Atatürk`ü Cerrahpaşa`da Anmak.

Transkript

Atatürk`ü Cerrahpaşa`da Anmak.
Ressam Rezzan Yıldız
1952 Sarıkamış doğumlu olup, babasının
görevi gereği ailece Edirne'den Kars'a, Adana'dan
Samsun'a kadar bütün yurdu dolaşmışlardır.
Adana'da Yatılı Kız Öğretmen Okulu'nda okumuş,
daha sonra AnkaraGazi Eğitim Resim bölümünde
eğitim almıştır. Yıllarca yağlıboya çalışmıştır.
2006'da hep çalışmayı istediği suluboyaya
başlamıştır. Bir yıl Burhan Özer atölyesinde eğitim
görümştür. 2011 yılında Alvaro Castagnet ile kısa
bir süre çalışmalar yapmıştır. Beş kişisel sergi
açmış, pek çok karma sergiye katılmıştır.
Rezzan Yıldız, suluboyanın içinde mutluluk
hormonu olduğuna inanmaktadır.
Rezzan Yıldız’ın
Fırçasından,
Atatürk’ü
Cerrahpaşa’da
Anmak.
Rezzan Yıldız’ın
Atatürk’ü Cerrahpaşa’ da Anmak
başlıklı kişisel suluboya resim sergisini
onurlandırmanızı dileriz.
Düzenleyen : Prof.Dr.İbrahim BAŞAĞAOĞLU
Açılış Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi
Açılış Saati : 13:00
Yer : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi Müzesi
Telefon : (212) 414 30 00 / 22452- 22649
Sergi Süresi : 12 Kasım – 23 Kasım 2012
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi Müzesi Başkanı
Prof. Dr. Özgün ENVER
Prof. Dr. Nil SARI

Benzer belgeler