BOSSA T

Yorumlar

Transkript

BOSSA T
BOSSA
TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ
T.A.Ş.
31.12.2008 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar İle
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: XI, No: 29
sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8. madde hükmü uyarınca
düzenlenmiş olup, 01.01.2008-31.12.2008 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza
bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.
Şirket Hakkında Genel Bilgiler
1951 yılında kurulan BOSSA, 1 milyon m2 alana yayılmış toplam dört üretim tesisi ile Türkiye’nin en
büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.
Denim ve Spor Giyim, Dış Giyim, Gömleklik gibi farklı ürün yelpazesi ve yıllık 84,5 milyon metre
terbiye üretim kapasitesi ile BOSSA, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek
kalitede mamul kumaş ve paket servis hizmeti sunmaktadır.
“Beklentiniz İşimizdir” vizyonuna sahip BOSSA, toplumda, hissedarlarında, çalışanlarında oluşan ve
oluşabilecek beklentilere cevap vermeyi hedeflemektedir. BOSSA, daima toplumun takdirine,
çalışanlarının sadakatine ve hissedarlarının memnuniyetine önem veren bir şirkettir. “ Doğru üretim
ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olmak” misyonu ile BOSSA, hedeflediği bu
vizyona ulaşmayı öngörmüştür.
BOSSA’nın hisseleri 1995 yılından bu yana İMKB’de işlem görmektedir.
Üretim Merkezleri
Denim ve Spor Giyim İşletmeleri
%100 pamuk, pamuk/elastan, pamuk/keten, pamuk/bamboo karışımları denim kumaş üretiminde,
%100
pamuk
kord
kadife,
pamuk/elastan/kord
kadife,
%100
pamuk/gabardin,
pamuk/elastan/gabardine, polyester/gabardine, pamuk/elastan spor giyim kumaş üretiminde
kullanılmaktadır.
Dış Giyim İşletmeleri
Polyester/viskon/yün, pamuk/ipek, polyester/viskon/keten karışımlı, düz veya streç, düz/iplik/elyaf
boyalı seçenekleri ile müşterilerin özel talepleri karşılanmaya devam edilmiştir. Kumaşlara özel
apreler (su geçirmez, ütü gerektirmez, parlak, yumuşak dokunuşlu) uygulanarak katma değer
artırılmıştır.
Gömleklik İşletmeleri
Ürün gamı %100 pamuk, pamuk ve elastan/keten/naylon/tencel/polyester karışımlarından
oluşmaktadır. Buruşmazlık, easy care, easy to iron, aloe vera, naturel streç, anti-bakteriyel,
biancalani, nano-care lisa, UV koruma müşterilere özel çalışan başlıca tuşeler olmuştur.
Üretim, Satış ve Yatırım Bilgileri
BOSSA T.A.Ş.
Net Satışlar (Milyon USD)
Yatırımlar (Milyon USD)
Tevsi
Yenileme ve İdame
Satış (Milyon Metre)
Üretim (Milyon Metre)
2008
211,3
5
2,6
2,4
43,2
44,3
2007
252,8
9,2
3,5
5,7
58,2
59,5
2006
204,8
9,2
4,1
5,1
50,5
50,8
Yıl İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
“BOSSA DENİM GELECEĞE BAKIYOR” sempozyumları düzenlenmiştir. İstanbul Ritz Carlton Hotel
(lansman ve müşterilere özel seans), Çukurova ve Ege Üniversitelerinde düzenlenen
sempozyumlarda, bir yandan küresel ısınmanın nedenleri ve etkileri değerlendirilirken, bir yandan da
dünyada ve Türkiye’de pamuğun geleceği masaya yatırılmıştır.
Türkiye’de 2003 yılından bu yana düzenlenen ve 2008 yılı itibariyle Dünya şampiyonası haline
getirilen Off-shore yarışlarında, Kerem Zorlu & Nevzat Arman yönetimindeki Adana takımı Apa
Racing Team’e sponsor olunmuştur.
