bilgiye erişim merkezi`ne yeni gelen yayınlar

Yorumlar

Transkript

bilgiye erişim merkezi`ne yeni gelen yayınlar
222444 N
N
S
A
N
P
E
R
Ş
E
M
B
E
NİİİS
SA
ŞE
AN
NP
PE
ER
RŞ
EM
MB
BE
E
S
S
A
Y
YIII::: 222999888
SA
AY
BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ’NE YENİ GELEN YAYINLAR:
Resmi Gazete
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
5753 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
SINIR TESPİT KARARLARI
— İçişleri Bakanlığına Ait 2 Adet Sınır Tespit Kararı
YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
— Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
GENELGE
— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri ile İlgili 2008/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/36)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/37)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2008 Tarihli ve 2008/23 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/93, K: 2008/73 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Kanun ile İlgili)
YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
1
Yabancı Kitap Ve Süreli Yayınlar
Accounting Horizons
Cilt 21, Sayı 3
1. Credits
Anonymous.
s. 0_4
2. Table of contents
Anonymous.
s. 0_3
3. An Investigation of Auditor Perceptions about Subsequent Events and
Factors That Influence This Audit Task
Diane J Janvrin, Cynthia G Jeffrey.
s. 295
4. Determinants of Audit Committee Diligence
K Raghunandan, Dasaratha V Rama.
s. 265
5. Disclosure, Incentives, and Contingently Convertible Securities
Carol A Marquardt, Christine I Wiedman.
s. 281
6. Recent Developments at the Securities and Exchange Commission:
Academic Contributions and Opportunities
Bjorn N Jorgensen, Cheryl L Linthicum, Andrew J McLelland, Mark H
Taylor, Teri Lombardi Yohn.
s. 313
7. Unfunded Public Employee Health Care Benefits and GASB No. 45
Elizabeth K Keating, Eric S Berman.
s. 245
İ
İ
S
M
M
M
O
B
g
y
e
E
r
ş
m
M
e
r
k
e
z
İS
SM
MM
MM
MO
O B
Biiilllg
giiiy
ye
e E
Er
riiiş
şiiim
m M
Me
er
rk
ke
ez
ziii
2

Benzer belgeler

Maastricht antlaşması`ndan sonra Avrupa Birliği m

Maastricht antlaşması`ndan sonra Avrupa Birliği m Özöncel, Birol. – Maastricht antlaşması’ndan sonra Avrupa Birliği’nde uygulanan mesleki eğitim politikaları (Yüksek Lisans Tezi). – İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar İsa Karakaş

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar İsa Karakaş O B g y e E r ş m M e r k e z İS SM MM MM MO O B Biiilllg giiiy ye e E Er riiiş şiiim m M Me er rk ke ez ziii

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Demirkan, Ecehan

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Demirkan, Ecehan O B g y e E r ş m M e r k e z İS SM MM MM MO O B Biiilllg giiiy ye e E Er riiiş şiiim m M Me er rk ke ez ziii

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar H. Kamil Büyükmirza.

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar H. Kamil Büyükmirza. — İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ...

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Bekir Geçer

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Bekir Geçer Gülümser Ünkaya, Sinan Aslan. – Tek düzen hesap planına göre finansal muhasebe. – İstanbul: Beta,

Detaylı

Vergi-sosyal güvenlik ve ticaret işlemleri açısından fatura uygulama

Vergi-sosyal güvenlik ve ticaret işlemleri açısından fatura uygulama — Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ...

Detaylı