SOLARTR Konferans ve Sergisi 2016 Başvuru Koşulları

Yorumlar

Transkript

SOLARTR Konferans ve Sergisi 2016 Başvuru Koşulları
 SOLARTR Konferans ve Sergisi’2016
“Düzenleme Kurulu ve Ev Sahipliği”
Başvuru Koşulları
SOLARTR Konferans ve Sergisi Hedefleri
İki yılda bir düzenlenmekte olan SOLARTR Konferans ve Sergisi bilimsel etkinlik
serisine, 2016 yılında evsahipliği için talepte bulunan kurumlar değerlendirilecektir.
Türkiye’deki güneş enerjisi sektörünün öncü kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen
Konferans ve Sergisinde, üniversiteden sanayiye, kamudan uygulamacıya bütün
paydaşlar bir araya gelerek tüm yönleriyle sektörü ve gelişimini değerlendirmektedir.
SOLARTR ile yüksek düzeyde bilimsel katılımın sağlandığı, bilgi ve tecrübenin
paylaşıldığı, işbirlikleri temellerinin teşkil edildiği platform oluşturulması ana
hedeftir.
Konferansta güneş enerjisi teknolojileri (FV, Isıl) ve yeni eğilimler, FV malzeme ve
cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu, FV enerji tesisleri, yoğunlaştırılmış güneş
enerjisi (CSP, CPV), güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve
güvenilirliği, güneş ısıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar dinamikleri, kent
planlamasında güneş enerjisi, güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma, büyük ölçekli
sistemler, sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi, binalarda
bütünleşik güneş enerjisi sistemleri, binaların yenilenmesinde güneş enerjisi
kullanımı, sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü, enerji depolama sistemleri,
hibrid sistemler, değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri, yeni malzeme ve
yaklaşımlar, yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma, güneş enerjisinde
yenilikçi finansman modelleri, Ar-Ge, Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri, çevre sağlığı ve
iş güvenliği konuları çok yönlü olarak ele alınacak.
Konferansa yeni fikirlerin ve yeni teknolojilerin tartışılması ve paylaşılması, araştırma
sonuçlarının irdelenmesi için öğrencilerin de teşvik edilmesi beklenmektedir. Kamu
ile birlikte teşvik edilecek ticari birliklerin ve sektör sponsorlarının aktif katılımı ile
güçlü bir sanayi işbirliği de (üniversite, sanayi, kamu işbirliği) beklenmektedir.
SOLARTR Konferans ve Sergisinin organizasyonunu üstlenmek isteyen kurumların
gönüllük esasına dayalı olarak ev sahipliği yapması beklenmektedir. Konferans ve
sergiye yaklaşık olarak 600’ü aşkın katılımcının dikkatini çekmesi beklenmektedir.
SOLARTR Kurulları
Konferans Başkanı: Konferansı yapmayı talep eden Kurum/ Kuruluşun
belirlediği/önereceği Başkan (Lütfen önerilen kişinin özgeçmişini ekleyiniz),
Bilim Kurulu Başkanı: Konferansı yapmayı talep eden Kurum/ Kuruluşun
belirlediği/önereceği Başkan, konferans konuları hakkında bilimsel bir geçmişe sahip
olmalıdır (Lütfen önerilen kişinin özgeçmişini ekleyiniz).
Düzenleme Kurulu: GÜNDER ve Konferansı gerçekleştirilecek Kurum / Kuruluş
tarafından belirlenir.
SOLARTR Konferans ve Sergisi Yürütme Kurulu ile Konferans Sekreteryası mevcut
olup, planlama, iletişim ve organizasyon desteği sunulacaktır.
SOLARTR Konferans ve Sergisi 2016
Tüm katılımcıların geniş desteğini sağlamak için konferans ve sergi beraber
düzenlenmektedir. Konferans ve Serginin 2016 yılı Sonbaharında gerçekleştirilmesi
öngörülmektedir.
Konferans çerçevesi
 Üç gün boyunca sürecek teknik oturumlar ve diğer etkinlikler,
 Ticaret ve bilim fuarı/sergisi,
 Konferans öncesi ve sonrası teknik tur olanakları,
 Katılımcı kurumlar için iş ve komite toplantıları,
 İlişkili atölye çalışmaları ve kurslar ile seminerler.
SOLARTR Konferans ve Sergisi’ 2016 Ev Sahibi
SOLARTR Konferans ve Sergisi’ne ev sahipliği yapma sorumluluğunu üstlenme
onurunu yaşamak isteyen ve Konferans Başkanlığını üstlenecek kurumlar arıyoruz.
Ev sahibi kuruluşu temsil eden Konferans Başkanı, uluslararası toplulukların dikkatini
çekerek, istenildiği takdirde hükümetlerden ve ekonomi-finans dünyasından destek
alarak ve SOLARTR Yürütme Kurulu ve Konferans Sekreteryası ile işbirliği içinde
çalışacaktır.
Konferansın ev sahipliği ve yönetimi ile ilgilenen kuruluşlar, SOLARTR Yürütme
Kuruluna kapsamlı bir teklif göndermelidir.
BAŞVURU iÇiN GEREKLi iÇERiKLER
SOLARTR Konferans ve Sergisi’ 2016 Mekanı
Lütfen önerilen şehir, konum ve konferans hakkında bilgi verin. SOLARTR 2016
Konferans ve Sergi mekanı seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulmaktadır;
 Konferans Başkanı ve özgeçmişi,
 Yerel kurumların etkinliği sahiplenmesi ve sağlayacakları destekler,
 Düzenleme Kurulunda görev alacakların isim ve özgeçmişleri,
 En az 600 kişilik izleyici topluluğu kapasiteli genel toplantı salonu,
 En az 4 adet paralel oturum yapılabilecek toplantı salonları,
 Yürütme ve Düzenleme Kurulu hazırlık toplantıları evsahipliği,
 Konferans salonlarına yakın poster panolarının konulacağı poster bildiri alanı,
 Sergi alanı,
 Yiyecek İçecek Servisleri, Öğle Yemeği (3 gün)ve Çay – Kahve Servisi (3 gün x
günde iki kez) Açılış Kokteyli, Gala Yemeği imkanları,
 Ulaşım merkezlerine ve şehir merkezine erişim,
SOLARTR Konferans ve Sergisi’ 2016 Genel Bilgiler,









