Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılmaya Hak

Yorumlar

Transkript

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılmaya Hak
T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
HAZĠNE AVUKATLIĞI GĠRĠġ SINAVI YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN
ADAYLARI GÖSTERĠR LĠSTE
Maliye Bakanlığı
BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Adı
Aday No:
Soyadı
Baba Adı
KPSS Puanı
Sınav Salonu
1
Seda
EROĞLU
Semih
89,48695
B Blok Zemin Kat Salon Z1
2
Ahmet
SARIGÜL
Ġsmail
87,70560
B Blok Zemin Kat Salon Z1
3
Seda
AĞYEL
Fayık
87,22052
B Blok Zemin Kat Salon Z1
4
Pınar
TÜRKEġ ARSLAN
Vecdet
84,87203
B Blok Zemin Kat Salon Z1
5
Özgür
ORAL
Mehmet Nur
84,40798
B Blok Zemin Kat Salon Z1
6
Ġlker
KURTGÖZ
Zekeriye
84,17300
B Blok Zemin Kat Salon Z1
7
Burçin
KALFAOĞLU
Bayram
83,83432
B Blok Zemin Kat Salon Z1
8
Aysun
ASLAN
Muzaffer
83,39719
B Blok Zemin Kat Salon Z1
9
Velda
KAYIKÇI
Bekir Nuri
83,22721
B Blok Zemin Kat Salon Z1
10
Zehra
KOCA
Mustafa
82,88454
B Blok Zemin Kat Salon Z1
11
Seçil
YALÇIN
Cengiz
82,79135
B Blok Zemin Kat Salon Z1
12
Gül
ALTINÖZ
Bahri
82,71456
B Blok Zemin Kat Salon Z1
13
Esra
KARAKOÇ
Mahmut
82,70405
B Blok Zemin Kat Salon Z1
14
Osman
AYDOĞAN
Miraç
82,33255
B Blok Zemin Kat Salon Z1
15
Derya
YOSUNCIĞIR EREN
Candar
82,29909
B Blok Zemin Kat Salon Z1
16
Ennur
KAHRAMAN
Mehmet
82,18487
B Blok Zemin Kat Salon Z1
17
Gonca
MORGÜL
Ġlyas
82,18487
B Blok Zemin Kat Salon Z1
18
Çiğdem
BURULDAY KÜÇÜKÖNER
Enver
82,08578
B Blok Zemin Kat Salon Z1
19
Funda
KARAGÖZ
Kemal
81,73722
B Blok Zemin Kat Salon Z1
20
Nur Hilal
KARABACAK
Lütfi
81,73260
B Blok Zemin Kat Salon Z1
21
Özge
TETĠKÖZ
Recep
81,52917
B Blok Zemin Kat Salon Z1
22
Yasemin
ARSLAN
Sait
81,52391
B Blok Zemin Kat Salon Z1
23
Hacer
KÖSE
Ahmet
81,43661
B Blok Zemin Kat Salon Z1
24
Adnan
GÜNEġ
Ġlhan
81,33816
B Blok Zemin Kat Salon Z1
25
Nihan
GÜNGÖREN
Muhammet
81,15178
B Blok Zemin Kat Salon Z1
26
Ġlknur
CILBIRCIOĞLU
Murat
81,07626
B Blok Zemin Kat Salon Z2
27
Cemile Pınar
SATILMIġ
RaĢit
81,05460
B Blok Zemin Kat Salon Z2
28
Fatma
KUNT ÜNAL
Mustafa
80,92922
B Blok Zemin Kat Salon Z2
29
Serpil
GÖREN
Telat
80,91744
B Blok Zemin Kat Salon Z2
30
Ġsmail
ÖZMEN
Mehmet
80,84065
B Blok Zemin Kat Salon Z2
31
Gizem
ERDEM
Emin
80,80321
B Blok Zemin Kat Salon Z2
32
Seda
ÖZDEMĠR
Bünyamin
80,77502
B Blok Zemin Kat Salon Z2
33
Kübra
ġAHĠN
Tuncay
80,77103
B Blok Zemin Kat Salon Z2
34
Ġlkan
KARABAY
ÖkkaĢ
80,73822
B Blok Zemin Kat Salon Z2
35
ġule
YILMAZ
Erdoğan
80,71655
B Blok Zemin Kat Salon Z2
36
Zümrüt
BAġKAN BAġAR
Sedat
80,69425
B Blok Zemin Kat Salon Z2
37
Banu
ELVEREN
Erman
80,59580
B Blok Zemin Kat Salon Z2
38
Serpil
