Lisans Lisans Klasik Arkeoloji Ege Üniversitesi Y. Lisans Y. Lisans

Yorumlar

Transkript

Lisans Lisans Klasik Arkeoloji Ege Üniversitesi Y. Lisans Y. Lisans
1. Adı Soyadı: Fatma BAĞDATLI ÇAM
2. Doğum Tarihi: 17.08.1976
3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Üniversite
Alan
Lisans
Lisans
Klasik Arkeoloji
Y. Lisans
Y. Lisans
Klasik Arkeoloji
Doktora
Doktora
Klasik Arkeoloji
Yıl
Ege
Üniversitesi
Adnan
Menderes
Üniversitesi
Selçuk
Üniversitesi
5. Akademik Unvanlar
Derece
Adnan
Menderes
Adnan
Üniversitesi
Menderes
Üniversitesi
Selçuk
Üniversitesi
Adnan
Menderes
Üniversitesi
Adnan
Menderes
Üniversitesi
Bartın
Üniversitesi
6.
6. 1.
Üniversite
Alan
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Arkeoloji/Fen-Edebi
yat Fak.
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
(35.Madde)
Arkeoloji/
Fen-Edebiyat Fak.
Arkeoloji/
Fen-Edebiyat Fak.
Arkeoloji/ Edebiyat
Fak.
Yıl
Araş.Gör.
1998-2001
Araş.Gör.
2001-2002
Araş.Gör.
2003-2009
Araş.Gör.Dr.
2010-2011
Yrd.Doç.Dr.
2011-2014
Yrd.Doç.Dr.
2014-
Hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Hazırlanan Lisans Tezi
Bağdatlı, F., Roma Döneminde Angareia, Ege Üniversitesi, 1997 (Prof.Dr. Hasan
MALAY)
6. 2.
Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi
Bağdatlı, F., Alabanda Apollon Isothimos Tapınağı, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Aydın, 2001 (Prof.Dr. Abdullah YAYLALI)
6. 3.
Hazırlanan Doktora Tezi
Bağdatlı, F., M.Ö.3. yüzyılda Batı Anadolu ve Adalarda Heykeltraşlık Faaliyetleri, Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009. (Prof.Dr. Christine ÖZGAN)
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Bağdatlı-Çam, F., “Kyme Nekropolünden Figürlü Bir Mezar Steli”, Olba XX, 2012,
165-182. (SSCI indeks)
2. O. Henry, L. Karlsson, J. Blid, R. Hedlund, B. Vergnaud, P. Hellström, T. Thieme, A.
Freccero,E. Durusoy, A. G. Bilgin-Altınöz, F. Bağdatlı-Çam, A. Frejman ve P. Lebouteiller,
“Labraunda 2012 – rapport preliminaire”, Anatolia Antiqua XXI, 2013, 285-355.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
Bildiriler
1 Bağdatlı Çam, F., “The Entrance of Sanctuary”, Labraunda Day 2012, New Research
at the Karian Sanctuary of Zeus Labraundos, from Bronze Age to Byzantine Times, 05
December 2012, Swedish Research Institute in Istanbul.
2. Bağdatlı Çam, F., “The Sculpture of Kale-i Tavas/Tabae”, Sculpture in Roman Asia
(Selçuk, 1-4 October 2013) (Basım aşamasında)
3. Bağdatlı Çam, F., “The Ladies on Greek Grave Steles” Rome 2013: Int'l Conference for
Academic Disciplines, (Rome, 22-25 October 2013), International Journal of
Multidisciplinary Thought, ISN:2156-692:4(2): 2014, s.209-213.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Bağdatlı, F., “Alabanda Sikkelerinde Apollon Isothimos”,
Anadolu Arkeolojisine
Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı´ya Sunulan Yazılar ,(ed.Turan Takaoğlu),
2006, 225-231 (Bilimsel Kitap’ta Bölüm)
2. Bağdatlı Cam, F., “A Marble Head From Alabanda”, LABRYS, Studies Presented to
Pontus Hellström, Uppsala University, ISBN:978-91-554-8831-4, 2014, s.353-368.
(İngilizce, Bilimsel Kitap’ta Bölüm)
