People to People 2011 (İnsandan İnsana P2P) Programı `Son

Yorumlar

Transkript

People to People 2011 (İnsandan İnsana P2P) Programı `Son
People to People 2011 (İnsandan İnsana P2P) Programı 'Son
başvuru tarihi' ile ilgili düzeltme
Aşağıda güncellenmiş “P2P Program Tablosu”nu ve düzeltilmiş son başvuru tarihlerini
bulabilirsiniz:
2011 yılı etkinliklerinin endikatif listesi ***
Etkinlik Türü
Etkinlik Adı
(dili)
Yer
Tarih
Son başvuru
tarihi
Birden fazla
faydalanıcı
Organik tarımın gelişimi
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
18- 21 Ocak
03 Ocak
Birden fazla
faydalanıcı
Daha iyi bir atık yönetimi
inceleme
politikasının savunulması
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
HIV’in önlenmesi
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
22-25 Şubat
07 Şubat
Çok kültürlü toplumlarda
eğitim
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
28 Şubat – 03
Mart
14 Şubat
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
14-17 Mart
17 Şubat
Kadın hakları
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
Kültürel mirasın
korunması
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
Bilim eğitimi
Sosyal /sendikal haklar
Aktif
vatandaşlık/bireyliğin
teşvik edilmesinde
STK’ların rolü
01- 04 Şubat
21-24 Mart
Bir ülke
Türkiye
(İngilizce/Türkçe)
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
17 Şubat
20 Şubat
29 Mart – 01
Nisan
22 Şubat
26-27 Nisan
22 Mart
03-06 Mayıs
Brüksel
29 Mart
gezisi(Ingilizce)
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
STK’ların
Birden fazla
kanser/ender görülen
faydalanıcı
hastalıklarla
inceleme
mücadelede
gezisi(Ingilizce)
desteklenmesi
Brüksel
23-26 Mayıs
18 Nisan
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
14-17
Haziran
10 Mayıs
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
20-23 Haziran
16 Mayıs
Deniz kaynaklarının
kullanımı ve
korunması
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
28 Haziran – 01
Temmuz
24 Mayıs
Medya özgürlüğü
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
04 - 07
Temmuz
30 Mayıs
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
19-22 Eylül
15 Ağustos
Birden fazla
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
Brüksel
07-10 Kasım
3 Ekim
08-09 Kasım
4 Ekim
21-24 Kasım
17 Ekim
Uyuşturucu kullanımı
ve halk sağlığı
üzerindeki etkileri
Barışın tesisi ve geçiş
döneminde adaletin
sağlanması
Eko-turizmin
desteklenmesi
Sosyal çalışmalarda
dini cemaatlerin rolü
Gönüllülüğün
desteklenmesi
Gençlerde alkol
kullanımının
önlenmesi
Medya özgürlüğü
Çevre dostu ulaşım
araçlarının desteklenmesi
16-19 Mayıs
13-16 Eylül
Bir ülke
Türkiye
(İngilizce/Türkçe)
Birden fazla
11 Nisan
Brüksel
9 Ağustos
faydalanıcı
inceleme
gezisi(Ingilizce)
İrtibat adresi: [email protected]
* henüz kesinleşmemiş etkinlik
** Etkinliklerin tarihleri için web sitesini düzenli olarak ziyaret ediniz.
*** Avrupa Komisyonu etkinliklerin adı, konusu, yeri ve tarihini değiştirebilir. Değişiklikler
Avrupa Birliği Delegasyonu’nun web sitesinde duyurulacaktır: www.avrupa.info.tr

Benzer belgeler

Kennametal, bağış kampanyasına katıldı

Kennametal, bağış kampanyasına katıldı için son derece yararlı olacaktır.” Schwarz-Weiß e.V.’nin Afrika’nın kimsesiz çocukları destekleyen bir yardım projesi olduğunu aktaran Dürr, “Genel kavram; bebeklikten başlayarak bağımsız olacakla...

Detaylı