GÜLER
Metin
80,48030
B Blok Zemin Kat Salon Z2
39
Gonca
ÖZDEMĠR
Metin
80,41531
B Blok Zemin Kat Salon Z2
40
Kübra
DENLĠ
ġeref
80,33390
B Blok Zemin Kat Salon Z2
41
Meltem
TELLĠ GÜNGÖR
Hüseyin
80,24007
B Blok Zemin Kat Salon Z2
42
Mustafa
ÖZALP
Siyah Ahmet
80,23418
B Blok Zemin Kat Salon Z2
43
Belgin
AFġAR AYDEMĠR
ġıh Ömer
80,20200
B Blok Zemin Kat Salon Z2
44
Seda
BĠLGĠN
Yılmaz
80,12585
B Blok Zemin Kat Salon Z2
45
Eda
AYDINÖZ
Ġrfan
80,09367
B Blok Zemin Kat Salon Z2
46
Yasemin
GÖKSU
Sebahattin
80,05432
B Blok Zemin Kat Salon Z2
47
Emre
KOÇAK
Ömer
79,91907
B Blok Zemin Kat Salon Z2
48
Tuğçe
MEMĠġ
Adil
79,81409
B Blok Zemin Kat Salon Z2
49
Mehmet Ali
YĠĞĠT
Mehmet
79,76677
B Blok Zemin Kat Salon Z2
50
Mehtap
YILDIZ KESKĠN
Mümtaz
79,76550
B Blok Zemin Kat Salon Z2
51
Nihan
AKMAN
Mehmet CoĢkun
79,70512
B Blok Zemin Kat Salon Z3
52
Gözde
KARAKAġ
Murat
79,67358
B Blok Zemin Kat Salon Z3
53
AyĢegül
EFE
Abdul Samet
79,62308
B Blok Zemin Kat Salon Z3
54
YaĢam
ATALAY ġAMÜN
Ahmet
79,62308
B Blok Zemin Kat Salon Z3
55
Veysel
ÇĠMAN
Mümin
79,60141
B Blok Zemin Kat Salon Z3
56
KutalmıĢ
PAKSOY
Ali
79,57975
B Blok Zemin Kat Salon Z3
57
Erdal
DÜVEN
Rafet
79,50360
B Blok Zemin Kat Salon Z3
58
Cansu
KÜÇÜKAVġAR
Ali
79,45963
B Blok Zemin Kat Salon Z3
59
Melike
DEMĠR
Mustafa
79,45437
B Blok Zemin Kat Salon Z3
60
Nihan
ÖZUĞURLU
Aziz Fikret
79,35003
B Blok Zemin Kat Salon Z3
61
Rukiye
COġGUN
Sadullah
79,32773
B Blok Zemin Kat Salon Z3
62
ġule
KEÇECĠ
Hasan Mehmet
79,28440
B Blok Zemin Kat Salon Z3
63
Esma Gül
ġEKER KARAKAYA
Metin
79,20363
B Blok Zemin Kat Salon Z3
64
Nihan
ALASAÇ
Ġrfan
79,12684
B Blok Zemin Kat Salon Z3
65
Leyla
SAPMAZ
Ġsmet
79,10454
B Blok Zemin Kat Salon Z3
66
Özlem
ÇELĠK
Mehmet
79,01135
B Blok Zemin Kat Salon Z3
67
Mehmet Ali
KAYA
Abdullah
78,99032
B Blok Zemin Kat Salon Z3
68
Sema
ASAROĞLU
Fikret
78,93583
B Blok Zemin Kat Salon Z3
69
Hatice
YILMAZ
Ferit
78,93058
B Blok Zemin Kat Salon Z3
70
Özlem
KALAY ĠZCĠ
Ġsmail
78,88470
B Blok Zemin Kat Salon Z3
71
Ezgi
KAYA
Bayram
78,78816
B Blok Zemin Kat Salon Z3
72
Sevgi
ÇAY
Ġzzet
78,78099
B Blok Zemin Kat Salon Z3
73
Akif
KARASU
Mutlu
78,71727
B Blok Zemin Kat Salon Z3
74
Özge
YILDIRIM
Zati
78,71201
B Blok Zemin Kat Salon Z3
75
Firdevs
ÇAKMAK
ġaban
78,69497
B Blok Zemin Kat Salon Z3
76
Harun
SARITÜRK
Nusret
78,62344
B Blok Zemin Kat Salon Z4
77
Ahmet
AK
Veli Kemal
78,62344
B Blok Zemin Kat Salon Z4
78
Berrin Selda
KIRTAġ
MaĢuk
78,59062
B Blok Zemin Kat Salon Z4
79
Gülsün
ġAHĠNARSLAN
Kadir
78,58011
B Blok Zemin Kat Salon Z4
80
Mesut
BALTA
Hasan
78,49870
B Blok Zemin Kat Salon Z4
81
Selda
ÖZAÇIK
Muharrem
78,39436
B Blok Zemin Kat Salon Z4
82
Mehmet
DAYANÇ
Hasan
78,35103
