Detay için tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

Detay için tıklayınız.
Dar koridorlarda
endüstriyel araçların çalışması için
Depolama Sistemleri Rehberi
İntralojistikte bir ilk
2
ZEMİN
Dar koridorlarda, yüksek kaldırmalı sipariş toplama
aletlerinin, istifleme araçlarının ve sipariş toplama
forkliftlerinin kullanılması için normal zeminlerden çok daha
yüksek kalitede bir zemin gerekir. Buradaki zeminin sadece
yüke dayanıklı olması yeterli değildir, aynı zamanda
dümdüz ve yatay olmalı ancak, aşağıda belirtilen rakamlara
ve toleranslara da uygun olmasını sağlamak için dikkatli
olunması gerekir. Çünkü ancak bu şekilde, ünitelerin izin
verilen hareket hızı, diyagonal hareket yüksekliği, sorunsuz
çalışması ve konumlandırma hassaslığı ile ilgili işlevleri
garantilenebilir. Bu konuya özel dikkat gösterilmesini rica
ediyoruz. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için bu
rehberi, zemin ve raf üreticilerine verdiğiniz siparişin bir
parçası haline getirmeniz önemli.
Zemin aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:
Alt zemin
Döşeme levhası, DIN 1045’e uygun olarak B25 sınıfı beton
ile yapılacak ve DIN 18202’ye göre bakım delikleri, kanallar
ve benzeri boşluklar raf koridorlarından ve raf direklerinden
minimum 200 mm mesafeye yerleştirilecektir.
Yüzey:
DIN 18560, Bölüm 7 Tablo 1 Yükleme Grubu II (ortalama)
gerekliliklerine göre, endüstriyel zemin kalınlığı 15-30mm
olacak, yağlara ve grese karşı dayanıklı olacaktır.
Yüzey tabakası iyi tutunma sağlamalıdır. Yüzey kayma
oranı düşük olmalı, su, kir ve yağ tabakasından arındırılmış
olmalı ve yük altında plastik deformasyon (şekil bozukluğu)
meydana gelmemelidir. Zemin koşulu, ISO 6292’ye uygun
şekilde gerekli frenlemenin yapılacağı şekilde olmalıdır.
Toprak kaçağı direnci RE maksimum 106 Ω (EN 1081’e
göre) olmalıdır.
Beton döküm mastarını dökmekle sorumlu olan kişinin 0seviyesini (Başlangıç) oluşturması ve beton döküm
mastarını bunun üzerine yapması gerekir. Bunu yaparken,
şekil aralarındaki yüzeylerin tümünün STILL tarafından
gerekli görülen toleransları ortaya koymasının sağlanması
için dikkatli olunması gerekir. Kural olarak, düzleştirilmiş
çalışma rayı üzerine beton döküm mastarının yapılması,
gerekli zemin düzlüğünü garantilemez. Bu nedenle, şu
anda uygulanan bu tekniğe karşı uyarıyoruz. İyileştirme
veya onarımların makul zamanda yapılması gerekir.
VDMA rehberine uyumlu olarak araç sürüş yolları
boyunca var olan yükseklik farkları ve düzlük
toleransları. Dar koridorlarda endüstriyel araçların
çalışması için zemin.
Dar koridorlarda ve araç sürmenin yük yukarıdayken
yapıldığı alanlarda, aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilen
toleranslara uyulacaktır (DIN 182022den farklı); bunlar araç
sürüş yollarına da uygulanır. Araç sürüş yollarının pozisyonu
(Sp) STILL’den talep edilecektir. Yolda meydana gelen fark
edilebilir / görünür yükseklik farkları dahil, bazı koşullarda,
koridorda, gerekli düzlüğün elde edilmesi için, endüktif veya
mekanik kılavuz ile bireysel yolların frezelemesine veya
taşlanmasına izin verilir.
