Slayt 1 - Ekonomi Bakanlığı

Transkript

Slayt 1 - Ekonomi Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ
(95/16/AT)
İSTANBUL
25 Mayıs 2012
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
1
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TÜRKİYE’DE ASANSÖRLE İLGİLİ
MEVZUAT DURUMU
 Asansör ve Tesisatı Talimatname ve Umumi Fenni
Şartnamesi (1946) (BİB)
12/05/1989 tarihli ve 20163 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanmış olan Asansör Yönetmeliği, (STB)
 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan Asansör Yönetmeliği, (STB)
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TÜRKİYE’DE ASANSÖRLE İLGİLİ
MEVZUAT DURUMU
 15/02/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)
 «Revize» 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Yönetmeliği
(95/16/AT)
 «Değişiklik»14/8/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Yönetmeliğinde
(95/16/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TÜRKİYE’DE ASANSÖRLE İLGİLİ
MEVZUAT DURUMU
 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
«Değişiklik» 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)
Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine
Uygun Asansör Montajı ve
Piyasaya Arzı
PİYASAYA ARZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
Asansörün Kullanım Ömrü Boyunca
Kullanıma Açılması, Bakımı ve Kontroller
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
5
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ÜRETİCİ, ÜRÜN VE UYGUNLUK
DEĞERLENDİRMESİ
Riskli Ürün
Risksiz Ürün
(Testleri OK yapar.)
(Testleri üretici yapar.)

95/16/AT kapsamındaki
Asansör ve Asansör Güvenlik
Aksamları …………………………………

…………………………………

…………………………………
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
6
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)
 Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında faaliyet
gösterecek olan asansör monte edenlerin ve asansör
güvenlik aksamı imalatçılarının, ürünlerini piyasaya
arz etmeden önce onaylanmış kuruluşlarla çalışarak
uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirme
zorunlulukları bulunmaktadır.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
7
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ’NİN İÇERİĞİ













