TEKNİK BİLGİLER

Yorumlar

Transkript

TEKNİK BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Ethernet Çeşitleri:
- Ethernet (2.94 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps)
- Fast Ethernet (100 Mbps)
- Gigabit Ethernet (1Gbps)
- 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)
A
Ethernet'in tipik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
- Basitlik
- Düşük Fiyat
- Uyumluluk
- Adresleme Esnekliği
- Bütün İstasyonlara Eşit Haklar
- Yüksek Hız
- Bakıma Uygun Olma
B
LO
YEREL ALAN AĞ TEKNOLOJİLERİ
K
10 BaseT
10 BaseT star-bus topoloji kullanan Ethernet kablolama sistemini tanımlar. Kullanılan kablo haricinde
ethernet paket yapısı ve çalışma mantığı 10Base2 ve 10Base5 ile aynıdır.
A
N
10 yine maksimum hızı yani 10Mbit çalıştığını, Base Baseband olduğunu belirtir. Ancak IEEE burada da
ufak bir değişiklik yapmıştır. Hub ile bir PC arasında veya hub ile hub arasındaki kablo uzunluğu 100m'yi
geçemez. UTP yani unshielded twisted pair (kaplamasız dolanmış çift) kablo 10BaseT'nin kullandığı
kablo tipidir. UTP kablolar kendi içinde aktarabilecekleri veri kapasitesine göre kategorilere ayrılmıştır.
10BaseT 10Mbit hızında çalışır, CAT3 ve üzeri kablolar kullanılabilir. 10 BaseT iki tel çiftini kullanır. Yani
4 tel kullanır. Ancak ilk zamanlardan beri yapılan kablolamalarda kablonun içindeki 4 tel çifti de
konnektöre takılmıştır. Bundaki amaç ileride çıkabilecek ve daha fazla tel bağlantısı isteyen Ethernet
tiplerine hazır olmak, tekrar kablolama yapmak zorunda kalmamaktadır. Koaksiyel kabloya göre
elektromanyetik alan etkisine daha az dirençli olsa da, UTP yıldız topoloji için yeteri kadar güvenli ve
ucuz bir yöntemdir ve günümüzdeki en yaygın kablolama yöntemidir.
UTP kablolamada RJ-45 (Registered Jak) kodlu konnektör/jak kullanılır.
T
S
Fast Ethernet (Hızlı Ethernet)
Fast Ethernet 100Mbit çalışan değişik ethernet standartlarının genel adıdır. Yaygın kullanılan iki tipten
söz edilebilir. 10BaseT'nin devamı olan 100BaseT ve 10BaseFL'nin devamı olan 100BaseFX. Tüm bu
ethernet türleri 10Base5 (ilk Ethernet)'ten beridir kullanılan paket boyu, CSMA/CD tekniği ve mantıksal
topolojiyi aynen kullanır ve geriye doğru uyumludur.
E
100 BaseT
IEEE iki tip 100BaseT standardı belirlemiştir.100baseTX ve100BaseT4.
İL
100 BaseT4
100BaseT4 CAT3 ve üstü UTP kablo üzerinden 100Mbit/Saniye hızında çalışan Etherneti tanımlar. IEEE
CAT3 kablolamanın yaygın olduğu dönemde var olan kablo altyapısını değiştirmeden 100Mbit hıza
ulaşabilmek için bu standardı belirlemiştir.100BaseT4 CAT3 kabloda 100Mbit hıza çıkabilir ancak
10BaseT'nin aksine 4tel çiftini de kullanır. Tel çiftlerinden ikisini 10BaseT gibi veri alımı ve gönderiminde
kullanırken iki tel çiftini ise çakışma olup olmadığını kontrol etmek (collision detection) için kullanır.
Var olan CAT3 kablo altyapısı üzerinden 100Mbit hıza çıkmak isteyen kullanıcılar için bir seçenek olarak
ortaya konan bu standart CAT5 kabloya geçişin hızlı olması nedeniyle yaygın kullanım alanı
bulamamıştır. Ayrıca 100BaseT4 yalnızca halfduplex'i desteklediği için günümüzde kullanılmamaktadır.
100BaseT4 özetle;
*100Mbit/saniye
*Baseband
*Hub ile PC arasında 100m maksimum mesafe
*CAT3 ve üstü UTP kablo ile 8 tel 'i de kullanıyor
*Star-Bus
*Diğer tüm özellikleri 10BaseT ile aynıdır
www.iletsan.com
TEKNİK BİLGİLER
YEREL ALAN AĞ TEKNOLOJİLERİ
A
K
