32M_40M_41M_51M_683 D SÜPER - 863 D_Kullanma

Yorumlar

Transkript

32M_40M_41M_51M_683 D SÜPER - 863 D_Kullanma
“ÇİFTÇİMİZİN DOSTU”
“FARMERS FRIENDLY”
TSE-EN-ISO 9001:2008
40M
32M
41M
51M
TARAL
32M - 40M - 41M - 51M
683 D SÜPER - 863 D
MOTORLU ÇAPA MAKİNASI
MOTOR-HOE
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
Owner’s Manual
KBK-520-3615009 - 3
Yayın Tarihi/Publication Date: 30.07.2009
Revizyon Tarihi/Revision Date:12.03.2013
Baskı No: 3
BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ !
PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY!
Bu sembol önemli güvenlik kurallarına dikkat etmek için kullanılmıştır. Eğer bu uyarılar ihmal
edilirse kullanıcının, çevresindeki nesnelerin ve canlıların zarar görmesine yol açabilecek durumlar
oluşabilir.
This symbol is used to point out the important safety rules.If these rules are disregarded,situations
that may lead to harms to the user and the nearby objects and living creatures may occur.
Bu sembol önemle dikkat edilmesi gereken konularda kullanılmıştır.
This symbol is used for subjects required to note seriously.
Motor tanıtma ve kullanma kılavuzu
Engine introduction and operating manual.
Ellerinizi kesilmekten koruyunuz.
Save your hands from being cut.
Makine tanıtma ve kullanma kılavuzu.
Machine introduction and operating manual.
Emniyet mesafesini koruyunuz.
Please keep the safety distance.
İşitme kaybı riski.
The risk of hearing loss.
Kullanma komutlarını okuyun.
Read carefully.
‘’Tehlike’’ çocukları makinadan uzak tutun.
Keep children away.
Bıçaklar ve dönen parçalar çalışırken el ve ayaklarınızı uzak tutun
Risk of cut.Keep your foot away from blades.
Yanma tehlikesi.
Hot zone.
Yangın tehlikesi..
Fire risk.
Güvenli ayakkabı giyiniz.
Please wear safe shoes.
ALETİN MARKASI/TRADEMARK OF THE MACHINE : TARAL
ALETİN MODELİ/
MODEL OF THE MACHINE
: 32M-40M-41M-51M-683 D SÜPER - 863 D
ALETİN CİNSİ/
TYPE OF THE MACHINE
: MOTORLU ÇAPA MAKİNASI/MOTOR-HOE
İÇİNDEKİLER/INDEX
1-KULLANIM ŞARTLARI / CONDITIONS OF USAGE.................................................................................3
2-GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI / SAFETY INSTRUCTIONS..........................................................3
3-GARANTİ ŞARTLARI / WARRANTY TERMS..............................................................................................4
4-İLK ÇALIŞTIRMA /FIRST OPERATION......................................................................................................5
5-MAKİNANIN KULLANIMI./OPERATION OF THE MACHINE................................................................5
5.1-MONTAJ / ASSEMBLY......................................................................................................................................5
5.2-KUMANDALAR / CONTROLLERS...................................................................................................................8
5.3-MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE DURDURULMASI / STARTING AND STOPPING THE ENGINE..........9
5.4-AKTARMA ORGANLARI / TRANSMISSION PARTS.......................................................................................10
5.5-EKİPMANLAR / EQUIPMENTS.....................................................................................................................11
5.6-TAŞIMA / TRANSPORT...................................................................................................................................11
6-BAKIM / MAINTENANCE.............................................................................................................................12
6.1-PERİYODİK BAKIM / PERIODIC MAINTENANCE......................................................................................12
6.2-MAMULÜN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI / NON-USAGE OF THE MACHINE FOR A LONG TERM.....15
7-TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS.....................................................................16
8-SES VE TİTREŞİM / NOISE AND VIBRATION..........................................................................................18
9-ARIZA ÇİZELGESİ / TROUBLE SHOOTING.............................................................................................18
10-CE İŞARETİ / CE MARKING.........................................................................................................................19
10.1-CE İŞARETİNİN YERLERİ / POSITION OF THE CE MARK........................................................................19
10.2-MAMUL TANITIM ETİKETİ / PRODUCT LABEL.........................................................................................19
10.3-CE UYGUNLUK BEYANI / CE DECLARATION OF CONFORMITY............................................................20
11-FİRMA ADRESİ VB. / CONTACT INFO OF THE COMPANY....................................................................20
(2)
1- KULLANIM ŞARTLARI/CONDITIONS OF USAGE
Bu el kitabı size makinanın kullanım ve bakımı hakkında genel bilgi verecektir.Herhangi bir teknik problemle
Karşılaşmanız halinde lütfen size en yakın bayimizi veya servisimizi arayınız.
- Bu makina bir toprak çapa makinası olarak tasarlanmış olup makina tanıtımı el kitabındaki güvenlik uyarılarına göre
kullanılır.
- Belirtilen şekilde kullanılmayan makinalarda meydana gelecek hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir. Sorumluluk
tamamiyle kullanıcıya aittir.
- İmalatçı tarafından tavsiye edilen kullanım, bakım ve tamir malzemeleri makina kullanımının eksiksiz bir parçasıdır.
- Sadece makinayı tanıyan ve tehlikelerden haberdar olan kişiler kullanım, bakım ve onarım yapabilirler.
- Bu makinada yetkisiz kişilerce ve imalatçı onayı olmadan yapılan değişikliklerin yol açacağı hasarlardan imalatçı sorumlu
değildir.
This manual will inform you about the operation and maintenance of the machine in general. If you encounter any technical
problem, please contact our suppliers or authorized services.
-This machine has been designed to be a power hoe and in compliance with what specified in the machine description and
safety warnings of this instruction manual.
-Any other use is not allowed. Our company is not responsible for the damages caused by the not prescribed operation. The
user is fully responsible.
-Use, maintenance and repair clauses prescribed by the manufacturer are also integral part of machine intended use.
-Only people familiar with this power hoe and well aware of its risks can use, repair and maintain it.
-The manufacturer is not responsible for damages caused by non-authorized changes made on this machine.
2- GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI/SAFETY INSTRUCTIONS
1.Makinanın kontrol ve kullanımını tamamıyla anlayana kadar bu kılavuzu okuyun. Makinenin nasıl kontrol ve stop
ettirileceğini öğrenin.
2. 18 Yaşından küçükler ve makineyi yeterince tanımayanlar makineyi kullanamazlar.
3. Makineyi kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve eşyalardan yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır. Direkt ve
dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur.
-İnsanlar (özellikle çocuklar) ve hayvanlar yakınında iken çalışmayın.
4. Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkati gösterin.
5. Güvenli bir kullanım için daima orjinal yedek parça kullanın.
6. Asla bu makineyi kapalı alanlarda çalıştırmayın ve kullanmayın. Egzoz gazı sağlığa zararlıdır.
7. Motorun egzoz sıcaklığı 80°'yi aşar yanma tehlikesi.!
8. Kapalı elbiseler ve tamamen kapalı güvenlik ayakkabıları giyin. Motorlu toprak frezesine bakım yaparken veya frezeleri
takarken mutlaka dayanıklı eldiven takın.
9. Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin.
10. Çalışacağınız alandaki taş, tel, cam parçası, geniş çalılar,metal cisimler ve ağaç kütüklerini temizleyin.
11. Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makineyi çalıştırmayın.
12. Makine ile çalışmaya başlamadan önce bütün bağlantı elemanlarının sıkılığı kontrol edilmelidir.
13. Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makineyi durdurun ve hasarı kontrol edin.
14.Makine ile çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alandaki taş, tel, cam parçası ve metal cisimler ve bu gibi
temizlenmelidir.
15. Gün ışığında yada yeterince aydınlatılmış ortamda çalışın.
16. Makinede temizlik ve bakım işlemleri yapılmadan ve farklı bir araçla nakledilmeden önce makinenin motoru kesinlikle
durdurulmalıdır.
17. Asla makineyi çalışır vaziyette kullanıcısız bırakmayın.
18. Makine için uygun olmayan aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışmayın.
19. Motoru sadece vites kolu boşta '0' iken çalıştırmaya başlatın.
20. Makine kesinlikle yokuş aşağıya ve yokuş yukarı kullanılmamalıdır. Bu tarz kullanımlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Makine max. 30° meyili arazide kullanılabilir.
