01/02/2016 tarihli eğitime katılacaklar listesi

Yorumlar

Transkript

01/02/2016 tarihli eğitime katılacaklar listesi
01/02/2016 TARİHLİ EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
BESĠME BĠNGÖL
100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ULAġ SĠSLĠGÜN
100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MUHAMMET BAL
100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MERAL TÜRKEġ
100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SERDAR YILDIRIM
100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BEKĠR ÖZDEMĠR
100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AYġE YETĠġĠR
17 Kasım Ġlkokulu
RUKĠYE ÖZDAĞ
17 Kasım Ġlkokulu
AYFER BULUT
17 Kasım Ġlkokulu
MEMET KÜÇÜKKAYA 17 Kasım Ortaokulu
ZAHĠDE HAMARAT
17 Kasım Ortaokulu
MUHAMMET EREN
17 Kasım Ortaokulu
ÇELĠK
ĠBRAHĠM AKSAK
17 Kasım Ortaokulu
FARUK
24 Kasım Ġlkokulu
KANTARCIOĞLU
SELĠM TÜRKMEN
24 Kasım Ġlkokulu
EMĠNE CEYLAN
50.Yıl Ġlkokulu
GÜLFER BAYRAM
50.Yıl Ġlkokulu
MEHMET BAHÇECĠ
60.Yıl Ġlkokulu
SUNA BĠRCAN
60.Yıl Ġlkokulu
KENAN ÇELĠK
60.Yıl Ġlkokulu
TÜRKAN AYDIN
60.Yıl Ġlkokulu
GÜLNAZ BATARAY
75.Yıl Anadolu Lisesi
PAKĠZE YILDIRIM
75.Yıl Anadolu Lisesi
ABDULLAH YILDIRIM 75.Yıl Anadolu Lisesi
ĠLYAS SEL
75.Yıl Anadolu Lisesi
SELDA BOZKURT
75.Yıl Anaokulu
GÜLTAZE CANPOLAT 75.Yıl Anaokulu
FERDA AYDIN
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
FESĠH AYDEMĠR
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
MEMĠġ DUMAN
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
UĞUR KILIÇ
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
AYDIN CAN
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
AYKUT ATAGÜN
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
SAADET TÜRK
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
MELAHAT AY
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi
AHMET YÜREKDELER Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
HAKKI BAKIR
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
MEHMET KAYA KEMERLĠ
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
SEÇER KAYA
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
FETHĠYE YILDIRIM
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
KADĠR ASLAN
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
UĞUR ġĠMġEK
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
SIDIKA ÖZDEMĠR
Akçakiraz YüzbaĢı Ġlkokulu
MEHMET BEYAZĠTLĠ
Akçakiraz YüzbaĢı Ortaokulu
MEHMET YILDIRIM
Akçakiraz YüzbaĢı Ortaokulu
CANSU BULUT
Aksaray Anaokulu
FARUK ÖZBEN
Aksaray Anaokulu
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
NAZMĠYE ERÖZ
SELMA POLAT
CEBRAĠL GÜLLÜ
HANIM BULUT
BEDRĠ ÇINAR
MEHMET AÇAR
MEHMET ERSÖZ
BĠRGÜL OVA
AHMET ATAġ
GÜLSEN BĠRCAN
MEHMET AKMAN
YAġAR DUMAN
SEVĠM KAġ
SECAT DÜZTAġ
BAHATTĠN DOĞAN
ġÜKRAN NANTO
LALE KARAOĞLU
MAHMUT SARIKAYA
DÜZGÜN DOĞAN
HASAN HÜSEYĠN
ERCAN
SEYĠTHAN YILDIRIM
MEMET ALĠ DAĞ
FĠDAN AġIK
AHMET KAYA
MUAMMER POLAT
AYNUR DEMĠRTAġ
MAHMUT SAYLAN
GÜLÜMSER ġAHĠN
HASAN ONUR
MEHMET BUZKAN
HIDIR ÇEVĠK
OSMAN ÇAM
NAZMĠYE TEKBAġ
81
FETHĠ AHMET TOPRAK Bahçelievler Ortaokulu
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