AMAÇ
KAPSAM
DAYANAK
TANIMLAR
TEMEL GEREKLER VE STANDARDLAR
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
CE UYGUNLUK İŞARETİ
PİYASAYA ARZ
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR
TEDBİRLER
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
EKLER
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
8
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 AMAÇ
 İnsanların,
İnsan ve Yüklerin,
Sadece Yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler
ve asansörlere ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz
edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve
güvenlik gereklerini belirlemektir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
9
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 KAPSAM
 Bu Yönetmelik;
 Binalarda ve inşaatlarda sürekli olarak kullanılan
asansörleri ve bu asansörlerde kullanılacak, bu Yönetmeliğin
EK IV’ünde listelenmiş olan güvenlik aksamlarını,
 Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe
boyunca hareket eden asansörleri (Değişiklik; 14 Ağustos
2009 tarih ve 27319 sayı R.G.) ,
kapsar.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
10
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 KAPSAM DIŞI
 14/08/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör
Yönetmeliğinde 95/16/AT Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile
kapsam dışı maddesi revize edilmiştir.
 Hızı 0,15 m/s ve daha düşük olan kaldırma tertibatları,
 İnşaat şantiyelerinde kullanılan asansörler,
 Demir yolu hattında halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu
taşıma sistemleri,
 Askeri veya polis amaçları için özel tasarımlanan ve inşa
edilen asansörler,
 Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatları,
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
11
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 KAPSAM DIŞI
 Maden ocağı asansörleri,
 Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik
kaldırma tertibatları,
 Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatları,
 Makinalara bağlı olan ve makine üzerindeki bakım ve muayene
noktaları dahil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına
erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatları,
 Dişli rayda çalışan trenler,
 Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantları
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
12
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 DAYANAK
 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna,
 Avrupa Birliğinin 95/16/EC sayılı direktifine paralel,
hazırlanmıştır.
Asansör ve Teleferik Şube
Müdürlüğü
13
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TANIMLAR
 Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay
düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden
bir taşıyıcıya sahip olan ve
(1) İnsanların,
(2) İnsanların ve yüklerin,
(3) Taşıyıcıya girilebiliyorsa, yani bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya
girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin
kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz
edilmiş ise sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibat,
 Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılmak veya
indirilmek üzere taşındığı bölüm,
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
14
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TANIMLAR
 Asansör Monte Eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve
piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini
iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişi,
 Güvenlik aksamı imalatçısı: Güvenlik aksamının tasarım ve
imalatından sorumlu olan, güvenlik aksamına CE uygunluk
işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen özel veya
tüzel kişi,
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
15
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TANIMLAR
 Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya
ilk olarak hazır hale getirmesini,
 Model asansör: Teknik dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve
benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal
edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasıl karşılanacağının
gösterildiği; model asansör ile model asansörün tipleri olan
asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm
varyasyonların, maksimum ve minimum değerleri ile birlikte teknik
dosyada açıkça gösterildiği; temel güvenlik gereklerini sağlamak
bakımından muhtelif ekipmanın benzerliğinin hesaplama ve/veya
tasarım planları ile gösterilebildiği numune asansörü, tanımlar.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
16
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)
piyasaya arz edilecek asansörün
güvenlik aksamının;
kapsamında
ve asansör
 EK I : ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ
TASARIMI VE YAPIMI İLE İLGİLİ TEMEL
SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİNİ
karşılaması gerekmektedir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
17
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ
 EK I kapsamında olmayan muhtemel bir tehlike
durumunda ise Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (98/37/AT
EX – 2006/42/AT) Ek I’indeki 1.1.2 numaralı paragrafında
belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanır.
 95/16/AT kapsamında yer almayan ve Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (89/106/AT) kapsamındaki temel gerekler
asansörler için geçerlidir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
18
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 STANDARTLAR
 Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) uygulamalarında
da standartlar zorunlu değil, ihtiyaridir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
19
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 STANDARTLAR
Uyumlaştırılmış bir Avrupa standardının bir veya daha
fazla sağlık ve güvenlik gereğini kapsaması durumunda,
a) Bu standarda uygun monte edilmiş asansörlerin
yönetmelikte belirtilen ilgili temel gereklere uygun
olduğu,
b) Bu standarda uygun olarak imal edilmiş güvenlik
aksamlarının, gerektiği şekilde monte edilmeleri
bakımından asansörlerle ilgili temel gereklere
uygunluğu sağladıkları kabul edilir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
20
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)
KAPSAMINDAKİ HARMONİZE
STANDARD DURUMU
BİLGİSİNE ERİŞİM
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/
harmonised-standards-legislation/list-references/lifts/index_en.htm
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
21
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 STANDARTLAR
EK ZA
(Bilgi için)
AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİNİN TEMEL KURALLARINA
VEYA DİĞER ŞARTLARINA DAİR STANDARD MADDELERİ
Bu standard, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret
Birliği tarafından CEN’e iletilen talimat doğrultusunda
hazırlanmış olup, asansörlerle ilgili Direktifin (95/16/EC) temel
kurallarını destekler.
Bu standardın maddeleri, asansörle ilgili direktifin kurallarına
uygun bir şekilde destek verir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
22
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 STANDARTLAR (GÜNCEL)
•
TS EN 81 – 1 +A3 : ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ
İÇİN GÜVENLİK KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRİKLİ
ASANSÖRLER (TSE-TÜRÇE-MART 2011)
•
TS EN 81 – 2 +A3 : ASANSÖRLER- YAPIM VE MONTAJ
İÇİN GÜVENLİK KURALLARI- BÖLÜM 2: HİDROLİK
ASANSÖRLER (TSE-İNGİLİZCE-MART - 2010)
•
ZORUNLU UYGULAMA TARİHİ: 01/01/2012
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
23
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 STANDARTLAR
1. Değişiklik
Bakım ve muayene işlemleri sırasında kullanılan hareketli
(sökülebilir) koruyucuların bağlantı sistemleri, koruyucu
söküldüğünde koruyucu veya ekipmana sabit şekilde
bağlı olmalıdır.
2. Değişiklik
Beyan hızı ≤0,15 m/s olan asansörleri kapsamaz.
3. Değişiklik
İstem dışı kabin hareketine karşı koruma:
İstem dışı kabin hareketini duraktan uzakta durdurmak
için, asansörler koruma tertibatıyla donatılmalıdır.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
24
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
3. Değişiklik
 STANDARTLAR
Sistemden Beklenen Çalışma Şekli:
•
•
•
Kontrolsüz Hareketin Algılanması
Kontrolsüz Hareket Eden Kabinin Durdurulması
Kabinin Durduğu Konumda Kalması
•
Kontrolsüz kabin hareketini önleyici sistem,
EN 81-1/2 +A3 bölüm F.8 kapsamında uygunluk
değerlendirme işlemine tabii tutulmalıdır.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
25
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 STANDARTLAR
TİP KONTROLÜ
Durdurma elemanı/elemanları, kumanda devreleri ve istem dışı kabin hareketi
algılayıcısından oluşan sistem için başvuru yapılır.
DENEY RAPORU
− Başvuru sahibi ile deney laboratuvarı arasında belirlenen deney metodu,
− Deney düzeninin tanımlanması,
− Deney düzeninin içinde deney numunesinin yeri,
− Yapılan deney sayısı,
− Bütün ölçülen değerlerin kaydı,
− Deney sırasında yapılan gözlemlerle ilgili rapor,
− Kurallara uygunluğu göstermek amacıyla deney sonuçlarının değerlendirilmesi.
TİP KONTROL BELGESİ
Başvuru sahibi için iki nüsha, laboratuvar için bir nüsha olmak üzere 3 nüsha
olarak düzenlenmelidir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
26
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 STANDARTLAR
4. Değişiklik
Duraklarda kabinin normal durması ve seviyeleme
hassasiyeti
•
•
Kabinin durma hassasiyeti ± 10 mm olmalıdır,
± 20 mm lik seviyeleme hassasiyeti korunmalıdır.
Örneğin; kabinin yükleme veya boşaltılma safhaları
sırasında söz seviyeleme de 20 mm aşılırsa, bu durum
düzeltilmelidir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
27
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 YÖNETMELİK, HARMONİZE STANDARDLAR İLE
AT UYGUNLUK BEYANI ARASINDAKİ TEMEL İLİŞKİ
Asansörü monte edenin adı ve adresi,
Asansörün tanımı, tip veya seri detayları, seri numarası ve asansörün
montaj yapıldığı adresi,
Asansörün montaj yılı,
Asansörün uyduğu hüküm,
Kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
Uygun olduğu durumda AT tip incelemesini yapan onaylanmış
kuruluşun veya imalat gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun isim,
adres ve kimlik numarası
Asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza
sahibinin kimliği.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
28
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
29
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 UYGUNLUK
DEĞERLENDİRMESİ
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
30
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) KAPSAMINDA FAALİYET
GÖSTEREN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
KURULUŞLARI
ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR

