TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ Her Türlü Veri

Yorumlar

Transkript

TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ Her Türlü Veri
TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ
Her Türlü Veri İletişimindeki Çözüm Ortağınız
TDM, müşteri odaklı yönetimi ile müşterilerinin memnuniyetini hedeflemektedir.
Müşterilerin teknik ihtiyaçları doğrultusunda anahtar teslimi proje çözümleri sunmaktadır.
TDM, çözüm üretirken mevcut yapıyı analiz edip müşteri isteğine uygun, genişleyebilen
yapılar oluşturmaktadır. Temel ilkesi kalıcı ve sürekli hizmet olan TDM, satış öncesi verdiği
destek ve danışmanlığı satış sonrasında da vermeye devam ederek 7 gün 24 saat müşterisinin
yanında yer almaktadır. Müşterisinin başarı ve gelişimini kendi başarısı olarak gören TDM,
bu şekilde birebir yaklaşımla müşteri ile arasında interaktif ve profesyonel bir bağ
oluşturmaktadır.
TDM, son kullanıcı proje satışı yanı sıra, etkin bayi kanalı sayesinde Türkiye’ nin her iline
profesyonel kadrosuyla hizmet sunmaktadır. Firmamız bilginin paylaştıkça büyüdüğüne
inanan bir felsefe de çalışmaktadır. Dolayısıyla çözüm sunduğu firmalara ve bayilerine
gelişen teknolojiler ile ilgili sürekli bir bilgi akışı sağlamaktadır. Bu sinerjiden faydalanmak
size bir telefon kadar uzak.
TDM her türlü aktif cihazları kullanarak müşterilerine özel çözümler sunan bir teknoloji
firmasıdır. Şirket konseptine bağlı olarak sürekli gelişen ve büyümeyi hedefleyen TDM,
müşterilerinin teknik ihtiyaçlarını önceden saptayarak, bu ihtiyaçlara uygun anahtar teslim
çözümler üreten bir ‘Sistem Entegratörü’ dür. Teknoloji, deneyim ve insan gücünden oluşan
üç temel faktörü müşteri odaklı yönetim felsefesiyle birleştiren TDM, sektörde rekabet
yaratarak yeni teknolojik gelişmeleri desteklemekte ve bizi ileriye taşıyacak her türlü
‘Networking’ projesinde yer almayı istemektedir.
Faaliyet alanlarımız;













Geniş Alan Ağları ve Entegrasyonları
Fiber optik ve ethernet altyapı kurulum ve desteği,
Endüstüriyel haberleşme sistemleri kurulum ve desteği,
Türk Telekom TSDNET şebekesi için TDM ürünleri – Newbridge, DXX TTNET şebekesi için,
HDSL/ADSL ürünleri
Türk Telekom Hat başvuru ve takibi,
SDH ve PDH ürünleri
Ses/veri/görüntü ürünleri
Geniş alan ağları kurulum ve desteği,
Video Konferans ürünleri – Polycom
E-eğitim, VPN, VPDN, ISDN, internet Security
Yerel Alan Ağları
Firewall, Switch, v.s. ürünler
SIP server kurulum ve desteği.
Geniş Alan Ağları
Geniş Alan Ağ Altyapısı çözümlerinin, büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verir olması
gerekir ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak güvenlik, erişilebilirlilik ve maliyet büyük önem taşır.
Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan bilgilerin önemli olmasından dolayı büyüyen işletmelerin en
önemli endişelerinden birisidir. Bu yüzden ağların çok iyi korunması gerekir. Diğer yandan
ağların hizmet dışı kalmaması işlerin devamı açısından büyük önem taşır. Böylece kullanıcılar
ihtiyaç duydukları her an ağa ve bilgilere erişebilirler.
Sunduğumuz Geniş Alan Ağ Altyapı çözümleri ile büyüyen işletmeler ağla ilgili maliyetleri
azaltabilirler ve yatırım koruması elde ederler. Ayrıca Mobilite ve IP İletişimleri gibi gelecek
çözümlere de açıktır. Geniş Alan Ağ Çözümlerinin avantajları ;









