Arızalı Ekipman Bilgi Formu

Transkript

Arızalı Ekipman Bilgi Formu
Arıza Bildirim No
ARIZALI EKİPMAN BİLDİRİM FORMU
A) Arıza Bildirimini Yapan Kişi Tarafından Doldurulacaktır.
ADI SOYADI
İMZA
ARIZANIN ORTAYA ÇIKTIĞI
MÜŞTERİ ADI
CİHAZIN MODELİ
CİHAZIN KUL. SİSTEM
CİHAZ SERİ NO
BASILAN KİMYASAL
TARİH
MUHTEMEL ARIZA :
1)
24 saat içinde
giderilmelidir.
2)
Aızanın
giderilmesi
acil değildir
3)
GARANTİLİ
GARANTİSİZ
6)
Arıza firma olanakları 7)
ile giderilemez
8)
B) Bakım SorumlusuTarafından Doldurulacaktır.
4)
Arıza firma
olanakları ile
giderilebilir.
5)
Arıza yedek
parça temini
ile giderilebilir.
G.KAPSAMINDA
G.K.DIŞINDA
6 no'lu kutunun işaretlenmesi halinde :
Bağlantı kurulacak firma
Telefon No
:
Firma yetkilisi
:
:
Bağlantı kurulan tarih/saat :
YAPILAN İŞLEM :
DAHA ÖNCE AYNI
ARIZA BİLDİRİLDİ
Evet
Hayır
ARIZAYA MÜDAHALE
TARİHİ / SAATİ
KULLANILAN YEDEK PARÇA MİKTAR
İŞLEM SÜRELERİ
TOPLAM / €
0,00
ELEKTRİK BAKIM
0,00
0,00
MEKANİK BAKIM
0,00
0,00
TOPLAM
0,00
BİRİM MALİYET / €
SERVİS BEDELİ
GENEL TOPLAM
25,00
ARIZAYI GİDEREN
ADI
SOYADI
İMZA :
ONAY
İMZA :
TESLİM ALAN
TARİH / SAAT
TARİH/SAAT
İMZA
(*) Yukarıda bildirdiğim arıza
onarıldıktan sonra kontrol edilerek
uygun görülüp teslim alındı.