Üye devletler tarafından atanmış
olan Onaylanmış Kuruluşlar

Ulusal Onaylanmış Kuruluşlar
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
31
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE GÖRE
UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ:
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), asansör güvenlik
aksamı imalatçısına ve asansör monte edene
Modüler yaklaşıma dayalı olarak geniş bir uygunluk
değerlendirme prosedürü sunmaktadır.
 Modül Nedir?
 İlgili mevzuat gereğince, ürünün taşıdığı risklere
göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi
tutulacağını gösteren yollardan her biridir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
32
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
33
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
ASANSÖRLERE YÖNELİK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
****




• CE uygunluk işareti, her
görülebilir şekilde iliştirilir.
Montajcının Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri
Asansörün İmâl yılı
Asansörün Tipi ( Modeli ), Seri Numarası
Beyan Yükü ve Beyan Hızı
asansör
kabinine
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
açıkça
ve
34
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARI
İÇİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
Asansör Yönetmeliğinin Ek- IV’ünde yer alan,
Durak kapılarını kilitleme tertibatı,
Fren (Paraşüt Sistemi),
Hız regülatörü (Aşağı ve yukarı doğru oluşabilecek olan aşırı hız
sınırlayıcısı),
 Tampon,
 Hidrolik asansörler için boru kırılma valfi,
 Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli
güvenlik ekipmanları,




Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
35
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR GÜVENLİK AKSAMLARI İÇİN
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
 AT Tip İncelemesi (Modül B) + Rasgele Kontrol İle
Tipe Uygunluk (Modül C),
 AT Tip İncelemesi (Modül B) + Ürün Kalite
Güvencesi (Modül E),
 Modül H (Tam Kalite Güvence Sistemi)
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
36
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
****
• CE uygunluk işareti, (Ek IV)’te listelenen güvenlik aksamlarının her
birine, eğer bu mümkün değilse güvenlik aksamına ayrılmayacak
biçimde takılan bir etiketin üzerine, iliştirilir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
37
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
 Yönetmelik kapsamına giren asansörler ve güvenlik
aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimi, Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
38
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR
 Bakanlık, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk
değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış
kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin
kaldırılmasını Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile
Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve Bilim, Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığınca
Onaylanmış
Kuruluşların
Görevlendirilmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair
Tebliğde (SGM:2010/7) belirtilen hükümler ve Yönetmeliğin
ekinde yer alan (Ek VII)’de belirtilen asgari ölçütlere göre
gerçekleştirir.
İlgili
uyumlaştırılmış
ulusal
standartların
düzenlediği temel ölçütlere uyan bir onaylanmış kuruluşun (Ek
VII)’nin gereklerine de uyduğu kabul edilir.
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
39
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN
ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR
Türk Standartları Enstitüsü (1783)
MEYER Uluslar arası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ltd. Şti. (1984)
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (2022)
ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi (2138)
KALİTEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (2179)
SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (2195)
UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. (2292)
 Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında AB tarafından görevlendirilen 246 adet
onaylanmış kuruluş bulunmaktadır. (21 Kasım 2011)
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
40
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ’NİN İÇERİĞİ
EKLER
EK I - ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ TASARIMI VE
YAPIMI İLE İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ
EK II – UYGUNLUK BEYANI İÇERİĞİ
EK III – CE UYGUNLUK İŞARETİ
EK IV – GÜVENLİK AKSAMI LİSTESİ
EK V – AT TİP İNCELEMESİ (MODÜL B)
EK VI – ASANSÖRÜN SON KONTROLÜ
EK VII - ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ATANMASINDA
DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER
EK VIII - ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)
EK IX - TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)
EK X - BİRİM DOĞRULAMASI ( Modül G )
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
41
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ’NİN İÇERİĞİ
EKLER
EK XI - RASTGELE KONTROL İLE TİPE UYGUNLUK ( Modül C )
EK XII - ASANSÖRLER İÇİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ
( Modül E)
EK XIII - ASANSÖRLER İÇİN TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)
EK XIV - İMALAT KALİTE GÜVENCESİ ( Modül D)
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
42
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
TEŞEKKÜR EDERİM
Sorularınız için
Tel : 0 (312) 201 55 97
Faks : 0 (312) 201 55 64
Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü
43

Benzer belgeler