B Blok Zemin Kat Salon Z4
83
Soner
GÜRSES
Fahri
78,31821
B Blok Zemin Kat Salon Z4
84
Elif
KAYA
Erdal
78,30769
B Blok Zemin Kat Salon Z4
85
Yonca
EKMEN
Mehmet Salih
78,30244
B Blok Zemin Kat Salon Z4
86
Fatma
KIYAK
Mehmet
77,94544
B Blok Zemin Kat Salon Z4
87
YeĢim
SARIÇALIK
Ġsmet CoĢar
77,91915
B Blok Zemin Kat Salon Z4
88
Tuba
ESEN
Mehmet
77,79840
B Blok Zemin Kat Salon Z4
89
Süreyya
AKBAġ
Bayram
77,75506
B Blok Zemin Kat Salon Z4
90
Alper
AKBABA
Atalay
77,64610
B Blok Zemin Kat Salon Z4
91
Betül
HATĠPOĞLU
Zekeriya
77,47676
B Blok Zemin Kat Salon Z4
92
Ġrem Merve
AKALIN
Ġrfan
77,46035
B Blok Zemin Kat Salon Z4
93
ġeyma
KUġ
ġaban
77,33561
B Blok Zemin Kat Salon Z4
94
Suna
BĠLGEN
Mehmet
77,33561
B Blok Zemin Kat Salon Z4
95
Yunus Emre
ġANLI
Zeki
77,24242
B Blok Zemin Kat Salon Z4
96
Özgür
UYLU
SatılmıĢ
77,19319
B Blok Zemin Kat Salon Z4
97
AyĢe
ÖKSÜZ
Dursun
77,12230
B Blok Zemin Kat Salon Z4
98
Nebiye
ÖZTÜRK
NeĢet
77,04615
B Blok Zemin Kat Salon Z4
99
Seda
DEMĠR
Cemal
76,96411
B Blok Zemin Kat Salon Z4
100
Fehmi Alper
DAĞLIGĠL
Fikri
76,95296
B Blok Zemin Kat Salon Z4
101
Ġlknur
ĠġLER
Doğan
76,93129
B Blok II.Kat Salon D2
102
Canan
GÖKÇE DĠNÇ
Hamza
76,78888
B Blok II.Kat Salon D2
103
Neslihan
USLU
Ġbrahim
76,70094
B Blok II.Kat Salon D2
104
Ahmet Ali
ÜNALDI
Mehmet
76,69568
B Blok II.Kat Salon D2
105
Merve
KAPTANOĞLU
Buğra
76,68517
B Blok II.Kat Salon D2
106
AyĢe
SARI
Erhan
76,64773
B Blok II.Kat Salon D2
107
AyĢe
BAĞ
Hüseyin
76,38982
B Blok II.Kat Salon D2
108
Gizem
ULUS
Metin
76,34186
B Blok II.Kat Salon D2
109
Seçil Nergiz
KARAMAN ENGÜR
Ergin
76,26508
B Blok II.Kat Salon D2
110
Gizem
KALIÇ
Mustafa
76,19945
B Blok II.Kat Salon D2
111
Burak Bahadır
KÖROĞLU
Mümtaz
76,17714
B Blok II.Kat Salon D2
112
Güner
UYSAL
Zekeriye
76,17714
B Blok II.Kat Salon D2
113
Havva
ARISOY
Akif
76,10163
B Blok II.Kat Salon D2
114
Sıdıka Burçak
KALAY
Nihat
76,08395
B Blok II.Kat Salon D2
115
Nesrin
KAYA
Abdi
76,06292
B Blok II.Kat Salon D2
116
Gülcan
BAYRAKCĠ
Hayrettin
76,00844
B Blok II.Kat Salon D2
117
Mesut
BASKAN
Mehmet
75,91987
B Blok II.Kat Salon D2
118
Emine Eda
EKĠNCĠ
Ġlyas
75,77808
B Blok II.Kat Salon D2
119
Eren
KARACA
Nami
75,71834
B Blok II.Kat Salon D2
120
AyĢe
ġAHĠN
Nuri
75,69668
B Blok II.Kat Salon D2
121
Elif
ÇETĠNALP KOÇ
Alaattin
75,63104
B Blok II.Kat Salon D2
122
Gülçin
GÜNEY
Halil
75,53259
B Blok II.Kat Salon D2
123
Fatma
AKBABA
Veli Ekrem
75,44004
B Blok II.Kat Salon D3
124
Kübra
GÜNEġLĠ
Hacı
75,41311
B Blok II.Kat Salon D3
125
Bahar
KESKĠN SEÇTĠ
Hüseyin
75,39081
B Blok II.Kat Salon D3
126
Oğuzhan
ÇĠFTÇĠ
Ali
75,34159
B Blok II.Kat Salon D3
127
AyĢe
YAVUZ
Mehmet
75,31992
B Blok II.Kat Salon D3
128
Semray