21. Freze muhafazası takılmadan kesinlikle toprak frezelemesi yapmayın.
22. Frezenin ve biçme bıçağının çıkarılması, takılması temizlenmesi sırasında motor kesinlikle durdurulmalıdır.
23. Makinenın orjinal parçalarını çıkarmayınız. Tamir veya tadil ettirmeyiniz.
24. Aletinizi kullanırken vitesi boşa almayınız.
25. Yangın tehlikesinden kaçınmak için;
-Yakıt ikmalinde motor ve şasiye yakıt dökülmemesi için geniş bir huni kullanın.
-Yakıt deposunun seviye göstergesine uygun şekilde doldurun.
-Yakıt doldururken sigara içmeyiniz ve yanıcı maddelerden uzak durun.
-Aleti parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
-Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın.
max.
(3)
-Bakım ve ayar yapmak için yakıt deposunda yakıt varsa makineyi devirmeyin.
26. Aletinizi kullanma ve bakım klavuzunda belirtilen ilerleme hızlarından daha hızlı kullanmayınız.
27. Arızalı susturucuların değiştiriniz.
28. Alet üzerindeki emniyet stop tertibatını kesinlikle iptal etmeyiniz. Alet üzerinde hiçbir değişiklik yapmayınız.
29. Makine ile çalışırken sadece yürünmelidir. Asla koşulmamalıdır.
30. Meyilli arazide yön değiştirilirken kazaları önlemek için azami dikkat gösterilmelidir.
31. Makine kendinize doğru çekerken ve yön değiştirilirken kazaları önlemek için azami dikkat gösterilmelidir.
32. Ellerinizi ve ayaklarınızı dönen parçaların altına ve yakınına asla koymayınız.
33. Makine çalışır vaziyette iken asla kullanıcısız (operatörsüz) bırakılmamalıdır.
34. Makine herhangi bir kabinde depolanmamadan önce motorun soğuması için beklenmelidir.
1.Read this manual until fully understanding the control and operation techniques of the tractor. Learn to control and stop
the machine.
2.People younger than age 18 and people, who are not familiar enough to the machine, cannot use it.
3.While operating the device, be sure of keeping distance from other people as well as items. The operator is responsible
of the direct and indirect harms resulting from disobeying the regulation. Do not operate the machine if you are in the
vicinity of people (especially children) and animals.
4.Take care of your feet and hands to prevent injury.
5.For a safety operation, always use original spare parts.
6.Never start up or operate the device in closed areas. Exhaust gas is hazardous to human health.
7.The temperature at the exhaust of the engine exceeds 80oC. Burning hazard!
8.Wear only closed clothes and safety shoes.During the maintenance of the motor-hoe or assembly of the hoes wear
safety gloves.
9.Check all the tightness of the joining elements.
10.Clear the area that you work on from particles such as stone, wire, glass, large bushes, metal parts and logs etc.
11.Check controls and safety devices before use. In case of not functioning get them repaired.
12. The stiffness of all connectors should be controlled before starting to work with the machine.
13.If you hit substance while operating the machine, stop and check any possible damage in the machine.
14. All kinds of rocks, wires, glass, metal objects etc. Should be cleaned from the site before starting to operate the
machine.
15.Use the machine during daylight or well-illuminated areas if no headlights provided.
16.The engine of the machine should definitely be stopped before the maintenance and cleaning works start and before
the machine is transported with another vehicle.
17.Never leave the device while in operation.
18.Do not use the machine in too steep and sloped areas, which are not appropriate for the machine.
19.Start the engine only when gearshift control lever is at “0” position.
20.The machine should never be used uphill and downhill. Such usages should be avo; ded at all times. The machine may
only be used at those lands with a maximum 30° slope.
21.Do not use hoe without safety cover.
22.Any repair or cleaning works on the hoe should be carried out while engine is not working.
23.Do not dismantle the original parts. Do not repair or modify them.
24.Never use the machine without clutch engagement.
25.To avoid risk of fire:
·Use suitable funnel to avoid split of fuel over the engine and vehicle.
·Do not overfill the fuel tank.
·Do not smoke and keep fuel away from fire.
· Do not use the machine in an environment, which contains flammable and explosive ingredients.
· During fuel delivery, it should be ensured that the engine has been stopped.
· Do not overturn the machine while servicing if there is fuel in fuel tank.
26.Do not exceed given speeds in this manual.
27. The defective exhaust silencer should be chenged.
28.Do not remove the safety stop mechanism on the machine.Do not make any change on the machine.
29. Should be only walking while working with engine. Should not be running.
30. While changes direction on slope terrain, maximum attention should be paid in order to prevent accident.
31. While pull the machine toward to yourself and changing the direction of machine, maximum attention should be paid
in order prevent accident.
32. You never put your hands and feets under and near of rotating parts.
33. The machine should not be left without a user (operator) while working.
34.Should be wait colddown of engine before store the machine in the any cabin.
(4)
3- GARANTİ ŞARTLARI / WARRANTY TERMS
-TARAL Tarım Makina ve Aletleri Sanayi A.Ş. tarafından imal edilmiş olan bu makinanin garanti şartları, makina ile
birlikte verilen Garanti Belgesinde belirtilmiştir. 23.02.1995 tarihli 4077 no'lu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
ile bu kanuna istinaden yayınlanmış yönetmelik ve tebliğlere göre hazırlanan bu Garanti Belgesi, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce verilmiştir.
1.Bu klavuzda belirtilen ilk çalıştırma işlemi yapılmadan kullanılması halinde makina garanti kapsamı dışında kalır.
2.İmalatçı firmanın sorumluluğu,defo veya imalat hatalarına bağlı olsa bile, makinanın kullanımı esnasında kişilere ve
eşyalara verilen zararı kapsamaz.Buna bağlı olarak dolaylı ve doğrudan verilen zarar ve hasarı bedeli ödenmeyecektir.
3.Makina üzerinde damgalanmış seri numarası değiştirilmiş ise, herhangi bir değişiklik yapılmış ise, makina bir kazaya
uğramış ise, satın alan sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerde gerektiği gibi uymamış ise, montaj firmanın yetkili
elemanları tarafından yapılmamış ise, imalatçı firmanın onayı alınmadan değişiklik veya onarım yapılmış ise, garanti
geçerli değildir.
4.Tüketici herhangi bir anlaşmazlık durumunda, ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğlerde belirtildiği üzere, ilgili hakem
heyetine ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.
5.Aletin kullanım ömrü (10) yıldır.
6.Makinanızla birlikte size TARAL YETKİLİ SERVİS KİTAPÇIĞI verilecektir. Servis ve yedek parça istekleriniz için
bu kitaptan yararlanabilirsiniz.
The warranty specifications of this machine, which is produced by TARAL are given in the warranty certificate
supplied together with this machine. This warranty certificate, which is prepared regarding the regulations based on
the Law About the Protection of the Consumer with the date of 23.02.1995 and number of 4077, is given with the
permission of the Ministry of Industry and Trade, Istanbul Industry and Trade City Management.
1- The machine is out of the framework of the warranty, if the machine is operated disregarding the first operation
procedure described in this manual.
2- The responsibility of the producer company does not include the damages to the human beings and other items
during operation, even if they depend on the flaw or production errors. Therefore the cost of any direct and indirect
damage and loss will not be paid.
3- If the serial number stamped on the machine is changed, if any modification is made, if the machine is involved in
an accident, if the buyer does not obey the responsibilities in the contract appropriately, if the assembly is not done
by the authorized personnel of the producer company, if any modification or maintenance is performed without the
permission of the producer company, the warranty is not valid.
4- In the case of any disagreement, as stated in the corresponding regulations and laws, the consumer has the right to
apply to the arbitration committee and consumer courts.
5- The operation life of the machine is 10 years.
6- TARAL AUTHORIZED SERVICE BOOKLET will be given to you with the machine. You can make use of this
booklet for your service or spare parts needs.
4-İLK ÇALIŞTIRMA / FIRST OPERATION
Değerli müşterimiz, ürünümüzü kullanmaya başlamadan önce, ürünle birlikte verilen İLK ÇALIŞTIRMA KUPONU
ile birlikte size en yakın TARAL Yetkili Servisine başvurarak makinenizin İLK ÇALIŞTIRMASINI yaptırınız. Bu
işlem için, makineye eklenecek yağ, yakıt vb. sarf malzemeleri hariç herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Bu işlem
sırasında size makinanın kullanımı ve bakımı hususunda bilgi verilecektir. TARAL Yetkili Servisince İlk Çalıştırma
İşlemi yapılmamış makineler GARANTİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKACAKTIR.