100BaseTX özetle;
- 100Mbit/saniye
- Baseband
- Hub ile Pc arasında 100m maksimum mesafe
- Cat5 ve üstü UTP kablo ile 4 tel
- Star-Bus
- Diğer tüm özellikleri 10BaseT ile aynı
B
LO
100 BaseTX
Günümüzde en yaygın kullanılan Ethernet standardı budur. CAT5 ve üstü kategoride kablo ve
ekipmanlar (keystone jack, patch panel, priz vs.) kullanılmalıdır. Aynı 10BaseT gibi sadece iki tel çiftini
kullanarak veri aktarımı ve alımı yapar. Full-duplex çalıştığında 200Mbit hızına ulaşabilir. Tüm fast
Ethernet ağ ekipmanları (ağ kartları ve hub' lar) hem 10Mbithem de 100Mbit hızında çalışabilirler.
Böylece 100Mbit bir ağ kartının 10Mbit hub'a taktığınızda kendi hızını 10Mbit'e düşürecektir. Aynı şekilde
100Mbit hub'lar portlarından birine 10Mbit bir ağ kartı (10 BaseT) takılırsa bu porttan 10Mbit olarak
haberleşirler. Bu özellik sayesinde 10BaseT ve 100BaseT ekipmanları bir arada kullanılabilir. Ancak iki
PC arasında 100Mbit bağlantı kurulabilmesi için bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır ilkesi
gereğince aradaki tüm ekipmanlar (iki pc'nin ağ kartı ve aradaki hub)100Mbit olmalıdır.
A
N
100 BaseFX
100BaseFX bir önceki fiber optik Ethernet olan 10BaseFL'nin gelişmiş halidir ve 10 yerine 100Mbit
hızındadır. Aynı konnektörleri ve fiber kablo tipini kullanır. Ancak maksimum mesafe 400m'ye inmiştir.
100BaseFX özetle;
- 100Mbit hızında
- Baseband
- Hub ile node arası 400m'ye kadar çıkabilir
- Star-Bus
T
S
Gigabit Ethernet
IEEE 1998 yılında gigabit etherneti yani 1000Mbit/saniye veri aktarımı yapabilen etherneti duyurmuştur.
Gigabit Ethernet kendisine uygun switch'lerle çalışır. Değişik gigabit Ethernet türleri vardır.
İL
E
1000 BaseT
1000BaseT CAT5 kablo üzerinden 8 telide kullanır. Böylece yüksek bir hızda kullanılan kablo çok önem
kazanır. CAT5 desteklenmesine rağmen CAT5e ve CAT6 tavsiye edilmektedir. 10BaseT gibi kablo
uzunluğu 100m ile sınırlıdır. RJ-45 kullanan 1000BaseT görünüş olarak önceki versiyonlarla aynıdır.
IEEE 802.3ab standardı altında tanımlanır. Genellikle switch'ler arası backbone olarak kullanılan
1000BaseT en yaygın durumda olan gigabit ethernet tipidir.
1000 BaseCX
1000BaseCX twinaxial (koaksiyelin içinde iki damar olanı) kablo denilen değişik tipte bir kablo kullanılır.
150 ohm değerinde bu kablonun maksimum uzunluğu yalnızca 25metre ile sınırlıdır. IEEE 802.3z
standardı altında tanımlanan bu ethernet tipi, gigabit Ethernet pazarında henüz kendine yer
bulamamıştır.
1000 BaseSX
1000BaseSX multimode fiber optik kablo ile 500m varan mesafelerde gigabit hızını sunar. 1000BaseSX
850nm (nanometre) dalga boyunda LED'ler ile ışığı fiber kablo üzerinde iletir. 802.3z standardı altında
belirlenen bu ethernet 100BaseFX ile aynı dış görüntüye sahiptir yani aynı SC konnektörlerini kullanır.
1000 BaseLX
Single Mode laser kullanarak fiber optik üzerinden 5Km gibi mesafelere kadar gigabit hızını sunar.
Geleceğin gigabit backbone çözümü olarak görülmektedir.1000BaseSX ile aynı dış görünüşe sahip bu
standart da IEEE 802.3z altında tanımlıdır.
www.iletsan.com

Benzer belgeler

10BaseT star-bus topoloji kullanan ethernet

10BaseT star-bus topoloji kullanan ethernet UTP yani unshielded twisted pair(kaplamasız dolanmış çift) kablo 10BaseT'nin kullandığı kablo tipidir. UTP kablolar kendi içinde aktarabilecekleri veri kapasitesine göre kategorilere ayrılmıştır. 1...

Detaylı