MUAZEZ SĠSOĞLU
REġAT OĞUZ
SERAP AKBAL
AYFER KARADAĞ
FERHAT KAYĞUSUZ
SERKAN GÖRGÖZ
GÜLHAN POLAT
SEVĠL AYDOĞDU
FATMA KARAOĞLAN
ZEYCAN DOĞDU
CELAL KILIÇKOL
AYSEL TÜRKKAN
AYġE YILMAZ
TARIK TURAK
ERKAN DURMAZ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Aksaray Anaokulu
Aksaray Anaokulu
Aksaray Ġmam Hatip Ortaokulu
Aksaray Ġmam Hatip Ortaokulu
Aksaray Ġmam Hatip Ortaokulu
Aksaray Ġmam Hatip Ortaokulu
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk Anadolu Lisesi
Atatürk Anaokulu
Atatürk Anaokulu
Atatürk Ġlkokulu
Atatürk Ġlkokulu
Avukat Ġbrahim Gök Ġlkokulu
Avukat Ġbrahim Gök Ġlkokulu
Avukat Ġbrahim Gök Ġlkokulu
Avukat Ġbrahim Gök Ġlkokulu
Avukat Ġbrahim Gök Ortaokulu
Avukat Ġbrahim Gök Ortaokulu
Avukat Ġbrahim Gök Ortaokulu
Aziz Gül Ortaokulu
Aziz Gül Ortaokulu
Aziz Gül Ortaokulu
Aziz Gül Ortaokulu
Aziz Gül Ortaokulu
Bahçekapı Ġlkokulu
Bahçekapı Ġlkokulu
Bahçelievler Ortaokulu
Bahçelievler Ortaokulu
Balakgazi Anadolu Lisesi
Balakgazi Anadolu Lisesi
Balakgazi Anadolu Lisesi
Balakgazi Anadolu Lisesi
Balakgazi Anadolu Lisesi
Balakgazi Anaokulu
Balakgazi Anaokulu
balakgazi anaokulu
Balakgazi Anaokulu
Balakgazi Anaokulu
Balakgazi Ortaokulu
Balakgazi Ortaokulu
Balakgazi Ortaokulu
Balakgazi Ortaokulu
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
CABBAR TÜNÇ
NĠHAL BOZYIL
AHMET BAYCU
HANIM DOĞAN
HÜSEYĠN TÜRK
AYFER YILMAZ
AYTEN TAġ
CANAN YAVAġ
FADĠME DEMĠREL
FĠLĠZ ATICI
HATĠP ÖZDOĞAN
HAYATĠ ÇÖTELĠ
METĠN ġENGĠL
SALĠHA KORAN
GÜLSEREN DAĞ
RUMET KOÇ
ALĠ ÖLÇÜCÜOĞLU
FETHĠ AHMET SEVĠNÇ
CEMAL TOPRAK
DĠLARA KARACA
KÖKSAL ÇETĠNTAġ
SUNA KOYUN
DÖNDÜ ALDANMAZ
GÜLÜMSER DĠK
Barbaros Hayrettin PaĢa Ġlkokulu
Barbaros Hayrettin PaĢa Ortaokul
Barbaros Hayrettin PaĢa Ortaokul
Cemal Gürsel Ġlkokulu
Cemal Gürsel Ġlkokulu
Cemal Gürsel Ġlkokulu
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cemil Meriç Fen Lisesi
Cumhuriyet Ġlkokulu
Cumhuriyet Ġlkokulu
Cumhuriyet Ġlkokulu
Cumhuriyet Ġlkokulu
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
02/02/2016 TARİHLİ EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ
121
122
123
124
125
126
127
HALĠSE BĠÇER
REMZĠYE KILIÇERKAN
MEHMET ÇELĠK
MUSTAFA AKGÜN
EFĠRAHĠM ÖZAKÇA
NURDAN KARA
YUSUF AKTÜRK
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
128 ABDULLAH OZAN HAN Cumhuriyet Ortaokulu
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
FATMA DALMIZRAK
YÜMRÜ BAYRAM
YAHYA DAĞILMA
AYDIN ÖZER
ZĠYA AYDIN
YAREN DAĞ
HACER BOZKURT
DÜNYA KARALAR
ERZEM KAYA
FENER ERGÜZEL
GÜLER BAHġĠ
MEHMET KARMALI
ġEHMUS EMRE
YILMAZ ÇAKA
MEHMETALĠ DEDE
GÜLÇĠN KAHVECĠ
ÇatalçeĢme ĠMKB Ortaokulu
ÇatalçeĢme ĠMKB Ortaokulu
ÇatalçeĢme ĠMKB Ortaokulu
ÇatalçeĢme ĠMKB Ortaokulu
ÇatalçeĢme ĠMKB Ortaokulu
Çayda Çıra Anaokulu
Çayda Çıra Anaokulu
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
Çubukbey Anadolu Lisesi
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
ERDAL KILIÇ
Çubukbey Anadolu Lisesi
MEHMET GEZĠCĠ
Çubukbey Anadolu Lisesi
HÜSEYĠN CAN
Doğukent Ġmam Hatip Ortaokulu
SELMA KAYA
Doğukent Ġmam Hatip Ortaokulu
NEVZAT GÜL
Doğukent Ġmam Hatip Ortaokulu
RABĠYE KAYA
Doğukent Anaokulu
SEDA TURSUN