Bitmiş zemin yüzeyinin toleransları ile ilgili artan gereklilikler
sözleşmenin önemi bir parçası olarak kabul edilir. Kalan
alanların DIN 18202 Tablo 3, Hat 3 düzgünlüğüne uygun
olması gerekir.
Yükseklik farkının ve zemin düzlüğünün kontrol
edilmesi
Zemin yüzeyinde yükseklik farkları ve düzlük ile ilgili
yapılacak kontrol, çalışma başlamadan önce, mümkün
olduğu kadar erken yapılmalıdır. Toleranslara uygunluk kanıtı
zemin döşemesi yüklenicisi veya bağımsız bir denetçi
tarafından sağlanacaktır. Ölçümler, tekrarlanabilir olmalıdır.
Düz olmayan alanlar, Tablo 1 ve 2’de (izin verilen yükseklik
farkları / düzlük toleransları) belirtilen daha küçük ölçüm
aralıklarında kontrol edilecektir.
Ölçüm işlemi
Kontrol prosedürü (Örn; teodolit veya lazer ışınları ile) için
ölçüm hatası limitinin yükseklikte izin verilen farkın
%10’undan az olmasının sağlanması gerekir. Ölçüm sürecini
de kapsayan bir ölçüm kaydı hazırlanmalıdır. Ölçüm aralıkları
için Tabı 1 ve 2’ye bakın.
Her durum için, sürüş alanında ve aktarma koridorlarında
metal takviyeli genleşme bağlantılarında STILL ile birlikte bir
kontrol ve denetleme yapılması gerektiğini unutmayın.
Yoldaki yükseklik farkları (Tablo 1)
Kaldırma yüksekliği (m)
15
10
6’ya kadar
Kaldırma yüksekliği (m)
1,0
1,5
2,0
dz = Z x Zeğim
Z x 1,0 mm/m
Z x 1,5 mm/m
Z x 2,0 mm/m
dZ’nin belirlenmesi
(Şekil 1)
d
e
c
6m üzerindeki kaldırma yüksekliklerinde enterpolasyon gerekir.
Bakınız: Şekil 2
Yoldaki düzlük değişiklikleri (Tablo 2)
Uzunluk Seviyesi Çubuğu I
1m
2m
3m
4m
Ölçü t
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
a
b
dZ
3
VDMA rehberine göre dar koridorlarda
endüstriyel zeminler için kısa dalgalanmalar.
Endüstriyel araçların en iyi şekilde kullanılmasını
sağlamak için kısa dalgalanmaları önlemek gerekir.
Kısa dalgalanmalar yol boyunca bitişik iki nokta
arasındaki yükseklik farkı olarak tanımlanır. Bu fark,
önceden belirlenmiş bir algoritmaya göre ortalama
olarak hesaplanacaktır. Tablo 3’e göre sonuçta bir Fx
dalga faktörü gözlemlenir.
Fx-Faktörü (Tablo 3)
Kaldırma yüksekliği (m)
15
10
bis 6
Fx veya ø-Fx
525
400
300
6m üzerindeki kaldırma yüksekliklerinde enterpolasyon gerekir.
Bakınız: Şekil 4
Hesaplama Örneği:
Zeğim belirleme örneği (Şekil 2)
Kabul: Kaldırma yüksekliği = 8 m; yol Z= 1,5 m
Şekil 2’de:
Kaldırma yüksekliği = 8 m  Zeğim = 1,75 mm/m
Zeğim [mm / m]
1,5
1
0,5
5
8
10
15
Kaldırma Yüksekliği (m)
dZ belirleme örneği (Şekil 3)
Zeğim
5
2,0
1,75
4
dZ [mm]
Şekil 4’de:
Kaldırma yüksekliği = 8 m  fx  350
1,75
1,5
1,25
3
2,625
1,0
2
1
0
2
0,5
1,5
2
2,5
Z[m]
Fx belirleme örneği (Şekil 4)
600
550
500
450
Fx
Şekil 3’de:
dz = Z x Zeğim = 2,625 mm
2
400
350
300
250
5
8
10
15
Kaldırma Yüksekliği (m)
4
RAFLAMA
Yanal sapmaya örnek
Endeks:
X noktası = dZ/Z (mm/m) x Hx (m) = ............... (mm)
yanal sapma
X noktası = (dZ/Z) 2,25/1,5 (mm/m) x (Hx) 10 m = 15
mm yanal sapma.
dZ =
Z=
Ast =
Hx =
a21 / a23 =
Mevcut direk sapmasının hesaba katılması gerekir.