İş esnekliğinin maksimizasyonu
Maliyetlerin azalması
Verimliliğin artması
İşlerin online yürütülebilmesi
Artan ağ trafiğinin yönetilebilmesi
Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme (dahili ve harici)
Kritik iş uygulamalarının hizmet dışı kalma sürelerinin azalması
Erişebilirlik ve esneklik, büyüyen işletmeler de ağ hata toleransını geliştirebilir,
bantgenişliği kullanımını optimize edebilir ve birleşmiş ses, veri ve video ağlarına
kolaylıkla geçiş yapabilirler.
Standartlara dayalı tam entegre bileşenlerden oluşturulmuş ağlara, mobilite ve IP
İletişimleri gibi çözümler kolaylıkla eklenebilir.
Geniş alan ağ, coğrafi olarak birbirinden doğrudan bağlantı yapılamayacak kadar uzak olan
noktaları farklı protokol ve teknolojileri kullanarak birbirine bağlayan bir iletişim ağıdır.
Geniş alan ağ bağlantısı yapılandırılırken noktalar arasında uygun teknolojinin kullanılması
gerek performans gerekse maliyet olarak en uygun çözümün üretilmesi büyük önem taşır.
Yerel Alan Ağları
Kurumların başarılı olabilmelerini sağlayacak üretkenlik ve iletişim yeteneklerini sağlayan
bilgisayar ağları artık en önemli unsurlar haline geldi. Büyüyen işletmeler, kurumlar ve servis
sağlayıcılar için ses, görüntü, veri aktarımı ve depolamayı tek, uçtan uca akıllı bir ağ üzerinde
birleştiren ölçeklenebilir ağlar kurabilmek önem taşımaktadır. Tüm iletişimin tek bir altyapı
üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, üretkenliğin ve verimliliğin artması, ayrı ağ
kullanımının getirdiği karmaşanın ortadan kalkması ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar
sunar. Bilgisayar ağlarının en önemli bileşenlerinden birisi olan anahtarlar (Switches), ağ
üzerindeki bileşenleri birbirine bağlamak, verilerin varış noktalarına ulaşabilmeleri için yol
göstermek, düşük ve yüksek yoğunluklu verilerin kolayca aktarılması için kullanılır.
Anahtarlar sundukları ileri çoklu hizmetler ve uygulamalar sayesinde birden fazla ağa ihtiyaç
duyulmasını ortadan kaldırır ve maliyetleri azaltır.
Destek, sektörün en kapsamlı anahtarlama çözümlerini sunan Allied Telesyn, Avaya, Cisco
Systems, HP Procurve gibi üretici firmalar ile çözüm ortaklığı yaparak, küçükten büyüğe tüm
kurumların ve servis sağlayıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Çözümlerimiz basit
bağlanabilirlikten yüksek uçlu, çok katmanlı akıllı anahtarlama çözümlerine kadar tüm
kampus ihtiyaçlarını karşılar.
Günümüzde büyüyen işletmelerde çalışanların verimli olabilmeleri için işbirliği yapmaları ve
iletişimlerinin mükemmel olması gerekiyor. Doğru LAN altyapısı çalışanların hızlı ve güvenli
bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlar. Anahtarlama donanımının Kablosuz yerel ağ, IP
Telefon ve gerçek zamanlı iletişim desteğine sahip olması maliyetlerin düşmesi açısından çok
önemlidir.
Ağ tasarımında bireylerin ihtiyaçlarının yanında kurumların genel ihtiyaçlarının da göz
önünde tutulması gerekir. Anahtarlar çeşitli uygulama ve yönetim yazılımı çözümleri ile ağ
yönetiminin kolaylaştırılması sağlanabilir.
1. Büyüyen İşletmeler – Küçük Şube Ofisleri


Temel ve akıllı hizmetler ile bağlantı
Merkezi bir anahtara gerek olmadan yığınların doğrudan yönlendiriciye
bağlanabilmesi
2. Orta Ölçekli İşletmeler – Şube Ofisleri


IP yönlendirme ve akıllı hizmetlerle yüksek erişilebilirlikli omurga
Erişim/kenar seviyesinde Layer 2-4 QoS (hizmet kalitesi) ve Güvenlik
3. Geniş Kampus Ağları