Amerikan pamuk endüstrisinin yedi önemli alanını temsil eden ve endüstrinin tanıtımı için faaliyet
gösteren en önemli kuruluş olan Cotton Board ve Cotton Incorporated tarafından Amerika Birleşik
Devletleri’nin Utah eyaletinde gerçekleştirilen “Pamukta Sürdürülebilirlik Zirvesi” ne (The Cotton
Sustainability Summit) konuşmacı olarak davet edilen ilk ve tek Türk firması BOSSA Denim ve Spor
Giyim olmuştur.
Yeni bir boyama tekniğinin geliştirilmesi konusunda TUBİTAK destekli bir Ar-Ge projesi
tamamlanarak, proje sonunda faydalı model alınmıştır.
%100 TENCEL elyafından ürettiğimiz yeni ürün grubu 2008 yılında pazara sunulmuştur.
Global ekonomik kriz koşullarında değişen müşteri beklentilerine cevap verebilmek amacıyla özel
ürünler geliştirilmiştir.
CPH COPENHAGEN VISION Fuarı “DENIM VILLAGE” in ana sponsoru olunmuştur. Kanadalı heykeltraş
Julie Tremblay ile ortak sanatsal bir çalışma yaparak, “Denim Village” alanında geri dönüştürülmüş
materyallerden üretilen “Kartal ve Leylek” formunda oluşturulan cansız mankenler üzerinde 2010
denim kumaşları sergilenmiştir.
Yeni bir iplik üretim tekniğinin geliştirilmesi konusunda TUBİTAK destekli bir Ar-Ge projesi
tamamlanmıştır.
BOSSA Ar-Ge ve İnovasyon Modeli
BOSSA Ar-Ge ve İnovasyon stratejisi, “ Müşterilerde değer yaratacak yeni ürün ve süreçler
geliştirmek ve endüstride gelinen standardın yükseltilmesini sağlamaktır.” Günümüzün zorlu rekabet
şartlarında şirket, Ar-Ge ve inovasyonun sistematik bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Bu kapsamda sistematik yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yönetim formu, zaman ve maliyet avantajını
da beraberinde getirmektedir.
Şirkette, günümüzün rekabet koşullarından farklı olanı yaparak mavi okyanuslara ulaşılabileceğini
öngören “ Mavi Okyanus Stratejisi” ni benimsenmiştir. Müşteri ve son kullanıcının bulunduğu makro
seviye analizlerden sonra proje temaları belirlenmektedir. Daha sonra bu temalara uygun projeler
geliştirmek için mikro seviyede bazı teknikler kullanılarak Ar-Ge ve İnovasyon projeleri
oluşturulmaktadır. Bu projeler, stratejiye uygunluk, risk durumu, finansal pozisyonları
gerçekleştirilebilirlik düzeylerine göre değerlendirilerek kabul ya da reddedilmektedir.
2008 yılında Ar-Ge ve İnovasyon yönetimini güçlendirmek için “Proje Yönetimi” çalışmaları da
yapılarak, Ar-Ge kültürünün artırılması için faaliyetler ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Tüm bu çalışmalar ile müşterilerimize beklentilerinin üstünde çözümler sunulması hedeflenmektedir.
Başlıca İhracat Yapılan Ülkeler
ÜLKE
İtalya
İngiltere
İspanya
Fas
Tunus
Endonezya
Danimarka
Almanya
A.B.D.
Romanya
Saipan
Hindistan
Mısır
Vietnam
Hongkong
Rusya
Fransa
Polonya
Hollanda
Makedonya
Çin
Avusturya
YÜZDE
17
9
8
8
7
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Bossa Şirket Değeri (Milyon USD)
190
170
150
130
Şirket Değeri
110
90
70
50
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
Ortaklık Yapısı
ORTAĞIN ADI
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer Ortaklar
TOPLAM
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Temettü Oranları
PAYI
%73,10
%26,9
%100,00
YIL
2007
2006
2005
2004
Finansal Oranlar
2008
2007
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Likidite Oranı
3,7
2,2
2.4
1.6
MALİ BÜNYE ORANLARI
Alacak Devir Süresi (gün)
Stok Devir Süresi (gün)
Toplam Borç / Toplam Aktif
Toplam Borç / Özsermaye
90
123
%19
%23
94
87
%24
%31
KARLILIK ORANLARI
Kar Marjı (EBITDA)
Net Dönem Karı / Toplam Aktif
Net Dönem Karı / Özsermaye
%16
%7
%9
%15
%5
%7
TEMETTÜ ORANI
%16
%10
%5
%32
Sermaye Hareketleri
2008 yılı içerisinde sermaye artırımı yapılmamıştır.
