Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı)

Yorumlar

Transkript

Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Özge Köner (Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık Alanı: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Anesteziyoloji-Reanimasyon
Yan Dal Uzmanlık Alanı:
Yüksek Lisans:
Doktora:
Email: [email protected]
Site:
Özgeçmiş
Adı Soyadı: ÖZGE KÖNER Doğum Tarihi: 10 Ekim 1966 Öğrenim Durumu:
Doktora DereceBölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987 Y. LisansCerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul
Üniversitesi 1989 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji-Reanimasyon İstanbul
Üniversitesi 1996 Doçent Anesteziyoloji-Reanimasyon İstanbul Üniversitesi 2006 Doktora
Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Pediyatrik kalp
cerrahisinde fentolamin kullanımının doku perfüzyonu üzerine etkileri. Tez Danışmanı: Prof. Dr.
Kamil Karaoğlu, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalı, 1996. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Dr Kardiyoloji Enstitüsü İstanbul
Üniversitesi 1991-1996 Uz. Doktor Kardioloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi 1996-2005 Doç
Dr. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi 2006Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Derneği Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Türk Yoğun Bakım
Derneği ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) Uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanan makaleler : 1. Ozkara A, Hatemi A, Mert M, Köner Ö,Cetin G, Gürsoy M, Celebi S, Erdem
CC, Haydin S, Yildiz CE, Süzer K. The effects of internal thoracic artery preparation with intact pleura
on respiratory function and patients' early outcomes. Anadolu Kardiol Derg. 8: 368-73, 2008. 2. Sayin
MM, Mercan A, Ture H, Koner Ö, Sozubir S, Aykac B. The effect of 2 different concentrations of rectal
ketamine on its premedicant features in children. Saudi Med J. 29: 683-7, 2008. 3.Sayin MM, Mercan
A, Köner Ö, Ture H, Celebi S, Sozubir S, Aykac B. Internal jugular vein diameter in pediatric patients:
are the J-shaped guidewire diameters bigger than internal jugular vein? An evaluation with
ultrasound. Paediatr Anaesth 18:745-51, 2008. 4. Çelebi S, Köner Ö, Menda F, Omay O, Günay I, Süzer
K, Cakar N. "Pulmonary effects of noninvasive ventilation combined with the recruitment maneuver
after cardiac surgery". Anesthesia Analgesia 107: 614-9, 2008. 5. Çelebi S, Köner Ö, Menda F, Korkut
K, Süzer K, Cakar N. "Pulmonary and hemodynamic effects of two different recruitment maneuvers
after cardiac surgery".Anesthesia Analgesia 104: 384-8, 2007. 6. Çelebi S, Köner Ö, Menda F, Balcı H,
Hatemi AC, Korkut K, Esen F. "Procalcitonin Kinetics in Pediatric Patients with Systemic Inflammatory
Response after Open Heart Surgery". Intensive Care Medicine 32: 881-7, 2006. 7. Ozkara A, Cetin G,
Tireli E, Akçevin A, Köner Ö, Soyler I, Demir T, Saltik L. Off pump repair of aortic arch anomalies with
concomitant intracardiac defects via anterior approach. J Card Surg 21: 550-552, 2006. 8. Köner Ö,
Çelebi S, Balcı H, Çetin G, Karaoğlu K, Çakar N. "Effects of protective and conventional mechanical
ventilation on pulmonary function and systemic cytokine release after cardiopulmonary
bypass" Intensive Care Medicine, 30, 620-626, 2004. 9. Köner Ö, Çetin G, Karaoğlu K, Seren S, Bakay
C. "Fresh whole blood and ımmunoglobulin permit coronary artery bypass graft surgery in patients
with idiopathic thrombocytopenic purpura" J Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 15: 483-484,
2001 10. Soybir N, Tekin S, Köner Ö, Arat A, Karaoğlu K, Sarıoğlu T. "Gastric tonometer monitoring in
infants undergoing repair of coarctation of the aorta" J Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 14:
672-675, 2000 11. Köner Ö, Tekin S, Soybir N, Gülcan F, Karaoğlu K. "Cardiac operation in a patient
with combined homozygous protein C and Protein S deficiency" J Cardiothoracic and Vascular
Anesthesia, 14: 188-190, 2000 12. Köner Ö, Günay I, Çetin G, Çelebi S. "Mitral valve replacement in a
patient with Sneddon syndrome: A case report" Journal of Cardiothoracic and vascular Anesthesia,
19: 661-664, 2005. 13. Köner Ö, Tekin S, Köner A, Soybir N, Seren S, Karaoğlu K. "Effects of
phentolamine on tissue perfusion in pediatric cardiac surgery" J Cardiothoracic and Vascular
Anesthesia, 13: 191-197, 1999 14. Çetin G, Tireli E, Özkara A, Köner Ö, Erdem CÇ, Söyler I, Günay I,
Onursal E. "Aortic arch reconstruction with pulmonary autograft patch in coarctation and
interruption of the aorta" Journal of Cardiac Surgery, 20 (2): 167-170, 2005. 15.Çetin G, Özkara A,
Tireli E, Köner Ö, Süzer K. "Myocardial ischemia after Cabrol operation" Asian Cardiovasc Thorac
Annals, 13: 187-189, 2005. 16. Çetin G, Tireli E, Özkara A, Köner Ö, Söyler I, Saltık L, Babaoğlu K.
