TTA

Transkript

TTA
TTA RAPİD
KÖPEKLERDE ÇAPRAZ BAĞ
KOPUKLARININ SAĞALTIMINDA
YENİ BİR TEKNİK
Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalı
Giriş
• Diz Eklemi
(Articulatio genus)
Anatomik ve fonksiyonel olarak
arka ekstremitede önemli bir yere sahip
olan diartrodial (menteşe tarzında)
kompleks yapıda bir eklemdir.
Diz Ekleminin
Anatomisi
• Femur
• Tibiae
• Patellae
• Femorotibial eklem
• Femoropatellar
eklem
• Tibiofibular eklem
Diz Ekleminin
Önemli Anatomik Oluşumları
• Lig. Cruciatum Anterior
(LCA)
• Lig. Cruciatum Posterior
(LCP)
• Femoropatellar ligamentler
(medial ve lateral)
• Kollateral ligamentler
(medial ve lateral)
• Menisküsler (medial ve
lateral)
Diz Ekleminin
Fonksiyonel Mekanizması
• 2 yönlü hareket
Transversal düzlemde
fleksiyon / ekstensiyon
Longitudinal düzlemde
tibiae (rotasyonel h.)
• Normal duruştaki eklem açısı 105-160˚
• Fleksiyon hareketlerinde
65-90˚
• Ekstensiyon hareketlerinde
35-60˚
Ligamentum Cruciatum Anterior
(LCA) Kopukları
• Diz eklemi dejeneratif eklem hastalığının
ana nedeni
• Arka ekstremite topallığı
• Diz eklemi instabilitesi
“ Fonksiyon kaybı ile sonuçlanan, tibia
platosunun femur kondüllerine göre bir ya
da daha fazla yönde-düzlemde anormal,
doğru ya da rotatuar hareketi ”
Ligamentum
Cruciatum
Anterior
(LCA)
Kopukları
LCA Kopuklarında Etiyoloji
• Travmanın şiddetine bağlı olarak, ekleme
binen yükün CA’nın 4 katı olması gerekir.
• Aniden yapılan internal rotasyon
• Trafik kazaları
• Aniden alçak zemine düşme
• LCA’nın vasküler bozukluğu
LCA Kopuklarında Etiyoloji
•
•
•
•
•
Fossa intercondylaris’in anatomik darlığı
Vücut ağırlığı
Mizacının aşırı hareketli olması
OHE.
Arka ekstremitenin duruş bozuklukları
(genu varum, genu valgus)
• Fiziksel kondüsyon bozuklukları
• Diğer (yangı, kimyasal mediatörler,vb.)
LCA Kopuklarında
Klinik Tanı Yöntemleri
•
•
•
•
•
•
•
İnspeksiyon
Oturma testi
Öne çekmece hareketi testi *
Arkaya çekmece hareketi testi *
Tibial kompresyon testi *
Genu varum stres testi
Genu valgus stres testi
LCA Kopuklarında
Radyolojik Tanı Yöntemleri
• Diz ekleminin A/P ve M/L radyografileri
• Tibial kompresyonda M/L radyografi
Tibianın femura göre daha cranialde yer
alması
!!! DİAGNOSTİK BULGU !!!
• Osteoartritis (OA)
• Dejeneratif eklem hastalığı (DEH)
LCA Kopuklarının Semptomları
• AKUT LCA
• Ağrı
• Topallık
• Diz eklemi çevresi şişkin ve hassas
• Öne çekmece hareketi +
• Ekstensiyon / fleksiyonda krepitasyon
• Tibial kopmresyon testi +
• Medial kollateral bağ çevresinde ağrı
LCA Kopuklarının Semptomları
• KRONİK LCA
• Ekstremiteye yük bindirmeme
• Topallık (değişik derecelerde)
• Özellikle quadriceps kas grubunda belirgin
kas atrofisi
• Öne çekmece hareketi (çok az, belirgin
değil)
• Medial kollateral bağ ve menisküs
lezyonlarına bağlı olarak hissedilebilir ses
oluşumu
• Diz eklemi hiperekstensiyonunda ağrı
LCA Kopuklarına Güncel
Yaklaşım
•
•
•
•
Sağaltım Prosedürü
Ekstrakapsüler,
Tibiofemoral kopma kuvvetini ortadan
kaldırmaya yönelik,
Eklemi güçlendirmeyi amaçlayan,
Diz ekleminin biyomekaniğine dayanan
tekniklerdir (tibial plato düzeyi değiştirme
ve TPLO, TTA, Modifiye Maquet, TTO,
TWO, TTA Rapid).