Doğukent Anaokulu
AYHAN TURAL
Doğukent Ortaokulu
NĠGAR
Doğukent Ortaokulu
ġEKERCĠLEROĞLU
VURAL TAġ
Doğukent Ortaokulu
MEHMET ġAH YÜCEL Doğukent Ortaokulu
AZĠZ DEMĠRYOL
Doğukent Ortaokulu
HÜSAMEDDĠN
Doğukent Ortaokulu
DEMĠROĞLU
MELĠH DAĞDELEN
Doğukent Ortaokulu
FATMA ġEKER
Dr. Kadir Gökalp Anaokulu
GÜLDEMET ÇEÇEN
Dr. Kadir Gökalp Anaokulu
GÜLġEN ALP
Dumlupınar Ġlkokulu
BĠLGE ĠYĠK
Dumlupınar Ortaokulu
FETĠ GÜNEġ
Dumlupınar Ortaokulu
AHMET BAL
Elazığ Anadolu Lisesi
ALĠ EKBER DEMĠR
Elazığ Anadolu Lisesi
ALĠ ĠHSAN BAYRAM
Elazığ Anadolu Lisesi
FADĠME KAHRAMAN
Elazığ Anadolu Lisesi
SEBĠLE YILMAZ
Elazığ Anadolu Lisesi
YUSUF KOYUN
Elazığ Anadolu Lisesi
KĠBAR KAYKAÇ
Elazığ Anadolu Lisesi
GÜLNAZ SERTKAYA
Elazığ Anaokulu
ĠSMĠGÜL ÇELĠK
Elazığ Anaokulu
ÖZLEM YEġĠL
Elazığ Anaokulu
ARZU TOPRAK
Elazığ Belediyesi Anaokulu
AYġE ORHAN
Elazığ Belediyesi Anaokulu
NAĠM KURġAT
Elazığ Belediyesi Anaokulu
TÜRKAN DURAK
Elazığ Belediyesi Anaokulu
ADĠLE DEMĠR
Elazığ Belediyesi Anaokulu
EFRAĠM SĠSOĞLU
Elazığ Bilim Sanat Merkezi
ĠLKNUR SÜT
Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi
BEDRĠYE OCAK
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
FETHĠ IġIK
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
ĠBRAHĠM KATIRCI
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
ĠDRĠS KAġAN
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
MEHMET YILBAġ
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
MUSTAFA TOSUN
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
SELAHA ALTUNYAY
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
ZÜLKÜF AKGÜL
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
MUSA KALKANCI
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
HAMZA DAĞ
Elazığ Erkek Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
FETHĠ ĠBRAHĠM ÜSTÜNELLĠ
Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi
HANIM ÇĠNAR
Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi
TÜRKAN AKIN
Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
KENAN ARPACI
EMĠNE ERTÜRK
YUSUF KURT
CAHĠT AYIK
FĠGEN YILDIRIM
GÜLER ERKUġ
GÜLSER YILDIRIM
REMZĠ ÖZDOĞAN
MURAT BULġU
SEBAHATTĠN DEMĠR
AKIN TOKGÖZ
GÖNÜL KARAKUġ
MUHARREM ERGEN
SADIK ĠNCE
AYDAN AYDOĞDU
FATMA FIRAT
HÜSEYĠN KABAN
ABDULKADĠR ÇAKAR
UFUK KELEBEK
VEDĠHA COġKUNER
YUSUF KALA
MEHMET UYANIK
OKTAY YILDIRIM
SEVĠM YILMAZ
MURAT DURMAZ
GÜLNAZ ÇOLAK
HASAN POLAT
SONGÜL COġKUN
ABDURRAHMAN ALA
NAZLI BAYAR
RECEP BAYRAM
ġEREF AYDIN
SULTAN ALTUN
ZELĠHA POLAT
CAHĠT DOĞDU
GÜLHAN KARA
ġEYMA NUR ORAL
FEYZĠ BAYRAM
EMĠNE MARAL
RAMAZAN ÇĠÇEK
CĠHAN TEMĠZ
ġULE ARSLAN
ARZU ZENGĠN
HATĠCE ÇAKMAK
SEZER DOĞAN
CEMALETTĠN GÜLER
ĠSMET GEZER
Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi
Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi
Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi
Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi
Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi
Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi
Elazığ Lisesi
Elazığ Lisesi
Elazığ Lisesi
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elazığ Ortaokulu
Elazığ Ortaokulu
Elazığ Ortaokulu