=
X
Yük tekerlekleri arasındaki yükseklik farkı (Şekil1)
Koridor genişliği
Çalışma koridoru (en küçük ölçüm değeri)
Zemindeki x noktasından yükseklik
Ray kılavuzu ile 90 mm minimum güvenlik
mesafesi, tel kılavuzu için optimal taşıma
performansı sağlamak amacıyla ez az 140 mm
Sıfır çizgisi
X+
a21/a23
X
X-
HX
+ dZ mm
Z m

Z
Ast
Ast
- dZ mm
Z m
5
EN 15620’ye göre rafların kurulum toleransları ve izin verilen deformasyonlar
XZ düzlemi için yatay toleranslar
mm
Ölçüm şartnamesi ve çapraz sapma tanımı
300 raflama
sapması
A
Herhangi bir kiriş yüksekliğinde iki destek direğinin arasında erişim genişliğinin nominal
boyutundan sapma.
±3
A1
Rafların toplam uzunluğu için nominal değerden sapma,
saha için kümülatif sayı, “n”, taban plakasına mümkün olduğu kadar yakın ölçülmüştür.
±3n
sınıfı
için
bina
çapraz
Aşağıdaki değerlerin büyüğü geçerlidir
B
Desteklerin çapraz yönde hatalı hizalanması, hız, kümülatif sayı “n”, yaklaşık olarak zemin
seviyesinde ölçülmüştür.
300 A sınıfı için sadece destek direklerine uygulanır.
300 B sınıfı için destek direklerine ve arka ayaklara uygulanır.
B0
Aktarma koridorunda rafların ön kısmının nominal boyutunda sapma
± 10
veya
300A sınıfı için: ± 1,0 n
300B sınıfı için: ± 0,5 n
± 10
Raf sisteminin ilgili referansı Z, zemin seviyesine yakın ölçülür
CX
X yönünde çerçeveye dik sapma
± H/500
CZ
X yönünde çerçeveye dik sapma
Sabit Merkezsiz: ± H/500
Sabit Merkez ile: ± H/750a
D
Rafın nominal derinliğinden sapma
(Tek veya ikili çerçeve)
Tek çerçeve: ± 3
İkili çerçeve: ± 6
E
Koridor genişliği için zemin seviyesi ile ilgili nominal boyuttan sapma
±5
E1
Raylar arasındaki genişlik için nominal boyuttan sapma
+5
0
E2
Kılavuz rayın bir tarafında destekler arasında sapma
±5
F
Koridor düzlüğünün nominal boyutundan sapma, referans hat koridor sistemi X ile ilgili
olarak yaklaşık olarak zemin seviyesinde veya araç tedarikçisinin şartnamelerine göre
ölçülür.
± 10
F1
Z yönünde Zemin seviyesinde direkler arasında ölçülen sapma
±5
GZ
Z yönünde kirişin düzlüğü
± A/400
JX
Birbirinden HB mesafesindeki direkler arasında X yönünde kirişin düzlüğü
± 3 veya ± HB/750
JZ
Z yönünde statör gövdesinin başlangıç eğriliği
± H/500
M
Üst kılavuz ray için sapma limitleri
Araç tedarikçisi veya şartnameyi yazan
tarafından belirlenir
Tw
Alanın ortasında kiriş dönüşü
1° je m
Aşağıdaki değerlerin büyüğü geçerlidir
Ön barlardaki palet kızaklarının veya bloklarının saçaklarının 75 mm veya daha fazla olması ve kızakların veya blokların kirişler tarafından desteklenmesi
koşuluyla bir H/500’e izin verilir.
