İngiltere`de kaya gazına yönelik yatırımların boyutu 33 milyar avroya

Yorumlar

Transkript

İngiltere`de kaya gazına yönelik yatırımların boyutu 33 milyar avroya
Basın Bülteni
22 Mayıs 2014
İngiltere’de kaya gazına yönelik
yatırımların boyutu 33 milyar avroya
ulaşacak
Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY’nin İngiltere Kıyı Operatörleri
Grubu’na (UKOOG) özel hazırladığı rapora göre, İngiltere’deki kaya gazı üretimine
yönelik yatırımların boyutu 33 milyar avroya ulaşacak ve bu gelişmeler sonucunda
64 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Bölgede 2032’e kadar 4 bin kuyunun açılacağı
tahmin ediliyor. Türkiye’nin sahip olduğu kaya gazı rezervine ilişkin yapılan
çalışmalara göre ise, Türkiye 10 ila 40 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak ölçüde
rezerve sahip.
Denetim ve danışmanlık firması EY’nin İngiltere Kıyı Operatörleri Grubu’na özel
hazırladığı rapor, İngiltere’deki kaya gazı üretimine yönelik yatırımların boyutunun 33
milyar avroya ulaşacağını ve bu gelişmenin sonucunda ise 64 bin kişiye iş imkanı
yaratılacağına vurgu yapıyor. 2032’e kadar 4 bin kuyunun açılacağı tahmin edilen
bölgede, kaya gazı araştırmalarının sondaj kuyuları ve atık su sektörüne yönelik talebi
de arttıracağı düşünülüyor.
Türkiye’nin kaya gazı ile ilgili potansiyeli üzerine değerlendirmede bulunan EY
Türkiye Enerji ve Altyapı Sektörü Lideri Ethem Kutucular ise, “Türkiye'de
yürütülen kaya gazı arama çalışmalarına göre, ülkemizin yıllık 40 milyar metreküp
doğal gaz ihtiyacını 10 ila 40 yıl arasında karşılayacak kadar önemli bir rezerv
potansiyeli var. Çalışmaların hızlandırılarak rezervler hakkında net tespitlerin yapılması
ve enerji politikamızın bu doğrultuda gözden geçirilmesi ülkemiz için çok önemli” dedi.
Yapılan araştırmalara göre İngiltere’nin Mancester, Liverpool ve Shiefield bölgelerinde
1.3 trilyon kübik feet kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin edilirken, bu miktarın
İngiltere’nin yarım yüz yıllık doğalgaz talebini karşılayacağı öngörülüyor.
Rapora göre, özel ekipman ve hidrolik çatlatmaya yönelik faaliyetlerin toplamı 17 milyar
avroyu bulacak. Kaya gazı araştırmaları sonucunda 4.1 milyar avro atık, depolama ve
taşıma gereksinimlerine, 2.3 milyar dolar avro ise çelik ihtiyaçlarına harcanacak.
Çalışma aynı zamanda, kaya gazına ulaşmak için gerekli altyapı ve tedarik zincirlerinin
oluşturulması açısından hükümetin ve sektörün şimdiden adım atması gerektiği
konusunda uyarıda bulunuyor.
EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli
hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle
tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için
daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited'in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan bir veya daha
çok üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti
sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.
© 2013 EYGM Limited. Tüm Hakları Saklıdır.
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak
olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

Benzer belgeler