Ana Sözleşme Değişiklikleri
2008 yılı içerisinde ana sözleşme değişikliği yapılmıştır. Madde 7 (Adres) ve Madde 33 (Net Karın
Dağıtımı) değiştirilmiş, Madde 13 (İntifa Senetleri) iptal edilmiştir.
Sektör İçindeki Pozisyon
Şirketimiz Tekstil Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye’nin en
büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.
Toplu Sözleşme Uygulamaları
XXI. dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 5 Ekim 2007 tarihi itibari ile anlaşma ile
sonuçlanmıştır. 01.04.2007 tarihinden itibaren 36 aylık bir süreyi kapsayan sözleşme 31.03.2010
tarihine kadar geçerlidir.
Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.
Merkez Dışı Örgütler
İhracat işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest
Bölgesi’nde bir şube açılmış ve faaliyete geçirilmiştir.
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
2008 yılı içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 106.089 TL tutarında bağış yapılmıştır.
Kar Dağıtım Politikası
Şirket, ortaklara dağıtılabilir karın minumum % 50’si oranında nakit kar payı dağıtmaktadır. Bu
politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre şirket
yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri“ ne uymakta ve uygulamaktadır.
Bölüm I – Pay Sahipleri
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirket’te pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Mali İşler Müdürlüğü’ne bağlı
bu bölümün sorumluluğunu Sencer Doğru yürütmektedir. İlgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer
almaktadır.
İSİM
Şemsi Atagan
Sencer Doğru
TELEFON
0.322.355 20 00
0.322.355 21 10
FAKS
0.322.346 75 54
0.322.346 75 54
E-MAIL
satagan @ bossa.com.tr
sdogru @ bossa.com.tr
Bu birim pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almaktadır. Bu görevler arasında 2008
yılında bir defa yurtiçi yatırımcı talepleri çerçevesinde hisse değişimi yapılmış, pay sahiplerinden email ve/veya telefon kanalıyla gelen yüze yakın soruya yanıt verilmiş ve pay sahiplerini
bilgilendirmek amacıyla aracı kurum ve araştırma şirketlerinden gelen başvurular yanıtlanmıştır.
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2008 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden yüze yakın telefon ve/veya e-mail
yoluyla gelen talep cevaplandırılmış; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler
www.bossa.com.tr web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.
Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiş ve 2008 yılında pay
sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.
Genel Kurul Bilgileri
2008 yılında bir adet Olağan Genel Kurul Toplantısı (26 Mart 2008) ve bir adet Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı (22 Ekim 2008) yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına % 55 oranında hisseyi
temsil eden pay sahipleri katılmıştır. Bu toplantıya davette ana sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret
Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmıştır. Genel kurul tarihinden 15 gün önceden başlamak üzere
denetlenmiş 2007 yılı rakamlarını içeren faaliyet raporu Şirket genel merkezinde pay sahiplerinin
incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında iki adet öneri verilmiş, bu iki öneri de başkanlık
divanı tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan alınan 12.02.2008 tarih ve 200 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.02.2008
tarih ve 920 sayılı izine uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7. ve 33. maddelerinin
değiştirilmesine, 13. maddenin iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına %75 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır. Bu
toplantıya davette ana sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmıştır.
Genel kurul tarihinden 15 gün önceden başlamak üzere denetlenmiş 01.01.2008 – 30.06.2008
dönemi rakamlarını içeren faaliyet raporu Şirket genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine
sunulmuştur. Genel Kurul esnasında iki adet öneri verilmiş, bu iki öneri de başkanlık divanı
tarafından kabul edilmiştir.
TTK’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm
önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Genel kurul
tutanakları 2005 yılından itibaren Şirket’in www.bossa.com.tr internet adresinden yayınlanmaya
başlanmıştır.
Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanımına
yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy
hakkı tanınmasının şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle böyle bir düzenleme
yapılmamıştır.
Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, ortaklara dağıtılabilir karın minimum %50’si oranında nakit kâr
payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların
durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.
Yıllık karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde yasal süreler göz önüne alınarak yönetim kurulunun teklifi
üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.
Payların Devri
Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir uygulama ve ana
sözleşmede pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.
BÖLÜM II- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirket’in bir bilgilendirme politikası vardır. Bu politika gereği bağımsız dış denetimden geçmiş 6. ay
ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları ile bağımsız dış denetimden geçmemiş 3. ay ve 9. ay mali
tabloları ve dipnotları SPK ve İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesinde
yayınlanmaktadır.
Özel Durum Açıklamaları
2008 yılı içinde 25 adet özel durum açıklama formu düzenlenmiştir. Bunlardan sadece iki tanesi için
SPK tarafından ek açıklama istenmiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmış olup, SPK
ve İMKB tarafından bir yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimiz hisseleri yurtdışı borsalarda kote
değildir.
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. Adresi www.bossa.com.tr dir. Şirketimiz internet sitesinde SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm 1.11.5. maddesinde sayılan bilgilerin birçoğuna yer verilmektedir.
İnternet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak
da hazırlanmıştır.
Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur.
İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu
üyeleri ile üst yönetimde görev alan personel başlığı altında yer almakta ve faaliyet raporu ile birlikte
kamuya duyurulmaktadır.
BÖLÜM III – Menfaat Sahipleri
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri Şirket hakkındaki çalışmaları ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar
aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları konularda
yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler
aracılığıyla bilgilendirilmektedirler. Çalışanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her
türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik bilgilendirme toplantıları aracılığıyla ve
yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca 360
derece geri bildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim
vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon
planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirketin etkin yönetimini temin için gerekli
katılım ve katkıları sağlanmaktadır.
İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası mevcuttur. Politikamızın ana esasları aşağıdaki gibidir.








Personelini, ilke olarak; eğitimini yeni bitirmiş işe uygun adaylar arasından çağdaş seçme
teknik ve yöntemlerini uyguladıktan sonra belirler ve işe alır.
Deneyimsiz olarak işe alacağı yeni personelini; şirket kültürü, politikaları ve ihtiyaçları
doğrultusunda kendisi geliştirir ve yetiştirir.
Çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil şekilde ölçer ve değerlendirir.
Personelin yaptığı işleri çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplar ve göreceli
olarak sıralar. Bu verilerden yola çıkarak ücret yönetim modelini oluşturur.
Deneyim gerektiren üst yönetici kadrolarına ilke olarak çalışan personeli arasından seçim ve
atama yapar.
İşe alış, iş değişikliği, rotasyon ve terfi gibi konularda Şirket hedef ve politikalarını da dikkate
alarak önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.
Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında iki yönlü bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran
ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder.
Çalışanların fikirlerine değer verir ve ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır. Elde ettiği
verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.
Şirketimiz çalışanları ile ilişkilerin yürütülmesinde, İnsan Kaynakları Müdürü Regaib Baykal
görevlendirilmiştir.
2008 yılı içerisinde çalışanlarımızdan ayrımcılık ve benzeri konularda şikayet olmamıştır.
Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimiz faaliyet konusu itibariyle mal üretimi, pazarlaması ve satışı işinde yer aldığından müşteri
hizmetleri her zaman önemli olmuştur. Sadece ürün kalitesinde rekabetçi değil aynı zamanda hizmet
kalitesinde de rekabetçi konumda olan Şirket acil müşteri taleplerini anında karşılar. Just In Time ve
Fast Track adı altında kullanılan yöntemler özellikle hızlı cevaplar, üstün müşteri hizmetleri, kalite ve
rekabetçi fiyatlarda anında bulunurluk talep eden müşteriler için özel olarak tasarlanmıştır.
Sosyal Sorumluluk
Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin
düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını ve yatırımlarını kamuya açıklar.