Yüksek erişilebilirlikli yedekli çekirdek yapı
Bina A – Akıllı hizmetlere sahip dağıtım seviyesi ve çekirdek bağlantısı. Erişim/Kenar
seviyesinde hız sınırlama ve güvenlik filtreleme
Bakım Destek Hizmetleri
TDM, kendisine ve müşterilerine ait BT altyapısındaki tüm donanım, yazılım ve servislerin
dizayn, kurulum, yönetim, işletim, bakım ve onarım hizmetlerini sağlamaktadır. Bu
hizmetlerdeki amaç müşterilerimizin yerine teknolojiyi takip ederek, eski ve yeni sistemlerin
entegrasyonunu yaparken müşterilerimize katma değer sağlamaktır.
“Arıza oluşmadan gereken önlemleri almak” prensibi ile hizmet verme hedefi doğrultusunda,
düzenli olarak arıza önleyici bakım, donanım ve sistem yazılımları için gerekli düzeltmeler ve
güncelleme gibi hizmetler sunan TDM, ayrıca istatistiksel verilerle arıza takibi yaparak,
cihazın kullanım süresinin maksimuma çıkarılmasını sağlamaktadır.
TDM, uzman kadrosu ile gerek uzaktan destek, gerekse yerinde teknik destek veren, 81 ile
yaygın servis ağıyla, konusunda deneyimli ve uzman elemanlara sahiptir. Uzaktan teşhis ve
arıza giderme imkanı da sağlayan gelişmiş yönetim ve işletim sistemleri yardımı ile
müşterilerine en hızlı, etkin ve güvenli hizmeti sunmaktadır.
Haftanın 7 günü 24 saat teknik destek alabileceğiniz TDM, satış öncesi ve sonrası teknik
desteğe son derece önem vermekte, artı değerini verdiği sınırsız teknik destekle
göstermektedir.