ASLAN
Ahmet
75,29698
B Blok II.Kat Salon D3
129
AyĢen
UÇAR
Erhan BölükbaĢı
75,28185
B Blok II.Kat Salon D3
130
Elif
SOLAK
Sami
75,24377
B Blok II.Kat Salon D3
131
Gözde
HATĠPOĞLU
YaĢar
75,23788
B Blok II.Kat Salon D3
132
Nüket
ULUCAN
Hikmet
75,10008
B Blok II.Kat Salon D3
133
Eda
OK
Akın
75,01931
B Blok II.Kat Salon D3
134
Meltem
DEMĠR
Duran
74,92150
B Blok II.Kat Salon D3
135
Emine
KAYA
Fevzi
74,90445
B Blok II.Kat Salon D3
136
Metin
TOSUN
Ergin
74,84933
B Blok II.Kat Salon D3
137
Özlem
EKĠZ
Murat
74,82368
B Blok II.Kat Salon D3
138
Münire ġeyma
KARAKAġ
Recai
74,75805
B Blok II.Kat Salon D3
139
Nedime
ĠSKENDEROĞLU GÜLLÜ
ġaip
74,75614
B Blok II.Kat Salon D3
140
ġenay
ÇAKMAK KARAÇAM
Halil Ġbrahim
74,65370
B Blok II.Kat Salon D3
141
Zuhal
ALTINTOP ERDEM
Ahmet
74,63140
B Blok II.Kat Salon D3
142
HaĢim
AKKAYA
Hasan
74,56577
B Blok II.Kat Salon D3
143
Rabia
AKBAġ
Ahmet
74,54474
B Blok II.Kat Salon D3
144
Sabriye Ekin
BĠLGĠCĠ
Ġsmail Hayri
74,52769
B Blok II.Kat Salon D3
145
Yaprak
BAHAR
Nizamettin
74,47847
B Blok II.Kat Salon D4
146
Vasfiye Melike
ARAP
Ahmet
74,33669
B Blok II.Kat Salon D4
147
ġüle
ÖZTÜRK
Nuri
74,31040
B Blok II.Kat Salon D4
148
Mehmet
ÖZEN
Abdullah
74,21131
B Blok II.Kat Salon D4
149
Ülkü
GÜRSES YAZMAN
Musa
74,14967
B Blok II.Kat Salon D4
150
Ġrem
ATEġ
Osman
74,11812
B Blok II.Kat Salon D4
151
Hilal
ER
Ahmet
74,11812
B Blok II.Kat Salon D4
152
Mustafa Kemal
KARAAĞAÇ
Kamber
74,09582
B Blok II.Kat Salon D4
153
Aslı
ÇALIġ NESLĠOĞLU
ġevket
74,07941
B Blok II.Kat Salon D4
154
Merve
ÇAKIR
Ümit Ragıp
74,05902
B Blok II.Kat Salon D4
155
Merve
ÖZEN
Alparslan
73,99800
B Blok II.Kat Salon D4
156
Deniz
KÜÇÜKGÜVEN BEKTAġ
Yılmaz
73,97108
B Blok II.Kat Salon D4
157
Zerrin
GÜLTEKĠN
MemiĢ
73,95404
B Blok II.Kat Salon D4
158
Habibe Sultan
AVCI
Mehmet
73,87327
B Blok II.Kat Salon D4
159
Esra
AĞCA
Musa
73,85559
B Blok II.Kat Salon D4
160
Ömer
AKBAġ
Mehmet Ali
73,81751
B Blok II.Kat Salon D4
161
Gizem
ÇAĞLAYAN
Gazi
73,76366
B Blok II.Kat Salon D4
162
Emine
SAATCI UZUN
Mustafa
73,65932
B Blok II.Kat Salon D4
163
Mehmet Oğuzhan
KARAGÖZ
Mehmet
73,59496
B Blok II.Kat Salon D4
164
Hüseyin
ERDOĞAN
Mehmet Emin
73,51037
B Blok II.Kat Salon D4
165
Tuğçe
ÇALTEPE
Saim
73,47357
B Blok II.Kat Salon D4
166
Deniz
YILMAZ
Alaettin
73,44665
B Blok II.Kat Salon D4
167
Aykut
AYDOĞAN
Amil
73,42498
B Blok II.Kat Salon D4
168
Seval
DEDE
Kekil
73,27141
B Blok II.Kat Salon D4
169
Ahmet
EREN
Süleyman
73,20641
B Blok II.Kat Salon D4
170
Melike
ARSLAN ÖZCANAN
Hamit
73,02529
B Blok II.Kat Salon D4
171
Melek
BAL
Ali
73,00951
B Blok II.Kat Salon D4
172
Ġnsaf
KILINÇ
Hasan
72,93926
B Blok II.Kat Salon D4
173
Nesrin
BAYKAL
Fehmi
72,93273