Tuberositas Tibiayı
Öne Taşıma Tekniği (TTA)
• Biyomekanik çalışmalar
sonucunda,
Tibiofemoral kopma
kuvvetinden;
Tibial plato ile patellar
ligament arasındaki açı
(Patellar tendon açısıPTA) sorumludur !!!
Diz Ekleminin Biyomekaniği
Rationale
FpFve
Fj parallel
birbirine paralel
to FP
J is
* S. Tepic et al., WVOC
Keystone,
Feb 2006
2006,
Keystone
Rationale

Fleksiyon
geçiş–
Common
tangent
anoktasının
function ofharekete
flexion
bağlı olarak değişimi
* S. Tepic et al., WVOC
2006, Keystone
Keystone, Feb 2006
TTA sonrasında
PTA ve Vektörel
Kuvvet Bileşkesi
Rationale
TPLO
TTA
Keystone, Feb 2006
TTA Nedir ???
• Ekstraartiküler,
• Tibianın orijinal yapısı korunarak
tuberositas tibianın mediolateral yönde
transversal osteotomisi ile
serbestleştirilmesi ve
• TTA implantları yardımıyla, serbestleşen
tuberositas tibianın öne taşınmasının
ardından tibiaya fiksasyonu suretiyle diz
eklemine tekrar stabilite kazandırılması
tekniğidir.
TTA
Keystone, Feb 2006
TTA
İdeal M/L
Radyografi
Implantlar ve enstrümanlar
Pre-operatif planlama
• Geçisi kafes genişliği
Fizyolojik açı
135°
Tibial eksen metodu
Pre-operatif planlama
• TTA-Rapid kılavuz
Pre-operatif planlama
Figure 1 Preoperative measurements. This image shows the measurement
of the cranial cortex of the tibia using the TTA Rapid template (detail
of a 9mmcage template). Ideally, the cage is positioned 3–5mmdistal to
the joint surface, to be measured with the top side millimeter scale. With
the template in this position, the exact position of the Maquet hole along
the long axis of the tibia is determined. Using the horizontal millimeter
scale, the thickness of the cranial tibial cortex can be measured in the
appropriate region. This measurement determines the exact craniocaudal
position of the Maquet hole in the craniocaudal plane of the tibia. In this
case, a cortical thickness of 5mm was measured. These 2 measurements
combined result in the optimal position for the Maquet hole
relative to the tibia.
İmplantlar: Kafesler
• Her kafes üzerinde bilgileri basılıdır.
– TT’yı ne kadar öne itttiği
– Derinliği
İmplantlar: Vidalar
• 2.4mm titanium vidalar
• Altıgen başlı
• Uzunlukları 8 – 40mm
Materyaller: Matkap Ucu Kılavuzu
• L-biçimli kılavuz
– Dikey kısım:
• Kafes genişliği
– Yatay kısım:
• Milimetre ölçekli
– Matkap uç deliği
Materyaller: Matkap Uç Kılıfı
• 2 mm – 1.8mm
• Neden gerekli?
– Aslında 3 mm’lik Maquet deliği için kullanımı şart
değildir.
– 2 mm Maquet deliği için gereklidir!
– Vida deliklerinin açılması için gereklidir (1.8mm)!
Materyaller: Testere Kılavuzu
• Bileşenler?
– 2 farklı mandal boyutu (Ø2 and Ø3 mm)
– 1mm testere kılavuzu
– Uçlarında Ø2.5 mm ve Ø1.5mm çaplı delikler
Materyaller: Mandallar
• Ne işe yararlar?