Elazığ Ortaokulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim ĠĢ Uygulama ĠĢ Eğitim Merkezi Okulu
Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi
Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi
Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi
Elazığ TOKĠ Yazıkonak Çok Programlı Anadolu Lisesi
Elazığ TOKĠ Yazıkonak Çok Programlı Anadolu Lisesi
Elazığ TOKĠ Yazıkonak Çok Programlı Anadolu Lisesi
Elazığ TOKĠ Yazıkonak Çok Programlı Anadolu Lisesi
Ertuğrul Gazi Ġlkokulu
Esentepe Ġlkokulu
Esra-Zafer-EĢref Yıldırım Ortaokulu
Esra-Zafer-EĢref Yıldırım Ortaokulu
Esra-Zafer-EĢref Yıldırım Ortaokulu
Esra-Zafer-EĢref Yıldırım Ortaokulu
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih Mehmet Ġlkokulu
Fevzi Çakmak Ġlkokulu
Fevzi Çakmak Ġlkokulu
Fevziçakmak Ġlkokulu
Fırat Anadolu Lisesi
Fırat Anadolu Lisesi
03/02/2016 TARİHLİ EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ
241 MÜZAFFER TOKMAK
242 RAMAZAN KÖÇER
Fırat Anadolu Lisesi
Fırat Anadolu Lisesi
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
AYġE ULUTAġ
SUNA DEMĠRCĠ
BĠRGÜL ÖZER
HABĠBE KARABULUT
NETĠCE ARSLAN
ZÜLFÜYE
SUNGURTEKĠN
NURTEN AYHAN
FĠDAN AYDIN
MURAT BĠNGÖL
NĠZAMETTĠN KESKĠN
SEVDA KARADAĞ
Fırat Anadolu Lisesi
Fırat Anadolu Lisesi
Fırat Anaokulu
Fırat Anaokulu
Fırat Anaokulu
GAZĠ ANADOLU LĠSESĠ
Gazi Anadolu Lisesi
Gazi Anaokulu
Gazi Anaokulu
Gazi Anaokulu
Gazi Anaokulu
254 MUSTAFA SERTDEMĠR Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
FATMA ÇOLAK
BURANEDĠN ÖZDEMĠR
AHMET ġĠMġEK
KEMAL KILIÇ
PAKĠZE DEMĠRTAġ
SALĠM POLAT
REġAT KARTAL
SUZAN DAĞ
NEDĠM SĠS
MEHMET GÜRELĠ
VEHPĠ YILDIRIM
ESER TURĞUT
NEVĠM ERDUR
ÖZLEM KARAVAġ
NAĠLE YAĞIZ
ÖZGÜL AKBULUT
NAĠME AKYÜZ
NURTEN KARADAĞ
GÜLSEN GENÇ
MEHMET ZEKĠ KILIÇ
SONGÜL HAYIR
FATMA KANAR
MESUT DEMĠRAY
SAVAġ AVCI
TÜLAY BATMAZBAġ
YUSUF DURMAZ
SEHER BEZMĠġ
EYYUP AYDIN
MUSTAFA YILDIZ
HASAN ERSÖZ
MEHMET SAĠT
KARADAĞ
NAFĠYE EREN
SELAHATTĠN BĠLEKLĠ
SULTAN YILDIZ
ZÜLFÜ SERTKAYA
ASLAN CAYMAZ
Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu
Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gazi Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Genç Osman ĠĢitme Engelliler Ġlkokulu
Genç Osman ĠĢitme Engelliler Ġlkokulu
Genç Osman ĠĢitme Engelliler Ortaokulu
Genç Osman ĠĢitme Engelliler Ortaokulu
Genç Osman ĠĢitme Engelliler Ortaokulu
Gönül Ġhsan Tangülü Ġlkokulu
Gönül Ġhsan Tangülü Ġlkokulu
Gönül Ġhsan Tangülü Ortaokulu
Gönül Ġhsan Tangülü Ortaokulu
Gönül Ġhsan Tangülü Ortaokulu
Gönül Ġhsan Tangülü Ortaokulu
GümüĢkavak Ġlkokulu
GümüĢkavak Ġlkokulu
GümüĢkavak Ortaokulu
GümüĢkavak Ortaokulu
GüntaĢı Ġlkokulu
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
FĠDAN YILDIZ
MURAD CAYMAZ
SALĠHE DAĞ
BURHAN AYÇĠÇEK
HANĠFE AYAZ
ġAZENET ARICA
ĠSKENDER DOĞAN
NURGÜL ġAHĠN
ELĠF ERTARĞIN
SÜMEYYE ÇOBAN
ASLI ÇEVĠK
CEMĠLE TEK
SERĠNCE
AKDEMĠROĞLU
AHMET FERĠT
ÖZOĞULLAR
ESĠN YILDIRIM
MURAT KAġ
AZĠZE ZAN
RAZĠYE ÖZDEMĠR
FATMA TOMAN
FIRAT ÖLÇÜCÜOĞLU
YUNUS BOZKURT
TÜRKAN GÜNEġ
EġREF GÜLTEKĠN
MUSTAFA SURETTĠ
ERDĠNÇ DAĞ
ESRA SĠSOĞLU
AYTEN TIBIK
MEHMET EMĠN
DURSUN
DĠLAN BULUT
HATĠCE ÇĠÇEK
ÇĠĞDEM DALGAKIRAN
MURAT GENÇ