Y Yönündeki Dikey Toleranslar
mm
Ölçüm şartnamesi ve çapraz sapma tanımı
300 sınıfı raflar için montaj toleransları
Aşağıdaki değerlerin büyüğü geçerlidir
GY
Y yönünde kirişin düzlüğü
± 3 veya ± A/500
H1
H1 alt destek seviyesi üzerinde kirişin üst seviyesinin sapması
300A: ± 5 veya ± H1/500
300B: ± 3 veya ± H1/1000
H1A
Her direkte alt kirişin üst kenarının zemin seviyesine karşı sapması
±7
H3
Eğer varsa, üst kılavuz ray için sapma limitleri
Eğer varsa, tedarikçi veya araç üreticisi
tarafından ayarlanır
HY
Bir bölmede, ön ve arka kiriş arasında yük ünitesinin yüksekliklerinde sapma
± 10
6
RAFLAMA
A
İki direk arasındaki net giriş genişliği
B0
Z raf sisteminin referans çizgisi ile rafların ön kısmı arasındaki mesafe
B1, B2
1 veya 2 alanlarında koridorun ters yönünde direklerin hatalı hizalanması
Cz, Cx
D
Z-veya X-yönünde çerçeveden dik sapma
E
Koridor genişliği
E1
Kılavuz ray arasındaki mesafe
E2
Kılavuz ray ile rafların direklerinin ön tarafı arasındaki mesafe
F
Koridor sisteminin X referans hattı ile raf direğinin ön tarafı arasındaki mesafe
F1
Z yönünde zemin seviyesine yakın, desteklerin birbiri arasında ölçülen sapma
Gz, GY
H
Z- veya Y-yönünde kirişin düzlüğü
HB
Üst stand seviyesinden bir sonraki daha yüksek stand seviyesine olan yükseklik
HY
Bir bölmede, ön ve arka taşıyıcılar arasında bulunan palet montaj noktalarının yüksekliğinde
sapma
H1A
Alt destek seviyelerinin üst kısmından zemin plakasının üst kısmına olan yükseklik
H1
Zemin plakasının üst kısmından diğer bir plaka seviyesine olan yükseklik
JX
Taşıyıcılar arasında X yönünde direklerin düzlüğü
JZ
L
Z yönünde statör gövdesinin başlangıç eğriliği
M
Raf desteğinin ön kısmından kılavuz rayın üst kenarına olan mesafe
Raf derinliği (tek çerçeve)
Ayak standı seviyesinden raf desteğinin üst kısmına olan yükseklik
Raf direklerinin birinin merkezinden diğerinin merkezine olan mesafe
7
Bölme ölçüsü
Bölme ölçüsü, depolanan paletlerden en yakın palet ile bir sonraki kiriş arasındaki (Y
mesafesi) mesafe ve raf standı ile bir sonraki palet arasındaki (X mesafesi)
mesafedir.
Bu değer ne kadar cömert şekilde ölçülürse, istifleme o kadar hızlı yapılabilir.
Y5
X5
X5.1
Z6
Aşağıdaki minimum mesafelere dikkat edilmesi gerekir
X5 ölçüsü:
X5.1 ölçüsü:
Y5 ölçüsü:
Y5:
Y5:
Z6 ölçüsü:
100 mm
100 mm
6 m’ye kadar “Dik durma” için 100 mm
“Alçak durma”lı konumlandırma sistemi
Yükleme ünitesinin kenar uzunluğu maksimum1300 mm
Tüm diğer durumlarda 150 mm
150-200 mm, tavsiye: STILL
100 mm Sprinkler sistemi için ekstra alan gerektiği
dikkate alınmalıdır.
Taşıma sistemi/ otomatik mod
Kısmen veya tamamen otomatik istifleme için aktarma istasyonunda veya
geliştirme istasyonunda merkezi bir sistem gereklidir.