Satış Öncesi Destek
o Danışmanlık
o Sistem tasarımı ve projelendirme
Satış desteği,
o En uygun ürünün zamanında teslimatı
o Her türlü sarf malzeme temini
Satış Sonrası Destek
o Kuruluş
o Eğitim
o Bakım anlaşmaları
o Müşteri memnuniyetinin sürekli kontrol edilmesi
Sistemi, değişen şart ve isteklere göre geliştirme ve yenileme
Sistem Güvenliği
Bilgi kişilerin ve şirketlerin en önemli varlıklarından biridir. Dolayısı ile en iyi korunması
gereken varlıklarında başında gelir. Globalleşen dünyada, bilişim sektöründeki hızlı
gelişmeler ve sektörün gücünün sonucu olarak bilgiye olan saldırılar da aynı oranda artmış
bulunmaktadır.
Bilgi güvenliği, bilgiyi sadece bulunduğu ortamda değil, taşınması esnasında da bilginin
bütünlüğü bozulmadan, erişimi engellemek ve bilgiyi hem bulunduğu ortamda, hem taşıma
esnasında korumakla sağlanır.
Bilgi, sistemler ve ağlar gibi iş süreçlerini, tüm saldırılardan korumak, bu koruma işlemini
yaparken bilginin güvenli ve yetkili kişilerce en hızlı şekilde erişilebilir olmasını sağlamakta
önemli bir görevdir. Doğru senaryo edilerek hazırlanmış ve yapılandırılmış bir bilgi işlem
altyapısını, güvenliği ve erişilebilirliği de doğru yapılandırılmış bir bilgi sistemi, rekabet
avantajı, nakit akışı, karlılık, yasal uyum ve ticari imaj için gereklidir.
Şirketlerin iflas etmesinin veya zarar etmesinin %50 nedeni de iyi yapılandırılmayan ve yanlış
yönetilen bilgi sistemleri olduğu günümüzde, şirketler artık bilgi işlem altyapılarını
oluştururken daha dikkatli davranmaktadırlar. Ayrıca 5651 sayılı log tutma yasası kapsamında
da her resmi kurum ve kuruluş, bilgi sistemlerindeki hareketlerin loglamasını yapmak
zorundadırlar. Bu loglar gerek şirket içi verilerin dolaşımı ile ilgili firmalar için hayati önem
taşımakta, gerekse sorumsuz bir personelin hatasının, firmanın veya yöneticilerin başına
büyük dertler açmasının önüne geçmek için gereklidir.
İşte tüm bu etkenleri iyi bilen TDM müşterilerinin data, ses ve video gibi değerli tüm
verilerini korurken, alanında uzman ve eğitimli personeli ile müşterilerine hizmet
vermektedir. Cisco, Fortigate, Cyberroam, Zywall gibi kalitesi kanıtlanmış olan güvenlik
anahtarlarının kurulum ve uygulamasında da uzman bir kadroya sahiptir
Endüstriyel Haberleşme
Hızla gelişen teknolojiye artık ayak uydurmak zor hale geldi. Bundan çok yakın bir zamana
kadar birkaç bilgisayarı birbiriyle konuşturmak bile büyük maliyetler ortaya çıkartmakta idi.
Gelişen teknoloji ile beraber günümüzde gerek ağ yapılandırması, gerek yüksek bant
genişliğinde veri alışverişi geçmiş ile kıyaslanamayacak kadar ucuz maliyetlere sahiptir.
Teknolojideki bu gelişime paralel olarak enerji, ulaşım, sanayi tesisleri gibi bilgisayar ve
haberleşme sistemlerini maksimum sevide zorlayan, hatta çalışmasını imkânsız hale
getirebilen, ısı, sıvı akışı, rüzgâr, vibrasyon ve yüksek manyetik alan gibi etkenler de engel
olmaktan çıktı. Yeni nesil şasiler, ana kartlar, haberleşme protokolleri ve bağlantı tipleri
sayesinde bütün bu olumsuzluklar ortadan kalkmış oldular. Öyle ki üzerine yıldırım dahi
düşse kısa sürede kendini toparlayıp haberleşmeyi devam ettiren ürünler mevcut.
İşte bu ileri teknoloji ürünler sayesinde, hayati öneme sahip tesislerde, tren ve karayollarında;
rüzgâr tribünlerinde rüzgarın şiddeti, yönü, kanatların dönüş hızı, üretilen elektrik miktarı,
barajlarda su debisi, havza doluluk oranı, basınç değeri, tren ve kara yollarında yaklaşma hızı,
trafik yoğunluğu ve akış hızı, araçların bulunduğu konum ve hareket hızları gibi hayati veriler
anlık olarak istenilen tüm merkezlerden izlenebilmektedir. Bu teknoloji sayesinde insan
kaynaklı, hatalar ve kaçaklar da ortadan kaldırılmaktadır. Öyle ki artık araçlar şoför veya
makinist olmadan hareket edebilmekte, yakıt pompalarından kendiliğinden yakıt
alabilmektedir.
TDM de firma olarak bu teknoloji ve sektörün ihtiyaçlarını yakından takip etmekte olup,
alanında lider Westermo, Moxa, Kyland, Robustel, Keymile gibi ürünler ile projeler
üretmektedir. Teknolojideki gelişmeleri sürekli olarak takip edip, müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak en doğru ürünü hızlıca müşterilerine önerip, ürün demolarını yapmaktadır.
Telekomünikasyon Hizmetleri
Müşterilerine anahtar teslim projeler sunan TDM, müşterilerinin Telekom tarafındaki altyapı
ihtiyaçlarına da, bu alanda profesyonel ekibi ile en iyi danışmanlık ve destek hizmetini
vermektedir.
Proje öncesi, en uygun Telekom veya ISP hizmetini tespit edip, bunların aylık
ücretlendirmeleri, Telekom tarafında, fiber, Leased Line, Frame Relay, PCM, G.shdsl ve
XDSL altyapılarının, başvuru, kurulum, devir, nakil ve iptal işlemlerini müşterileri adına
yapmaktadır. Telekom tarafındaki uzman personeli sayesinde, tüm bu işlemler, müşteri için
en uygun altyapıyı, en hızlı şekilde sonuçlandırarak, diğer aşamalara hızlı geçişi sağlar.
TDM müşterilerinin hat bakım ve takibini de yapar, herhangi bir arıza durumunda Telekom
tarafında takip, test ve ekip yönlendirme işlerini hızla sonuçlandırarak, bağlantı kesintilerini
en hızlı çözen firma olarak takdirini almaktadır.
TDM diğer hizmet alanlarında olduğu gibi Telekomünikasyon alanında da tüm Türkiye’de
müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir.
Altyapı Hizmetleri
TDM, müşterilerinin yapısal kablolama konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marka
bağımsız çözümler üretmektedir. Talep edilen bu hizmetler/ürünler ile ilgili projenin tasarımı
sırasında Mühendislik, fizibilite, danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Yapısal kablolama projelerinde Cat5e, Cat6, Cat7, Multi Mode ve Single Mode F/O kablolar
kullanılarak çözüm sunulur. Veri iletişiminin önemli unsurlarından biriside şüphesiz enerji alt
yapısıdır. Bunun için Data altyapısı projelendirilmesi esnasında Elektrik ve Ups alt yapısının
da dizayn ve projelendirilmesi yapılmaktadır.
Müşterinin talepleri doğrultusunda ses-görüntü, veri iletişimi için hız kriterleri belirlenir. Bu
talepler doğrultusunda müşterinin bina içi ve bina dışı keşifleri yapılarak en uygun ürünler
tespit edilir. Yapısal kablolama işlemleri; keşif, projelendirme, kuruluş, test ve
sertifikalandırma işlemlerini kapsar. Çözüm ortağı olduğumuz ve üreticiye göre değişen 15,
20 ve 25 yıllık performans garantisi verilen kablolama çözümlerimizde AMP, Systimax,
Legrand, Molex, Panduit, HCS gibi konusunda en iyi olan üreticiler ile işbirliği yapmaktayız.
Yapısal Kablolama Sistemleri kritik iş uygulamalarının üzerinde çalıştığı ağ sisteminin en
uzun süre kullanılan parçasıdır. Ağ sistemlerinin kablolama alt yapısı kadar uzun kullanılan
başka hiç bir elemanı yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı kurumların toplam ağ
yatırımlarının %2′sini oluştururken, karşılaştığımız ağ problemlerinin %80′inin temelinde
hatalı tasarlanmış ve uygulanmış kablolama sistemleri tespit edilmiştir.
TDM, uzman kadrosunun ağ sistemlerine bütünsel bakışı ve tecrübesi ile müşterilerine
sorunsuz ve yıllarca kullanabilecekleri yapısal kablolama sistemleri kurar.
Kurduğumuz Yapısal Kablolama Sistemlerindeki başarının arkasındaki en önemli üç faktör
şunlardır;
Doğru Tasarım ve Projelendirme: Yapısal kablolama sistemlerinin temel çıkış felsefesi baştan
genişleyebilir bir yapı sağlamaktır. Günümüzde şirketlerde genişleme ve büyümeler genelde
öngörülmemektedir. Ya da öngörülse de 5 yıl sonra gerçekleşecek bir büyümeyi öngörerek
buna uygun kablolama altyapısı hazırlamak maliyetli olmaktadır. Bu nedenlerle en önemlisi
genişlemelere uygun bir altyapı hazırlayabilmektir.


