1 Temmuz 2010 - Aslan Consulting Hüseyin Aslan

Yorumlar

Transkript

1 Temmuz 2010 - Aslan Consulting Hüseyin Aslan
01 /07/2010
Yıl: 1, Sayı: 1
e-haber
Değerli Müşterilerimiz,
İçindekiler
Merhaba
1
Zenito taşındı
1
Sosyal güvence kasası kaydı 2
„Starter-bvba‟
2
Şirketler için restafval
2
Horeca‟da btw indirimi
2
Aslan Consulting bvba
çeşitlilikte öncü
3
Bizde neler değişti?
3
Alkol ve uyuşturucu denetimi 3
Sakın unutmayın!
3
Bundan böyle Aslan Consulting
BVBA olarak siz kıymetli
müşterilerimizi genel işletmecilik,
ticari alandaki yenilikler, genel
piyasa, sizleri ilgilendireceğini
tahmin ettiğimiz haberler, mevcut
kanunlar ve yeni çıkan kanunlar
gibi konularda bilgilendirmek
amacıyla AS-CON e-haber adında
ve üç ayda bir olmak üzere bir
bilgilendirme bülteni çıkarmaya
karar verdik.
E-haberin ilk sayısını aslında Nisan
ayının içerisinde çıkarmayı
planladık ama işlerin yoğunluğu
sebebi ile yazılarımıza gereken
zamanı ayıramadık. Bundan böyle
e-haber Ocak, Nisan, Temmuz ve
Ekim aylarında düzenli olarak email adresiniz yoluyla sizlere
ulaştırılacak.
E-haberde ayrıca yukarıda
bahsettiğimiz konuların yanında
işlerinizle ilgili bazı yasal ödeme
dönemleriniz, şahsi veya kurumlar
vergileri dönemleriniz gibi
hatırlatmalar ve bunlara bağlı olan
gerekli bilgi ve belgelerden
bahsedilecek. Ucuz personel
istihdamı, mevcut subvansiyonlar,
kredi veya yardımlar gibi konulara
da mutlaka değinilecek.
Bu bilgileri sizlere
aktarırken sayfalarca yazıp sizleri
boğmayacağız. Her konuyu
kısaca, anlaşılır bir dille ve öz olarak
işlemeye gayret göstereceğiz. Ehaberimiz toplam bir kaç sayfadan
oluşacak ve Türkçe ve Hollandaca
olarak hazırlanacak.
Şimdiden „e-haber‟den en iyi
şekilde faydalanmanız dileğiyle
işlerinizde başarılar diliyorum.
Kendim ve ekibim adına,
Saygı ve selamlarımızla,
Hüseyin Aslan
Mail adresiniz
değiştiğinde
bize de haber
vermeyi
unutmayın!
Zenito taşındı
SVMB 1 Ocak 2010‟dan itibaren
adını Zenito olarak değiştirdi. Sosyal
Güvence Kasası „INTERSOCIALE‟ da
bundan sonra Zenito‟ya bağlı
olacak.
Louizastraat 10, 2000
Antwerpen‟deki adres ise 25 Ocak
2010‟dan itibaren Oudeleeuwenrui
25, 2000 Antwerpen olarak değişti.
1
Sosyal Güvence Kasası Kaydı
Esnaflara ve şirket yöneticilerine
tanınan 90 günlük Sosyal Güvence
Kasası‟na kayıt süresi 1 Nisan 2010
tarihinden itibaren kaldırıldı.
Esnafların ve şirket yöneticilerinin
ticari faaliyetlerine başlamadan
Sosyal Güvence Kasası‟na (Sociaal
Verzekeringsfonds) kayıtlarını da
yaptırmış olmaları gerekiyor. Bu kaydı
geciktirdiğiniz durumda idari bir ceza
ödeme riski almış olacaksınız.
Ayın sözü
"Bir insana olduğu
gibi davranırsanız
olduğu gibi kalır.
Olabileceği gibi
davranırsanız
olabileceği gibi olur."
Goethe
Sosyal Güvence Kasası‟na kayıt için
başlangıç tarihi “zelfstandig” olanlar
için vergi numaranızın aktif olduğu,
şirket yöneticisi ve çalışan ortaklar
için görevin verildiği tarihtir.
Kayıdı ertelediğiniz ya da
geciktirdiğiniz durumlarda alacağınız
ceza € 200 ile € 2.000 arasında
değişebilecek. Cezanın affı da
mümkün olmayacaktır.
Ceza‟dan kurtulmaya çalışmak da
mümkün görünmüyor. Kontrol
elektronik ortamda otomatik olarak
RSVZ ve KBO arasında yapılacak ve
vergi numaranızın aktif edildiği
tarihte Sosyal Güvence Kasası
kaydınızı yaptırmamışsanız ceza
almanız gündeme gelecek.
Yeni „Starter-bvba‟ uygulaması
S-bvba; herhangi başka bir şirketle