Dear consumers, before starting to use our product, make the first operation of your machine by visiting the TARAL
authorized service, which is nearest to your location, together with the FIRST OPERATION COUPON supplied with
the machine. You will not be charged for this, except for the materials to be added to the machine like oil, fuel, etc.
During this procedure you will be informed about the operation and maintenance of the machine. The machines,
which are not gone through the first operation procedure performed by TARAL authorized service, will be
EXCLUDED FROM THE SCOPE OF WARRANTY.
5- MAKİNANIN KULLANIMI / OPERATION OF THE MACHINE
Taral daima ürettiği malın tasarım ve kalitesini sürekli geliştirmeye gayret eder. Bu tanıtma ve kullanma kılavuzu
basıldığında en son ve en yeni bilgileri içermesine rağmen toprak frezesi ile tanıtma ve kullanma kılavuzu arasında
bazı küçük farklılıklar olabilir. Kılavuzla ilgili herhangi bir şüpheli durumda lütfen bir yetkili satıcımıza başvurun. Bu
tanıtma ve kullanma kılavuzu toprak frezesinin eksiksiz bir parçasıdır. Ve daima makine satıldığında makine ile
birlikte verilir.
Önce stop manetini (1) daha sonra debriyaj manetini (2) sıkarak kilit
mandalı (3) ile iki maneti kilitleyin. Daha sonra motor el kitabına göre
motorunuzu çalıştırın. Stop manetini (1)sıkı vaziyette iken debriyaj
manetini bırakarak aletinizi kullanınız.
(5)
Taral always tries to develop the design and the quality of the machine that it produces continuously. When this owner's
manual was pressed, although it had included the latest and the newest information, there might be some minor differences
between the motor-hoe and the introduction and user's manual. In case of any doubt on the manual, please consult to one of
our authorized dealers.This introduction and user's manual is a complete part of the motor-hoe. and always it is given
along with the machine when the machine is sold.
By squeezing firstly the stop handle (1) and later on the clutch handle (2), lock the locking latch (3) and the two
handles. Later on run your motor according to the motor user's manual. Use your device by releasing the clutch handle
while the stop handle (1) was in tight position.
5.1- MONTAJ / ASSEMBLY
FREZELERİN MONTAJI / ASSEMBLY OF THE MILLING CUTTERS
Aksesuarları taşıyan mil, freze veya diğer aksesuarların kolaylıkla takılmasını
sağlamak için frezeli bir profilde yapılmıştır. Montaj işlemini aşağıda açıklandığı gibi
gerçekleştirin.
A. Frezelerin poyralarını (1) ve aksesuarları taşıyan mili (2) iyice temizleyin,
montajı ve daha sonra çıkarma işlemini kolaylaştırmak için biraz yağ sürün.
b. Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak aksesuarları taşıyan milin üzerine
frezelerin poyrasını sokun ve bunu civata ve somun aracılığıyla sıkıştırın.
- Bıçakların keskin kısmı makinenin ön kısmına dönük olmalıdır.
- Kumlu veya taşsız zeminde çalışırken frezeleri bıçaklar makinenin iki yanında
birbirlerine ters ve aynı şaft üzerinde olacak şekilde takın.
- Taşlı zeminde çalışırken frezeleri bıçaklar makinenin iki yanında birbirlerine ters ve kanatları karşı karşıya gelmeyecek
şekilde takın; bunun için frezelerin poyrasında çift delik mevcuttur.
The spindle carrying the accessories is made in a milled profile in order to secure the milling cutter and the other
accessories to be attached easily. Perform the assembly work as explained below.
A. Clean spindle (2) thoroughly carrying the hubs of the milling cutters (1) and the Accessories, rub some oil in order to
facilitate the assembly and later on the removing process.
b. By taking the following into account, insert the hub of the milling cutters on the spindle carrying the accessories and
tighten this by means of bolts and nuts.
- The sharp edge of the knives should be turned towards the front side of the machine.
- While operating on the sandy ground or on the grounds with no stone, mount the milling cutters such that the knives will be
on both sides of the machine and opposite to each other and on the same axle.
- While operating on the stony grounds, mount the milling cutters such that the knives will be on both sides of the machine
and opposite to each other and their tails will not be faced to each other; for this double holes are available at the hub of the
milling cutters.
ÇAMURLUKLARIN TAKILMASI / ASSEMBLY OF THE FENDERS
DİKKAT! / NOTE!
Koruyucu çamurluklar kazaları önlemek üzere takılmalı ve bu işlem motorlu çapa
kullanılmadan önce yapılmaldır.
a.Daha önceden monte edilmemiş olması durumunda sabit çamurluğu dört vida ve bunların
Somunları fiksleyerek takın.
b.Üç vidayı çıkarın ve oynak çamurluğu sabit çamurluktan çıkarıp yine üç vida ve bunların somunları aracılığıyla fikse
edin.
The protective fenders are to be mounted in order to prevent the accidents and this process should be done before using the
motor-driven hoe.
a. In case it is not mounted before, assemble the fixed fender by fixing the four screws and their nuts.
b. Remove the three screws and take out the moving fender from the fixed fender, again fix it by means of the three screws and
their nuts.
TOPRAK FREZESI ÖN DESTEK PARÇASI /FRONT SUPPORT PARTS OF THE MOTOR-HOE
Diesel motorlu çapalarda 90° döndürüldüğünde motora destek
görevi yapan ve Motor kasnağını koruyucu bir parça mevcuttur.
At the hoes with the diesel motor, when turned 90°, there is a
protective part carrying out the duty of support for the motor and
protecting the motor pulley.
(6)
TOPRAK FREZESİNİN DERİNLİK AYARI /
THE DEPTH ADJUSTMENT OF THE MOTOR-HOE
Optimum bir frezeleme elde etmek ve motorlu toprak frezesi doğru yönde ilerlemesini sağlamak için ayar demirini aşağıda
açıklandığı gibi ayarlayın.
a. Sert zemin için ayarlama: vidayı (1) gevşetin, motorlu toprak frezesi ağırlığını arka kısma almak için ayar demirini
kaldırın.
b. Yumuşak zemin için ayarlama: vidayı (1) gevşetin, motorlu toprak frezesi ağırlığını küçük toprak frezesi miline
kaydıracak şekilde ayar demirini alçaltın. Frezeleme esnasında motorlu çapanın yanlara doğru hafif hareket etmesi için
ayar demirini taşıyan kol aşağıda açıklandığı gibi yatay olarak ayarlanabilir:
c. Somunu (2) gevşetin ve vidayı istenilen konuma gelene kadar ayarlayın, somunu (2)yeniden sıkıştırın.
d.Bu işlemi kolun her iki yanında gerçekleştirin motorlu toprak Frezesi döndürülmesini kolaylaştırmak için ayar demirini
kola göre tamamen oynamasını sağlamak mümkündür; Bunun için kaideyi kaldırın (4).
Set the adjusting iron as explained below in order to obtain optimum milling and ensure the motor-hoe to go forward in the
right direction.
A.Adjustment for the hard ground: Loosen the screw (1), lift the adjusting iron in order to take the weight of the motor-hoe to
the back side.
b.Adjustment for the soft ground: Loosen the screw (1), lower the adjusting iron in order to transmit the weight of the motorhoe to the spindle of the small motor-hoe.During the milling process, the lever carrying the adjusting iron can be adjusted
horizontally as explained below in order that the motor-driven hoe is to move slightly to the sides:
c.Loosen the nut (2) and adjust the screw until it comes to the desired position, tighten the nut (2) again.
d.Perform this process at both end of the lever. It is possible to ensure the adjusting iron to play completely in order to make
the turning of the Motor-hoe easy; for this raise the base (4).
TEKERLEK KİLİTLEME POZİSYONLARI (40M ve 51M)/TIRE LOCKING POSITIONS (40M and 51M)
Sağ Sol dönüşlü ileri hareket
Sağ ve sol dönüşlü ileri hareketlerde kilitleme mandalı her iki aksta yatay konumda didon istikametine yani B pozisyonuna
getirilmelidir.Emniyet için, toprak frezesi geriye doğru çekildiğinde her iki taraftaki kilitleme mandalının atlama sesi
dinlenmelidir. Her iki taraftaki mandalın atlama sesi işitiliyor ise traktör sağ ve sol dönüş ileri hareket konumundadır.
Sağ ve sol dönüşlü geri hareket
Sağ ve sol dönüşlü geri hareketlerde kilitleme mandalı her iki aksta yatay konumda motor istikametine yani A pozisyonuna
getirilmelidir.Emniyet için, toprak frezesi ileriye doğru itildiğinde her iki taraftaki kilitleme mandalının atlama sesi
dinlenmelidir. Her iki taraftaki mandalın atlama sesi işitiliyor ise traktör sağ ve sol dönüş geri hareket
konumundadır.
