SPAUN SUS 21 F Tek Kablo Router - TELE

Yorumlar

Transkript

SPAUN SUS 21 F Tek Kablo Router - TELE
TEST RAPORU
Uydu ve Karasal yayınlar için Tek Kablolu Çözüm
SPAUN SUS
21 F Tek Kablo
Router
•Uydu transpondörlerini
iki sabit frekans üzerinden
yayınlıyor
•Ikinci uydu kablosu ihtiyacını
ortadan kaldırıyor
•Kanal zaplama hızı bile
artıyor
•Mükemmel teknik
özellikleriyle uzun kabloları
rahatlıkla kullanabilirsiniz
•Karasal yayınlar için de
kullanabiliyorsunuz
68 TELE-audiovision International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine — 07-08/2013 — www.TELE-audiovision.com
www.TELE-audiovision.com — 07-08/2013 — TELE-audiovision International — 全球发行量最大的数字电视杂志
69
TEST REPORT
Uydu ve Karasal yayınlar için Tek Kablolu Çözüm
İki Tunerli bir PVR Alıcıyı Tek
bir Koaksiyel Kabloyla nasıl
beslersiniz
Modern çift tunerli PVR
uydu alıcılar, iki LNB’den veya
şalterden iki sinyal aynı anda
aldıkları için iki koaksiyel kablo kullanırlar. Cihazı tam kapasite kullanabilmek için her
tuner için ayrı bir kablo kullanılır. Tam kapasite ifadesiyle
bir transponder üzerindeki
bir kanalı izlerken aynı anda
farklı bir transpondör üzerindeki bir kanalı kaydedebilmeyi anlıyoruz. Ancak, genellikle evlerdeki uydu tesisatı
tek anten girişi düşünülerek
hazırlanılır. Yani aldığınız yeni
bir PVR alıcıyı bütün özellikleriyle kullanmak isterseniz
bütün tesisatı elden geçirip
ikinci bir kablo daha çekmek
zorunda kalırsınız. Ama artık
buna mecbur değilsiniz!
Alıcınız 50494 tek kablo
protokolünü desteklediği takdirde çok ideal ikinci bir çözüm daha var. Memnuniyetle
belirtelim, günümüzde her
geçen gün daha fazla sayıda alıcı bu desteği sunmaya
başladı. Tek kablo kurulumu
için sadece bir tek kablo router (SCR) ihtiyaç duyarsınız.
Bir SCR’nin en basit biçimi
iki girişli bir cihazdır. İkili bir
LNB’den gelen iki sinyali alarak çıkış ucunda her ikisini bir
araya getirecek şekilde tek
sinyalde birleştirir. Doğal olarak çıkış sinyali giriş sinyalle-
rinden ciddi bir şekilde farklıdır. SCR çıkışında iki DVB-S/
S2 sinyali vardır, bunların her
biri sabit frekanslarda ve her
defasında tek bir transpondör sinyali taşırlar. Koaksiyel
kablonun diğer ucunda (odada) ya iki tunerli bir alıcı ya da
iki farklı alıcı olabilir. İki alıcı
için yapılan bağlantı SPAUN
UniSocket gibi abone soketlerle yapılabilir.
Bir taşıyıcı özel olarak
sadece bir tunere atanır.
Her tuner SCR’ye özel bir
EN50949 komutu yollayarak
hangi uydu transpondörüne
odaklanması ve aldığı sinyali çıkış taşıyıcısına taşıması
gerektiğini sorar. Alıcı tune-
ri daha sonra kendi aldığı
transpondöre değil bu taşıyıcıya odaklanır.
İşte SPAUN burada devreye
giriyor. Şirket kısa süre önce
SUS 21 F isimli yukarıda tarif
ettiğimiz türden iki SCR girişli
bir alet çıkardı. SPAUN’un bütün ürünlerinde olduğu gibi
SCR işçiliği de çok kaliteli.
SUS 21 F’nin üzerinde mavi
renkli etiketler her bağlantının fonksiyonu yanı sıra cihazın temel parametrelerini
de açıklıyor. Jak konektörleri
birbirinden 20 mm uzaklıktaki F konektörlere bağlanıyor.
Bu mesafe SPAUN şalterleri
için de mükemmel. Eğer böyle bir şalteriniz varsa, SUS 21
07-08/2013
SPAUN SUS 21 F
A clever way to add a
second satellite signal
to a PVR receiver
www.TELE-audiovision.com/13/07/spaun
70 TELE-audiovision International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine — 07-08/2013 — www.TELE-audiovision.com
F’i doğrudan şaltere takabilirsiniz. Eğer ikili bir LNB’nin