B Blok II.Kat Salon D4
174
Adem
KARAKAġ
Ziya
72,90979
B Blok II.Kat Salon D4
175
Aybala Didem
DAĞLĠ KÖK
Hacı
72,79748
B Blok II.Kat Salon D4
176
ġüle
DOĞANAY
Eyüp
72,73121
B Blok II.Kat Salon D4
177
Hanife
KAPANCI
Ahmet
72,71480
B Blok II.Kat Salon D4
178
AyĢegül
AKIġ
Ömer
72,63339
B Blok II.Kat Salon D4
179
Serhat
ġENGÜL
Kazım
72,61762
B Blok II.Kat Salon D4
180
Firdevs
BAYRAM
Yalçın
72,59532
II.Kat Koridor
181
Ahmet
AKSU
Veysel
72,57827
II.Kat Koridor
182
AyĢe
YILDIZ
Mustafa
72,57827
II.Kat Koridor
183
Leyla
ġAHĠN (YAĞBASAN)
ġinasi
72,55724
II.Kat Koridor
184
Ceren
DEMĠR
Müslüm
72,52379
II.Kat Koridor
185
Gamze Selin
OLĞUNELMA
Mustafa
72,49097
II.Kat Koridor
186
Zeynep
US
Adnan
72,38727
II.Kat Koridor
187
Dilek Aysu
MISIROĞLU
Etem
72,33342
II.Kat Koridor
188
Bahar
GEÇKĠL ERGÜDEN
Mehmet Sait
72,28292
II.Kat Koridor
189
Ġbrahim
SOLAK
Zekeriya
72,26189
II.Kat Koridor
190
ġükriye
CANITEZ KOÇAK
Mustafa
72,26126
II.Kat Koridor
191
Nagehan
ÖĞÜT
Fikret
72,17459
II.Kat Koridor
192
Elçin
DEVĠREN NASIR
Yunus
72,16933
II.Kat Koridor
193
Taci
AYDOĞMUġ
ġahin
72,16806
II.Kat Koridor
194
Ġnci
ALFAR
Halid
72,10832
II.Kat Koridor
195
Serdar
YILDIRIM
Mehmet
72,09255
II.Kat Koridor
196
Gökçe
ARIKAN
Ġbrahim
72,02166
II.Kat Koridor
197
Gizem Nida
YILDIZ
ġaban
72,01051
II.Kat Koridor
198
AyĢe
BĠLGĠÇ
Osman
71,81950
II.Kat Koridor
199
Oğuzhan
VAROL
Osman
71,81424
II.Kat Koridor
200
Mine
BAġÇETĠN
Zeynel Abidin
71,64889
II.Kat Koridor
201
Gürcan
AKGÖZ
Haluk
71,64427
II.Kat Koridor
202
Fatma
ELMAKASTA ERENOĞLU
Erdem
71,34366
II.Kat Koridor
203
Tuğba
NĠġANCI
Erol
71,26289
II.Kat Koridor
204
Serhat
TURĞUT
Servet
71,19072
II.Kat Koridor
205
Abdullah Ümit
KARAKURT
Mustafa
71,17431
II.Kat Koridor
206
Merve
ÖRER
Metin
71,09291
II.Kat Koridor
207
Begüm
ÖZKAN
Erdoğan
71,05483
II.Kat Koridor
208
Melek
IġIK
Ġlyas
70,94523
II.Kat Koridor
209
Mehmet
ÜNSAL
Bolat
70,86845
II.Kat Koridor
210
Tekay
ALTINTAġ
Nurettin
70,80281
II.Kat Koridor
211
Hatice
DEMĠRCĠ
Kasım
70,67091
II.Kat Koridor
212
Sadiye
GÜRPINAR BAY
Dilaver
70,64399
II.Kat Koridor
213
Osman
YILDIZ
Saadettin
70,58552
II.Kat Koridor
214
Dilek
ULAġ
Halil
70,54681
II.Kat Koridor
215
Nurcan
MOTUR
Murat
70,42542
II.Kat Koridor
216
Hayrunnisa
CEYLAN
Arslan
70,35580
II.Kat Koridor
217
ġükrü
ÖLMEZ
Rafet
70,21402
II.Kat Koridor
218
Yunus
AKBULUT
Ġbrahim
70,20813
II.Kat Koridor
219
Çiğdem
AK TAġDURMAZ
Hüseyin
70,12672
II.Kat Koridor
220
Seren
GERMELĠ
Hasan
70,12146
II.Kat Koridor
221
Deniz
AÇIKALIN
Hüseyin
70,09852
II.Kat Koridor
222
ġeyma Nur
SAKALLI
Ġhsan
70,07749
II.Kat Koridor
223
Volkan
KARAOĞLU
Mehmet
70,07097
II.Kat Koridor
224
Zübeyde Özgür
ANIL AKBALIK
Hüseyin
70,02174
II.Kat Koridor