Motor çalışması : Kilit mandalları her iki akstada gibi çapraz durumda pozisyonuna getirildiğinde toprak frezesi ileri ve
geri hareket edebildiği gibi her iki yönede dönüşler sağlanabilir. Sağ sol dönüşsüz, ileri ve geri hareketlerde;
Kilit mandalı her iki akstada gibi dik konumda D pozisyonuna getirildiğinde sağ ve sol dönüşsüz ileri ve geri hareket
konumundadır.
Forward going with turning right and left.
In the movements going forward with turning
right and left, the locking latch is to be brought
in horizontal position on both axes in the
direction of the handle bar that is to B position.
For safety, when the motor-hoe is pulled
towards back, the sound of clicking in of the locking latch on both sides is to be heard to. If the sound of clicking in of the
latches on both sides can be heard, then the tractor is in the move of going forward with turning right and left. Reverse going
with turning right and left.In the movements going reverse with turning right and left, the locking latch is to be brought in
horizontal position on both axes in the direction of the handle bar that is to A position.
For safety, when the motor-hoe is pulled towards forward, the sound of clicking in of the locking latch on both sides is to be
heard to. If the sound of clicking in of the latches on both sides can be heard, then the tractor is in the move of going reverse
with turning right and left.Motor running: When the locking latches are brought to the crosswise position on both axes, the
motor-hoe can not only go forward and backwards, but also can make turnings in both directions. In the movements of
(7)
going forward and backwards without turning to right and left; when the locking latch is brought to the vertical D position
as on both axes, it is in the position of going forward and backward without turning right and left.
5.2- KUMANDALAR / COMMANDS
1. Gaz kolu (Magura )2. Geri vitese takma maneti (İş kazalarını önleyici tertibat)
3. Vites Kolu 4. Didonları yatay olarak ayarlama kolu
5. Didonları dikey olarak ayarlama kolu 6. Motor durdurma (Stop) maneti
7. Debriyaj Maneti 8. Çeki demiri bağlantı sabitleme kolu
1. Accelerator (Magura),
2. Handle to put into the reverse gear (the mechanism preventing the
Occupational accidents),
3. Gear shift lever,
4. The lever for adjusting the handle bars horizontally,
5. The lever for adjusting the handle bars vertically,
6. The handle to stop the motor,
7. Clutch lever,
8. Connection fixing lever of the draw bolt.
1.Gaz kolu / Accelerator
- Düğme Üstte (1): minimum motor devir sayısı.- Düğme Altta (2): maksimum motor devir sayısı.
- The button is above (1): minimum revolution no of the motor.- The button is below (2): maximum revolution no of the motor.
2.Geri vites maneti /Reverse gear handle
Dikkat! Geri vitese geçirmekte kullanılan manet (2) kazaları önleyici bir tertibattır; bu tertibatın tam olarak çalışmaması
durumunda motorlu çapayı kesinlikle kullanmayın. Bu levye aşağıda açıklandığı gibi çalıştırılır:
a. Gaz kolu (1) aracılığıyla motoru minimum devir konumuna getirin.
b. Debriyaj manetini çekin.(7)
c. Vites kolunu (3) boşa alın: (“VİTES KUMANDASI” etiketine bakın).
d. Geri vitese takma manetini çekin (2).
e. Yavaş yavaş debriyaj manetini bırakın ve aynı zamanda motora gaz verin;
debriyaj maneti çekili durduğu sürece geri vites takılı kalır (2); manet bırakıldığında geri vites otomatikman boşa alınır.
Note! The handle(2) used to put into the reverse gear is an mechanism preventing the accidents; in case this mechanism dos
not operate fully, do not use the motor-hoe at all. This lever is operated as explained below:
a. Bring the motor into minimum revolution position by means of the accelerator (1).
b. Pull the clutch lever (7).
c. Declutch the gear lever (3): (Look at the label “GEAR CONTROL”).
d. Pull the handle to put into the reverse gear (2).
e. Release slowly the clutch lever and in the same time give acceleration to the motor;
Throughout the period the clutch lever stays pulled, the reverse gear remains unchanged.
3.Vites kolu / Gear shift lever
Vites kolu aşağıda açıklandığı gibi çalıştırılır:
a. Gaz kolu (1) aracılığıyla motoru minimum devir konumuna getirin.b. Debriyaj manetini çekin.
c. Vites kolunu (3) istenilen konuma getirin, - ileri vites veya geri vites (“VİTES KUMANDASI” etiketine bakın) geçince
levyeyi bırakın.
d. Debriyaj manetini yavaş yavaş bırakın ve aynı zamanda motora gaz verin.
e. Vites değiştirmek için debriyaj manetini çekin ve Vites kolunu yeniden boşa alın.
The gear shift lever is operated as explained below:
a. Put the motor into minimum revolution position by means of the accelerator (1).
b. Pull the clutch handle.
c. Bring the gear shift lever (3) to the desired position, - release the lever when gets into the forward gear or reverse gear
(Look at the label “GEAR CONTROL”).
d. Release the clutch handle slowly and in the same time give acceleration to the motor.
e. Pull the clutch handle in order to shift gear and declutch it again.
(8)
4.Didonları yatay olarak ayarlama kolu /The lever for adjusting the handle bars horizontally
Bu kol didonun yatay olarak ayarlanmasını sağlar; kol saat yelkovanının tersine döndürülerek ayarlama yapılır.
This lever ensures the handle bar to be adjusted horizontally; the adjustment is made by turning the lever anticlockwise.
5.Didonları düşey olarak ayarlama kolu / The lever for adjusting the handle bars vertically
Bu kol didonun düşey olarak ayarlanmasını sağlar; kol itilerek ayarlama yapılır.
This lever ensures the handle bar to be adjusted vertically; the adjustment is made by pushing the lever.
6.Motor durdurma (stop) maneti /The handle to stop the motor
Manete basıldığında motor çalışır.Manet bırakıldığında motor durur.
When handle is pressed, the motor operates. When the handle is released, the motor stops.
7.Debriyaj maneti/Clutch lever
Kol çekildiğinde debriyaj başlatılır.Kol bırakıldığında debriyaj durur.
When this lever is pulled, the clutch is started. When the lever is released the clutch stops.
8.Çeki demiri sağlantı sabitleme kolu/Connection fixing lever of the draw bolt.
Derinlik ayar bağlantısı veya arkaya takılan herhangi aksesuar içindir.Alttaki emniyet pimini çıkararak bağlanacak
ekipman çeki gözü takılarak yine aynı pim ile fiks edilir.
This is for the connection of the depth adjustment or for any accessories attached to the back. Again it is fixed with the same
pin by taking out the pin underside, by attaching the equipment draw bolt to be connected.
5.3- MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE DURDURULMASI/STARTING AND STOPPING THE ENGINE
Motor tanıtma ve kullanma kılavuzuna bakınız.
Yağ banyolu hava filtresi makinayı kullanmadan önce belirtilen seviyeye kadar yağ koyun.
A. Tüm levyelerin boşta olmasına dikkat edin.
b. Yakıt musluğunu açın (takılmışsa).
c. Motor durdurma levyesine basın ve aynı zamanda debriyaj levyesini (2) sonuna kadar çekin.
d. Levye blokaj tertibatını (3) devreye sokun.
e. Gaz verme levyesini 1/4 devir döndürün.
f. İlk hareket tutamağını sıkıca kavrayın ve kuvvetli bir şekilde hareket verin.
g. Motor çalıştıktan sonra kablonun geri sarma işlemi bitene kadar tutamağı kavramaya devam edin (sadece kendinden geri
sarmalı motorlar için).
h. Gaz verme levyesini (4) minimuma getirin ve motorun ısınmasını bekleyin.
i. Motor çalışırken starter düğmesini devreden çıkarın.
NOT: Motoru çalıştırdıktan sonra makinayı debriyaj çekili olarak uzun süre bırakmayın; aksi takdirde debriyaj zarar
görebilir.
a. Gaz verme levyesi aracılığıyla motoru minimum devir konumuna getirin.
b. Yakıt musluğunu kapatın.
c. Motor durdurma levyesini (2) serbest bırakın.
Please see into the introduction and use of the engine.