çıkışlarına bağlamak istiyorsanız iki kısa koaksiyel kablo
kullanmanız gerekiyor.
Cihazın kitapçığına bile
bakmadan
iki
taşıyıcının
(1076 MHz ve 1178 MHz) frekanslarını, gerekli giriş sinyal seviyesi (65…95 dBV) ve
otomatik olarak ayarlanan
82 dBV seviyelerini görebiliyorsunuz. Ayarlanabilir giriş
seviyesi geniş ve bu sayede
her türden LNB ve şalterle
kullanılabiliyor. Diğer yandan, çıkış oldukça yüksek ve
bu sayede çok uzun kabloları
bile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Nitekim yaptığımız
testte de bunları biz bizzat
kullandık.
Tanım yazılarında SUS 21
F’nin diğer fonksiyonları da
göze çarpıyor: uydu girişlerinin birinden karasal sinyal
alma ve bunu diğer girişten
besleyebilme özelliği. Normal
olarak SCR uydu alıcısından
gelen güçten beslenir ve bu
nedenle başka bir güç kaynağı bağlanmasına gerek yoktur.
SUS 21 F üzerindeki çok
renkli bir LED cihazın durumunu ve hataları gösteriyor.
Eğer uydu alıcıdan gelen besleme voltajı çok düşük veya
çok yüksek olursa, bunu
hemen görüyorsunuz. Çıkış
kablosunda bir kısa devre olduğunda bunu da bu LED sayesinde görebiliyorsunuz.
KU-Bandında EUTELSAT16
16° Doğu uydusuna çevirdiğimiz offset bir antenin
ucuna ikili bir LNB kullandık.
Bu uydunun üzerinde düşük
ve yüksek sembol hızında
transpondörler olduğu için
SUS 21 F’yi son limitine kadar kullanmak imkanı bulduk.
Testi daha da zorlaştırmak
için 50 metre uzunluğunda
bir koaksiyel kablo (13 dB
zayıflama) ve ayrıca düz bir
kablo pencere çiftleyici (2
dB daha zayıflama demek
oluyor) kullandık. Testimize
SCR’nin çıkış sinyalini spektrum analizör ekranında gözlemleyerek başladık. Mükemmel görünüyordu. 1076 MHz
ve 1178 MHz deki modüle
edilmiş taşıyıcılar dışında hiçbir şey yoktu. Taşıyıcı gürültü
oranı 30 dB çıktı!
Bu başarılı başlangıçtan
sonra doğrudan Twin LNBden
gelen sinyalleri (bunları REF
1 ve REF2 olarak işaretledik)
ölçmek ve daha sonra SUS
21 F’yi LNB’ye bağlamak ve
bunun çıkışındaki sinyalleri
(Slot 1 ve Slot 2) 1076 MHz
ve 1178 MHz’de ölçmek istedik. Beklendiği üzere, kanal
gücü (sinyal kuvveti) tek kablo router kullanıldığında tüm
transpondörler için sabitti.
SUS 21 F’in otomatik kazanç
kontrol devresi üzerine düşen
görevi gayet iyi bir şekilde
yerine getiriyor.
İkinci önemli parametre,
Modülasyon Hata Oranı, doğrudan sinyal kalitesine bağlı
bir değişken. MER ne kadar
büyük olursa sinyal kalitesi
de o kadar iyi olur, MER ne
kadar büyük olursa, kötü havalardaki sinyal bozulmasına
karşı hata marjınız da o kadar
yüksek olur. SUS 21 F’nin L
bandındaki normal konumunda bulunan bir sinyali 1076
MHz veya 1178 MHz’ye dönüştürmek zorunda olduğunu hesaba kattığımızda MER
seviyesinde ciddi bir bozulma
olacağını bekliyorduk; çünkü
her dönüştürme işleminde
gürültü miktarı daha da artar. Ama, Hayır! Transopndörlerin büyük çoğunluğunda
hiçbir farklılık yoktu. Sadece
en yüksek sembol hızında (30
Ms/sn) yayın yapan DVB-S2
transpondörlerinde çok az
bir bozulma olduğunu gözlemledik. Popüler 27.5 Ms/
sn transpondörlerin çoğunda
MER hiç etkilenmeden kaldı.
En aşırı noktasında, en düşük sembol hızlarında (2.5
Ms/sn) SUS 21 F harika bir
72 TELE-audiovision International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine — 07-08/2013 — www.TELE-audiovision.com
performans ortaya koydu.
MER seviyesinde LNB çıkışıyla tek kablo router çıkışı arasında hiçbir fark görmedik.
Gerçek bir uydu alıcısını
bağlayıp kanallar arasında
