Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH) Profil

Transkript

Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH) Profil
Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH)
Profil Teologic Musulman
Proba E
Sesiunea iunie-iulie 2005
Varianta 1
c Toate subiectele sunt obligatorii. (Tüm sorular mecburidir). Se acordă 10 puncte din oficiu.
(Resmi heyetçe 10 Puan verilir).
c Timp de lucru: 3 (trei) ore (Sınav Süresi 3 saattir).
SUBIECTUL NR. 1 ( Birinci Soru )
10 puncte
Islam'ın beş şartından biri namaz olup, günde beş vakit namaz kılmak akıl baliğ müslüman
kadın ve erkeğe farzdır.Buna göre aşağıdaki soruyu cevaplandırınız.
Sehiv secdesini tarif ediniz.
SUBIECTUL NR. 2 (Ikinci Soru)
25 puncte
Islam'ın beş şartından biri olan hac, hacca gitmeye gücü yeten müslüman kadın ve
erkeklere ömründe bir defa farz olan bir ibadettir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Hacc’daki ziyaret yerlerini yazınız.
SUBIECTUL NR. 3 (Üçüncü Soru)
25 puncte
Islam'ın beş sartından biri olan zekat , zengin müslümanların yılda bir kere malların kırkta
birini fakirle vermelerine denir.
Kimlere zekat’ın verilemeyeceğini yazınız.
SUBIECTUL NR. 4 (Dördüncü Soru)
30 puncte
Bir kişinin söylemiş olduğu sözü kuvvetlendirmek için Allah'ın adını anmasına yemin
denmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Yeminin çeşitlerini yazarak açıklayınız.