Fill the oil bathed air filter with oil up to the predetermined
Level before using the machine.
a. Pay attention that all the levers are in neutral.
b. Open the fuel tap (if mounted).
c. Press on the motor stop lever and in the same time pull the clutch lever (2) till the end.
d. Switch off the lever blockage mechanism (3).
e. Turn the accelerating lever with a rotation of 1/4.
f. Grip the first movement handle tightly and give movement strongly.
g. After running of the motor, go on gripping the handle till the rewinding process of the cable comes to an end. (Only for the
self rewinding motors)
h. Bring the accelerating lever (4) to minimum and wait the motor gets hot.
i. Switch off the starter button while the motor is running.
NOTE: After the motor starts, do not let the machine as the clutch pulled out for a long time; otherwise the clutch may be
damaged.
(9)
a. Bring the motor to the minimum revolution position by means of the accelerating lever.
b. Close the fuel tap.
c. Release the motor stopping lever (2).
DİKKAT! Bu levye (2) aynı zamanda acil durumlarda motoru durdurma tertibatı işlevini de görür; bu durumda levye serbest
bırakılarak motor anında durur.
ATTENTION!
In the same time this lever (2) also carries out the function of stopping the motor in urgent cases; in this case, the lever is
released and the motor stops immediately.
BAKIM:Bakım veya revizyon işlemleri yaparken (makinanın daima maksimum güvenirliği garantilemesi için) sadece
orijinal parçalar kullanın.
MAINTENANCE: Use only original parts while performing the maintenance and revision processes (in order to guarantee the
maximum reliability of the machine all the time).
MOTOR:Motor seçenekleri arasında marşlı ve aydınlatmalı modeller opsiyonel olarak mevcuttur.
Rodaj (50 saat)
MOTOR: Among the motor alternatives there are the starter and lightening models optionally.
Running-in (50 hours).
5.4- AKTARMA ORGANLARI/TRANSMISSION PARTS
Debriyaj- Kuru konik kavrama, mekanik kumanda, tutamaklar üzerinde elle kumanda edilen debriyaj kolu.Vites kutusu- 3
ileri ve 1 geri vites. İki vites kolu yardımıyta mekanik kumanda.Diferansiyel -Diferansiyel sağa ve sola dönüş
hareketlerinde kolaylık ve emniyet sağlayan düzendir. Ayrıca didon üzerindeki kumanda kolu ile düz gidişi sağlayan
kilitleme özelliği vardır.Tahrik- Diferansiyel ve işletme frenleri yardımı ile isteğe bağlı her iki tekerleği de tahrik edebilme
özelliği sağlamaktadır.
Clutch- Dry cone coupling, mechanic control, the clutch lever hand controlled placed on the handles. Gear box- 3 forward
and 1 reverse gears. Mechanic control thanks to the two gear levers. Differential gear- The differential gear is a mechanism
providing facility and safety during the turning moves to the right and left. On the other hand, it has got locking specification
ensuring going straight with the control lever on the handle bar. Drive- It provides specification of driving both of the wheels
depending on the demand by means of the differential and the operating brakes.
ŞANZIMAN/GEARBOX
İlk 50 çalışma saatinden sonra(rodaj)
Yağı değiştirin yağ değiştirme işlemi eski yağın kolaylıkla boşaltılması için motor sıcakken yapılmaldır.
a. Yağ doldurma tapasını (1) çıkarın.
b. Vites kutusunun sağ alt tarafındaki boşaltma tapasını (3) ve ayağın aşağı kısmındaki boşaltma tapasını (5) çıkarın; yağın
boşalmasını bekleyin ve tapaları geri takın.
c. Aşağıdaki özelliklere sahip olacak yeni yağı dökün (gereken miktar 2,5 litredir)
- Sıcaklığın -6 ile +32°C arasında olduğu ortamlarda SAE 90;
- Sıcaklığın +32 ile +60°C arasında olduğu ortamlarda SAE 140.
Yağ ikmali işlemini tamamen dolana kadar önce tapadan (4) yapılması ve daha sonra işlemin doldurma tapası (1)
aracılığıyla bitirilmesi tavsiye edilir.
Her 20 çalışma saatinde bir
Yağ seviyesini kontrol edin, bunun için tapayı (2) gevşetin ve tapa yatağında yağ çıkışı olmasına dikkat edin.
NOT:Yağ seviyesinin kontrolü motor soğukken ve motorlu çapa düz bir zemin üzerindeyken yapılmalıdır.
Her 300 çalışma saatinde bir “Rodaj” bölümündeki açıklamaları izleyerek vites kutusunun yağını değiştirin.
After the first operation time of 50 hours;
Add the oil. The procedure of oil addition should be done when the engine is warm (after usage) so that the used oil will leak
easily.
a. Remove the oil tap
b. Remove the tap at the right side of the gearbox and that at the lower end; wait until the oil is drained and put the taps
back to their positions.
c. Use the oil with the specifications given below (Required volume is 2.5 lt):
- SAE 90 in the ambience with temperature values between 6 oC and +32 oC.
- SAE 140 in the ambience with temperature values between +32 oC and +60 oC.
The oil addition procedure should be performed through the oil tap until the gearbox is full and then it is recommended to
finish the procedure using the adding tap.
Check the oil level every 20 hours of operation, release the tap and make sure that there is oil drainage at the tap housing.
Note: Checking process of the oil level is to be made while the motor is cold and the motor-hoe is on a flat ground.At every
300 running hour, change the oil of the gearbox by following the explanations at the section of “running-in”
(10)
5.5- EKİPMANLAR/ EQUIPMENTS
Her 100 çalışma saatinde bir
Bıçakların tüm sabitleme vidalarının ve somunlarının sonuna kadar sıkıştırılmış olmasına dikkat edin.
At every 100 running hours; pay attention that the knives, all the fixing screws and the nuts are tightened firmly.
GERİ VİTESE TAKMA LEVYESİ/PUTTING IN THE REVERSE GEAR
Geri vitese takma levyesinin boşluğu geri vitese almadan önce yaklaşık 5-6 mm. olmalıdır. Levyenin boşluğu yetersizse
(geri vitesi takılı kalır) veya aşırı ise (geri vites takılmaz). TARAL Yetkili servislerinde ayarlattırınız.
The gap of the lever to put into the reverse gear is to be approximately 5-6mm before the reverse gear. If the gap of the lever
is insufficient (the reverse gear remains stuck) or if it is excessive (the reverse gear is not stuck). Have them adjusted by the
authorized TARAL Services.
MOTORLU TOPRAK FREZESİNİN RÖMORK KULLANIMI/USE OF TRAILER BY THE MOTOR-HOE
Motorlu çapa makinaları ile römork kullanımını firmamız tavsiye etmemektedir. Aksi kullanımlarda sorumluluk tamamen
kullanıcıya aittir ve garanti kapsamı dışındadır.
Our firm does not recommend the use of trailers by the motor-hoe machines. Otherwise, the responsibility will entirely
belong to the user and is not under the scope of the guarantee.
5.6- TAŞIMA/TRANSPORT
Bu aksesuar yoksa uygun bir taşıma vasıtası üzerinde veya bagajda uygun bir şekilde yerleştirilerek taşınabilir.
If this accessory does not exist, it can be transported on an appropriate transportation vehicle or in the trunk by placing it in an
appropriate position.
1
Nakliye pozisyonu
(Position during trasport)
DİKKAT / WARNING
Nakliye esnasında makinanızın şanzıman yağının
dökülmemesi için havalandırma tapası yerine
kırmızı(1) plastik kör tapa takılmıştır.Çapa
makinanızı çalıştırmadan önce mutlaka plastik kör
tapayı sökerek yerine havalandırma
tapasını(2)takınız.Aksi halde çapa makinanızda arıza
meydana gelebilir.
In order to prevent gear-box oil leakage, during the
transport a red plastic plug (1) is mounted instead of
ventilation plug.Before starting the machine remove
the plastic plug and replace it with ventilation
plug.(2)Otherwise your machine can be damaged.
2
Çalışma pozisyonu
(Position during operation)
(11)
6- BAKIM/MAINTENANCE
6.1- PERİYODİK BAKIM/PERIODICAL MAINTENANCE
Bu bölümde belirtilen işlemler tavsiye edilen zaman aralıkları ile yapılmalıdır.(''Saat" denince gerçek çalışma saatleri
anlaşılmalıdır.)SAE EP 90 yağ kullanınız.Yağ miktarını yağ seviye gözünden kontrol ediniz.Yağ seviyesinden fazla yağ
koymayınız.
Motor: Motor tanıtma ve kullanma kılavuzuna bakınız.
Hava filtresi: Motor tanıtma ve kullanma kılavuzuna bakınız.
Her 50 saatte bir aşağıda belirtilen noktaları gresleyiniz.