"Arterial switch operations for single coronary artery ostium or intramural coronary
artery"Circulation Journal, 68: 1179-1183, 2004. 17. Çetin G, Özkara A, Akçevin A, Korkut AK, Söyler
İ, Köner Ö,Tireli E. "Repair of Multiple Muscular Ventricular Septal Defects: Septal Obliteration
Technique" J Card Surg, 20: 274-77, 2005.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. Köner Ö, Celebi S, Karaoglu K, Menda F, Suzer K, Cakar N.
"Pulmonary and hemodynamic effects of two different recruitment manuevers after cardiac surgery"
Oral Presentation. 18th Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine, 25-28
September, 2005. 2. Köner Ö, Cakar N, Celebi S, Balcı H, Cetin G. "Effects of protective and
conventional mechanical ventilation on pulmonary function and systemic cytokine release after
cardiopulmonary bypass". Oral Presentation. 16th Annual Congress of European Society of Intensive
Care Medicine, 5-8 October, 2003. 3. Celebi S, Köner Ö, Menda F, Gunay I. "Procalcitonin kinetic in
pediatric patients with severe SIRS after open heart surgery" Oral Presentation. 18th Annual
Congress of European Society of Intensive Care Medicine, 25-28 September, 2005. 1. Çetin G, Korkut
AK, Özkara A, Köner Ö, Babaoğlu K, Saltık L, Tireli E, Günay I. "Unusual presentation of myocardial
ischemia after the arterial switch operation" XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of
Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004. 2. Özkara A, Mert M, Köner Ö, Çetin G,
Hatemi A, Haydın S, Erdem C, Yıldız CE, Süzer K, Günay I. Effects of internal thoracic artery
preparation with intact pleura on respiratory function and patients' outcome. XVI. Annual Meeting
Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004. 3. Çetin G,
Tireli E, Özkara A, Köner Ö, Haydın S, Söyler I, Günay I, Onursal E. Arterial switch operations in single
coronary artery ostia and intramural coronary arteries. XVI. Annual Meeting Mediterranean
Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004.4. Çetin G, Özkara A, Mert
M, Köner Ö, Saltık L, Haydın S, Olga R. "Arterial switch procedure: use of internal thoracic artery in
myocardial ischemia caused by complicated coronary anatomy" Oral presentation. 51stInternational
Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery, Elsevier, Helsinki, Finland, June 29-July
1, 2002. 5. Arat S, Karaoğlu K, Tekin S, Soybir N, Köner Ö. "The performance of morphine with PCA
and continuous infusion methods after pediatric cardiac surgery". Poster
presentation. 7th International Symposium, The Pain Clinic, İstanbul, Abstract, 377, October 2-6,
1996. 6. Tekin S, Karaoğlu K, Arat S, Köner Ö, Soybir N. "The hemodynamic effects of ketorolac
following cardiac surgery" Poster presentation. 7thInternational Symposium, The Pain Clinic,
İstanbul, Abstract, 377, October 2-6, 1996. 7. Soybir N, Tekin S,Köner Ö, Arat A, Karaoğlu K, Sarıoğlu
T. " Gastric tonometer monitoring in infants undergoing repair of coarctation of the aorta " Oral
presentation. 6th Balkan Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Congress. November 4-7, 1998,
Antalya, Türkiye. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Sayın MM, Mercan A, Türe H,
Yılmaz C, Poçan S, Köner Ö, Pata C, Aykaç B. Çift-balon enteroskopi uygulamalarında anestezi
deneyimimiz. Yeditepe Medical Journal, 4: 23-27, 2007. 2. Mercan A, Temur S, MM Sayin, Türe H,
Imer P, Agritmis H, Koner Ö, Aykac B. Preoperatif anestezik degerlendirmenin yeniden gözden
gecirilmesi: 3 olgu. Yeditepe Tıp Dergisi, 2: 63-69, 2007. 3. Çelebi S, Köner Ö, Menda F, Balcı H,
Hatemi AC, Korkut AK, Esen F. "Pediyatrik kalp cerrahisinde prokalsitonin ve C-reaktif protein
kinetiği" GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 12, 19-25, 2006. 4. Köner Ö, Çetin G, Özkara
A, Saltık L. Pediyatrik Bir Hastada Asendan Aort Psödoanevrizması. Turk Göğüs Kalp Damar Cer