Kaliteli İşçilik: Projelendirme kadar önemli ikinci bir konu da işçiliktir. İşçilik kalitesi kablolama
altyapısının kalitesi anlamına da gelmektedir. Çünkü en iyi marka kablolama ürünlerini de
kullansanız işçiliğiniz iyi değilse performans beklemeniz yanlış olacaktır.
Test, Etiketleme ve dokümantasyon: Gerçekleştirdiğimiz kablolama projelerinde tüm kablolar
test edilerek, belli bir numaralandırma sistemi ile etiketlenir. Yerleşim planları üzerinde kablo
güzergahları ve priz noktaları işlenerek proje dosyası sistem kullanıcılarına teslim edilir.
Genişleme ihtiyaçlarında veya arıza tespitinde proje dokümantasyonu vazgeçilmezdir.
Yapısal kablolama hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkün;
Data Kablolaması
• Kablo Kanalları
• UTP
• STP/FTP
• Fiber
• Coax
• Token
• Ring Twinax
• Data priz bağlantısı
• Patch panel bağlantısı
• 19” Rack kablolaması
• Test ve etiketleme
Telefon Kablolaması
• Hat çekimi
• Priz, krone bağlantısı
• Test ve etiketleme
Elektrik Tesisatı
• Elektrik hattı
• UPS hattı
• Toprak hattı
• Priz, sigorta montajı
Sistem Odası Kurulumu
• Yükseltilmiş döşeme
• Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (FM200)
• Yangın Önleme Sitemleri (OxyReduct)
ÜRÜNLER
Cisco
Cisco marka modem, router, switch ve AP ler ile gerek Wan gerekse LAN tarafında
gerçekleştirceğiniz her türlü projeye destek vermenin yanısıra, bu cihazların temini ve tamiri
alanında da TDM den, her türlü profesyonel desteği alabilirsiniz.
TDM L2 ve L3 WAN projelerini, VPN bağlantı yapılarını profosyonel ve sertifikalı kadrosu
ile doğru, hızlı ve güvenilir projeve uygulamalar gerçekleştirir. ADSL, VDSL, SHDSL, LL,
FR, ME,GPRS gibi her türlü şebeke yöntemi ile yedeklilik yapılarak şirket içi veya bina içi,
yetkilendirmeli yapıların sizin isteğinizin de ötesinde, uygulamalar ile müşterinin en iyi
performansı alması ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayacak şekilde
dizayn eder ve uygular.
Projelendirme ve uygulama sırasında tüm cisco ürünleri TDM müşterisine temin eder, garanti
süreleri dolan veya garanti kapsamı dışında kalan sıkıntılar nedeniyle arızalanan ürünlerinize
de TDM profosyonel bakım ve tamir ekibi ile müdahale eder ve müşterilerine maliyet
avantajı sağlar.
CISCO CİHAZ LAR İLE UYGULAMALAR