1. Didonu kilitleyen. çözen pim: Yağlama yerindeki gresörlüğü gresleyiniz.
2. Didonun yükseklik ayar pimi: Yağlama yerindeki gresörlüğü gresleyiniz.
3. Kuyruk milleri: Kamalı kuyruk millerine biraz gres sürünüz. Ekipmanları bağlamadan önce gerekli yerleri gresle
doldurunuz.
Vites kutusu:Doldurma tapasını çıkararak (1) yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ seviyesi doldurma tapasının üst kenarına
yakın olmalıdır.
Not: Yağ seviyesini motor durduktan en az 10 dakika sonra ve traktör yatay konumda iken kontrol ediniz.
Aşağıdaki ayarları kontrol ediniz.
1. Debriyaj ayarı.
2. Fren ayarı.
3. Didonu kilitleyen. çözen düzenin ayarı
4. Diferansiyel kilidi ayarı.
Her 600 saatte bir
Vites kutusu: Yağı değiştiriniz.Vites kutusu altındaki boşaltma tapasını (2) ve boşalmayı kolaylaştırmak için doldurma
tapasını (1) çıkarınız ve yağın boşalması için 10 dakika bekleyiniz.
Uyarma -Yağın uzunca bir çalışma süresinden sonra henüz sıcakken boşatılması tavsiye edilir. Yağın sıcak olması kolay
akmasını ve içerideki tortu ve çözeltinin dışarı çıkmasını sağlar.
The processes to be indicated in this section are to be performed in the recommended time intervals. (When it is mentioned
“hour” it is to be understood as the real working hours.) Please use SAE EP90 oil. Check the oil amount from the oil level
indicator. Do not put more oil than the oil level.
Motor: Please see the motor introduction and the owner's manual.
Air filter: Please see the motor introduction and the owner's manual.
Lubricate the below indicated points with grease once every 50 hours.
1. The pin locking and releasing the handle bar: Apply grease to the grease-cups at the lubricating place.
2. The height adjustment pin of the handle bar: Apply grease to the grease-cups at the lubricating place.
3. Tail spindles: Apply some grease to the keyed tail spindles. Fill in the necessary places with grease before connecting the
equipments.
Gear box: Remove the filling plug (1) and check the oil level. The oil level will be near to the upper side of the filling plug.
Note: Check the oil level at least after 10 minutes following stop of the motor and while the tractor is in the horizontal
position.
Please check the following adjustments.
1. Clutch adjustment.
2. Brake adjustment.
3. The adjustment of the mechanism locking and releasing the handle bar.
4. The differential locking adjustment.
Once every 600 hours;
The gear box: Change the oil. Remove the drain plug (2) under the gear box and also the filling plug (1) in order to make
discharging easy and wait for 10 minutes for the oil to be discharged.
Warning- The oil is recommended to be discharged while it is still hot following a long operating period. When the oil is still
hot it ensures easy draining and that the deposit and the solution to come out.
(12)
KONTROLLER VE AYARLAR:DEBRİYAJ LEVYESİ/CONTROLS AND SETTINGS: CLUTCH LEVER
Debriyaj levyesinin boşluğu yaklaşık 5-6 mm. olmalıdır. Boşluk yetersizse (debriyajın kayması) veya aşırı ise
(eksik
boşalma) TARAL Yetkili servislerinde ayarlattırınız. Ayar tertibatı vida dişinin ucuna geliyorsa TARAL Yetkili
servislerinde ayarlattırınız.
The gap of the clutch lever is to be 5-6mm. If the gap is insufficient (sliding of the clutch) or if it is extreme (insufficient
discharge) have it adjusted by the Authorized TARAL Service. If the adjustment mechanism comes to the end of the screw
thread, have it adjusted by the Authorized TARAL Services.
DEBRİYAJ/CLUTCH
Debriyaj ayarı için TARAL servisine müracaat ediniz.
Please apply to TARAL Service for the clutch setting.
DİFERANSİYEL KİLİDİ/DIFFERENTIAL LOCK
Diferansiyel kilidi ayarı için TARAL servisine müracaat ediniz.
Please apply to TARAL Service for the differential lock.
GENEL KONTROLLAR/GENERAL CONTROLS
Voltaj regülatörü/Voltage regulator
Bu ünite yetkisiz kişiler tarafından kurcalanmamalıdır. Voltaj regülatörünün kontrolü özel aletler ve özel işlemler gerektirir.
This unit should not be tampered with by the unauthorized persons. The control of the voltage regulator necessitates special
tools and special processes.
Marş motoru/Starter
Kolektör ve fırçalar yılda en az bir kez kontrol edilmelidir.
The collectors and the brushes are to be checked at least once a year.
Akümülatör/Battery
Akümülatörün bakımı için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır.
-Su seviyesini sık sık kontrol ediniz. Özellikle yaz aylarında bu çok önemlidir. Gerekirse (uygun kaplarda muhafaza edilen)
damıtık su ilave ediniz. Su seviyesi plaka üst kenarlarını 1 cm den fazla aşmamalıdır. Hiç bir suretle asit ilave
edilmemelidir.
-Kablo uçları bağlantılarını kontrol ediniz. Kablo uçları ve kelepçeler temiz tutulmalı ve üzerleri ince bir vezelin tabakası
ile kaplanmalıdır.
-Akümülatör bilhassa üst tarafları temiz ve kuru olmalıdır.
-Akümülatörün altına konulmuş olan titreşim söndürücülerin iyi durumda olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz.
-Motor çalışırken kontak anahtarı kontakta kalmalıdır. Aksi halde dinamo akümülatörü şarj etmez.
-Aydınlatma düzeni far camlarını temiz tutunuz. Yanan ampulleri aynı tip ve güçteki yenilen ile değiştiriniz.
The following instructions should be obeyed for the maintenance of the battery.
- Check the water level frequently. Especially, this is very important during the summer months. If necessary add distilled
water (kept in the suitable containers). The water level should not exceed the upper sides of the plates more than 1 cm. In no
way any acid is to be added.. Check the connections of the cable terminals.
- Check the connections of the cable terminals. The cable terminals and the clamps are to be kept clean and the upper sides
of them are to be coated with Vaseline.
- Especially the upper sides of the battery are to be clean and dry.
- Check periodically whether the vibration absorbers placed underside of the battery, are in good condition.
- The ignition key should be in the ignition while the motor is operating. Otherwise, the dynamo does not charge the battery.
- Lighting mechanism: Keep the headlight glasses clean. Change the blown bulbs with the new ones in the same type and
power.
ELEKTRİK SİSTEMİ (Marş motorlu traktörde)/ELECTRICITY SYSTEM (At the tractors with a starter)
12 Voltluk doğru akım, motordan tahrik alan bir dinamo tarafından sağlanır.Elektrik sistemindeki akümülatör marş
motorunu çalıştırmak ve dinamoyu beslemek için kullanılır. Motor çalıştığı zaman dinamo ve bir voltaj regülatörü
üzerinden akümülatörü tekrar doldurur.Tek akslı traktörün elektrik sistemi aşağıdaki devrelerden oluşmaktadır.12 Voltluk
doğru akım,motordan tahrik alan bir dinamo tarafından sağlanır.Elektrik sistemindeki akümülatör marş
Motorunu çalıştırmak ve dinamoyu beslemek için kullanılır.Motor çalıştığı zaman dinamo ve bir voltaj regülatörü
üzerinden akümülatörü tekrar doldurulur.Tek akslı traktörün elektrik sistemi aşağıdaki devrelerden oluşmaktadır.
(Şekil. )Karayollarında seyir için ön farlar. Uyarı ışıkları (Yağ basıncı düşük,akümülatör şarj etmiyor yakıt yedek depodan
geliyor v.b)
(13)
The direct current of 12 Volt is provided by a dynamo driven by the motor. The battery in the electricity system is used in
order to run the starter and feed the dynamo. When the motor operates, it charges the battery again over the dynamo and a
voltage regulator. The electricity system of the single axis tractor consists of the following circuits. (Figure ) Front
headlights in order to drive on the highways. The Warning lights. (The oil pressure is low, the battery does not charge, the
fuel comes from the reserve tank etc.)
Şekil:1 MARŞLI ÇAPA MAKİNASININ ELEKTRİK SİSTEMİ
Figure: 1 ELECTRICITY SYSTEMS AT THE TRACTORS WITH A STARTER
ELEKTRİK SİSTEMİ (Işıklı traktörde)/ELECTRICITY SYSTEM (At the tractors with a light)
12 voltluk doğru akım motordan tahrik olan bir dinamo tarafından sağlanır. Ön farlar çalışmak için kullanılır.