3. Bağdatlı Çam, F., "Antik Dönemde Bartın", Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belge ve
Fotoğraflarla BARTIN, Bartın Üniversitesi Yayınları, 2014, 29-48.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Bağdatlı, F., “Bergama Müzesi’nden İ.Ö.4.yy’a Tarihlenen Üç Stel”, İdol 35-36, 2008,
33-45.
2. Bağdatlı-Çam, F., “Notion’dan Bir Mezar Steli,” Anadolu / Anatolia 36, 2010, 177-196.
3. Bağdatlı Çam,F., “Antik Dönem’de Bartın/Parthenia Kome”, Çeşm-i Cihan Dergisi
(Elektronik Dergi) , Bartın Üniversitesi, BAYTAM, 2014,1-24.
4. Bağdatlı Çam,F., “Amastris’li Homeros”, Çeşm-i Cihan Dergisi (Elektronik Dergi) ,
Bartın Üniversitesi, BAYTAM (Basım aşamasında)
7.5
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Bağdatlı Çam, F., “PARTHENIOS’TAN BARTIN’A: Antik Dönemde Bartın
Hakkında İlk
Tespitler”, İnsan,Kimlik,Mekan
Sempozyumu (16-18 Ekim 2014).
Bağlamında
Zonguldak
7.6 Diğer yayınlar
1. Bağdatlı Çam, F., “Antik Dönemde Yapı Eylemi” (Davetli konuşmacı), Mimar
Sinan'ın 424'üncü Ölüm Yıldönümü Etkinliği-Panel. Aydın Mimarlar Odası,
09.04.2012).
8.
Projeler
1. Bağdatlı, F., “Alabanda Apollon İsothimos Tapınağı
“, Adnan Menderes
Üniversitesi, 14.06.2001 (Yürütücü ) BAP Proje No: SBE 01001
2. Bağdatlı Çam, F., “Alabanda Antik Kenti’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Dijital
Modellenmesi”, Adnan Menderes Üniversitesi, 20.07.2014, (Yürütücü)
BAP (Altyapı) Ptoje No: FEF 13036
9.
İdari Görevler
1. Farabi Bölüm Temsilciliği- Adnan Menderes Üniversitesi (2010-2012)
2. Bologna Bölüm Temsilciliği- Adnan Menderes Üniversitesi (2010-2012)
3. Edebiyat Fakültesi Performans Programı Hazırlama ve İzleme Komisyonu (2015-…)
4. Bölüm Başkanı- Bartın Üniversitesi (2015-…)
10.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Arkeologlar Derneği Üyeliği
2. TÜBİTAK, Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sosyal ve Beşeri Bilimler
Araştırma ve Destek Grubu (SOBAG) , Panelist(2013) .
11. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012/2013
Dersin Adı
Geometrik ve Arkaik Dönem
Heykeltıraşlığı
Hellenistik Dönem Heykeltıraşlığı
Ege ve Batı Anadolu Mezar
Kabartmaları
Erken
Hellenistik
Dönemi
Sanatı-Yüksek Lisans
Anadolu Pers Sanatı –Yüksek Lisans
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
Öğrenci
Sayısı
50
2
2
50
50
2
3
2
5
İlk Çağ Tarihi
3
80
Anadolu Uygarlıkları
2
45
Arkeoloji
2
45
İlk Çağ Tarihi
3
83
İlk Çağ Tarihi
3
87
Hellenistik Dönem Kültür Tarihi
2
45
Arkeoloji
2
43
İlk Çağ Tarihi
3
87
İlkbahar
Güz
2013/2014
İlkbahar
Güz
2014/2015
İlkbahar
Mesleki Faaliyetler:
1995 Klazomenai Kazısı –Katılımcı
1996 Phokaia Kazısı- Katılımcı
1997 Phokaia Kazısı- Katılımcı
1999 Alabanda Kazısı- Bilimsel Heyet Üyesi
2000 Alabanda Kazısı – Bilimsel Heyet Üyesi
2005 Knidos Kazısı – Bilimsel Heyet Üyesi
2011 Labraunda Kazısı – Kazı Başkan Yardımcısı
2011 Alabanda Kazısı – Bilimsel Heyet Üyesi
2011 Habaş Kurtarma Kazısı (İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü)- Bilimsel Heyet Üyesi
2012 Labraunda Kazısı- Kazı Başkan Yardımcısı
2012 Alabanda Kazısı – Bilimsel Heyet Üyesi
2013 Alabanda Kazısı- Kazı Başkan Yardımcısı

Benzer belgeler