Şirketimiz çevre bilinci içerisinde her türlü atıkları uygun şekilde bertaraf etmektedir. Tehlikeli atık
kapsamına giren atıklar Çevre Bakanlığı’ndan lisanslı firmalara, niteliğine göre geri kazanım veya
bertaraf (yakma, düzenli depolama,vb.) amaçlı gönderilmektedir. Şirkete ait her fabrikada Atıksu
Arıtma Tesisleri bulunmaktadır. Dış Giyim üretim tesislerimizde 6.000 m3/gün kapasiteli biyolojik
arıtma tesisimiz, Gömleklik İşletmeleri’nde 4.000 m3/gün kapasiteli fiziksel ve biyolojik birimler,
Kahramanmaraş İplik Fabrikamızda insani kullanım sonucu oluşan evsel nitelikli atıksuyun arıtıldığı
100 m3/gün kapasiteye sahip biyolojik atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Denim ve Spor Giyim
İşletmeleri, Adana Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. Bu işletmemizde ise üretim ve insani
kullanımdan kaynaklanan atıksular ön arıtma işlemi yapıldıktan sonra Organize Sanayi Bölgesi atıksu
arıtma tesisine verilmektedir. Şirket bünyesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları
başlatılmıştır.
Şirket, çevreye olan duyarlılığını yaptığı her yeni yatırım projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli başvurularını yaparak
göstermektedir.
Bölgemizdeki fabrikaların yakma sistemlerinin doğalgazla çalıştırılması sayesinde hem temiz hava
emisyonu hem de maliyet avantajı sağlanmıştır. Bu doğrultuda emisyon ölçümleri lisanslı firmaya
yaptırılmış olup, emisyon izni çalışmaları devam etmektedir.
Şirketimizde küresel ısınma ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim sırasındaki
karbondioksit salınımının hesapları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 2008 yılında, Türkiye Erozyonla
Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ile işbirliği yapılarak “Her Bossa Çalışanına
bir Ağaç” sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Şirket, dünyamızı tehdit eden küresel ısınma ile
ilgili sürdürdüğü çalışmalarına, her yıl yenilerini ekleyerek devam etmeyi planlamaktadır.
Şirketimiz, AB komisyonunun 1 haziran 2007 tarihinde yürürlüğe koyduğu, kimyasalların
kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni AB mevzuatı kapsamında
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals-REACH Yönetmeliği) doğaya ve
canlılara zarar veren kimyasal maddelerin kısıtlanması ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.
2007 yılında “ Mavi Kelebek “ adı altında Adana’nın tüm ilçe ve köylerinde ilköğretim birinci sınıfına
başlayan öğrencilere 13.000 adet okul önlüğünün dağıtıldığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi,
2008 yılında da devam etmiş, bu kapsamda ek olarak 11.840 adet okul önlüğü öğrencilerimize
verilmiştir.
Şirketimiz, 2008 yılında, Kariyer.net tarafından verilen ve insan kaynakları alanında yürütülen başarılı
çalışmaların öne çıkarılmasını hedefleyen, 8. İnsana Saygı Ödül’ünü almıştır.
Çevre konusu ile ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.
BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimiz Yönetim Kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşmuştur:
V. FARUK EBUBEKİR
SERAP KANTÜL
C. CAN PİYALE
METE YIĞIN
HAMDULLAH MERDANE
–
–
–
–
–
Başkan
Başkan Vekili
Ceo ve Üye
Üye
Üye
Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK’nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda iş ve işlemler yapmaları
konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari
niteliklere ana sözleşmede yer verilmemiştir.
Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonu belirlemiş ve bunu tüm çalışanları ile paylaşmıştır. Bu
bilgiler, www.bossa.com.tr internet adresinde kamuya açıklanmıştır.
“Beklentiniz işimizdir” vizyonu ile tüm paydaşlarımıza (müşterilerimize, çalışanlarımıza ve
hissedarlarımıza) değer yaratmaya devam edeceğiz. Değer yaratma işini ise “doğru üretim ve satış
kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olma” misyonu ile gerçekleştireceğiz.