ilişiği olmayan kurucular için yeni bir
işletme uygulaması. Fakat tüzel
kişilikler s-bvba içerisinde yer
alamıyorlar.
„bvba‟dan en büyük farkı çok az bir
sermaye ile şirketin kurulabiliyor
olması. Bu ilk akılda kalıcı örnek. Ama
bunun yanısıra s-bvba kuruluşu için
yerine getirilmesi gereken pekçok
şart da sizi bekliyor.
En büyük fark düşük şirket sermayesi.
Bu yeni şirket tipinin normal
Şirketler için „restafval‟
1 Ocak 2010‟dan itibaren şirketler,
horeca, kurumlar, esnaflar ile küçük
ve orta ölçekli işletmeler „restafval‟
atıklarını sarı çöp torbalarına ya da
„restafvalcontainer‟larına atmak
zorundalar.
Sarı torbalar ve „sticker‟ler Stad
Antwerpen‟den satın alınabiliyor.
„Horeca‟da btw indirimi
1 Ocak 2010‟dan itibaren yiyecek için
geçerli olan btw oranı %21‟den
%12‟ye düşürüldü. İçecekler için %21
ve paket servisleri için %6 olan oranlar
eskisi gibi kaldı.
Bu uygulamanın şartlarından birisi de
düzenlenecek oran değişikliğinin
ancak elektronik kasa sistemine
bağlı olarak yapılabilmesi.
1 Ocak‟tan itibaren horeca
sektöründe yeni başlayanlar ve devir
yapan işletmelere elektronik kasa
kullanma zorunluluğu getirildi.
2
Aslan Consulting BVBA çeşitlilikte öncü!
Aslan Consulting BVBA
“Çeşitlilikte ve Farklılıkta Öncülük
2010” ödülüne layık görüldü. Ödül 23
Şubat akşamı Unizo, Verso, VKW ve
Voka isimli işveren kuruluşlarının ortak
inisiyatifi olan Jobkanaal tarafından
verildi.
Üçüncü kez verilen bu ödül tarihinde
ilk kez çalışanlarının çoğunluğunu
yabancı kökenlilerin oluşturduğu bir
işletmeye verilmiş oluyor.
Bizde neler değişti?
Kolofon
1 Ocak 2010‟dan
itibaren yeni
ücretlendirme
tarifelerine geçtik.
Ayrıca Cuma günleri
müşteriye kapalı olarak
çalışıyoruz. Öğleden
önce telefon, mail ve
faksla bize ulaşabilirken,
öğleden sonra yalnızca
fax ve mail ile
ulaşabiliyorsunuz.
Biliyor
muydunuz?
Bazı durumlarda
„ontslagpremie‟
ödemek
zorunda değilsiniz.
ASLAN
CONSULTING BVBA
Wittestraat 103
2020 Antwerpen
TELEFON:
+32 3 259.11.20
FAX:
+32 3 289.38.81
E-MAIL:
[email protected]
Hazırlayanlar
Hüseyin ASLAN
[email protected]
Sevda ASLAN
[email protected]
S. Ufuk LUKER
[email protected]
KAYNAK:
ZENITO, UNIZO, TIPS & ADVIES
MENSURA, ADMB INFO
Web sitemizi ziyaret
etmeyi unutmayın!
Alkol ve uyuşturucu kullanımı
Yeni oluşturulan bir yasaya göre
şirketler 1 Nisan 2010‟dan itibaren
işyeri tüzüklerine alkol ve uyuşturucu
kullanımını engellemek için alınacak
önlemlerin sıralandığı bir bölüm
eklemek zorunda kalacaklar.
İşyeri yönetimi tarafından
hazırlanacak önlemlerin sıralandığı
bilgilerin çalışanlarla da paylaşılması
gerekiyor.
Sakın unutmayın!





Alış - satış faturalarınızı, banka dekontlarınızı önceden düzenlemiş
olarak 10 Temmuz‟dan önce mutlaka bize ulaştırın.
20 Temmuz‟dan önce mutlaka btw ödemenizi yapın.
20 Ağustos ve 20 Eylül‟den önce mutlaka btw kaparo ödemenizi
yapmayı unutmayın.
Kaparo = btw ödemenizin üçte biri.
Her ayın sonunda maaş beyanını göndermeyi unutmayın.
Daha sonra sorun yaşamamak için sosyal sekreterlik ödemelerinizi
zamanında yapın.
www.aslan-con.com
2

Benzer belgeler

2 Kasım 2010 - Aslan Consulting Hüseyin Aslan

2 Kasım 2010 - Aslan Consulting Hüseyin Aslan hizmetin turarı işleminde negatif yönde bir çalışma gerekiyor. „Creditnota‟yı da aynı şekilde faturayı hazırlayan taraf hazırlamalı. „Creditnota‟ iki kopya halinde hazırlanmalı, orjinali müşteriye

Detaylı