gezinmeden testimiz tamamlanmış sayılmayacaktı hiç
kuşkusuz. Uydu alıcımızın
normal bir LNB ile alabildiği
her bir transpondör ve her bir
kanal tek kablo router ile de
üstelik fazladan 14 dB sinyal
zayıflamasına yol açan abone soket kullandığımız halde
aynı şekilde alınmaya devam
etti. Çok düşük ya da çok
yüksek sembol hızlarındaki
transpondörler (2.5 30 Ms/sn
arası) hiç sorunsuz bir şekilde
izlenmeye devam etti.
Kanallar arasında gezinmenin tek kablo ağı çözümü kullanıldığında biraz yavaşlama
ihtimalinin her zaman var olduğunu da söyleyelim; çünkü
bir transpondör üzerindeki bir
kanaldan başka bir transpon-
expert
OPINION
SPAUN SUS 21 F
UNiSEqC SCR Multiswitch
RECOMMENDED
PRODUCT BY
Jacek Pawlowski
Test Center
Poland
dör üzerindeki kanala geçtiğinizde, SCR’nin içindeki bir
osilatörün frekans değiştirmesi gerekir. Ama bu aynı
zamanda, uydu alıcınızın tunerindeki osilatörün frekans
değiştirmekle uğraşmayacağı
anlamına gelir; çünkü 1076
Mhz veya 1178 Mhz seviyelerine sabitlenmiştir. Testlerimizde SUS 21 F ile kanal
gezintisi yapmanın çok daha
hızlı bir şekilde gerçekleştiğini gördük. Bunu ölçüm yaparak tam değerleriyle bulmadık; ama fark o kadar açıktı
ki buna ihtiyaç bile duymadık.
SUS 21 F’in tuneri uydu alıcısının tunerinden daha hızlı
çalışıyordu. Buna dayanarak
televizyon bağımlılarına eğer
zap yaparken kanal geçiş hızını artırmak istiyorsanız SUS
21 F kullanarak uydu alıcınızın içindeki frekans değişimlerinden kaynaklanan gecikmeyi bypass edebileceklerini
hatırlatalım.
Son olarak, karasal sinyal
yönlendirmeyi de (FM, DVB-T,
CATV) test ettiğimizi söyleyelim. Karasal bir antenden gelen sinyal SUS 21 F’in iki uydu
girişinden birine verilebilir ve
aynı kabloyla TV’ye taşınabilir. SPAUN karasal sinyalde
yalnızca 2 dB musluk kaybı
olacağını bildiriyor. 634 ve
666 MHz de bu kaybı ölçtük ve sadece 1 dB olduğunu
bulduk. Bu arada söyleyelim,
uydu tunerleri kapalıyken bile
karasal sinyalleri izlemeye
devam edebiliyorsunuz.
SPAUN SUS 21 F ile deneyler yapmaktan büyük keyif
aldık. Performansı hiç düşürmediği gibi kanal gezinti
hızını bile artırdı. Özetle, bunun iki tunerli bir PVR alıcının
keyfini ikinci bir kablo kullanmadan çıkarmak için akıllıca
düşünülmüş bir yol olduğunu
söyleyelim.
+ Çok basit kurulum
Güçlü ve çok iyi regüle edilmiş çıkış gücü
Mükemmel temizlikte çıkış spektrumu
Hızlı kanal zaplama
Çok düşük karasal sinyal musluk kaybı
– Çok yüksek sembol hızlı transondörlerde (30 Ms/sn) güçlükle
farkedilebilen ses performansı düşüklüğü
TECHNICAL
DATA
Manufacturer
SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany
Webwww.spaun.com
[email protected]
Phone+49-7731-8673-0
Fax+49-7731-8673-17
Model
SUS 21 F
Function
SCR Multiswitch compatible with EN 50494
No. of inputs
2 satellite (Twin LNB)+ 1 terrestrial
No. of tap outputs1
Terrestrial tap loss
2 dB for terrestrial signal
SAT input signal
65~90 dBµV
Tap output power
82 dBµV
SCR frequencies
1076 MHz and 1178 MHz
Current
130 mA max. LNB current
Ambient temperature
-20~+50° C
More about this company
www.tele-audiovision.com/TELE-satellite-0811/eng/spaun.pdf
74 TELE-audiovision International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine — 07-08/2013 — www.TELE-audiovision.com

Benzer belgeler

spaun sparos 609 - SPAUN electronic

spaun sparos 609 - SPAUN electronic teknolojiyle akıllı programcılığın birleştirilmesinden neler ortaya çıkaracağını gösteren iyi bir örnek.

Detaylı