İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Transkript

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
T.C.
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
: 37.811.563-934/
02/05/2014
Konu : Teklife Davet
Sayın :......................................
Tel : Faks :
Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Hareketli Hayat Etkinliği Şapka ve Tişört Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz
takdirde K..D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 05.05.2014 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat
süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Halk Sağlığı Müdürü V.
Satmalına tarih ve saati
05.05.2014 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri
VAN H A LK S A Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İSYO N ODASI
Teslimat Yeri
VAN H A LK SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ
Teklif Türü
Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı
Sıra No
Malın / İşin Adı
İhtiyaç Listesi
1
2
Miktar
Birim
TİŞÖ RT
1.000
A D ET
Şapka
1.000
A D ET
Birim Fiyat
Tutar
EK: Teknik şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
* Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim.
* Fiyatlar K D V hariç olarak verilecektir.
* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* Malzemeler kurumumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
* Teklif mektubunda ad. soyad veya ticaret ünvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
* Teklif kurumumuzun standart teklif formu ile doldurulacak, veya ilgili firmanın proforma faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satmalına birimine
gönderilecektir.
ABDIJRRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA I.SÖKAK 'VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 216 84 76 e-posta: fatihaltıın\«lgmail.com Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
ŞAPKA ŞARTNAMESİ
1-İki renkten oluşmalıdır.1000 adet olacak.
2-Şapkaiar kumaştan, cırt bantlı, kuşgözü, köpük siper bulunacak şekilde, temin
edilecek olan baskı transfer baskı olarak, güneşe ve suya dayanıklı yıpranmaz ve
renkleri solmaz bir kalite ile dikilecek ve bastırılacaktır.
3- Üç ayrı (S ,M ,L) beden seçeneği olacaktır.
4-Kullanılan tekstil ürünlerinin (kumaş ve boya)insan sağlığına Zararlı hiçbir madde
içermediği belgelenecektir.
5-Ürünlerin görünür hiçbir bölgesinde gerek yüklenici gerekse üretici logo ve ablemı
bulunmayacaktır.
6-Üzerinde müdürlüğümüzün belirlediği logolar ve baskılar olacaktır.
7-Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
logosu olmalı
TİŞÖRT ŞARTNAMESİ
1-Tişörtler kısa kollu,/100 Pam uklu,190 gr ve 24/1 veya 30/1 Dokunmuş penye
suprem cinsi kumaştan, müdürlük tarafından belirlenecek, 1000 adet olacak.
2-iki farklı renk ve dört farklı beden (X,L, X L ve X X L )seçeneğiyle üretilecektir.
3- Tişört üzerine uygulanacak baskı tekniği Poli- Tape /veya kalıp baskı olacaktır.
4-Omuzlar ve yaka çevresi çift sıra dikilecek ve yaka biyesi kullanılacaktır.
5- Tişört etiketlerinde beden kumaş özellikleri ve kullanım talimatı bilgileri
bulunacaktır.
6-Tişört üzerine boya baskı yapılabilmeli.
7-Tüm ürünleri üzerlerine yapılacak baskı tasarımı ve renk seçimi müdürlük
tarafından yapılmış olan seçimlerin dışında olmayacaktır.
8- Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
logosu olmalı
B.
B.O.H.I
\.NDA
r Şb.Müd.
H " "
Onaylayan
Dr.M.H. TUNÇ
............. ”
•

Benzer belgeler

promosyon malzemesi 29_08

promosyon malzemesi 29_08 * Malzemeler kurumumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Teklif mektubunda ad. soyad veya t...

Detaylı