ADSL, VDSL, SHDSL, LL, FR, ME,GPRS WAN projeleri.
G 703 Kanallı E1 ve PRI devre çözümleri.
Noktadan Noktaya veya İnternet hatları üzerinden IPSEC, SSL,L2TP VPN uygulamarı.
Metro Ethernet çözümleri.
L2-L3 switching ile, MNG. LAN, VOIP, WIFI çözümleri.
WIFI Roaming network çözümleri.
L2-L3 Backbone switchler WAN+LAN çözümleri.
Cisco ASA Pix ler ile firewall çözümleri.
Juniper
Juniper Networks ün kendini kanıtlamış, başarılı network ürünlerini Network yapınız
içerisinde güvenle kullanabilirisiniz. TDM gerek mevcut bakım anlaşmalı müşterilerinde
gerekse yeni projelerinde Juniper network ürünlerini güvenle müşterilerine tavsiye etmekte ve
kullanmaktadır. Gerek WAN gerek LAN yapılarda gerekli ve istenilebilecek tüm ihtiyaçlara
cevap verebilen Juniper ürün yelpazesi ile TT veya ISP şebeke hatlarını karşılamadan,
firewall, VPN, vey VLAN tarafındaki gereksinimlerinizi karşılar.
JUNIPER ÜRÜNLER İLE UYGULAMALAR