Yönetim Kurulu yıl sonlarında yeni yılın bütçesinin hazırlanması aşamasında yöneticileri ile birlikte
cari dönem ve 3 yıllık stratejik hedefleri belirlemekte ve tartışıp onaylayarak bütçelerinin bu
temeller üzerine yaratılmasını sağlamaktadır.
Yönetim Kurulu üç ayda bir kere düzenli olarak toplanarak şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı
faaliyet raporları ile alınan kararların uygulama süreçleri hakkında bire bir bilgi sahibi olmaktadır. Bu
raporlarda cari dönemin bütçe ve fiili karşılaştırmalarının yanında geçmiş yılların aynı dönemlerini de
karşılaştırmalı olarak inceleyerek hedeflere ulaşma derecesini gözden geçirmektedir.
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu başta pay sahipleri olmak üzere Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini
en aza indirebilmek amacıyla belirli dönemlerde toplanan müşteri risk komitesi oluşturmuştur.
Komite toplantılarında müşteri riskleri analiz edilerek etkin risk yönetimi için uygulama kararları
alınmaktadır.
Aynı şekilde iç kontrol mekanizması şirketin kurulduğu günden beri mevcut olup; Denetim
Komitesi’nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen
görevleri mevcut denetim komitesi iç tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. Denetim Komitesi
icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket Yönetim Kurulunun yönetim hakkı ve temsil yetkileri ana sözleşmede tanımlanmıştır.
Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket ana sözleşmesinde yer verilmemiştir. Ancak, söz
konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirket Yönetim Kurulu 2008 yılı içerisinde, 12 adet yüz yüze ve 28 adet Türk Ticaret Kanunu ve Ana
Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 40 adet toplantı yapmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, operasyonel faaliyet gelişmeleri ile geçmiş dönem
gerçekleşmelerinin değerlendirileceği ana gündem dışında, özellikli konularda Yönetim Kurulu
Başkanı’nın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesiyle oluşturulmaktadır.
Toplantı günleri ve gündemi tesbit edildikten sonra gündemde yer alan faaliyetlerle ilgili raporlar
Yönetim Kurulu üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen Mali Grup Genel
Sekreterliği tarafından dosya halinde yazılı olarak davet mektubu ve gündem ile birlikte
iletilmektedir.
2008 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı
görüş açıklanmamıştır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular karara bağlanırken
mazereti olmayan üyelerin Yönetim Kurulu toplantılarına fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda
Yönetim Kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerine söz
konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.
Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2008 yılı içerisinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet
konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.
Etik Kurallar
Şirket, oluşturduğu iş etiği kurallarına uymaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi
yazılı ve sözlü eğitimler ve basılı kitapçıklar yoluyla sağlanmış ve tüm çalışanlardan iş etiği uygunluk
bildirimleri alınmıştır.
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukların sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla değişik
zamanlarda farklı sayı ve içerikte komiteler oluşturur. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu
dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur ve nihai karar Yönetim Kurulu
tarafından verilir. Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak oluşturulan Denetim Komitesi, Mali İşler
Müdürlüğü tarafından hazırlanan periyodik mali tablolarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yapıldığı
sonuçlarını içeren bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetim raporunu inceler ve kontrol
ederek nihai onay için Yönetim Kurulu’na sunar. Denetim Komitesi üyeleri icrada görevli olmayan
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden
ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.
Komitenin mevcut üye yapısından dolayı 2008 yılı içerisinde hiçbir çıkar çatışması meydana
gelmemiştir.
Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirket Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücret ana sözleşmede
tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve
ücretleri belirlemektedir.
2008 yılı içerisinde Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış,
verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi
aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar
vermemiştir.