The direct current of 12 Volt is provided by a dynamo driven by the motor. The front headlights are used in order to work.
Şekil:2 IŞIKLI ÇAPA MAKİNASININ ELEKTRİK SİSTEMİ
Figure: 2 ELECTRICITY SYSTEM AT THE TRACTORS WITH A LIGHT
(14)
6.2 MAMULÜN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI/NON-USAGE OF THE PRODUCT FOR A LONG
PERIOD OF TIME
Toprak frezesi uzun süre (bir ay veya daha uzun) çalıştırılmaması halinde aşağıdaki önlemlerin alınması önemle
tavsiye edilir.
1. Akümülatörü çıkarıp şarj ediniz, temizleyiniz.
2. Kablo bağlantı uçlarını vazelin ile kaplayınız.
3.Akümülatörü kaldırdığınız süre içinde kuru ve don tehlikesi olmayan bir yerde saklayıp periyodik olarak şarj
ettiriniz.
4.Traktörü özenle yıkayıp temizleyiniz.
5.Traktörün gövdesini kontrol ediniz. Gerekirse paslanmayı önlemek için boyasını yenileyiniz.
6.Bütün cıvataları kontrol ederek sıkınız.
7.Genel bir yağlama yapınız. (Bak. Bakım Periyodik Yağlama.)
8.Vites kutusundaki yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekirse yağ ilave ediniz.
9.Motor tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde motoru koruyunuz.
10.Tek akslı traktörü iyi havalandırılmış ve kuru bir yerde park ediniz.
11.Mümkünse tek akslı traktörü kaldırıp destekler üzerine oturtunuz. Bu durumda lastiklerdeki hava basıncı yarıya
indirilmelidir.Eğer tek akslı traktörün kaldırılarak desteğe alınması mümkün değilse lastiklere tavsiye edilen
basınçta hava basınız ve aracı zaman zaman hareket ettiriniz. Böylece lastiklerin yere basan yüzeyleri değişecektir.
12.Toprak frezesini bir koruyucu örtü ile örtünüz. Su geçirmeyen örtü (plastik veya muşamba gibi) kullanmayınız.
Bunlar nemi tutarak paslanmaya sebep olurlar.
It is recommended that the following measures are taken in the case that the motor-hoe is not used for a long period
of time.
1.Remove, charge and clean the battery.
2.Coat the cable connecting terminals with Vaseline.
3.Keep the battery in a dry place where there is not the risk of frost, and charge it periodically.
4.Clean the motor-hoe by washing it thoroughly.
5.Check the body of the motor-hoe. If needed renew its paint to prevent corrosion.
6.Tighten all the bolts.
7.Make an overall lubrication.
8.Check the oil level in the gearbox. Add oil if needed.
9.Protect the engine as explained in the engine manual.
10.Park the motor-hoe in a place, which is well air-conditioned and dry.
11.If it is possible, lift the motor-hoe and put it on the supports. In this case the air pressure in the wheels should be
decreased by half of it. If it is not possible to lift it, increase the air pressure in the wheels to the recommended value
and move the machine occasionally. In this way the surfaces, which make contact with the ground will be changed.
12.Cover the motor-hoe with a sheet. Do not use watertight sheet (plastic or nylon). This kind of sheet keeps the
moisture and that results in corrosion.
(15)
7- TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA
32M TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
MOTOR / ENGINE
Güç / Power
Silindir Hacmi/Displacement
Devir Sayısı / Rpm
Debriyaj / Clutch
Şanzıman / Gear-box
Ağırlık (kg) / Weight
Tekerlekler / Wheels
İLERLEME HIZLARI /
Speed (km/h)
Tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı,dizel./
Single cylinder,4-stroke,air-cooled,diesel.
6,8 HP
5,5 HP
315 cm 3
296 cm3
3600 dev/dak / 3600rpm
Kuru konik disk./Dry, conical disc.
3 ileri 1 geri vitesli kol ile kumandalı. / 3 forward,1 reverse, control
with lever.
106 kg
5.00x10 Opsiyonel/Optional.
I
II
III
RM
4,12
13,78
18,33
4,12
40M ve 41M TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
41M
40M
MOTOR / ENGINE
Güç / Power
Silindir Hacmi/Displacement
Devir Sayısı / Rpm
Debriyaj / Clutch
Şanzıman / Gear-box
Tekerlekler / Wheels
Ağırlık (kg) / Weight
İLERLEME HIZLARI /
Speed (km/h)
Tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı,dizel./Single cylinder,4stroke,air-cooled,diesel.
8,6 HP
8,5 HP
395 cm 3
406 cm3
3600 dev/dak / 3600rpm
Kuru konik disk./Dry, conical disc.
3 ileri 1 geri vitesli kol ile kumandalı. / 3 forward,1 reverse, control
with lever.
STD 5.00-12(İsteğe bağlı 6.50x12)
STD 5.00-12 (6.50x12 option)
176 kg
157 kg
I
II
III
RM
4,12
13,78
18,33
4,12
51M TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
MOTOR / ENGINE
Güç / Power
Silindir Hacmi/Displacement
Devir Sayısı / Rpm
Debriyaj / Clutch
Şanzıman / Gear-box
Tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı,dizel./Single cylinder,4stroke,air-cooled,diesel.
12 HP
510 cm 3
3000 dev/dak / 3000rpm
Kuru tek diskli./Dry, single disc.
3 ileri 1 geri vitesli kol ile kumandalı. / 3 forward,1 reverse, control
with lever.
Ağırlık (kg) / Weight
Tekerlekler / Wheels
İLERLEME HIZLARI /
Speed (km/h)
I
190 kg
STD 6.50x12(İsteğe bağlı 5.00x12)
STD 6.50x12 (5.00x12 option)
3,43
(16)
II
III
RM
11,48
15,27
3,43
İLK HAREKET/INITIAL MOVEMENT
İnce halat aracılığıyla çekmeli sistem.
Pull system by means of a thin rope.
DEBRİYAJ/CLUTCH
Sol didon üzerinde, debriyaj levyeli.
With a clutch lever on the left handle bar.
VİTES/GEAR
İleri viteste üç hız, geri viteste bir hız ( iş kazaları önleyici tertibat); tutamak üzerindeki levye aracılığıyla vites
değiştirme; (istek üzerine) kullanılan lastiğe göre maksimum hız ( tabloya bakın)
Three speeds at the forward gear, one speed at the reverse gear (preventive mechanism of the occupational accidents);
shifting gears by means of the lever on the handle; (upon request) maximum speed according to the tire used
(see the table).
Şekil:4/1
Şekil:4/2
ŞANZIMAN/GEARBOX
Dişliler yağ banyosundadır ve freze miline hareket vermek için konik dişliler kullanılmıştır.
The gears are in the oil bath and conical gears have been used in order to actuate the spindle of the milling cutter.
MOTOR ÇIKIŞI/ENGINE OUTLET
İki motor çıkışı vardır.
1- Vitesten bağımsız motor çıkışı (motor miliyle aynı dönme hızı)
2- Vitesle senkronize motor çıkışı (Vites değiştirme hızına bağlı ).
There are two engine outlets.
1- Engine outlet free of the gear (the same rotation speed with the motor spindle).
2- Synchronized motor outlet with the gear (depending on the speed of the gear shifting).
DİDONLAR/HANDLE BARS
Aşağı, yukarı ve sağa sola ayarlanabilir ve kolaylıkla bloke edilir.
Can be adjusted downwards, upwards and right, left and blocked easily.
TOPRAK FREZELERİ/MOTOR-HOES
Çeşitli kullanımlara göre ayarlanabilir.
Can be adjusted depending on various uses.
BOYUTLAR/DIMENSIONS
Toprak frezelerin çapaların dış boyutları model 32M-40 M ve 41M için Şekil 4/1'de
ve model 51 M için Şekil 4/2'de verilmiştir.
The outer dimensions of the hoes of the motor-hoes have been given in Diagram 4/1 for the models 32M-40M and
41M in Figure 4/2 for the model 51 M.
(17)
8- SES VE TİTREŞİM/SOUND AND VIBRATION
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NORMAL ŞARTLARDA BU ALETİN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB (A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
KULAKLIK KULLANIN.
