GYNEMED

Yorumlar

Transkript

GYNEMED
GYNEMED
Medizinprodukte GmbH & Co.KG
GM501 Cult
GM501 Cult Gentamicin
GM501 Cult Gentamicin Phenolred
Pakete dahil malzemeler:
● 50 ml GM501 Cult
Pakete dahil olmayan malzemeler:
● CO2 inkübatör 37°C
● Petri kutuları
● LAF Tezgah (ISO 5 çevre)
● Mikroskop
● Test tüpleri
Ürün Kodu:
● 4 GM 501H-50
İçerik:
● NaCl, KCl, KH2PO4, MgSO4.7H2O, NaHCO3,
CaCl2.2H2O, D(+)-Glucose anhydrous, NaLactate (50% solution), Na-Pyruvate, EDTA,
Na-AlanylGlutamine, su, non-essential and
essential Amino Acids, human serum
albumin (10.00 g/liter)
Pakete dahil malzemeler:
● 50 ml GM501 Cult
Pakete dahil olmayan malzemeler:
● CO2 inkübatör 37°C
● Petri- kutuları
● LAF tezgah (ISO 5 çevre)
● Mikroskop
● Test tüpleri
Ürün Kodu:
● 4 GM 501H+G-50
İçerik:
● NaCl, KCl, KH2PO4, MgSO4.7H2O, NaHCO3,
CaCl2.2H2O, D(+)-Glucose anhydrous, NaLactate (50% solution),
Na-Pyruvate,
EDTA, Na-AlanylGlutamine, su, Temel ve
temel olmayan Amino Asidler, human serum
albumin (10.00 g/liter), Gentamisin
Pakete dahil malzemeler:
● 50 ml GM501 Cult
Pakete dahil olmayan malzemeler:
● CO2 inkübatör 37°C
● Petri kutuları
● LAF tezgah (ISO 5 çevre)
● Mikroskop
● Test tüpleri
Ürün Kodu:
● 4 GM 501H+PR+G-50
İçerik:
● NaCl, KCl, KH2PO4, MgSO4.7H2O,
NaHCO3, CaCl2.2H2O, D(+)-Glucose
anhydrous, Na-Lactate (50% solution),
Na-Pyruvate, EDTA, Na-AlanylGlutamine,
su, temel ve temel olmayan Amino
Asidler, human serum albumin (10.00
g/liter), Gentamisin, Fenol Red
Kullanım amacı/amaçlanan kullanıcılar:
● MSDS belgeleri istenebilir veya web sitemizden temin edilebilir.
● İnsan embriyo kültürünün 1. günden balastosist aşamasına kadar
tasarlanmış bikarbonat-tamponlu kullanıma hazır kültür medyumu. ● Medyum aşağıdaki özelliklere göre üretilmiş ve test edilmiştir.
Aynı zamanda, embriyo transferi için de kullanılabilir.
●Amaçlanan kullanıcılar: IVF uzmanları (laboratuvar teknisyeni,
pH (37°C, 6 % CO2)
7.20-7.40
embriyolog ya da hekimleri).
Osmolalite (mOsm/kg)
270-290
Ürün özellikleri ve kalite kontrol:
Sterilite
Steril - SAL 10-3
● Tüm ham maddeler en yüksek saflıkta, Avrupa ve ABD
Endotoksin (EU/ml)
< 0.25
farmakopilerine uygun standartta kullanılmıştır.
MEA (Blastosist % si 96 saat
≥ 80 maruz kaldıktan 30
● Her lota ait analiz belgeleri istenebilir veya web sitemizden temin
sonra)
dakika sonra (zigot aşaması)
edilebilir.
Kullanım talimatları:
● Medyum en az bir gece nemli bir CO2 inkübatöründe (% 5-7 CO2, 37°C) dengelenmelidir.
● Medyum açık sistemlerde, mineral yağ altında embriyo kültürü için tasarlanmıştır.
Önlemler ve uyarılar:
● GM501 Cult Gentamicin ve GM501 Cult Gentamicin-Phenolred Gentamisin antibyotiğini içerir. Hastanın bu antiyotiğe duyarlı olmadığına
emin olunmalı ve gerekli tedbirleri alınmalıdır.
● İnsan kanı veya plazmasından hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan enfeksiyonların önlenmesi için Standart önlemler,
donörlerin seçimi, enfeksiyonun özgül belirteçler için bireysel bağışların ve plazma havuzlarının taranması ve virüslerin inaktivasyonu /
uzaklaştırılması için etkili üretim aşamaları bulunmaktadır. Buna rağmen, insan kanı veya plazmasından hazırlanan tıbbi ürünler
uygulandığında, enfeksiyon ajanlarının bulaşma olasılığı tamamen göz ardı edilemez. Bu aynı zamanda bilinmeyen ya da yeni ortaya çıkan
virüs ve diğer patojenleri için geçerlidir. Avrupa Farmakopisi standartlarında üretilen albumin ile kanıtlanmış hiçbir virüs bulaşması raporu
yoktur.
● Bu nedenle bütün numunelere potansiyel HIV veya Hepatit bulaştırıcısı olarak davrann. Numuneleri tutarken daima koruyucu elbise giyin.
● GM501 Cult medyum Gentamicin içermesine rağmen daima sıkı hijyenik koşullar (ISO 5 çevre, e.g. LAF Tezgahı) altında çalışın ve olası
kontaminasyondan kaçının.
● Sadece amaçlanmış kullanım içindir.
Kullanmadan önce kontrol et:
● Ürün teslim edildiğinde şişe, kapağındaki mühür veya paketi açılmış ise veya kusur varsa ürünü kullanmayın.
● Ürün normalde renksizdir, eğer bulutsu bir görünümde ise veya mikrobiyal kontaminasyon gösteriyorsa bu ürünü kullanmayın.
Saklama talimatı ve dayanıklılık:
● Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.
● 2-8 ° C arasında saklayın.
● Kullanmadan önce dondurmayın.
● Güneş ışığından uzak tutun.
● Kapağı açıldıktan sonra 7 günden daha uzun ürünü kullanmayın.
● Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın
GYNEMED Medizinprodukte GmbH & Co. KG,
Lübecker Straße 9, 23738 Lensahn - Germany
Phone: +49 (0) 4363 90 32 90 - Fax: +49 (0) 4363 90 32 91-9
Email: [email protected] http: //www.gynemed.de
0344
31-07-2012

Benzer belgeler