Derg 12:123-125, 2004. 3. Çetin G, Mert M, Özkara A, Köner Ö, Saltık L. Geniş Aortapulmoner
Pencerede Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu, Turk Gogus Kalp Damar Cer Dergisi 12:196-198,
2004. 5. Çetin G, Tireli E, Özkara A, Köner Ö, Haydın S, Mert M, Günay İ. Arteriyel Switch Ameliyatları
Sırasında Karşılaşılan Zorlu Bir Problem: Tek Koroner Ostium ve İntramural Koroner Arterler. iÜ
Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 3:15-18, 2004. 6. Köner Ö, Ökçün B, Babalık E, Çetin G, Küçükoğlu S.
"Protez mitral kapakta postoperatif paravalvüler kaçağın transösofageal ekokardiyografi ile tanısı
(Olgu sunumu) " GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 9, 172-173, 2003. 7. Köner Ö, Çelebi
S, Balcı H, Çetin G, Karaoğlu K. "Pediyatrik kalp cerrahisinde ringer laktat, % 2,5 dekstroz ve oral
meyve suyunun kan şekeri ve insülin üzerine etkileri " GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi,
9, 29-35, 2003. 8. Köner Ö, Çelebi S, Çetin G, Uslu A, Seren S, Karaoğlu K. "Pediyatrik kalp cerrahisinde
uygulanan modifiye ve konvansiyonel ultrafiltrasyon yöntemlerinin karşılaştırılması ", GKD Anestezi
ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 9, 36-44, 2003. 9. Çetin G, Özkara A, Mert A.M, Aydemir N.A, Köner
Ö, Olga R, Güven Ö. " Penetran kalp yaralanmasıyla gelişen ventriküler septal defekt: Olgu sunumu
", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11, 190-192,2003. 10. Köner Ö, Çetin G, Çelebi S, Karaoğlu
K. " Kistik fibrozlu pediyetrik hastada atriyal septal defekt onarımı (Olgu Sunumu) ", GKD Anestezi ve
Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 8, 85-88, 2002. 11. Özkara A, Köner Ö, Tekin S, Çetin G, Karaoğlu K,
Sarıoğlu T. " Pediyatrik hastalarda kardiyopulmoner bypass sırasında tumor nekrozis faktör-alpha
salınımı ve ultrafiltrasyonla uzaklaştırılmasının klinik etkileri ", GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
Dergisi, 7, 63-70, 2001. 12. Çolakoğlu A, Köner Ö, Soybir N, Tekin S, Karaoğlu K. "Pediyatrik kalp
cerrahisinde kullanılan % 5 dekstroz ve Ringer laktat solusyonlarının metabolik-hormonal etkilerinin
karşılaştırılması ", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 7, 345-350,
2000. 13. Soybir N, Karaoğlu K, Tekin S, Arat S, Köner Ö, Seren S, Pekdemir N. "Kalp cerrahisinde
splanknik perfüzyon değerlendirilmesinde gastrik intramukozal pH". Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 26, 243-248, 1998. 14. Karaoğlu K, Tekin S, Köner Ö,Arat S, Soybir
N, Seren S. " Pediyatrik olgularda kardiyak kateterizasyon sırasında propofol ve midazolam
uygulamalarının karşılaştırılması " GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 4, 6973,1998. 15.Sarıoğlu T, Mert A.M, Bilal M.S, Alkan T, Akçevin A, Sarıoğlu A, Bakır İ, Köner Ö. " Sol
ventrikül çıkım yolu darlıklarında aortaventriküloplasti operasyonunun orta-uzun dönem sonuçları
", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 6, 405-411,1998. 16. Kınoğlu B, Sarıoğlu T, Saltık L, Özkara
A, Sarıoğlu A, Bilal M.S, Köner Ö, Olga R, Aytaç A. " Vasküler Ring : Cerrahi tedavi ve sonuçlar ", Türk
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi5, 44-51,1997. 17. Kınoğlu B, Güden M, Kızıltan T, Özkara
A, Köner Ö, Sarıoğlu T, Olga R, Aytaç A. " Yenidoğan ve infant açık kalp cerrahisinde intraoperatif
ultrafiltrasyon uygulaması ", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1, 36-40,1996. 18. Yalçınbaş
Y.K, Kınoğlu B, Bilal M.S, Özkara A, Kocazeybek B, Köner Ö, Sarıoğlu T, Olga R, Aytaç A. Konjenital kalp
cerrahisinde kardiyopulmoner bypass sırasında luekoguard-6 lökosit filtresinin kullanımı ve etkilerinin
değerlendirilmesi, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3, 236-244,1995. Ulusal bilimsel
toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. H. Ture, A. Mercan, O. Koner, B.
