Türk Patent Enstitüsü Alternatif Uyuşmazlık

Yorumlar

Transkript

Türk Patent Enstitüsü Alternatif Uyuşmazlık
Türk Patent Enstitüsü Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Semineri - Arabulucu.com
Yazar Administrator
Pazartesi, 21 Şubat 2011 11:45
Türk Patent Enstitüsü ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan
AB Eşleştirme Projesi kapsamında 21-22 Şubat 2011 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü'nde
"Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri" konulu bir seminer düzenleniyor.
Tahkim, uzlaştırma ve diğer usullere ilişkin Avrupa Birliği uygulamaları ile örneklerinin ele
alınacağı seminerde Milano Üniversitesi'nden Prof. Dr. Luigi FUMAGALLI, Münih Eyalet
Mahkemesi Hakimi Dr. Elisabeth KURAWEIL ve Siemens Baş Hukuk Müşavirliği'nden emekli
Dr. Christian STUBBE birer sunuş yapacak. Hukuki altyapının yanı sıra pratik uygulama
örneklerinin de ele alınacağı seminerde sınai mülkiyet hukuku alanında ADR örnekleri ele
alınacak. Türkiye uygulamaları ise bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından yapılacak.
Sınai mülkiyet alanında bilhassa ADR konusunda çalışan hukukçular ile firmaların hukuk
birimlerinden temsilcilerin katılımının hedeflendiği çalışmaya konuya ilgi duyan diğer tüm
kesimlerden de ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek. Katılım için kayıt alınacak ve
katılımcılara seminer sonunda katılımı gösterir sertifika verilecek.
Kayıt için: [email protected]
“Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” Konulu Seminer
BİRİNCİ GÜN
09.00 – 09.30 Kayıt
09.30 – 09.45 Açılış Konuşmaları
1/4
Türk Patent Enstitüsü Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Semineri - Arabulucu.com
Yazar Administrator
Pazartesi, 21 Şubat 2011 11:45
Prof. Dr. Habip Asan - Türk Patent Enstitüsü Başkanı
Av. Kemal Ergün - Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Merkez Başkanı
09.45 – 10.30 “Alternatif Uyumazlık Çözümüne Giriş: Tahkim, uzlaştırma, arabuluculuk,
bilirkişi görüşü ve uyuşmazlık kurulu”
Dr. Christian Stubbe – Baş Müşavir, Siemens
10.30 – 11.15 “Münih Eyalet Mahkemesi’nin Arabuluculuk Uygulaması”
Dr. Elisabeth Kurzweil – Münih Eyalet Mahkemesi Başkan Hâkimi
11.15 – 11.30 Kahve Molası
11.30 – 12.15 “Uluslararası Çevrelerde Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri”
Prof. Luigi Fumagalli – Milano Devlet Üniversitesi
- Mahkemeler önünde Fikri Hak Uyuşmazlıklarının Uluslararası Çözümü
- Fikri Haklara İlişkin Uyuşmazlık Çözümleri Yasal Çerçevesi
- ICC ve UNCITRAL Kuralları, WIPO ve diğer sistemler
12.15 – 12.30 Soru - Cevap
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.30 “Arabuluculuk Temel Esasları Çerçevesinde Türk Hukukundaki Düzenlemeler”
Hilal Ünal – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
14.30 – 15.15 “Şirketler Açısından ADR’nin Avantajları / Dezavantajları”
Dr. Christian Stubbe – Baş Müşavir, Siemens
15.15 – 15.30 Kahve molası
2/4
Türk Patent Enstitüsü Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Semineri - Arabulucu.com
Yazar Administrator
Pazartesi, 21 Şubat 2011 11:45
15.30 – 16.30 “İtalya’da Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri – Örnek Vaka çalışması”
Prof. Luigi Fumagalli – Milano Devlet Üniversitesi
- İtalya’da ADR Kuralları ve Yeni Arabuluculuk Kuralları
- Milano Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nde Kurumsal ADR
16.30 – 17.00 Soru-Cevap
“Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” Konulu Seminer
İKİNCİ GÜN
09.00 – 09.30 Kayıt
09.30 – 10.15 “Arabuluculuk İlkeleri”
Dr. Elisabeth Kurzweil – Münih Eyalet Mahkemesi Başkan Hâkimi
10.15 – 11.00 “Güncel ADR Vakaları”
Prof. Luigi Fumagalli – Milano Devlet Üniversitesi
11.00 – 11.15 Kahve molası
11.30 – 12.30 “Türk Hukukunda Arabuluculuk Uygulamasından Örnekler”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK - Başkent Üniversitesi Hukuk Fak. Öğretim Üyesi
Av. Şamil DEMİR - Ankara Barosu ADR Merkezi Başkan Yardımcısı
12.00 – 12.30 Soru-Cevap
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 –15.45 ADR Vakaları Çalıştayı (Üç ayrı grup çalışması)
15.45 – 16.00 Kahve Molası
16.00 – 17.00 Açık Oturum
17.00 Kapanış
3/4
Türk Patent Enstitüsü Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Semineri - Arabulucu.com
Yazar Administrator
Pazartesi, 21 Şubat 2011 11:45
//
4/4

Benzer belgeler