BIY513 Bitki Sistematiği Esasları - II

Yorumlar

Transkript

BIY513 Bitki Sistematiği Esasları - II
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
BIY513 Bitki Sistematiği Esasları - II
I/Güz-Bahar
Türkçe
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Türü
Zorunlu
Seçmeli
Teori
3
Kredisi
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Uygulama
0
Doktora
Ders saati
3
AKTS Kredisi
6
Yok
Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
Normal Öğretim
3
Ders Saatleri
x
Laboratuar
x
İkinci Öğretim
Staj
Ülkemiz florasında bulunan bitkileri tanıyabilme, bitki tayininin önemi, bitki tayininde gerekli
materyal ve kaynakların kullanılmasını öğrenmek, çeşitli familyalardan bitkiler üzerinde
uygulamalar yapmak.
Dersin Amacı
Öğrenim Çıktıları
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders Kitapları
1. Taksonomi ve taksonomik kavramlar hakkında tartışır
2. Bitki tayini ile ilgili terminolojiyi anlar.
3. Bitki tayini için başvuracakları taksonomik literatür, kitap ve herbaryumlara ulaşma ve
kullanma becerisine sahip olur.
4. Bitkilerin toplanması, tayini ve herbaryum örneği haline getirme ve arşivleme
becerilerine sahip olur.
Ders İçeriği ve Programı
Konular (Teorik)
Bitkilerin isimlendirilmesi: İkili isimlendirme, bilimsel isimlerin öğrenilmesi
Bitkilerin toplanması, presleme ve kurutma
Bitki tayininin amacı
Bitki tayininde kullanılan araçlar
Bitki tayin yöntemleri
Bitki sistematiğinde anahtarların kullanılması
Özet açıklamalı anahtarlar (sinaptik anahtar)
Sistematikte Göndermeli (Branket) anahtar
Çatallı (Dikotom) anahtar
Çok girişli (Multi-access) anahtar
Anahtar kullanımındaki güçlükler ve bazı öneriler
Bitki teşhis uygulamaları
Bitki teşhis uygulamaları
Bitki teşhis uygulamaları
Konular (Uygulama)
1. Seçmen, Ö. ve ark. 2007. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege üniv. Fen Fak. Kitaplar
ve/veya
Kaynakları
2.
3.
4.
Yardımcı Kitaplar
Dokümanlar
Değerlendirme
Ölçütleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Serisi No:116, İzmir.
Davis, P.H. 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-10,
Edinburgh,
Davis, P.H., Heywood, V.H.,1963. Principles of Angiosperm taxonomy, Edinburgh
and London,
Radford, A.E., Dıckinson, W.C., Massey, J.R. and Bell, C.R.., 1974. Vascular Plant
Systematics, New York,.
Stearn, W. T., 1966. Botanical Latin, London , Edinbugh,
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı
Adet
1
2
1
Yüzde (%)
20
20
10
1
50
Dersin Öğrenim Çıktıları- Program Yeterlilikleri İlişkisi
Öğrenim Çıktıları
Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8
Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya
araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik
getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Biyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
4 4 4 4
bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
Biyoloji alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle
4 4 4 4
birleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
Biyoloji alanındaki bir problemi, bağımsız olarak analiz eder, çözüm
yöntemi üretir, verileri değerlendirerek problemi çözer.
Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı olası problemlere karşı
çözüme yönelik yeni yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm
üretir.
Biyoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme,
öğrenmeyi yönlendirebilme yetkinliği kazanır.
Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını takip edebilir
ayrıca kendi çalışmalarını alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı,
4 4 4 4
sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış
açısıyla inceler ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde katkı
yapar.
Bir yabancı dili kullanarak biyoloji alanındaki bilgileri izler, sözlü ve
4 4 4 4
yazılı iletişim kurar.
Biyoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim
4 4 4 4
teknolojilerini kullanır ve bu yolla bilimsel kaynaklara erişir.
Biyoloji alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları
geliştirir ve elde edilen verileri kalite süreçleri çerçevesinde
değerlendirerek yönetir.
Biyoloji alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması
ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik
3 3 3 3
değerleri gözetir ve denetler.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis ederek kazanılan 5 4 4 4
Ö.Y. b
1,3,4
1,3,4
1,3,4
1,3,4
1,3,4
1,3,4
bilgi ve becerileri disiplinler arası takım çalışmalarında karşılaşılabilecek
olası problemlere çözüm üretmede kullanır.
Biyoloji uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern cihazları
14
kullanır ve bu konudaki bilgilerini aktarır.
Biyoloji alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası
15
hakemli dergilerde yayınlar.
a Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
b Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5: Seminer
/Sunum)
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık)
Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)
Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık)
Proje/Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin AKTS Kredisi
Sayısı
Süresi (Saat)
14
14
1
2
1
1
3
2
20
10
15
20
1
20
Toplam
İş Yükü
42
28
20
20
15
20
20
165
5.5
6

Benzer belgeler

academıcal currıculum vıtae kaan hürkan

academıcal currıculum vıtae kaan hürkan Hürkan, K., Mizsei, E., Molnar, V. A., Gönüz, A., Sramko, G., 2013. Niche Modelling can help to understand parentage of an orchid hybrid. 31st New Phytologist Symposium. Orchid Symbioses: models fo...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimari

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimari Sosyo-ekonomik ve mekansal ölçütleri tasarım süreci içinde kullanabilme yeteneğine sahip oma Alanında araştırma, bilgi edinme, analiz ve sentez yapabilme ve bunları

Detaylı