Aykac, U. Ture. Pediyatrik kraniyotomi operasyonunda kullanilan propofol infuzyonunun karacigerpankreas fonksiyonlari ve asit-baz dengesi uzerine etkisi. Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kongresi, 26-30 Ekim, 2008, Antalya. 2. Ferdi Menda, O. Koner, Murat Sayin, Hatice Ture, Bora
Aykac. Deksmedotimidinin acik kalp cerrahisi yapilan hastlarda entubasyon sirasindaki hemodinamik
parametreler uzerine etkisi. Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim, 2008,
Antalya. 3. F. Menda, O. Koner, H. Ture, V. Ersoz, M. Sayin, S. Bilgen, B. Aykac. Acik kalp cerrahisi
oncesi gabapentin kullaniminin postoperatif agri ve morfin tuketimine etkisi. Turk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim, 2008, Antalya. 4. Köner Ö, Çetin G, Özkara A, Saltık L. Pediyatrik
Bir Hastada Asendan Aort Pseudoanevrizması. Turk Göğüs Kalp Damar Cer VIII Kongresi, 1-15
Eylül 2004, Kapadokya. 5. Özkara A, Mert M, Köner Ö, Çetin G, Hatemi AC, Erdem CÇ, Yıldız C, Haydın
S, Çelebi S, Süzer K. Plörotomi yapılmaksızın ITA grefti hazırlanmasının solunum fonksiyonları ve
erken dönem iyileşme periyodu üzerine etkileri. Turk Göğüs Kalp Damar Cer VIII Kongresi, 1-15
Eylül 2004, Kapadokya. 6. Köner Ö, Çelebi S, Balcı H, Çetin G, Karaoğlu K, Çakar N. Açık kalp cerrahisi
sırasında uygulanan protektif ve konvansiyonel mekanik ventilasyonun akciğer fonksiyonu ve sistemi
sitokin salınımı üzerine etkileri, XXXVII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi,
27 Kasım - 1 Aralık, 2003, Antalya 7. Çetin G, Özkara A, Mert M,Köner Ö, Saltık L, Hatemi AC, Olga R.
Arteriyel Switch Prosedürü: Komplike Koroner Anatomi Sonucu Gelişen Miyokard Perfüzyon
Bozukluğunda İnternal Torasik Arter Kullanımı. VII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23-27 Ekim
2002, Antalya. 8. Çetin G, Özkara A, Mert M, Yıldız C, Köner Ö, Saltık L, Öztunç F, Sarıoğlu T, Olga R,
Aytaç A. Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüşün Korrektif Tamiri: 52 Hastalık Kardiyoloji Enstitüsü
Deneyimi. VII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Antalya 9. Özkara A, Çetin G,
Erdem CÇ, Mert M, Haydın S, Ökçün B, Köner Ö, Ersanlı M, Olga R, Güven Ö. Sinüs Valsalva
Anevrizması: Cerrahi Yaklaşımlar ve Postoperatif Seyir. VII. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 23-27
Ekim 2002, Antalya. 10. Özkara A, Çetin G, Mert M, Babalık E, Çeliker C, Yıldız CE, Köner Ö, Olga R.
Subakut sol ventrikül serbest duvar rüptürü ve cerrahi tedavisi. VII. Türk Kalp Damar Cerrahisi
Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Antalya. 11. Çetin G, Özkara A, Aydemir NA, Mert M, Köner Ö, Olga R,
Güven Ö. Penetran kalp yaralanmasıyla gelişen ventriküler septal defekt: Olgu sunumu. VII. Türk Kalp
Damar Cerrahisi Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Antalya. 12. Sinan S, Köner Ö, Gülcan F, Karaoğlu K.
