Sinker dünyası devrimin eşiğinde The world of sinkers is

Transkript

Sinker dünyası devrimin eşiğinde The world of sinkers is
30
PANORAMA
Sinker dünyası
devrimin eşiğinde
The world of sinkers is
at the threshold
of a revolution
Yeni gelişmeler yapılandırılmış yüzeylerle etkileyici bir niteliktedir. Christoph Liebers
GmbH & Co. KG tarafından üretilen yeni nano’lar ITMA için tam zamanında geldi.
New development is impressing all with structured surfaces - the new ‘nanos’
by Christoph Liebers GmbH & Co. KG come just in time for ITMA.
TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2016
Yüz yıllar boyunca örme üretim elemanları üreticileri, tertemiz ve yep yeni bir yüzey üretmek için
her yolu denediler ve tüm bunların üstünde çeliğe parlak ve lüks bir görünüm veren o pürüzsüz
yüzeyi elde etmeye çalıştılar. Ancak Bavyera’da
üretilen pazardaki yeni Alman sinkerleri bu kusursuz parlaklığı sorgulamaktadır. Bavyera’nın
Gaimersheim kasabasında 70’lerde bulunan
Christoph Liebers, bir yarışmadan men edildikten sonra (ya da şirketini kurduktan sonra) sinkerlerin üretimine yeniden başladı. Bununla birlikte
o 1876’larda örme elementi üretmeye başlayan
aile gelenklerini sürdürdü. Ayrıca en başından
For centuries, producers of knitting elements have
left no stone unturned in trying to produce spick
and span surfaces, and above all with a smoothness that gives the steel a silvery shine and with it
a particularly luxurious appearance. But the new
product on the marketplace from the German
sinkers production plant in Bavaria questions this
flawless shine. It was Christoph Liebers who, in the
Bavarian town of Gaimersheim in the seventies,
restarted the production of sinkers, after a ban on
competition (or: after the necessary re-founding
of his company). With this he continued the family tradition of producing knitting elements whi-
PANORAMA
ch began in 1876. And ultimately it was also the
team at Christoph Liebers GmbH & Co.KG who
were on board from the very beginning and set
the standards for smoothness and silvery shine.
Since then, the most important standard of quality for those who sold German sinkers on the
global market has been a flawless, smooth and
ever-silver shine. Each and every one of the workers in the company of the 11,000-strong town of
Gaimersheim has dedicated themselves to revolutionizing the world of sinkers. Under the slogan:
“Sinkers are silver, but nano is golden!” one of the
pioneers of flawless shining surfaces is presenting
a new generation of knitting elements. But what
actually is new in a production world in which the
producers can only seem to be distinguished by
who has the most sinkers at their plant? Is it once
more the look of sinkers, which is being further
developed by the Christoph Liebers GmbH & Co.
KG of today, and is now known under the name
of “nano”? At first glance, we are compelled to
agree. Because: golden, as it says in the slogan,
is exactly what color the new ‘nanos’ shimmer in
the light of day. Michael Starke, one of the managing directors and also the son-in-law of the founder of Christoph Liebers GmbH & Co. KG, explains:
“Those who want to understand the advantages
of these ‘nanos’ needs to look at the pieces of
gold under the microscope.” And in reality, its
surface is no longer flawlessly smooth. Rather, the
31
beri işin başında olan ve pürüzsüzlüğün ve gümüşi parlaklığın standartlarını belirleyen Christoph
Liebers GmbH & Co.KG takımı bu işin içinde yer
aldı. O zamandan beri Alman sinkerlerini satanların en önemli standartları kusursuz, pürüzsüzve
gümüşi bir parlaklık oldu. Her gün Gaimersheim kasabasındaki şirketin her bir çalışanı kendini
sinkerlerin devrimci dünyasına adadı. “Sinker
gümüştür ancak nano altındır” sloganı altındaki yeniliklerden biri kusursuz parlak yüzeyin yeni
nesil örme elementini temsil etmektedir. Ancak
üreticilerin üretim hattında en çok sinkeri bulunan şeklinde ayırt edildiği üretim dünyasındaki
asıl yeni şey nedir? Bu bir kez daha günümüzün
TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2016
32
PANORAMA
firstly structured surface is characterized by a host
of tiny inclusions, a fraction of a millimeter large.
In these microscopic cavities, oil is held, which is
extremely important for the lubrication of knitting
machines. These irregularities, undetectable to
the untrained eye but nevertheless intentional,
just like small cells, keep the lubrication film even.