ALĠ COġKUN
ASLI AKSOY
GÜRKAN ÖZCAN
YÜKSEL AĞTAġ
EVRĠM UZUNBIYIK
RAMAZAN ÇUBUK
MUHAMMED BULUT
CEBRAĠL ÖZ
SELĠM GÜR
ERDAL ULUSOY
BĠRGÜL ÇĠÇEK
ASLI TAġ
BAHATTĠN ASLAN
KADRĠYE GÖKALP
GÜLĠSTAN TOPRAK
HALĠL DĠKMEN
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Halit Hoca Ġmam Hatip Ortaokulu
Hankendi Çok Programlı Anadolu Lisesi
Hankendi Çok Programlı Anadolu Lisesi
Hankendi Çok Programlı Anadolu Lisesi
Harput Anadolu Lisesi
HARPUT ANADOLU LĠSESĠ
Harput Anaokulu
Harput Anaokulu
Harput Anaokulu
Harput Anaokulu
Harput Ekrem Uzel Ortaokulu
Harput Ekrem Uzel Ortaokulu
Hazar Anadolu Lisesi
Hazar Anadolu Lisesi
Hazar Anadolu Lisesi
Hazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hıdır Sever Anadolu Lisesi
Hıdır Sever Anadolu Lisesi
Hıdır Sever Anadolu Lisesi
Hıdır Sever Anadolu Lisesi
Hıdır Sever Anadolu Lisesi
Hıdır Sever Anadolu Lisesi
Hicret Anaokulu
Hicret Anaokulu
Hidayet Parla Anaokulu
Hilalkent Ġlkokulu
Hilalkent Ġlkokulu
Hilalkent Ġlkokulu
Hilalkent Ġlkokulu
Hilalkent Ortaokulu
Hilalkent Ortaokulu
Ġbni Sina Ġlkokulu
Ġbni Sina Ortaokulu
ibni sina ortaokulu
Ġçme Ġlkokulu
Ġçme Ortaokulu
Ġmam Efendi Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġmam Efendi Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġmam Efendi Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġmam Efendi Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Ġmam Efendi Kız Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
HAZĠME ANLI
HÜSEYĠN ÖZÇELĠK
CEYLAN GÜNEġ
ABDULLAH ARSLAN
ARZU KÖMÜRCÜ
RIZA ÜSTÜNDAĞ
RESUL ESER
MUSTAFA YILDIZ
MEHMET EMĠN ÖZAY
MUSTAFA KAVUK
ÖZCAN ÖZDEMĠR
AHMET ÇELĠK
MĠNE ÇOPUR
CELAL KARATAġ
MUAMMER ERBAY
CUMALĠ YILMAZ
AYVAZ TOKUR
HÜLYA GÜNDOĞDU
FĠGEN BĠGĠN
GÖNÜL ġEKER
GÜLHAN DOLU
HACI MURAT ÇELĠK
ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ġsmet PaĢa Ġlkokulu
Ġsmet PaĢa Ġlkokulu
Ġsmet PaĢa Ġlkokulu
Ġstiklal Ortaokulu
Ġstiklal Ortaokulu
Ġstiklal Ortaokulu
Kamu ÇalıĢanları Ġlkokulu
Kamu ÇalıĢanları Ġlkokulu
Kamu ÇalıĢanları Ġlkokulu
Kamu ÇalıĢanları Ġlkokulu
KarĢıyaka Mesleki ve Anadolu Lisesi
Kavaktepe Ġlkokulu
Kaya Karakaya Anadolu Lisesi
Kaya Karakaya Anadolu Lisesi
Kaya Karakaya Anadolu Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
04/02/2016 TARİHLİ EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
HAVA ACAR
MEHMET SAĠT BĠNGÖL
NECMETTĠN ÇAPKUR
ġADĠYE YILDIZ
UĞUR YILDIRIM
BURAK DEMĠR
KADĠR KARAKAYA
NURHAYAT ĠġLEYEN
CEMĠLE YALÇIN
AYSUN KAÇAR
CANAN DĠLEKÇĠ
SÜLEYMAN
ÇELĠKÇAKMAK
FETĠ ZENGĠNOĞLU
YASĠN BATARAY
GÜLCAN AKDENĠZ
NAYĠME KESKĠN
CEMĠLE ÖZTÜRK
ALĠ BULUN
SĠNAN YAġADUR
TURGUT ULAġ
TÜRKAN ĠLERU
ABDULLAH KESKĠN
EMĠNE TANYERĠ
FUAT DURGUN
KEMAL TANGÜNER
BĠRGÜL TOSUN
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Fen Lisesi
Kaya Karakaya Ortaokulu
Kaya Karakaya Ortaokulu
Kaya Karakaya Ortaokulu
Kaya Karakaya Spor Lisesi
Kazım Karabekir Ġlkokulu
Kıbrıs ġehitleri Ġlkokulu
Kıbrıs ġehitleri Ġlkokulu
Kıbrıs ġehitleri Ġlkokulu
Kıbrıs ġehitleri Ġlkokulu
Koç Ġlkokulu
Koç Ġlkokulu
Koç Ġlkokulu
Koç Ġlkokulu
