Mustafa Kobya

Yorumlar

Transkript

Mustafa Kobya
HIMSS
Dün-Bugün-Yarın
Dr. Mustafa Kobya
İstanbul Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürü
05.06.2014
Neler Yaptık?
Özet
• Protokol (15 Kasım 2013)
o Sağlık Bilgi Sistemleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, HIMSS
• Çalıştay (4 Mart 2014)
o 200 davetli, ~150 katılımcı, 10 saat
• Değerlendirme (5 Mayıs 2014)
• Seviye 6 Validasyonları (26-28 Mayıs 2014)
• HiMSS Türkiye Kongresi (4-5 Haziran 2014)
Protokol
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
HIMSS Europe ve Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü arasında
• 3+2 senelik
• Tüm hastanelerin ilk derecelendirmeleri
ve bir sonraki değerlendirmeleri ücretsiz
•
•
•
•
•
•
Çalıştay
72 şehir
79 genel sekreterlik
10 önceden skorlanmış hastane
67 eğitim araştırma hastanesi
123 devlet hastanesi
TOPLAM 200 hastane
Çalıştay
Değerlendirme
• Tamamlayan 143 hastane
• Hiç form göndermeyen veya çalıştaya
katılamayan 57 hastane
• Değerlendirme sonucu:
o Seviye 6: 4 hastane
o Seviye 5: 9 hastane
o Seviye 4: 28 hastane
• Validasyon sonrası Seviye 6 Hastaneler:
o Mersin Erdemli Devlet Hastanesi
o İzmir Tire Devlet Hastanesi
o Rize Devlet Hastanesi
Hastanelerimize Genel Bakış
• Değerlendirme sonucu beklenen
minimum Seviye 3
•
•
•
•
Sağlık hizmet kaydı yapabilen
Medula ve Sağlık Net’e veri gönderebilen
PACS sistemi olan
Hemşirelik dokümantasyonu olan
• Hastanelerimizin %51.7’si Seviye 2
• Hastanelerimizin %9’u Seviye 0 ve 1
Düşük Seviye Nedenleri
• İdari Nedenler
• Konuya yeterli önemin verilmemesi
• Çalıştaya gerekli ilginin gösterilmemesi
• Farklı idari öncelikler
• Hatalı bildirimler
•
•
•
•
Çeviriden kaynaklanan problemler
Yeterli özen gösterilmemesi
Bilgi eksikliği
Bilgi işlem personeli yetersizliği
Düşük Seviye Nedenleri
• HBYS’den kaynaklı nedenler
•
•
•
•
Firmaların bilgi eksikliği
HBYS’lerin teknik yetersizliği
Ar-Ge problemleri
Entegrasyon sorunları
Neler Yapacağız?
Sihir Değil :)
Özet
• Eksikliklerin giderilmesi ve skorların
iyileştirilmesi.
• HIMSS Analytics değerlendirme raporları
• Seviye 4 ve üzeri hastanelere Gap Analizi
Raporları
• Seviye 6 hastanelere validasyon
görüşmeleri ve yerinde denetim
• Kalan 672 devlet hastanesi ve ağız diş
hastaneleri (5 yıl)
Proje Tamamlandığında
Neler Kazanacağız?
Tekrar Sihir Değil :)
Özet
• Standartlaşma
• E-sağlık, Tele-radyoloji ve Tele-tıp
projelerine kolay uyum
• Kazançlar
o Finansal : Kaynakların etkin kullanımı ve
maliyetlerin azaltılması
o Tıbbi : Medikal hataların ve hasta kayıplarının
önlenmesi
Hastane Kârlılığı
Görünen Maliyetler
• Medikal işlemlerin duplikasyonlarında
azalma
• İlaç-İlaç etkileşimlerinde azalma
• Kağıt ile yapılan işlemlerde azalma,
vakit ve sarfiyatta kazanç
• Hasta yatış sürelerinde ve yeniden
başvurularda azalma
Görünmeyen Maliyetler
• Potansiyel kayıplarda ve hata
oranlarında azalma.
• Medikal kadro başta olmak üzere
çalışan memnuniyetinde artış.
• Acil hizmetlerin yönetiminde
kolaylaşma.
Banner Health
Ölçüm
Kazanç
Hasta yatış oranında azalma
%7.1
İlaç maliyetinde azalma
%5.3
Formların ortadan kalması
%41.6
Döküman arşivleme maliyetinde azalma
%95.6
İlaç-ilaç etkileşimlerindeki azalma
%84.3
Tedavi temelli davalardan korunma
%71.8
Hemşirelik hizmetinde kazanç
%15.8
Acil hizmetlerden kazanç
%1.8
* 23 hastanesinden 21’i Stage 7 olarak sınıflanmış (2012)
Neler İstiyoruz?
Şimdi Biraz Sihir
İstekler
• Proje kapsamındaki genel
sekreterliklerin ve hastanelerin konuya
gereken önemi vermesi
• Daha üst seviyelere çıkmak için
eksikliklerin acilen tamamlanması
• Firmaların Ar-Ge faaliyetlerini arttırması
ve hastanelerin gereksinimlerini
karşılaması
Teşekkürler

Benzer belgeler