Each and every lubrication film, which protects
the sinkers, splits at a certain temperature (cooking hobbyists know the phenomenon whereby
heated oil clumps together and large patches in
the pan become oil free). Michael Starke, responsible for the new surface structure, explains: “Because of a lack of oil on large parts of sinker surfaces, there is significantly more friction than with
the new ‘nanos’.” In contrast, the lower wear by
using ‘nanos’ has a whole range of advantages
besides lower temperatures.”
TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2016
Christoph Liebers GmbH & Co. KG’si tarafından
geliştirilen sinkeri mi ve nano olarak mı biliniyor?
Ilk bakışta katılmaya mecburuz. Çünkü tam da
altın slogandaki gibi nano’nun gün ışığındaki
parlama rengidir. Christoph Liebers GmbH & Co.
KG’nin yöneticilerinden biri ve şirket kurucusunun
damadı Michael Starke, “ Nano2nun avantjlarını
anlamak isteyen insanlar mikroskop altında altının görünümüne bakmalıdır.” dedi. Ve gerçekte
yüzeyi artık kusursuz derecede pürüzsüz değildir.
Tercihen yapılandırılmış yüzey küçük parçaların
bulunmasıyla karakterize edilir. Bu miskoprobik
boşluklarda örme makinelerinin yağlanmasında
önemli olan yağ tutulmaktadır. Kasıtlı yapılan ancak eğitimsiz gözler tarafından farkedilmeyen bu
düzensizlikler yağlandırma filmlerini bile içinde
tutan küçük hücrelerdir. Sinkeri koruyan her bir
yağlama filmi belirli bir sıcaklıkta (pişme olayı sayesinde ısınan yağ kümeleşir ve tava üzerindeki
bölgeler yağsız hale gelir) ayrışır. Yeni yüzey yapısından sorumlu Michael Starke, “Sinker yüzeyinin
geniş kısımlarındaki yağ eksikliği sebebiyle yeni
nano’lara göre daha fazla sürtünme oluşmaktadır. Nano kullanırak daha az aşınmanın daha az
sıcaklığa göre birçok avantajı vardır” dedi.
DAHA AZ SÜRTÜNME BİRÇOK AVANTAJ
KAZANDIRIR
Gerçek şu ki Christoph Liebers GmbH & Co. KG’nin
flyerı bir çok mantıklı avantajı listeler. Şu anda
açıkça görülen o kid aha az sürtünme aşonmadaki azalma ve daha az sıcaklık ile bağlantılıdır.
Ayrıca daha az sürtünme ile az enerji kullanımı
sağlandığı inkar edilemez ve nano’lar daha fazla kullanım ömrüne sahiptir. Yeni nano’lar hakkında söylenen ikna edici argümanlardan biri
de normalde makineyi ve örme giyisiyi kirleten
aşınmanın daha az sürtünme ile azaldığıdır. Mi-
Less friction brings many advantages
And in fact the flyer of Christoph Liebers GmbH
& Co. KG lists a whole range of seemingly logical advantages. Right away it is clear that less
friction is linked to reduced wear and lower temperatures. It is also undeniable that energy consumption is lowered by less friction and that the
‘nanos’ have a longer life. Another convincing
argument that speaks for the new ‘nanos’ is that
PANORAMA
lower friction produces less abrasion, which normally pollutes the machines and the knitwear.
Michael Starke responds to the doubters of the
new generation of sinkers with the certifying series of tests from the renowned “Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik“ (Fraunhofer Institute for Layer and Surface Technology)
in Braunschweig. There in the centre for Tribological Layers – New Coatings and Systems they certified in a test assembly what the Gaimersheim
residents had already proved through years of
development work. By using oscillating friction
probes, the force exerted on the sinker surface
in a knitting machine during production was lightened. The scientific department handed over
to the Layer and Surface Technology experts of
the Fraunhofer Institute. In the test assembly, a
test body, whose surface corresponds to that of
the sinker, was moved back and forth on a similar
test body made from steel, with a vertical force
and a frequency that is common in production.
The result: on the traditional sinker, the oil film
split after around five minutes, the friction value
showing afterwards a constant increasing trend.
But not so for the ‘nanos’, newly developed by
Christoph Liebers GmbH & Co. KG. Because of
the pieces of gold, the oil film was kept constant
even after the one and a half hour test time.