Korg.Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Korg.Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Korg.Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Korg.Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Koruk Ortaokulu
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
MEHMET KARATAġ
GÜRKAN AYAZ
SĠBEL AKDOĞAN
RABĠA ÇELĠK
ERDEM PEKER
FETĠYE KARLIDAĞ
HANIM GÜLTEKĠN
SERGÜL GEZER
ASUMAN ÇĠLENTĠ
HIDIR GÜR
MERAL KAYMAZ
SAĠM KELEBEK
SONGÜL DEMĠRELLĠ
RAYĠFE KOÇ
ÖMER BARIġ
MEHMET ÇELĠKÇĠ
REMZĠ ġAHĠN
ġEYDA GÜRALP
DĠLBER DOĞAN
ÖZNUR YAYIK
ARZU BĠNGÖL
MEHMET ĠNCE
BĠLAL SÖNMEZ
MELEK TEPE
ASLI SELDÜZ
GÜLLÜ KAYA
ESRA GÜRGÜZEL
RAHĠME KÖÇER
SAKĠNE AYDIN
SAMET DEMETGÜL
YILMAZ ÖZ
MEHMET EMRE
AHMET MURAT
ĠLHAN PARLA
NAZMĠYE KARAHAN
NURTEN GÜL ÖZER
ALĠ RIZA GENÇER
YUNUS EMRE DEMĠR
SĠBEL AYIK
ARZU KAÇMAZ
Koruk Ortaokulu
KORUK ORTAOKULU
KURS EĞĠTĠM MERKEZĠ HALK EĞĠTĠM
KuĢhanekom Ġlkokulu
Kuyulu Ortaokulu
Kuyulu Ortaokulu
Küçük Adımlar Anaokulu
Küçük Adımlar Anaokulu
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Ġlkokulu
Mehmet Akif Ersoy Lisesi
Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu
Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu
Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu
Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu
Mehmet ve Ġfakat Gülaçtı Ġlkokulu
Mehmet ve Ġfakat Gülaçtı Ġlkokulu
Mehmet Zeki Ġlkokulu
Mehmetçik Ġlkokulu
Mehmetçik Ġlkokulu
Mehmetçik Ġlkokulu
Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mezre Ortaokulu
Mezre Ortaokulu
Mezre Ortaokulu
Mezre Ortaokulu
Milli Egemenlik Ġlkokulu
427 NURETTĠN KARABOĞA Milli Egemenlik Ġlkokulu
428
429
430
431
432
433
434
435
RECEP TEKĠN
YILMAZ GÜNEġ
FATMA YILMAZ
ġAKĠR DĠLBAZ
AYġE TÜRK
SACĠT POLAT
TAHĠR ÖRSEL
FUNDA KAYA
Milli Egemenlik Ġlkokulu
Milli Egemenlik Ġlkokulu
Murat Ġlkokulu
Murat Ġlkokulu
Murat Ġlkokulu
Murat Ġlkokulu
Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
436 CEMĠLE KORKUT
Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
437 YURDAGÜL GÜNAYDIN Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
MUKADDER SÖNMEZ
MURAD KILINÇ
MEHMET BELET
BAKĠ ERGEN
LEYLA CĠRĠT
YUNUS TAL
HIDIR BULAK
FERZENDE KARACAN
GÖNÜL DEMĠREL
MUHĠTTĠN SARIKAYA
NECLA ÖZPOLAT
FATMA ĠRHAN
LEYLA KAYA
HAKĠME KONANÇ
HASAN KARUL
MEMET SELĠM
ERGÜVEN
MUSTAFA GÜRBÜZ
MURAT TURAN
SEVDA KAYGILI
SERAP KUTAS
ġAZĠMET DOĞAN
NACĠYE KAYĞUSUZ
AHMET ÇETĠNOĞLU
MĠNE BAYDAR
HAYRETTĠN ġEN
MEHMET ÇAĞALA
FETHĠYE AMRAN
TAHĠRE KARACA
BAYRAM ġENGÜR
SONGÜL TÜRKOĞLU
ÖZCAN SUBAġI
RAHMĠ AYDOĞDU
CEMAL ÇELĠK
GÜLSEREN ÇAKMAK
GÜRSEL MUTLU
TUĞÇE YURTTAġ
YUSUF KAPLAN
CEMĠL TAġ
GÜZEL TAġ
ĠSMAĠL DOĞAN
ORHAN DEMĠRCĠ
YUSUF ZORLU
SULTAN GÜNEġ
Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mustafa Kemal Ortaokulu
Mustafa Kemal Ortaokulu
Mustafa Kemal Ortaokulu
mustafa kemal ortaokulu
Mustafa Kemal Ortaokulu
MUSTAFA Kemal Ortaokulu
Mustafa Kemal Ortaokulu ( Geçici Eğitim Merkezi)
Mustafa Kemal Ortaokulu ( Geçici Eğitim Merkezi)
Nahit Ergene Ġlkokulu
Nahit Ergene Ġlkokulu
Nahit Ergene Ġlkokulu
Nahit Ergene Ġlkokulu
Nahit Ergene Ortaokulu
Nahit Ergene Ortaokulu
Nahit Ergene Ortaokulu
Naide Karakaya Ġlkokulu
Naide Karakaya Ġlkokulu
Namık Kemal Ġlkokulu
