EK - İstanbul Ecza Koop

Transkript

EK - İstanbul Ecza Koop
Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Kalite Güvence
EK.1
SOP : Geri Çekme ve Yapay Geri Çekme Tatbikatı
Doküman/Rev.No: KGG.036/06
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic.A.Ş.
ÜRÜN TOPLAMA TUTANAĞI (Eczaneler İçin)
Kurum Adı : …………………………………………………………………… Eczanesi/
…………………………………………………………………… Hastanesi/
……………………………………………………………….. Ecza Deposu/
Diğer …………………………………………………………………………
Aşağıdaki iki seçenekden uygun olanı
√
işaretleyerek doldurunuz.
1. Stoklarımızda bulunan ………. adet / kutu, …..…………………… şarj no’lu
……………………………………………………….... adındaki ürün, bu tutanak
karşılığında Abdi İbrahim İlaç satış görevlisine teslim edilmiştir.
2. Stoklarımızda …………………… şarj no’lu …...……………………………………
adındaki ürün bulunmamaktadır.
Teslim Eden
Teslim Alan
Ad-Soyad
Ad-Soyad
………………………………………….
…………………………………….
İmza / Tarih
İmza / Tarih
…………………………………………..
…………………………………….
Açıklamalar :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……
\\Demax\kalite uygunluk\GERİ ÇEKME\2013\Naprosyn CR 750 mg Tablet07.05.2013\KGG.036_06Ek1.doc
1/1