Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların Tanılanması ve

Yorumlar

Transkript

Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların Tanılanması ve
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
Fakülte Adı -Bölüm
Sağlık Bilimleri Fakültesi-Çocuk Gelişimi Bölümü
Projenin Adı
Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların
Tanılanması ve Eğitimleri
Proje Ekibi
Prof. Dr. Nilgün Metin
Destekleyen Kuruluşlar
Özel kuruluş (Bursa Çağdaş Eğitim Koop.)
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri
Mayıs 2007-Haziran 2008
Projenin Amacı
Üstün yetenekli çocukların erken yaşlarda
belirlenmesi,yeteneklerini geliştirmek için uygun
eğitimsel ve çevresel düzenlemelerin yapılması
bakımından önem taşımaktadır.Bu gerçekten yola
çıkılarak planlanan “okul öncesi dönemdeki üstün
yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimleri”
projesinde , anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubundaki
çocuklar arasından üstün yetenekli olanları belirlemek
,anaokulu bünyesinde öğrenme merkezleri oluşturarak
ve sınıflarda “program zenginleştirme” modeli
uygulayarak,hem üstün yetenekli hem de normal gelişen
tüm çocukların ilgi ve yeteneklerini potansiyellerini
ölçüsünde geliştirmek amaçlanmıştır.
Proje İle İlgili Sonuç ve Öneriler
Uygulanan projede elde edilen en çarpıcı sonuç bilişsel
gelişim alanında olmuştur. Öğrenme merkezleri ve
program zenginleştirme modeli uygulamaları sonucunda
hem üstün yetenekli hem de normal gelişim gösteren
çocuklar bilişsel becerilerin
“yaratıcılık,öğrenme,motivasyon,dil ve öğrenme” alt
boyutlarında önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir.
[email protected]
1
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2

Benzer belgeler