Namık Kemal Ġlkokulu
Namık Kemal Ġlkokulu
Namık Kemal Ġlkokulu
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nene Hatun Anaokulu
Nene Hatun Anaokulu
Nene Hatun Anaokulu
Org.Bedrettin Demirel Anadolu Lisesi
Org.Bedrettin Demirel Anadolu Lisesi
Öğr.Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğr.Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğr.Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğr.Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğr.Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğr.Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
05/02/2016 TARİHLİ EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ
481 ġÜKRAN TAġKAN
482 NEġE YILDIRIM
Öğr.Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Örençay Doktor Evleri Ġlkokulu
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
SEVGÜL ġIRĠ
Özel Eğitim Meslek Lisesi
ġENAY BAġDAġ
Salim Hazardağlı Ġlkokulu
ZEKĠ KERTĠ
Salim Hazardağlı Ġlkokulu
SEVĠM KALKAN
Salim Hazardağlı Ġlkokulu
Asya ARPACI
Salkaya Yılangeçiren Ġlkokulu
BĠRGÜL SUSLU
Sanayi Anaokulu
NAFĠYE KALÇIK
Sanayi Anaokulu
DUYGU KAÇAR
Sarıçubuk Ġlkokulu
NURCĠHAN EROL
Sevinç-Behiç Ġlkokulu
FAĠK ALAGÖZ
Seyda Molla Bahri Ġmam Hatip Ortaokulu
RABĠA GÜLMEZ
Seyda Molla Bahri Ġmam Hatip Ortaokulu
TÜRKAN SARIKAYA
Seyda Molla Bahri Ġmam Hatip Ortaokulu
ESRA HORATAOĞULLARIġahinkaya Ortaokulu
PERĠHAN BAL
ġahinkaya Ortaokulu
NEVZAT ÇEPER
ġair Hayri Ġlkokulu
ġEVKET ORAL
ġair Hayri Ġlkokulu
ABDURRAHMAN
ġair Hayri Ġlkokulu
ALAYUNT
SELMA AKYÜREK
ġair Hayri Ġlkokulu
SAKĠNE GENCER
ġeker Ġlkokulu
FAHRĠ GENÇ
ġeker Ġlkokulu
RAĠF ALAGÖZ
ġht.Öğr.Nadir Ozan Ġlkokulu
MUSTAFA KAYA
ġht.Öğr.Nadir Ozan Ġlkokulu
AYSEL UÇAR
ġht.Öğr.Nadir Ozan Ġlkokulu
EYYUP YILDIRIM
ġht.Öğr.Rüstem ġen Ġlkokulu
NURAY ÇAKMAK
ġht.Öğr.Rüstem ġen Ġlkokulu
ENVER UC
ġht.Öğr.Rüstem ġen Ġlkokulu
ĠBRAHĠM HALĠL
ġht.Öğr.Rüstem ġen Ġlkokulu
EVCĠMEN
HAKĠM ÇĠTA
ġht.Öğr.Rüstem ġen Ortaokulu
HASAN GÜNGÖR
ġht.Öğr.Rüstem ġen Ortaokulu
MEHMET SAĠT ÇINAR ġht.Öğr.Rüstem ġen Ortaokulu
AYġE EMRE
ġht.Pyd. Binb.Zafer Kılıç Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
GÜLTEN GÜNGÖR
ġht.Pyd. Binb.Zafer Kılıç Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
SEZAĠ YILDIRIM
ġht.Pyd. Binb.Zafer Kılıç Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
FIRAT ARIKAN
ġht.Pyd. Binb.Zafer Kılıç Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
GÜLER DEMĠR
ġht.Pyd. Binb.Zafer Kılıç Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
HÜSEYĠN KOġAN
ġht.Pyd. Binb.Zafer Kılıç Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
NURHAN ASMA
ġht.Pyd. Binb.Zafer Kılıç Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
AYSEL SAĞIR
Tadım Ġlkokulu
ZAĠDA ÇĠDEMLĠ
Tevfik Yaramanoğlu Ġlkokulu
VALĠDE TOPAL
Tevfik Yaramanoğlu Ġlkokulu
AHMET GÖÇER
Tevfik Yaramanoğlu Ortaokulu
SUHEYLA AKTAġ
Tevfik Yaramanoğlu Ortaokulu
ÜMEYĠS FURKAN
Tevfik Yaramanoğlu Ortaokulu
ÇAĞLAR
AYġE YÖRDEM
Tevfik Yaramanoğlu Ortaokulu
SEHER ÖZDEMĠR
TOBB Ġlkokulu
SERVET ASLAN
TOBB Ġlkokulu
ANO ÇELĠK
TOBB Ġlkokulu
GÜVEN AYDINLIOĞLU TOKĠ Fırat Ġlkokulu
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