After the time was up the test showed an ever
decreasing tendency in the friction value. The
conclusion of the researchers? The surfaces of
the ‘nanos’ (quote): “reveal significant differences in friction value and in the danger of wear!”
chael Starke yeni jenerasyon sinkerler hakkında
şüphelere sahip olanlara Braunschweig’deki
satın alınan “Fraunhofer Institut für Schicht- und
Oberflächentechnik“ (Fraunhofer Katman ve
Yüzey Enstitüsü)’de yapılan testlerin sertifikaları
ile cevap vermektedir. Tribolojik Katmanlar, Yeni
Kaplamalar ve Sistemler için olan merkezde, Gaimersheim’ın yıllarca süren çalışmalarla bir test
süreci oluşturdu. Salınım sürtünme mili kullanılarak üretim süresince örme makinesindeki sinker
yüzeyi üzerindeki kuvvetler oluşturulmuş olur.
Bilim departmanı Fraunhofer Enstitüsü’nün Katman ve Yüzey Teknolojisi uzmanlarına devredlidi.
Test sırasında sinkere uyumlu test parçası çelikten yapılan benzer test parçası üzerinde ileri ve
geri hareketlerle dik bir açıyla ve üretimdekine
benzer hızla hareket ettirilmektedir. Sonuç; geleneksel sinker üzerinde yağ filmi beş dakikadan
sonra ayrılmıştır ve sürtünme değeri sabit bir artış
göstermektedir. Ancak Christoph Liebers GmbH
& Co. KG tarafından üretilen nano için bu geçerli
değildir. Altın parçalar sayesinde bir buçuk saatlik test süresinden sonra bile film sabit kalmıştır.
Süre arttıkça sürtünme değeri azalma bile göstermiştir. Araştırmanın sonucu? Nano’ların yüzeyi
“sürtünme değerlerinde önemli farkları ve aşınma tehlikesini gözler önüne serer”.
SINKERLER VE SİLİNDİR DUVARLAR İÇİN YÜZEYLER
Ancak araştırma sonuçları ve bilimsel kanıtlar
Bavyera’nın altın geleceği neden nano’ları ile
koruduğunun tek sebebi değildir. Michael Starke
için tamamen yeni işbirliği fırsatları ve partnerlikler bu teknoloji ile birlikte geldi. Starke, “Yapılandırılmış yüzeyi üst düzey müşteriler ile birlikte kullanmayı kolayca hayal edebiliyoruz“ dedi. Eğer iki
tarafta nanoların yüzeyinden faydalanırsa yönetici Starke’ye göre kullanımdaki avantajlar daha
fazla olacaktır. Bu demektir ki daha az aşınma,
enerji kullanımı ve baskı daha az sıcaklık. Bundan
daha fazlası örme elemanları için daha fazla
kullanım ömrü ve örme makinelerinde daha dikkatli bir kullanımdır. Eğer örme makine üreticileri
nanonun avantajlarından faydalanmak istiyorsa
gelecekte yollarını Gaimersheim’a çevireceklerdir. Pazar, Ingolstadt’ın Audi metropolisine yakın
bir yerde yer almaktadır. “Sinker gümüştür ama
nano altındır” sloganı, herşeyin aynı yerden geldiği olarak bilinen reklam sloganı ile aynı etkiyi
oluşturacaktır. “Vorsprung durch Technik!”
TEKSTİL & TEKNİK | ŞUBAT | FEBRUARY | 2016
Surfaces for sinkers and cylinder walls
But the results of the research and the corresponding scientific proof are not the only reason why
the Bavarians are projecting a golden future with
their ‘nanos’. For Michael Starke, opportunities for
completely new cooperation models and partnerships have opened up too: “We can easily
imagine using the structured surface together
with premium producers.” If both sides capitalize
on the surfaces of the ‘nanos’ – according to Managing Director Starke’s calculations – then the
advantages in its use will be stronger. That means:
even less wear, energy consumption, and abrasion, and even lower temperatures. More than this
however, it means an even longer life for the knitting elements and careful use in the knitting machines. If knitting machine manufacturers want
to reap the benefits of the nano development,
then in the future they’ll turn their path towards
Gaimersheim. The market lies in close proximity
to the Audi metropolis of Ingolstadt. It remains to
be seen whether the slogan “Sinkers are silver, but
nano is golden!” will make the same impact as
the advertising slogan known by all that comes
from the same place: “Vorsprung durch Technik!”
33