samsun kavak belediye projesi

Yorumlar

Transkript

samsun kavak belediye projesi
SAMSUN KAVAK BELEDİYE PROJESİ
İdaremiz ile Samsun Kavak Belediye Başkanlığı işbirliği çerçevesinde talep
örgütlenmesi yöntemiyle geliştirilen Samsun Kavak Belediye Projesinde, B2 tipi brüt
84,25m2 (2+1) 39 adet, Havza tipi brüt 110,00m2 (3+1) 6 adet, Havza tipi brüt 124,00m2
(3+1) 32 adet konut olmak üzere toplam 77 adet konut plan ve projelendirilmiştir.
Samsun Kavak Belediye Projesinde yapımı planlanan taşınmazların başvuru ve satış
işlemlerinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kavak Şubesi bankacılık hizmeti verecektir.
Başvuru yapacaklardan Havza tipi (3+1) konutlar için 6.000.-TL (AltıbinTL), B2 tipi
(2+1) konutlar için 4.000.-TL (DörtbinTL) başvuru bedeli 21 Mart 2016 – 20 Mayıs 2016
tarihleri arasında tahsil edilecektir.
B2 (2+1) tipi standart konutlar için sözleşme aşamasında konut alıcılarından konut
bedelinin %12, % 15 ve %20’ si (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil
edilerek, kalan borç tutarı 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelendirilerek, Havza (3+1) tipi
standart konutlar için sözleşme aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin %10, % 15 ve
%20’ si (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilerek, kalan borç tutarı 120
ay, 156 ay ve 180 ay vadelendirilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve
Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış
oranına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşmenin imzalamasını takip eden 4. ay
itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış ise sözleşme imzalanmasını takip eden dönem
itibariyle uygulanacaktır.
YAKLAŞIK TAHMİNİ KONUT SATIŞ FİYATLARI:
B2 tipi (2+1) brüt 84,25m2 Tipi Yaklaşık Tahmini Konut Fiyatı : 109.000.-TL.
Havza (3+1) brüt 110,00m2 Tipi Yaklaşık Tahmini Konut Fiyatı : 142.000.-TL.
Havza (3+1) brüt 124,00m2 Tipi Yaklaşık Tahmini Konut Fiyatı : 160.000.-TL.
Yukarıda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece
yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre her bir konut
için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları belediyeye bildirilerek,
bu fiyatlar üzerinden hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.
Konut alıcılarının belirlenen şartlara haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden
belirlenmesi KAVAK BELEDİYESİ’ nin yükümlülüğünde olacaktır. Başvuru sahipleri,
ancak Belediyeden alacakları belge/yazı ile bankaya başvuruda bulunabileceklerdir.
Kavak Belediyesi işbirliğinde, talep örgütlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek
olan Samsun Kavak Belediye Projesi ile ilgili İdaremizin Kavak Belediyesine gönderdiği
taslak yerleşim planı taslak proje ve konut satış bilgileri çerçevesinde başvuru
sahiplerinin projeye yönelik her türlü bilgilendirilmesi ve iletişim Kavak Belediyesi’nin
sorumluluğunda olacaktır.
Yukarıda belirtilen hususlarda detaylı bilgi Kavak Belediyesi’nden alınacaktır.

Benzer belgeler

manisa gördes belediye projesi

manisa gördes belediye projesi tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış ise teslimi takip eden dönem itibariyle uygulanacaktır. YAKLAŞIK TAHMİNİ KONUT SATIŞ FİYATI: B1 (2+1) Tipi Yaklaşık Tahmini Konut ...

Detaylı