MUSTAFA AYDEMĠR
ZÖHRE KAYA
AHMET KARAKAYA
FETHĠYE DEMĠR
ĠPEK AYDAN
TEKĠN PEKMEZCĠ
AYġE ATAÇ
HAYRĠYE SOY
CAFER DÜZ
FĠRDEVS GENÇ
MUSTAFA ERSÖZ
NECATĠ TĠKRE
FATMA ERTÜRK
ÖZCAN ÜÇUK
SEMĠH TAN
FATMA ERTÜRK
HÜSEYĠN AYDIN
ÖZLEM DENĠZ
HANĠFĠ OMUR
MEHMET TÜRKER
NEZAN BAġAR
SELĠM ÖVÜN
ġENAY DOĞAN
ERDEM ASLAN
GÜLTEN KARABULUT
PINAR KILIÇ
SALĠH YILDIZ
SONGÜL ASLAN
FERHAT UĞRAġ
ENVER BOZKURT
AKLĠME ÖZER
KUTBETTĠN GÜLER
URFĠYE YAVUZ
HÜSAMETTĠN KIRAT
RAMAZAN KILIÇ
HASAN ARI
TEVFĠK SARICAN
ZÜLFÜYE ÇAKMAK
MEHYETTĠN KAYNAR
SAMET
KANTARCIOĞLU
ABDULLAH MACĠT
FEYZULLAH ALTAġ
ĠDRĠS ACAR
FĠKRĠYE YILDIRIM
ORHAN POLAT
SARĠYE CEBECĠ
NEVZAT KILIÇ
GÖNÜL ATAġ
FERDA YUMLUÖZ
TOKĠ Fırat Ġlkokulu
TOKĠ Fırat Ġlkokulu
TOKĠ Fırat Ġlkokulu
TOKĠ FIRAT ĠLKOKULU
TOKĠ Fırat Ortaokulu
TOKĠ Fırat Ortaokulu
TOKĠ Fırat Ortaokulu
TOKĠ Fırat Ortaokulu
Tuncay Küçüközer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Tuncay Küçüközer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Tuncay Küçüközer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Tuncay Küçüközer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Ulukent Anaokulu
Ulukent Anaokulu
Ulukent Anaokulu
Uzuntarla Ġlkokulu
Uzuntarla Ġlkokulu
Vali Lutfullah Bilgin Ġlkokulu
Vali Lutfullah Bilgin Ġlkokulu
Vali Lutfullah Bilgin Ġlkokulu
Vali Lutfullah Bilgin Ġlkokulu
Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi
Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi
Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi
Vali Tevfik Gür Ortaokulu
Vali Tevfik Gür Ortaokulu
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Yakup ġevki PaĢa Ġlkokulu
Yakup ġevki PaĢa Ġlkokulu
Yazıkonak Anaokulu
Yazıkonak Fatih Ġmam Hatip Ortaokulu
Yazıkonak Fatih Ġmam Hatip Ortaokulu
Yazıkonak Fatih Ġmam Hatip Ortaokulu
Yazıkonak Fatih Ġmam Hatip Ortaokulu
Yazıkonak Ġlkokulu
Yazıkonak Ġlkokulu
Yazıkonak Ġlkokulu
Yazıkonak Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
Yazıkonak Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
Yazıkonak Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
Yazıkonak ġht.Binb.Piy.Zafer Kılıç Ġlkokulu
Yazıkonak ġht.Binb.Piy.Zafer Kılıç Ġlkokulu
Yedigöze Ġlkokulu
Yenice Ġlkokulu
Yeniköy Feride ġaĢmaz Ġlkokulu
YeĢiltepe Ġlkokulu
Yıldızbağları Anaokulu
Yıldızbağları Anaokulu
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
KIYMET OKAY
FERDA ATĠLLA
HALĠSE DOĞAN
AYSEL ĠLTEMĠġ
TÜLAY DOĞAN
BABA BARSBUĞA
AHMET ONURLU
HÜLYA DALGAKIRAN
ÖZLEN ġAHĠNBAġ
HANĠFĠ ÖZDOĞAN
UĞUR TORAMAN
SERTAÇ DEMĠROĞLU
YAġAR BOHÇACI
ORHAN BATMAZBAġ
AHMET FETHĠ AYDIN
RABĠYE ġARA
ġADĠYE BAHÇECĠ
Yıldızbağları Ortaokulu
Yunus Emre Ġlkokulu
YurtbaĢı Akmezra Ġlkokulu
YurtbaĢı Akmezra Ġlkokulu
YurtbaĢı Ortaokulu
YurtbaĢı Ortaokulu
Yücel Ġlkokulu
Yücel Ġlkokulu
Yücel Ġlkokulu
Yücel Ġlkokulu
Yücel Ġlkokulu
Yünlüce Ġlkokulu
Yünlüce Ortaokulu
Ziya Gökalp Ġlkokulu
Ziya gökalp ĠLKokulu
Ziya Gökalp Ortaokulu
Ziya gökalp ortaokulu

Benzer belgeler

1.gün sabah seansı 21.01.2015

1.gün sabah seansı 21.01.2015 5 Berkan Ertugrul Başaçik 6 Can Demir 7 Nihat Can Dursun 8 Muazaffer Batuhan Daşkol

Detaylı