Doğru bölme boyutlarının sağlanması gerektiğinde, dağıtım bölgesine bir
şekil kontrol sistemi ekleyin.
ENDÜKTİF TEL KILAVUZU
Kılavuz tel için oluk boyutu:
Derinlik a = 10 mm, Genişlik b = 6 mm
Takviye ile kılavuz tel arasındaki mesafe:
c = minimum 50 mm
Bazı durumlarda, takviye ile kılavuz tel arasında daha az
mesafe olması uygundur. Bunu belirlemek için, bir saha ölçümü
yapılması gerekli olacaktır.
Çelik tel takviyeli betonarme kullanıldığında, 20 kg/m 3 oranında
betonun endüktif otomatik kılavuz üzerinde hiç bir etkisi yoktur.
Kılavuz telin hemen solunda ve sağında her iki yanda 200
mm’lik bir alan metalden (kablo kanalları, genleşme bağlantısı
açıları, vs.) arındırılacaktır. Metal plakalar kullanılarak koridor
sonunda otomatik frenleme uygulanmaz. Güçlü manyetik alanı
olan veya sabit frekanslı kurulumlar, makine ve kablo kanalları
endüktif otomatik kılavuzda hatalı çalışmaya neden olabilir
(Örn; sürüş alanı altında çalışan elektrik hatları).
Aynı frekanstaki 2 kılavuz tel arasında tavsiye edilen mesafe,
(Örneğin; geri besleme) en az 1500 mm.
G = tüm koridor boyunca kılavuz telin teorik merkezi hattan
sapması ± 5 mm.
G G
Endüktif otomatik kılavuz kullanırken, hızlı aktarma ve toplama
yapılmasını sağlamak amacıyla, mekanik otomatik kılavuzun
aksine, aktarma koridoru genişliğinin 1000 mm civarında
genişletilmesi gerekir.
F
Endeks:
1
2
3
4
Tarama bobinleri
Beton döküm mastarı
Alt zemin
Çelik güçlendirme
±5
G
G
a
b
c
8
F
9
Ray kılavuzu
Ast
Çalışma koridoru genişliği, yükler veya
raflar arasındaki net mesafe
(en küçük açıklık boyutu nihaidir).
E
Koridor genişliğinin izin verilen sapması:
- Raf Sınıfı 1 = ± 5 mm
- Raf Sınıfı 2 = ± 10 mm
b6
Kılavuz makaralar üzerinde araç genişliği
F
Çalışma koridorunun 20 m ± 5 mm üzerinde teorik
merkez hattından sapması
Endeks:
Beton döküm mastarı
A Temel beton
B Değişken, min. mesafe 5mm,
maksimum mesafe kamyona bağlıdır
C Değişken
D *) Zemin açıklığı için değerler
EFÜ (b26) Raylar arasındaki net mesafe:
- tüm uzunluk boyunca –0 / +5 mm,
- 1 m üzerinde uzunluk boyunca –0 / +2 mm
F (Ast / 2)
Ast
LEFÜ (b26)
E
100
b6
50
B
B
Önerilen düzenleme
Tercihen, L rayı, ray boyutu 50
x 100 x 10 mm veya U rayı
UNP100.
Eğer 50 x 50 mm raylar
kullanılıyorsa, sistemi Şekil 5’e
göre planlayın; paletler daha
sonra zemine koyulabilir.
1
5 mm
3. a/b
4
2
5 mm
3. c
5
C
D
MEKANİK RAY KILAVUZU
Genleşme
bağlantılarının
sağlanması
emniyetinin
Endeks:
A
B
Kural olarak, rayları sabitlemek için bağlantı vidaları veya
çelik dübeller kullanılır.