RISK OF HEARING LOSS
In standard conditions the operator can be
exposed to a daily noise level of
 85 dB (A)
Use earphone
9- ARIZA ÇİZELGESİ/TROUBLESHOOTING
ARIZA/PROBLEM
ÇAPA MAKİNALARIN ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞABİLECEK
ARIZALAR,NEDENLERİ VE TAMİR/THE POSSIBLE PROBLEMS OCCURRED
DURING THE OPERATION OF MOTOR-HOES,THEIR CAUSES AND REPAIR
Akümülatör dolu olduğu halde marş motoru dönmüyor.İlk hareket elektrik devresi sigortası
atmıştır.Kontakta bir arıza var.Marş motoru fırçaları aşınmış.Akümülatör dolu olup marş motoru
MOTOR ÇALIŞMIYOR/ENGINE normal şekilde çalışıyor.Yakıt sisteminde hava vardır./The starter does not run although the battery is
full.The electric circuit fuse of the first movement is blown.The contact is broken down.The starter
FAILS TO START
brushes are worn away.The battery is full and the starter runs normally.There is air in the fuel
system.
Yakıt sisteminde hava var.Enjeksiyon pompası iyi çalışmıyor.Yakıt filtresi kirlenmiş.Yakıtta su
MOTOR ÇALIŞTIKTAN SONRA
var.Yakıt deposunu boşaltınız ve dinlendirilmiş temiz yakıt ile tekrar doldurunuz./Air in fuel
DURUYOR/AFTER STARTsystem.Malfunction of injection pump.Dirty fuel filter.Water in the fuel.Empty the fuel tank and fill in
UP,ENGINE STOPS
with clean fuel.
MOTORUN ÇALIŞMASI
NORMAL
DEĞİLDİR/ANOMALOUS
RUNNING
Yakıt sisteminde hava var.Enjektörler arızalı.Yakıt düzenli gelmiyor.Filtre ve yakıt borularında
tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz./Air in fuel system.Defective injectors.Irregular fuel
supply;check filter and/or piping and tubes for obstructions.
MOTOR GÜÇ
VERMİYOR/ENGINE POWER
SUPPLY IS POOR
Enjeksiyon pompa ayarı hatalı.Yakıt filtresi kirlenmiş.Püskürtme gecikiyor.Enjektörler arızalıveya
kirlenmiş./Defective setting of injection pump.Dirty fuel filter.Delayed injection.Defective or dirty
injectors.
EGZOZ GAZLARI
BEYAZIMSI/WHITISH SMOKE
FROM EXHAUST
Motor çalışma sıcaklığı çok düşük.Enjeksiyon pompası kirlenmiş.Enjektör bozuk./Engine operating
temperature is too low.The injection pump is dirty.Defective injectors.
HAREKET SIRASINDA EGZOZ
GAZLARI SİYAH/BLACK
SMOKE FROM EXHAUST
DURING WORK
Hava filtresi tıkanmış.Enjeksiyon pompaları hatalı ayarlanmış veya ayar bozulmuş.Püskürtmede aşırı
gecikme var.Enjektörler bozuk.Basınç kaybı (aşınmış silindir,kırılmış veya sıkışmış segman.Kötü yakıt
kullanılıyor./Air filter is clogged.Defective setting of injection pumps.Delayed injection.Defective
injectors.Loss of pressure(worn cylinder, stuck of broken piston ring.Improper fuel is used.
AŞIRI YAĞ SARFİYATI (EGZOZ
GAZLARI MAVİMSİ)/ENGINE
OIL CONSUMPTION IS
EXCESSIVE(BLUISH SMOKE
FROM EXHAUST)
Segmanlar sıkışmış veya silindir ovalleşmiş.Motoru revizyona sokunuz. Çok ince yağ
kullanılıyor.Tavsiye edilen viskoziteye sahip yağla değiştiriniz.Motora aşırı yağ konmuş./Piston rings
stuck or out-of-round liners;have engine overhauled.Use oil with recommended vis cosity.Too thin oil
is used.Excess use of oil in the engine.
(18)
10- CE İŞARETİ/CE MARKING
10.1- CE İŞARETİNİN YERLERİ/POSITION OF THE CE MARK
3
40M - 51M
1. İmalatçı Adı ve Adresi/Name and Address of the Producer
2. Çapa Traktörün Tipi/Type of the Motor-Hoe
3. Çapa Traktörün Modeli/Model of the Motor-Hoe
4. Nominal Gücü/Nominal Power
5. Çapa Traktörün Ağırlığı/Weight of the Motor-Hoe
6. Seri Numarası/Serial Number
7. İmalat Yılı/Production Year
8. CE Yönetmenliğine Göre Uygunluk Markası/
CE mark compatible with the CE regulations.
32M
10.2- MAMUL TANITIM ETİKETİ/PRODUCT LABEL
8
1
2
3
4
5
6
8
1
TARAL
®
TARIM MAKİNA ve ALETLERİ SAN. A.Ş.
Gümüşsuyu Cad.Hastane yolu No:1
34020 Topkapı-Maltepe-İSTANBUL-TURKEY
SINIFI ve TİPİ/CLASS and TYPE
MODEL/MODEL
GÜÇ/POWER
AĞIRLIK/WEIGHT
SERİ NO/SERIAL NO
İMAL YILI/PRODUCTION YEAR
:32M Çapa Traktör/32M Hoe Tractor
:32M
:
:106Kg.
:
:
7
2
3
4
5
6
TARAL®
TARIM MAKİNA ve ALETLERİ SAN. A.Ş.
Gümüşsuyu Cad.Hastane yolu No:1
34020 Topkapı-Maltepe-İSTANBUL-TURKEY
SINIFI ve TİPİ/CLASS and TYPE
MODEL/MODEL
GÜÇ/POWER
AĞIRLIK/WEIGHT
SERİ NO/SERIAL NO
İMAL YILI/PRODUCTION YEAR
:40M Çapa Traktör/40M Hoe Tractor
:40M
:8,5Hp
:157Kg.
:
:
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
TARAL
®
TARIM MAKİNA ve ALETLERİ SAN. A.Ş.
Gümüşsuyu Cad.Hastane yolu No:1
34020 Topkapı-Maltepe-İSTANBUL-TURKEY
SINIFI ve TİPİ/CLASS and TYPE
MODEL/MODEL
GÜÇ/POWER
AĞIRLIK/WEIGHT
SERİ NO/SERIAL NO
İMAL YILI/PRODUCTION YEAR
:41M Çapa Traktör/41M Hoe Tractor
:41M
:8,6Hp
:157Kg.
:
:
2
3
4
5
6
7
(19)
TARAL®
TARIM MAKİNA ve ALETLERİ SAN. A.Ş.
Gümüşsuyu Cad.Hastane yolu No:1
34020 Topkapı-Maltepe-İSTANBUL-TURKEY
SINIFI ve TİPİ/CLASS and TYPE
MODEL/MODEL
GÜÇ/POWER
AĞIRLIK/WEIGHT
SERİ NO/SERIAL NO
İMAL YILI/PRODUCTION YEAR
:51M Çapa Traktör/51M Hoe Tractor
:51M
:12Hp
:190Kg.
:
:
10.3- CE UYGUNLUK BEYANI/CE DECLARATION OF CONFORMITY
Fabrika ve Genel Dağıtım
Factory and General Distribution
TS-EN-ISO 9001:2008
İmalatçı Firma
Taral Tarım Makine ve Aletleri Sanayii
Maltepe mah. Hastane Yolu Sk. No:1
34010 Zeytinburnu - İSTANBUL
Tel/Phone: (0212) 567 95 50 (10Hat/Lines)
Fax
: (0212) 612 12 39
(0212) 674 06 79
Mail: [email protected]
Web : www.taral.com
İRTİBAT BÜROLARI/LIAISON OFFICES
ANKARA
TEL/PHONE: (0312) 427 71 82
FAX: (0312) 467 73 82
İZMİR
TEL/PHONE: (0232) 479 33 36
GSM: (0536) 314 87 61
FAX: (0232) 479 17 40
BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZ/REGIONAL AGENCIES
TARAL BATI AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TARAL WESTERN MEDITERRANEAN REGIONAL AGENCY
GSM: (0536) 314 87 60
TARAL DOĞU KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TARAL EASTERN BLACK SEA REGIONAL AGENCY
GSM: (0532) 525 23 15
(20)

Benzer belgeler

Kullanım Klavuzu için Tıklayın.

Kullanım Klavuzu için Tıklayın. 3. Makinayı kullanan kişi çalışırken diğer insanlar ve eşyalardan yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır. Direkt ve dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur. -İnsanlar (özellikle çocuklar) ve hayv...

Detaylı

20M-21M 650 B - 652 B - 651 BK Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

20M-21M 650 B - 652 B - 651 BK Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 2.People younger than age 18 and people, who are not familiar enough to the machine, cannot use it. 3.While operating the device, be sure of keeping distance from other people as well as items. The...

Detaylı