görevlisi (1995-1998)
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, (2001-2002) Festival ofisi bünyesinde çalıştı.
“Lahmacun ve Pizza” adlı dizide (2002) Sanat Yönetmeni Asistanlığı
Yönetmeni: Tarkan KARLIDAĞ
“Çocuklar Duymasın” adlı dizide (2003) Sanat Yönetmenliği Asistanlığı
Yönetmeni: Raşit ÇELİKEZER

Benzer belgeler

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi Sempozyum : Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası ...

Detaylı

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi Günleri Seminer Sunumu : John Cassavettes’in “A Woman Under The İnfluence” (2004) Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi Sempozyum : Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma...

Detaylı