Erişkin kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil ile propofol kullanımının kan şekeri değerleri ve
ekstübasyona etkisi, XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim,
2000, Kuşadası. 13. Gülcan F, Köner Ö, Seren S, Tekin S, Karaoğlu K. Ventriküler septal defekt ve
pulmoner hipertansiyonu olan pediyatrik hastalarda milrinon' un etkileri, XXXIV. Türk Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim, 2000, Kuşadası.14. Sarıoğlu T, Çetin G, Alkan T,
Özkara A, Sarıoğlu A, Köner Ö. Cantrell Sendromu: Olgu Sunumu. II. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve
Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim 1999, Pamukkale. 15. Sarıoğlu T, Çetin G, Turan T, Sarıoğlu
A, Köner Ö. Koroner Anomalili Bir Hastada Arteryel Switch Sonrası Ortaya Çıkan Miyokardiyal
İskeminin internal torasik arter-sağ Koroner Arter Bypass ile Önlenmesi. II. Ulusal Pediyatrik
Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, 6-9 Ekim 1999, Pamukkale. 16. Çolakoğlu A, Köner Ö, Tekin
S, Bilgin N, Soybir N, Gülcan F, Karaoğlu K. Pediyatrik kalp cerrahisinde kullanılan % 5 dekstroz ve
ringer laktat solusyonlarının metabolik ve hormonal etkilerinin karşılaştırılması, XXXII. Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım, 1998, Antalya. 17. Köner
Ö, Tekin S, Soybir N, Gülcan F, Karaoğlu K. Konjenital Protein C eksikliği olan bir infantta KPB
uygulaması: Olgu sunumu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, 28
Ekim-1 Kasım, 1998, Antalya. 18. Tekin S, Soybir N, Köner Ö, Seren S, Bilgin N, Karaoğlu K. İleri
pulmoner hipertansiyonu olan çocuklarda bir tedavi yöntemi olarak analjezi ve paralizi, Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım, 1998,
Antalya. 19. Soybir N, Tekin S, Köner Ö, Arat S, Karaoğlu K. İnfantlarda aort koarktasyonu
operasyonu sırasında gastrik tonometri monitorizasyonu, XXXII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Derneği. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım, 1998, Antalya. 20. Soybir N, Tekin S, Köner Ö,Gülcan F,
Karaoğlu K. Çocuklarda kardiyopulmoner bypass sırasında kullanılan düşük doz dopaminin renal
fonksiyonlar üzerine etkisi, XXXII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği. Ulusal Kongresi, 28
Ekim-1 Kasım, 1998, Antalya. 21. Seren S, Karaoğlu K, Tekin S, Soybir N, Arat S, Köner Ö. Erişkin kalp
cerrahisinde yüksek doz fentanil kullanımının kan şekeri değerleri üzerine etkisi, XXX. Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 1996, İstanbul. 22. Karaoğlu K, Arat S, Tekin
S, Soybir N, Köner Ö,Seren S. Trakeal entübasyona hemodinamik yanıtın fentanil ve intravenöz
lidokain ile baskılanması,XXX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 1996,
İstanbul. 23. Karaoğlu K, Tekin S,Köner Ö, Arat S, Soybir N, Çolakoğlu A. " Pediyatrik olgularda
kardiyak kateterizasyon sırasında propofol ve midazolam uygulamalarının karşılaştırılması, XXX. Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği UlusalKongresi, 1996, İstanbul. 24. Soybir N, Karaoğlu K,
Tekin S, Arat S, Köner Ö, Pekdemir N. Kardiyopulmoner bypass'ın splanknik perfüzyon üzerine
etkisinin tonometrik kateter ile değerlendirilmesi. XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Ulusal Kongresi, 1996, İstanbul. 25. Yalçınbaş Y.K, Kınoğlu B, Bilal M.S, Özkara A, Kocazeybek B, Köner
Ö, Sarıoğlu T, Olga R, Aytaç A. Konjenital kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass sırasında
luekoguard-6 lökosit filtresinin kullanımı ve etkilerinin değerlendirilmesi, I. Ulusal Pediyatrik
Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi,13-16 Kasım, Ankara,1996. 26. Sarıoğlu A, Samanlı ÜB,
Eroğlu AG, Köner Ö, Tekin S, Saltık L. Çocuklarda transösofageal ekokardiyografi, , II. Ulusal Pediyatrik
Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi,6-9 Ekim, 1996, Pamukkale.
