I. AVLU / FIRST COURTYARD

Yorumlar

Transkript

I. AVLU / FIRST COURTYARD
I. AVLU / FIRST COURTYARD
HAREM
HAREM
4
2
5
3
IV. AVLU
FOURTH COURTYARD
13
II. AVLU
SECOND COURTYARD
10
1
8
6
11
9
III. AVLU
THIRD COURTYARD
12
7
Bilet Gişesi
Ticket Office
1 Bab-ı Hümayun
Imperial Gate
6 Jandarma
Gendarmerie
11
Su Kültürü Açık Teşhiri
Open Display of Water Culture
2 Karakol Binası/Restoran
Karakol Restaurant
7 Enderun Hastanesi
Enderun Hospital
12
Dolap Ocağı
Water Wheel Place
3 Aya İrini Kilisesi
Hagia Eirene Church
8 Has Fırın
Imperial Bakery
13
Babüsselam
Babüsselam Gate
4 Darphane-i Amire
The Imperial Mint
9 Kimyahane
Chemistry Laboratory
5 Deavi Kasrı
Deavi Kiosk
10
Su Terazisi
Water Level
Sesli Rehberlik
Audio Guide
Tuvaletler
Toilets
Müze Mağazası
Museum Shop
Restoran
Restaurant
Kafe
Cafe
Emzirme Odası
Nursery Room
II. AVLU / SECOND COURTYARD
11
HAREM
HAREM
12
10
9
I. AVLU
FIRST COURTYARD
8
7
6
5
IV. AVLU
FOURTH COURTYARD
1
4
III. AVLU
THIRD COURTYARD
3
2
1 Babüsselam
Babüsselam Gate
5 Dış Hazine/Silah Seksiyonu
Outer Treasury/Weapon and Armours Section
9 Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu Girişi
Entrance of Harem and Dormitory of the
Haldberdiers with Tresses
2 Aşçılar Mescidi
Cooks’ Mosque
6 Divit Odası/Saat Seksiyonu
Inkwell Chamber/Clocks Section
10
Zülüflü Baltacılar Koğuşu
Dormitory of the Haldberdiers with Tresses
3 Saray Mutfakları/Matbah-ı Amire
Palace Kitchens
7 Kubbealtı/Divan-ı Hümayun
Imperial Council
11
Has Ahırlar/Geçici Sergi Salonu
Imperial Stables/Temporary Exhibition Hall
4 Babüssaade
Babüssaade Gate
8 Adalet Kulesi
Tower of Justice
12
Beşir Ağa Camii ve Hamamı
Beşir Aga Mosque and Bath
Bilet Gişesi
Ticket Office
Sesli Rehberlik
Audio Guide
Tuvaletler
Toilets
Müze Mağazası
Museum Shop
Restoran
Restaurant
Kafe
Cafe
Emzirme Odası
Nursery Room
III. AVLU / THIRD COURTYARD
HAREM
HAREM
I. AVLU
FIRST COURTYARD
15
14
10
11
12
IV. AVLU
FOURTH COURTYARD
2
II. AVLU
SECOND COURTYARD
1
3
13
9
5
8
4
6
1 Babüssaade
Babüssaade Gate
6 Seferli Koğuşu/Padişah Elbiseleri
Dormitory of the Seferli/Imperial Costumes
11
Has Oda Koğuşu/Padişah Portreleri
Dormitory of the Privy Chamber/
Portraits of the Sultans
2 Küçük Oda Koğuşu
Dormitory of the Small Chamber
7 Fatih Köşkü/Hazine
Fatih Kiosk/ Treasury
12
Ağalar Camii
Agalar Mosque
3 Akağalar Koğuşu
Dormitory of the Akagalar
8 Kilerli Koğuşu
Dormitory of the Kilerli
13
III. Ahmed Kütüphanesi
Library of the Ahmed III
4 Büyük Oda Koğuşu
Dormitory of the Large Chamber
9 Hazine Koğuşu
5 Arz Odası
Chamber of Petitions
10
Dormitory of the Treasury
14
Kuşhane
Aviary
7
15
Has Oda/Kutsal Emanetler