C
D
Bağlantı vidası tercih edilir.
d
t
h2
 Raflar
 Yanal basınç, maksimum 700 daN
 Tavsiye edilen mesafe, 200-300 mm
 Maksimum 2500 daN’de sürüş esnasında zirve
h4
h5
Çelik dübeller
Bağlantı vidası (bağlantı ankrajı) sadece Şekil
2’ye uygun ray tasarımı içindir
Bağlantı vidası
Delinen delik çapı genleşme cıvatası üreticisi
tarafından verilen ayrıntılara uygundur
Ankraj derinliği için işaret
Delinen delik derinliği genleşme cıvatası üreticisi
tarafından verilen ayrıntılara uygundur
Genleşme cıvatası üreticisi tarafından verilen
ayrıntılara uygundur
Ray kalınlığı
Beton döküm mastarı / yalıtım kalınlığı
basınç
A
B
C
M12
h2
h5 h4
d
t
d
t
h2
d
t
h2
max 25
M10
h5 h4
10
M8
D
D
D
15°
500
300
300
200-300
11
Koridor sonu güvenliği
(DIN 15185’e uygun olarak)
Aşağıdaki durumlar meydana gelmeden önce, operatörün
müdahalesi olmadan, endüstriyel aracın sürüş hızı otomatik
olarak maksimum 2,5 km/saat’e indirilmeli veya araç
durdurulmalıdır:


Dar koridordan ayrılırken ve
Yan koridorların kesişimlerinde (Çalışan personel için acil
durumda kaçma yolu olarak amaçlanan ve dışarıdan giriş
olmayanlar hariçtir)
Eğer yapı nedeniyle operatörün müdahalesi olmadan aracın
hızının yavaşlatılması veya durdurulması mümkün değilse,
alternatif emniyet tedbirlerinin alınması gerekir.
Sürüş alanındaki metaller (genleşme bağlantıları, bakım deliği
kapakları, vb.) koridorun sonunda otomatik frenleme işlevini
etkileyebilir (ZAG). Lütfen yukarıda bahsedilen ekipmanın acil
durum donanımı olmasını sağlayın.
Modele bağlı olarak, operatöre hizmet freni olarak jeneratör
frenlemesi, tampon frenlemesi ve tahrik dişlisi üzerinde
frenleme gibi diğer frenleme sistemleri sunulur.
Koridor sonunda otomatik frenleme için farklı
sistemler



d
Alt beton
Zemin mıknatısları
Manyetik anahtar
Çelik
takviye
ile
döşeme
yüzeyi
arasındaki mesafe
Bahsedilen standartlar
EN 15620 Bölüm 6.2 ve 6.3
Çelik statik depolama sistemleri, toleranslar, şekil bozuklukları ve açıklıklar
DIN 1045/A1:
Beton ve betonarme; oranlar ve şartname
DIN 18202:
Yüksek binalarda toleranslar; yapılar
DIN 18560 Bölüm 7:
Binalarda beton döküm mastarları; yüksek yük altındaki beton döküm mastarları
(endüstriyel beton döküm mastarları)
DIN EN 1081:
Elektrik direncinin belirlenmesi
VDMA Standartları
Dar koridorlarda endüstriyel araçların kullanımı için topraklar.
DIN 15185 Bölüm 2:
Motorlu endüstriyel araçlı depo sistemleri; dar koridorlarda endüstriyel araçların
kullanımı için kişisel koruyucu donanım örnekleri.
ISO 6292:
Motorlu endüstriyel araç ve fren tasarımı ve bileşenler için gereklilikler.
Richtlinien LT EN 01/12 TD Teknik değişiklikler yapılabilir
1. Yakınlık algılayıcı ve zemin plakaları
2. Manyetik anahtar ve zemin mıknatısları
Koridor algılama özelliği kesinlikle şarttır. Endüktif kılavuz ile
reflektörler rafa monte edilir.
3. Foto yansıtıcı anahtarlar ve reflektörler
Endeks:
4. RFID anteni ve cevaplayıcı
5. Barkod okuyucu ve barkod
 Yakınlık algılayıcı
 Zemin plakası
 Beton döküm mastarı
 Çelik güçlendirme

Benzer belgeler