Bu yazıda liderliğe değineceğiz. Liderliği kalite yönetim ilkelerinin

Transkript

Bu yazıda liderliğe değineceğiz. Liderliği kalite yönetim ilkelerinin
Liderlik
Eğittimci tarafından yazıldı
Perşembe, 25 Haziran 2009 16:43 - Son Güncelleme Cuma, 26 Haziran 2009 08:15
Bu yazıda liderliğe değineceğiz. Liderliği kalite yönetim ilkelerinin ikincisi olarak görüyoruz.
Şüphesiz bu ilke diğer yedi ilke ile çok yakından ilişkilidir. ISO 9004:2000 liderlik kurum içinde
neleri gerektirir vermiştir. Biz de şimdi hafifçe konuya değinelim.
Yönetim ve liderlik birbirinden ayrılması gereken kavramlardır. Yönetim insanları yönlendirmede
resmi gücüne güvenirken, liderlik sosyal etkilemeyi kullanır. Aşağıdaki vecizelerden bunu
hissedebiliyoruz:
“Ya liderimiz ol, ya bize katıl. Yoksa, hemen yolumuzdan çekil” – İsimsiz
“Liderin kalitesini anlamanın en kısa yolu etrafındaki kişilere bakmaktır” – Niccolo Machiavelli
“Halkımın ardından gitmeliyim. Onların lideri değil miyim?” - Benjamin Disraeli
“İnsanların kafasına vurarak iş yaptırmak liderlik değil, saldırganlıktır” – Dwight D. Eisenhower
“Balık baştan kokar” _ Türk atasözü
“Liderlik öğretilmez, öğrenilir” – Harold Geneen
“Liderlik yüzmeye benzer, okumakla öğrenilmez” – Henry Mintzberg
“İşi doğru yapana yönetici, doğru işi yapana lider denir” – Warren Bennis
“Herkesten akıllı olabilirsin, ama sakın bunu kimseye söyleme” – Philip Stanhope
“İnsanları ikna etmenin en etkin yollarından biri onları dinlemektir” – Dean Rusk
»»
Yönetici ve lider arasındaki karşıtlıkları şöyle gösterebiliriz:
Yönetici
İdareci
Tekrarcı
Sistem ve yapı üzerinde odaklanır
Denetime güvenir
Kısa vadeli görüşe sahip
Düşünceleri her zaman doğrudur
Nasıl? Ne zaman? diye sorar
Mevcut durumu kabul eder Lider
Yenilikçi
Parlak fikirli (çizgi dışı)
Geliştirici
İnsanlar üzerine odaklanır
Dürüst, doğruya güvenir
Uzun vadeli görüş
Neden, ne için? diye sorar
Mevcut duruma kafa tutabilir
1/3
Liderlik
Eğittimci tarafından yazıldı
Perşembe, 25 Haziran 2009 16:43 - Son Güncelleme Cuma, 26 Haziran 2009 08:15
İdareci
Tekrarcı
Sistem ve yapı üzerinde odaklanır
Denetime güvenir
Kısa vadeli görüşe sahip
Düşünceleri her zaman doğrudur
Nasıl? Ne zaman? diye sorar
Mevcut durumu kabul eder Lider
Yenilikçi
Parlak fikirli (çizgi dışı)
Geliştirici
İnsanlar üzerine odaklanır
Dürüst, doğruya güvenir
Uzun vadeli görüş
Neden, ne için? diye sorar
Mevcut duruma kafa tutabilir
Liderliği üç başlık altında incelemek olası: a) hedef, b) insan kaynakları (ve diğer kaynaklar), c)
metod.
Aşağıdakiler uygun davranış şekilleri olabilir:
1. Uygun hedefi belirlemek (“İlk hedefiniz Akdenizdir!” – K. Atatürk), veya konmuş hedefi
anlamak
2. Konuya/hedefe odaklanmak, grubun psikolojik durumu dahil, kültürünün uygunluğundan emin
olmak
3. Grubu sürekli olarak hedef üzerinde tutmak
4. Grup içinde çapraz güveni oluşturmak, hatta bireyler arasında saygıyı, mümkünse de sevgiyi
yerleştirmek
5. Korku, gerilim, üstün görme, küçümseme gibi olumsuz duyguları bertaraf etmek
6. Herkesin katkıda bulunabilmesini sağlamak
7. İyice dinlemek
8. Açık ve dürüst fikir alışveriş sağlamak; bütün fikirlere saygılı olmak
9. Herkese liderlik konusunda yatırım yapmak, yeni liderler yetiştirmek
10. Başarıyı takdir etmek, başarısızlığı grup olarak sahiplenmek
11. Fiziksel ortamın uygunluğunu sağlamak
12. Örnek olmak, örnek olma bilincinde olmak
13. Grup elemanlarına yardım, yol gösterici rolü
14. Adaletli davranmak.
2/3
Liderlik
Eğittimci tarafından yazıldı
Perşembe, 25 Haziran 2009 16:43 - Son Güncelleme Cuma, 26 Haziran 2009 08:15
Kolay gelsin!
Hayim Vali
Şubat 2008
3/3

Benzer belgeler