Benzer belgeler

ĠNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU DĠPLOMA LĠSTESĠ

ĠNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU DĠPLOMA LĠSTESĠ Mustafa YILDIRIM YeĢim TOSUN Zeynep ÖZDEMĠR Ümit USTA Hatice BAYRAKTAR Merve EKĠZ Erdal ARSLAN Onur BÖBREK BüĢra TAPU Hatice ĠZMĠT Eda KUġ Suna ÖZCAN Neslihan GAZĠ Ebru IġIK Melike KULA BüĢra ÖN Ha...

Detaylı

elektronik mühendisliği bölümü 2010 yılı staj sonuçları

elektronik mühendisliği bölümü 2010 yılı staj sonuçları Adı‐Soyadı Ali ASLAN Mesut DARGUT Kıvanç AKSU Eftal BÖREKÇİ Halil İbrahim KONUŞKAN Antem ACHMET Antem ACHMET Renat ALİBEKOV Onur ORHAN Tevfik Bayca Kadir GÜÇLÜ Onur TOPAL Muhammet Yasin AKTAŞ Muham...

Detaylı

2004 - ekler - Mechanical Engineering

2004 - ekler - Mechanical Engineering Dilek GERGİN İzlem SINMAZ Tuğba ÖNDER Murat Can ÜLGÜDÜR Necip Mutlu SULU Gökhan ÖZEN Yener BÜYÜKNALBANT Nazlı Gizem ÖZBEK Yiğit BÜLBÜL Ömer Aslan GÖRAL Özgür KILIÇ Eray CEMALİOĞLU İbrahim SABAH Sam...

Detaylı

elektronik mühendisliği bölümü 2010 yılı staj sonuçları

elektronik mühendisliği bölümü 2010 yılı staj sonuçları Mesut DARGUT Eftal BÖREKÇİ Antem ACHMET Antem ACHMET Renat ALİBEKOV Onur ORHAN Tevfik Bayca Kadir GÜÇLÜ Muhammet Yasin AKTAŞ Muhammet Yasin AKTAŞ Ferhat ÇİRKİN Kamil Soydemir Erol DAY Alper AYDIN Ö...

Detaylı