Basılı Malzemeler; poster, duyuru, program kitabı, yaka kartı, özet kitabı, bloknot,
kalem, katılım sertifikası ve açılış kokteyli – gala yemeği davetiyelerini
içermektedir.
Konferans Çantası; konferansa özel olarak hazırlanması halinde her kayıtlı
katılımcıya çanta verilebilir.
Teknik Ekipmanları; belirtilen salon kapasitelerine istinaden hazırlanmalıdır.
Web Sitesi; SOLARTR Konferans ve Sergisi’2014 web sitesi ve alt yapısı
kullanılacaktır.
Davetli Konuşmacılar; Önerilen yerli / yabancı konuşmacı sayıları belirtilebilir.
Simultane Çeviri ve Sistem; yabancı katılımcılar olması durumunda
belirtilmelidir.
Konferans ve Sergi hazırlığında görev yapacak Düzenleme Kurulu belirtilmelidir.
Konferans Çevre Düzenleme & Dekorasyon; kayıt – karşılama deskleri, salon
sahneleri, yönlendirmeler, sponsor teşekkür panoları, konuşmacı isimlikleri vb.
içermektedir.
Konferansa kadar gerçekleşecek olan komite toplantıları ve çalışma planı
eklenmelidir.
SOLARTR Konferans ve Sergisi ’2016 Finansmanı ve Desteği
Lütfen onaylanmış - sağlanmış finansman seçeneklerini belirtiniz. Ev sahibi kurum /
kuruluşta yapılacak konferans için kamu finansmanı veya özel finansmana ilişkin
başvuru potansiyeli hakkında bilgi veriniz.
Konaklama


Katılımcılara 5 ve 4 yıldız olmak üzere farklı sınıflarda en az üç otel sunulmalıdır.
Ulaşım merkezlerine ve şehir merkezine erişim kolay olmalıdır.
Seyahat
Başvuruda havayolu,
belirtilmelidir.
demiryolu,
karayolu
ve
şehir
içi
ulaşım olanakları
Sanayi Desteği
Konferansa yüksek seviyede sanayi katılımı beklenmektedir. Lütfen ev sahipliği
teklifinde onaylanmış ya da önerilen sanayi katılım potansiyeli hakkında bilgi veriniz.
Değerlendirme Zaman Çizelgesi
SOLARTR Yürütme Kurulu 12 Kasım 2014 tarihinde veya bu tarihten önce alınan
tüm teklifleri değerlendirecektir. Gerekli olması halinde, ek bilgi talebinde
bulunulabilir. Değerlendirmeler yapılarak 21 Kasım 2014 tarihi itibariyle, SOLARTR
2016 Konferans ve Sergisinin düzenleneceği yer duyurulacak ve SOLARTR 2016
Yetkilendirme Töreni gerçekleştirilecektir.
Sözleşme
Konferansı düzenleyecek olan kurum / kuruluşla, GÜNDER arasında düzenlenecektir.
Değerlendirme Kriterleri
Teklifler, aşağıdaki hususlara dayanarak değerlendirilecektir:
 Önerilen ev sahibi kurum / kuruluşun, personel kaynakları dahil olmak üzere
Konferans başkanının yerel ve uluslararası saygınlığı ve deneyiminin
konferansta mevcut olması
 Konumun uygunluğu
 Konferansa katılması beklenen ziyaretçi sayısı ve gelen ziyaretçilerin
konferanstan nasıl etkileneceği
 Araştırma kuruluşlarının ve ticaret birliklerinin katılımı ve Konferans
kurumunu desteklemek üzere nasıl yer alacakları
 Konferans için yerel finansal (ya da ayni) destek
 Öngörülen tahmini maliyet
Teklifin Sunulması
Lütfen tekliflerinizi en geç 12 Kasım 2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen adres
bilgilerine posta / e-posta ile iletiniz.
GÜNDER – Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü
Bestekar S. No:15/12 06680 Kavaklıdere / Ankara
Tel: (0312) 418 18 87
Faks: (0312) 418 08 38
E-posta: [email protected]; [email protected]

Benzer belgeler