Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH)

Transkript

Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH)
Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH)
Profil Teologic Musulman
Proba E
Sesiunea iunie-iulie 2006
Varianta 2
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (Tüm sorular mecburidir).
♦ Se acordă din oficiu 10 puncte. (Resmi heyetçe 10 puan verilir).
♦ Timp de lucru: 3 ore (Sınav süresi 3 saattir).
SUBIECTUL NR. 1 ( Birinci Soru )
10 puncte
Islam dinine göre ramazan ayında oruç tutmak akıl baliğ müslüman erkek ve
kadına farz olan bir ibadettir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Orucun tanımını yazınız.
SUBIECTUL NR. 2 ( Ikinci Soru )
30 puncte
Islam'ın beş şartından biri namaz olup, günde beş vakit namaz kılmak akıl
baliğ müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Buna göre aşağıdaki soruyu
cevaplandırınız.
Nnamaz ile ilgili kavramları tanımlayınız:kıyam; kâde-i ahire; setr-i avret;
sünnet-i gayri müekkede; sehiv secdesi; nafile namaz.
SUBIECTUL NR. 3 (üçüncu Soru)
20 puncte
Islam'ın beş şartından biri olan zekat, zengin müslümanların yılda bir kere
malların kırkta birini fakirle vermelerine denir.
Zekat verilmesi gereken malları yazınız.
SUBIECTUL NR. 4 (Dördüncu Soru)
30 puncte
Islam'ın beş şartından biri olan hac, hacca gitmeye gücü yeten müslüman
kadın ve erkeklere ömründe bir defa farz olan bir ibadettir. Buna göre aşağıdaki
soruları cevaplayınız.
Haccın çeşitlerini yazarak açıklayınız.
Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH) - Profil Teologic Musulman - Proba E
Sesiunea iunie-iulie 2006
Varianta 2

Benzer belgeler

mınısterul educaţıeı ,cercetării şı tıneretuluı

mınısterul educaţıeı ,cercetării şı tıneretuluı Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH) Profil Teologic Musulman Proba E

Detaylı

Def_MET_058_Limba_turca_materna _P_2014_bar_01_LRO

Def_MET_058_Limba_turca_materna _P_2014_bar_01_LRO EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 14 iulie 2014 Probă scrisă

Detaylı