Dersim çıko, ma ta xore xelesayme!!! (*) Sare mare yaki " domonune

Yorumlar

Transkript

Dersim çıko, ma ta xore xelesayme!!! (*) Sare mare yaki " domonune
Dersim çıko, ma ta xore xelesayme!!! (*)
Sare mare yaki " domonune mare"
Nero birayem’ sıma çıko tike zuvuni werdo. Sıma tika zuvin ra çı wazenê? Mıre say nêbi, na
sare mı jêde nêcêno. Hama tika siyoro " palavra meydani" nêzon belka mıre say nêbi, hama
vijêri ez şüne Doxtorê Almani. Tuxtori mıra vake hona çıme to rındê, jê alatırke. Hama hey wax
hey ke Aqılê tode kemasiye esta. A kemasiye ke çineviyene belka tu na dina guretene bine
desto xo u kilıtê dina ki dene haqi.
Mı va berxudarve. Tuxtor ey ki wake " bitte shun heer sare Kundır" Mı tene perê day cı kewul
nêkerd. Na tuxtore mı zof rındo. Eke ta keso nêwes esto, bêro leye mı ez ey beri tuxtorê xo,
bêpere muyane bıkero.
Nıka make mamekiye de vime taye domonune ma zuvin seveta Sovyet u Çin zuvin werd u
qedena. Bırayem mı na sovyet u çin ra toa fam nêkerd. Nıka zu mıra vazo na merêti kamê, çê
xo koto. Nıka bırayem name kalike kalike mı Heso Chino. Na taye domonune Sovyeti hesnoke
name kalike kalike mi Heso Chino. Amey darê mı dêmday, çê mı ke vesna. Dıma mı hesnoke
domonune derezayemê viye. Reye ke ez rayerawo son Qisle. Dı-hire televu vake sırp rawa mı
de vêjay. Ma hal xatır zuvin ra pers kerd. Vake apo tı kama. Mı vake ez çê Chin rawo. Wertê
ra juy vake «bu Peking usağını yola getirmek gerekir" A mı nızona seve. Dina verê çımunê
mıde biye tari. Ez rınd kune (kuto).
Waxte werd ra unca dewe dero. Zımıstono velg nımendo mal tuke zuvin weno. Mı resenê xo
guret şineke arjêle çê derezaye xora welg bıtırni. Mı velg ard war ke gıredine, dire televey
duste mı de vêjiay. Qederê mıno, se bikeri! Ma hal xatır pers kerd. Televu vake tı çê kam rawa.
Terse xora mı vake "biz de bu vatan evladıyız". Ha mı nêzona se vi. Juy eve dipçike tifongê xo
merednave riye mıro. Mıra vake "alçak burası Kurdistan". Dımak ez pak kuto.
Hone dı saat raniverdiv ke, mı niyada onbaşi ve 10 eskeru ra verê çêverê mı derê. Onbaşi
mıra vake "biz dürbünle gördük, sen teroristlerle konuştun". Kelepçey day ve destunê mıro ez
berdu segank de rind kune.
Dıma ez amune dewe. Mı mal, gay, kince kalike xo, ron, toraq, çêver, pençerey, ceram rot. Ha
mı eve u pere gore pasaporte gurete amuna na Alamanya. Birayem haq raji vo. Ez amune ta
xeleşino. Nıka taye vejiye vanê, berê pêyser şime dersim bixelesnime. Nero dersim de çı esto.
Dı- hire bıje say bi ma yi ki roti. Nêro ma pêro ameyma ta xelesayme, hona çı wazeme. Niyade
ciranê mı her sodır mıra vano « hallo ». Ma ciranê mıne dewe roze mıra vake « hallo ». Ey 13
reye qereqolde gere mi kerd. Mıke zu guke ve 3 kerge dey kist.
Reyna van Dersim, mersim xo vira bıkere. Ma ameyme ta xelesayme. Eke wazenê çiyo de
rınd bıkê, serê yi kokımekê dersim de mendê yinuk biyare ta, xore bixelesiyê.
Sare Kundır
Çıme: Site- http://www.anamozaik.net/
(*) Nu nuste hata fek ra mı nêvurna, hama hata gramatik ra kerd raşt. Bıra Sare Kundır,
thaba caan de nêasana. Heq zaf omır to dıro, hama sere to deceno çıko, nustıse tu
nêvecinê. Tu zaf kota ma viri. (U. Pulur)

Benzer belgeler