Halihazırda Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyeler
Yönetim Kurulu
AD-SOYAD
V. Faruk Ebubekir
Serap Kantül
C. Can Piyale
Mete Yığın
Hamdullah Merdane
GÖREV
Başkan
Başkan Vekili
Ceo ve Üye
Üye
Üye
İMZA YETKİSİ
Birinci Derece
Birinci Derece
Birinci Derece
Birinci Derece
Birinci Derece
GÖREV SÜRESİ
22.10.2008 – 22.10.2011
22.10.2008 – 22.10.2011
22.10.2008 – 22.10.2011
22.10.2008 – 22.10.2011
22.10.2008 – 22.10.2011
Denetleme Kurulu
AD-SOYAD
Erol Halıcılar
Adnan Afacan
Gürkan Vardar
GÖREV SÜRESİ
22.10.2008 – 22.10.2011
22.10.2008 – 22.10.2011
22.10.2008 – 22.10.2011
Dönem içinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyeler
Yönetim Kurulu
AD-SOYAD
Z. Engin Tunçay
Hakan Akbaş
Serra Sabancı
Tamer Güven
M. Yaşar Atacık
GÖREV
Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
İMZA YETKİSİ
Birinci Derece
Birinci Derece
Birinci Derece
Birinci Derece
Birinci Derece
Denetleme Kurulu
AD-SOYAD
Cezmi Kurtuluş
Volkan Balatlıoğlu
İlker Yıldırım
GÖREV SÜRESİ
26.03.2008 – 22.10.2008
26.03.2008 – 22.10.2008
26.03.2008 – 22.10.2008
GÖREV SÜRESİ
26.03.2008 – 22.10.2008
26.03.2008 – 22.10.2008
26.03.2008 – 22.10.2008
26.03.2008 – 22.10.2008
26.03.2008 – 22.10.2008
Yönetim Kadrosu
C. CAN PİYALE
MURAT KARADUT
LÜTFİ SOYUPAK
ŞEMSİ V. ATAGAN
OSMAN YILDIZ
V. BESİM ÖZEK
REGAİB BAYKAL
SEDEF UNCU AKI
DİDEM SÜMER
M. TARIK KIRMIZI
Chief Executive Officer
Genel Müdür Yardımcısı (Denim ve Spor Giyim)
Genel Müdür Yardımcısı (Dış Giyim ve Gömleklik)
Mali İşler Müdürü
Bilgi Sistemleri Müdürü
Satınalma Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
Strateji ve İş Geliştirme Müdürü
Satış Operasyonları Müdürü
İstanbul Büro Müdürü
ERSEN ALPTEKİN
F. BORA KURTEŞİ
FUAT SAYILIKAN
MUSTAFA EGEMEN
ONUR DURU
ALİ DÜLGER
Planlama ve Koor.Grup Müdürü (Denim ve Spor Giyim)
Spor Giyim İşletmeleri Grup Müdürü
Boya Terbiye Müdürü (Denim)
Satış Müdürü (Denim)
İplik ve Dokuma Müdürü (Denim)
Planlama ve Stok Kontrol Müdürü (Denim ve Spor Giyim)
MAHİR TÜLAY
TEOMAN M. DEDE
ADNAN YILDIZ
SELEN ATILGAN İŞGÖR
Üretim Grup Müdürü (Dış Giyim ve Gömleklik)
Pazarlama ve Satış Grup Müdürü (Dış Giyim ve Gömleklik)
Planlama ve Kalite Kont.Güv.Müdürü (Dış Giyim ve Gömleklik)
Ür-Ge ve Ürün Yönetimi Müdürü (Dış Giyim ve Gömleklik)
MEHMET SAVATLI
Konfeksiyon Müdürü
BERNA ERTUFAN
HASAN YEGEN
Satış Müdürü (Gömleklik)
İhracat Müdürü (Gömleklik)
Bilanço Tarihinden Sonraki Olay
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi hakkındaki 5083 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca ve 4
Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Yeni Türk Lirası ve Yeni
Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.
Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Lirası değerleri TL’ye ve Kr’ye dönüştürülürken 1 Yeni
Türk Lirası, 1 TL’ye ve 1 Yeni Kuruş, 1 Kr’ye eşit tutulmaktadır.
Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve
her türlü belgenin yanı sıra ödeme ve değişim araçlarında Yeni Türk Lirası’na yapılan referanslar,
yukarıda belirtilen dönüşüm oranı ile TL cinsinden yapılmış sayılmaktadır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren TL, mali tablo ve kayıtların tutulması ve gösterimi açısından Yeni Türk Lirası’nın
yerini almış bulunmaktadır.

Benzer belgeler

Görüntüle

Görüntüle TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Detaylı

BOSSA T

BOSSA T TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Detaylı