– Mandallar:
• Maquet deliğine tutturularak testere
kılavuzunun sabitlenmesini sağlar.
–
2.5 mm veya 1.5 mm çaplı bir pinin “Tuber Gerdy” üzerine yerleştirilirmesine de kılavuzluk eder…
Materyaller: Testere kılavuzu
• Testere kılavuzu
– Titanium nitrate kaplı testere bıçağı
• “Hızlı kesim”
• 42 mm uzunluğunda x 15 mm genişliğinde
(0.8 mm kesim hattı)
• standart testerelere göre X2 kullanım ömrü
Materyaller: Levyeler
• 2 çeşit
– 3mm / 9mm
– 6mm / 12mm
• Yuvarlak köşeli
• Osteotomi hattını açmak için keskin kenarlı
Materyaller: Levyeler
• Fonksiyon?
– Osteotomy yapıldıktan sonra
– Osteotomy hattını açar/genişletir
– Osteotomi aralığını açık tutar
Materyaller: Bükücü
• 1 mm ve 1.5 mm oluklu
Materyaller: Kemik Tutucular
• Kesinlikle gerekli midir?
– Değil, ama işinizi kolaylaştırılar…
Materyaller: Kemik Tutucular
• Osteotomy sonrası kemiği kafese bastırır
Materyaller: Kemik Tutucular
• Osteotomy sonrası kemiği kafese bastırır
Materyaller: Kemik Dolguları
• Hydroxy-Apatite Kemik Pasta
• Kimyasal kompozisyonu kanselloz kemiğe çok
benzer, kemiğe destek olup, rejenerasyonu
hızlandıran ideal bir materyaldir.
Adım Adım Operasyon
Protokolü
Ölçümler
• Önemli ölçümler:
– Kullanılacak kafesin boyutu
– Cranial korteks kalınlığı
Maquet Deliğinin Açılması
• Distal infrapatellar
bursa’ya 1.2 mm
çaplı bir pin
yerleştirilir.
• Neden???
Maquet Deliğinin Açılması
Maquet Deliğinin Açılması
Maquet Deliğinin Açılması
Maquet Deliğinin Açılması
Maquet Deliğinin Açılması
Maquet Deliğinin Açılması
Maquet Deliğinin Açılması
Maquet Deliğinin Açılması
Testere Kılavuzunun Kullanımı
Gerdy’s tubercle bölgesine 2.5 mm çaplı bir pin yerleştirin.
Testere Kılavuzunun Kullanımı
• Mandalı yerleştirin
Testere Kılavuzunun Kullanımı
• Testere kılavuzunu
yerleştirilen pin ve
mandalın üzerine
yerleştirin.
• 2 farklı delik:
– 1.5 mm küçük köpekler için
– 2.5 mm büyük köpekler için
Testere Kılavuzunun Kullanımı
Testere Kılavuzunun Kullanımı
Testere Kılavuzunun Kullanımı
Osteotomide Derinlik Ölçümü
Osteotomi Hattının Açılması
Osteotomi Hattının Açılması
Kafesin Şekillendirilmesi
Kafesin Yerleştirilmesi
Kafesin Yerleştirilmesi
Kafesin Yerleştirilmesi
Kafesin Yerleştirilmesi
Kafesin Yerleştirilmesi
Kafesin Yerleştirilmesi
Osteotomi Hattının Greftlenmesi
Operasyon Yarasının Kapatılması
• Fasiayı X dikişleri ile kapatın,
• Standard biçimde kapatılır.
Figure 9 Radiographic follow up. (A,B) immediate postoperative
radiographs. (C) Mediolateral radiographic projection 1 month
postoperative.
Note the mineralization in the osteotomy gap and inside the cage.
The Maquet hole and osteotomy line are still clearly delineated. (D)
Lateral projection 3 months postoperative. Note that the Maquet hole
and the distal part of the osteotomy are healed. The mid‐section of the
osteotomy underneath the cage still shows some incomplete healing
with new bone formation.
3. VETERİNER ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
8-10 Mayıs 2015
ANTALYA
www.3votderkong.org
TEŞEKKÜRLER …

Benzer belgeler