.
ADSL, VDSL, SHDSL, LL, FR, ME,GPRS WAN projeleri.
G 703 Kanallı E1 ve PRI devre çözümleri.
Noktadan Noktaya veya İnternet hatları üzerinden IPSEC, SSL,L2TP VPN uygulamarı.
Metro Ethernet çözümleri.
L2-L3 switching ile, MNG. LAN, VOIP, WIFI çözümleri.
L2-L3 Backbone switchler WAN+LAN çözümleri.
Firewall çözümleri.
Schmid WATSON
Transmiyon PCM de özellikle uzak mesafe probleminin olduğu lokasyonlarda son yıllarda en
çok tercih edilen marka olan Watson modem serisi, kart/kutu veya kutu/kutu şeklinde iki
modem olarak çalışmaktadır. 2Mb Pcm devrelerde ve ISDN PRI devrelerde kullanılmaktadır.
Keymile ve Pairgain gibi aynı seri modemlere göre en büyük avantajı yoğun kullanımı
nedeniyle Telekom tarafında alınan destek ve Uzak mesafelerde Pyload Line ayarı sayesinde
her bir line bacağını ayrı ayrı 1mb toplam 2mb çalıştırabilme yeteneğidir. Bu yetenek
sayesinde mesafe problemi nedeni ile 2mb buluşmayan lokasyonlarda her bir hat perinin
hızını 1mb çalıştırarak buluşmama probleminin üstesinden gelebilirsiniz.
Watson modemlerin pinoutları Line tarafında 3-6/4-5 G703 tarafında 1-2/4-5 diziliminde dir.
Ayrıca müşteri tarafındaki modemi LT olarak tanımladığınızda, remote modem kontrolü
sayesinde Telekom tarafındaki modeme erişip gerek konfigürasyon tarafını, gerek G703
bacağını kontrol edebilirsiniz. Bu sayede arıza giderim sürenizde avantaj elde edersiniz.
TDM Telekom altyapıları alanındaki deneyimleri ve uzmanlığı ile tanınan TDM Watson ürün
ailesinin tedarik, kurulum ve arıza giderimi alanlarında da müşterilerine profesyonel hizmet
sunmaktadır.
Tellabs
Telekomun TDM altyapıalrda en yoğun kullandığı DXX şebeke denilince akla tabiki
TELLABS modemler gelir. Leased Line ve frame relay bağlantılarının yanı sıra son dönemde
ISDN PRI şebekelerde de kullanılmaktadırlar. 256Kb ile 2Mb arasındaki hızlarda CTUS-8110
ve HTU-2M modelleri , 64 ve 128 Kb devrelerde STU-160 modeli kullanılmaktadır. Tellabs
modemler hem 4 tel hem 2 tel olarak çalışabilmektedirler. 4 telli devrelerde hatt 2 telden
backuplı olarak ta çalıştırabilirsiniz. HTU-2M serisi modemlerin önünde bulunan led lerden
109 hatt buluştuğunda, 104 NMS tanımı yapıldığında 103 ve 105 ışıkları da router bağlantısı
yapıldığında aktif olmaktadır. Ayrıca bu seride modem üzerinden hız ayarı ve loop testide
yapılabilmektedir
TDM geçmiş tecrübesi ve uzman kadrosu sayesinde Tellabs serisi tüm modemlere
konfigürasyon yapabilen, modeme bağlanıp loop testleri yapabilen nadir firmalardandır.
Tellabs modemler ihtiyaca göre V35 ve G703 olarak port iki farklı modelde temin
edebilirsiniz. Tellabs modemlerin line tarafındaki pinoutları 3-6 / 4-5 diziliminde, G703
çıkışında ise 1-2/4-5 şeklindedir. V35 ve console gibi diğer pinoutlar için TDM i
arayabilirsiniz.
Zyxel
Zyxel ürün gurubu içinde TDM in uzman çözüm ortağı olarak kurulumunu yaptığı Adsl,
Shdsl, wifi ürünleri, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve başarılı performansı ile
müşterilerimizin beğenerek kullandıkları ürünlerdir. Özellikle XDSL hatlardaki başarılı
performansı, şebeke tarafındaki kayıpları egale etmesi ve buna bağlı olarak hattın sürekliliği
konusunda rakipsiz bağlı kalma yeteneği ile rakiplerine fark atmaktadır. VPN ve VOIP
destekli ürünler ile az şubeli müşterilerimizin istediği çözümlerde çalışma başarısının yanı sıra
düşük maliyeti de müşterilerimizi cezp etmektedir.
Zxyxel’ in firewall ürün ailesi olan ZYWALL USG serisi ürünlerde gene düşük maliyet ve
başarılı performansı ile müşterilerimize öncelikli tavsiye ettiğimiz ürünlerdir. ZYWALL USG
serisinin müşterilerimizin tüm isteklerine cevap verebiliyor olması, kullanıcı bazlı veya
uygulama bazlı esnek kısıtlamalar ve uygulamalarda başarılı performansı ile göz
doldurmaktadır. URL ve uylama bazlı kısıtlamalarda Content Filter ve Aplication Patrol
servisleri, lokasyonlar arası kesintisiz VPN veya SSL VPN servisleri, yedeklilik hassasiyeti
olan müşterilerimiz için claster Device HA servisleri de müşterilerimizin bu ürünü tercih
nedenleri arasındadır.
TDM Zyxell in tüm bu ürün gurubunda uzman destek ve eğitim veren personeli ile, WAN ve
LAN projelerinde yoğun kullandığı bir marka olmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra,
Zxyxel Türkiye’ nin, destek ve dokümantasyon tarafındaki rakipsiz hizmeti ile de öne
çıkmaktadır.
ZYXEL ÜRÜNLER İLE UYGULAMALAR:





Adsl, Vdsl, Shdsl, ME hat kurulumları.
Merkez/ Şube yapısında WAN kurulumları.
VPN ve Voip bağlantı projeleri.
Tekli ve yedekli firewall projeleri.
VLAN ve WIFI projeleri.
Referanslar
1997 yılından buyana telekomünikasyon ve iletişim sistemleri konusunda faaliyet gösteren
firmamız, geçen süre içerisinde bir çok projeyi başarı ile gerçekleştirmiştir.
Telekomünikasyon, endüstriyel haberleşme sistemleri, geniş ve yerel alan ağları ve optik
altyapı alanlarında onlarca firmaya başarılı projeler yapmış olan firmamızın sektörel başlıklar
altında, başlıca referansları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
BANKACILIK
DANIŞMANLIK
İNŞAAT
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICI
KOZMETİK
OTOMOTİV
TARIM
TEKNOLOJİ
PETROL
TEKSTİL
SAĞLIK

Benzer belgeler