Privy Chamber/Chamber of the
Sacred Relics
Harem Çıkış/Kuşhane Kapısı
Harem Exit/Aviary Gate
Bilet Gişesi
Ticket Office
Sesli Rehberlik
Audio Guide
Tuvaletler
Toilets
Müze Mağazası
Museum Shop
Restoran
Restaurant
Kafe
Cafe
Emzirme Odası
Nursery Room
IV. AVLU / FOURTH COURTYARD
15
HAREM
HAREM
14
I. AVLU
FIRST COURTYARD
8
11
12
13
10
13
9
7
II. AVLU
SECOND COURTYARD
6
13
5
III. AVLU
THIRD COURTYARD
2
1
1 Sofa Camii
Sofa Mosque
6 Hekimbaşı Kulesi
Tower of the Head Physician
2 Esvap Odası
Wardrobe Room
7 Kara Mustafa Paşa/Sofa Köşkü
Kara Mustafa Pasha Kiosk/Sofa Kiosk
3 Konyalı Lokantası
Konyalı Restaurant
8 Mermer Sofa
Marble Terrace
4 Mecidiye Köşkü
Mecidiye Kiosk
9 Revan Köşkü
5 Kule/Gülhane Kapısı
Tower/Gülhane Gate
10
Revan Kiosk
Bağdat Köşkü
Baghdad Kiosk
3
4
Bilet Gişesi
Ticket Office
Sesli Rehberlik
Audio Guide
Tuvaletler
Toilets
Müze Mağazası
Museum Shop
Restoran
Restaurant
11
İftariye Kameriyesi
Bower of the Fast Break
12
Sünnet Odası
Circumcision Room
13
Havuz
Pool
14
İncirlik
Fig Garden
15
Fil Bahçesi
Elephant Garden
Kafe
Cafe
Emzirme Odası
Nursery Room
HAREM GEZİ GÜZERGAHI / HAREM TRAVEL ITINERARY
14 13
7
11
8
12
10
17
15
1
2
4
3
15
9
6
16
5
19
20
18
1 - Harem Giriş
Harem Entrance
6 - Cariyeler Koridoru
Concubines Corridor
11 - Hünkar Sofası
Imperial Hall
16 - Mabeyn Dairesi ve Gözdeler Taşlığı
Mabeyn Apartments and Sultan’s Favourites’ Courtyard
2 - Dolaplı Kubbe
Domed Cupboard Room
7 - Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığı
Concubines and Sultan’s Wives Courtyard
12 - III. Murad Has Odası
The Privy Chamber of Murad III
17 - Havuz
Pool
3 - Şadırvanlı Sofa
Hall with the Fountain
8 - Valide Sultan Dairesi
Queen Mother Apartments
13 - I. Ahmed Has Odası
The Privy Chamber of Ahmed I
18 - Harem Mescidi
Harem Mosque
4 - Karaağalar Mescidi
Karaağalar Mosque
9 - Valide Sultan Taşlığı
Queen Mother Courtyard
14 - III. Ahmed Has Odası/Yemiş Odası
The Privy Chamber of Ahmed III / Fruit Room
19 - Altın Yol
Golden Road
5 - Karaağalar Taşlığı ve Dairesi
Karaağalar’s Courtyard and Apartments
10 - Hünkar Hamamı
Imperial Bath/Hamam
15 - Çifte Kasırlar
Twin Kiosk
20 - Harem Çıkış/Kuşhane Kapısı
Harem Exit/Aviary Gate

Benzer belgeler

references

references E-mail: [email protected] Web: www.aktifelk.com.tr

Detaylı

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar

1 Bilgiye Erişim Merkezi`ne Yeni Gelen Yayınlar Tucker, J. J. III. 1993. The use of historical analysis to provide alternatives to authoritative justifications of accounting standards: A focus on stock dividends. Journal of Accounting Education ...

Detaylı