KİTAP ÇEVİRİSİ - KÖNER
Ö, Konu 34: "Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve İzleyen Dönemde Hasta Takibi", HURST'S THE
HEART, 1. Baskı, Valentin Fuster, R.Wayne Alexander, Robert A O'Rourke, 2. Cilt, 1049- 1061, AND
YAYINEVİ, İstanbul, 2002. - KÖNER Ö, Konu 50: "Koroner Arter Hastalarının Rehabilitasyonu", HURST'S
THE HEART, 1. Baskı, Valentin Fuster, R.Wayne Alexander, Robert A O'Rourke, 3. Cilt, 1537- 1549,
AND YAYINEVİ, İstanbul, 2002. - KÖNER Ö, Bölüm 15: "İnhalasyon Anestezisi", Clinical Anesthesia, 5.
Baskı, Paul G. Barash, Bruce F. Cullen, Robert K. Stoelting, Rotatıp yayıncılık, İstanbul,
2009. SİTASYONLAR Site edilen yazı: Köner Ö, Tekin S, Köner A, et al: Effects of phentolamine on
tissue perfusion in pediatric cardiac surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 13:
191-197, 1999. 1- Li J, Stokoe J, Konstantinoz IE, et al. Continuous measurement of oxygen
consumption during cardiopulmonary bypass: Description of the method and in vivo
observations. Annals of Thoracic Surgery 77 (5): 1671-1677,2004. 2-Gazzolo D, Masetti P, Kornacka
M, et al. Phentolamine administration increases blood S100B protein levels in pediatric open-heart
surgery patients. Acta Pediatrica 92 (12): 1427-1432, 2003. Site edilen yazı: Köner Ö, Çelebi S, Balcı H,
Çetin G, Karaoğlu K, Çakar N. "Effects of protective and conventional mechanical ventilation on
pulmonary function and systemic cytokine release after cardiopulmonary bypass" Intensive Care
Medicine, 30, 620-626, 2004.
3- Zupancich E, Paparella D, Turani F, et al. Mechanical
ventilation affects inflammatory mediators in patients undergoing cardiopulmonary bypass: A
randomized clinical trial.The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 130: 378-383,
2005.
4- Schachtrupp A, Lawong G, Afify M, et al. Fluid resuscitation preserves cardiac output
but cannot prevent organ damage in a porcine model during 24 h. Of intraabdominal
hypertension. Shock 24:153-158, 2005.
5- Wrigge H, Uhlig U, Baumgarten G, et al. Mechanical
Ventilation strategies and inflammatory responses to cardiac surgery: a prospective randomized
clinical trial. Intensive Care Med 31: 1379-87, 2005.
Akademik dersler: Tıp fakültesi 2007-2008
öğretim yılı: İklbahar dönemi, dönem 5: Central venous catheterization. Haftalık 4 saat teorik ve
pratik olmak üzere 4 ders (toplam 16 saat). Toplam öğrenci sayısı: 50 2008-2009 öğretim
yılı:Sonbahar dönemi, dönem 5: Arterial blood sampling. Haftalık 4 saat teorik ve pratik olmak üzere
4 ders (toplam 16 saat). İklbahar dönemi, dönem 5: Central venous catheterization. Haftalık 4 saat
teorik ve pratik olmak üzere 4 ders (toplam 16 saat). Toplam öğrenci sayısı: 50 Asistan
seminerleri: 2006-2007 öğretim yılı:Doç. Dr. Özge Köner Ameliyat sonrası bakım (Uyandırma
odasında) 2007-2008 öğretim yılı: 04.01.08 Özge Köner Asit-Baz Dengesi 01.02.08 Özge
Köner Anestezi cihazı ve sterilizasyon 28.03.08 Özge KönerNöromuskuler
monitorizasyon 09.05.08 Özge Köner Elektrolit denge bozuklukları ve anestezi 2008-2009 öğretim
yılı: 24.10.08 Doç Dr .Özge Köner Temel Yaşam Desteği 07.11.08 Doç Dr Özge Köner YBÜ Skorlama
sistemleri 30.01.09 Doç Dr Özge Köner Renal transplantasyon 01.05.09 Doç Dr Özge KönerElektrolit
bozuklukları

Benzer belgeler