2nd International Congress on Turkish Culture

Yorumlar

Transkript

2nd International Congress on Turkish Culture
IndianaUniversityOttomanandModernTurkishStudiesChair,and
SüleymanŞahUniversity,Istanbul
Present
2ndInternationalCongressonTurkishCulture
“TeachingTurkishintheWorld,TeachingTurkishfortheWorld”
October9-10,2015
SchoolofGlobalandInternationalStudies
IndianaUniversity,Bloomington
Friday,October9
OpeningCeremony:IndianaMemorialUnion,StateRoomEast,4:00-4:30pm
KemalSilay,IndianaUniversity
HüseyinEkiz,Rector,SüleymanŞahUniversity
Fatihİyiyol,SüleymanŞahUniversity
PLENARYSESSION
5:00-6:30pm
Chair:KemalSilay
ErcanBalcı,NilaySevinç “DesigningaTurkishTextbook:PrinciplesandPerspectives”
YiğitSavuran
“AnalyzingtheNeedsofAmericanLearnersofTurkishasaForeign
Language”
ZüleyhaÇolak
“FrançoisTochon’sDeepApproachtoTeachingTurkishandIts
ApplicationsintheUnitedStatesandinTurkey”
AbdullahPekel
“InteractiveWorksheets:IncorporatingListeningActivitiesinto
TraditionalWorksheetsthroughQuickResponse(QR)Codes”
Reception:IndianaMemorialUnion,President’sRoom,7:00-8:30pm
Saturday,October10
GA1100(GlobalandInternationalStudiesBuilding),10:00am-12:00pm
PANEL1
IssuesinMethodologyandChallengesinTeachingTurkish
Chair:ErcanBalcı
EmineKolaç
“YabancılaraTürkçeÖğretimindeİşbirliğineDayalıÖğrenme
YöntemininKullanımı”
1
ZeynepSelinDürer
“YabancılaraTürkçeÖğretimindeİletişimBecerisiniDestekleyiciÇeşitli
EtkinliklerveÖnemi”
SevgiÇalışırZenci
“YabancılaraTürkçeÖğretiminde‘TürkçeÖğrenmeye’Yönelik
MetaforikAlgılar”
“YabancılaraTürkçeÖğretimiAlanındaYapılanAraştırmalaraYönelik
BirDeğerlendirme”
KevserCandemir
GA1106(GlobalandInternationalStudiesBuilding),10:00am-12:00pm
PANEL2
CultureintheForeignLanguageClassroom
Chair:Fatihİyiyol
NurgülÖzcan,Hüseyin
Özcan
“KültürelÖgelerinAktarımıBağlamındaTürkçeOlimpiyatları’nınTürk
KültürününTanıtılmasındakiİşlevleri”
Mehmet-Zehra
Gümüşkılıç
“OsmanlıTürkçesiÖğretimininModernTürkçeÖğretimineEtkisi”
AhmetKeskin
“TürkçeninYabancıDilOlarakÖğretimindeKalıpSözlerdenYararlanma
Yöntemleri:DuaveBeddualarÖrneklemi”
MustafaArslan
“TarihîSüreçteYabancıDilOlarakTürkDiliniÖğretmekÜzereYazılan
EserlerdeKelimeÖğretimYöntemi”
LunchBreak:12:00-1:30pm
GA1100(GlobalandInternationalStudiesBuilding),1:30-3:00pm
PANEL3
ImplementingNewTechniquesandApproaches
Chair:ZüleyhaÇolak
“PoeticDictionaryTechniqueasaLanguageLearningStrategyinthe
MustafaYasinBaşçetin OttomanEducationalSystem”
MehmetAliEroğlu
“UsingSocialMediaandMobileAppsintheTeachingofTurkish”
FundagülApak
“OneoftheParadoxesofTeachingLanguage:TheBurdenontheWord
Memory”
ZeynepElbasan
“Implementingthe‘DeepApproachtoTurkishTeachingandLearning’at
IndianaUniversity”
GA1106(GlobalandInternationalStudiesBuilding),1:30-3:00pm
PANEL4
LanguageTeachingMaterialsandMethods
Chair:Mehmet
Gümüşkılıç
SebahatYaşar
“YabancılaraTürkçeÖğretimiDersKitaplarindakiMetinlerinSöz
2
VarlığıAçısındanİncelenmesi”
SuzanCanhasi,Nuran
Malta-Muhaxheri
“ÇokDilliOrtamındaTürkçe”
İzzetŞeref
“YunusEmreTürkçeÖğretimSetiileCambridgeİngilizceÖğretim
Seti’ninOrtaDüzeyDersveÇalışmaKitaplarınınBazıDeğişkenlere
Göreİncelenmesi”
İsaYılmaz
“YabancıDilOlarakTürkçeOkutmanıÖzelAlanYeterlikleriÜzerineBir
Değerlendirme”
CoffeeBreak:3:00-3:30pm
GA1100(GlobalandInternationalStudiesBuilding),3:30-5:00pm
PANEL5
TurkishLanguageWorldwide
Chair:M.AliEroğlu
MehmetSelimAyhan,
İlyasÜstünyer
“YabancıDilOlarakTürkçeÖğretimindeDilİhtiyaçAnalizi:Gürcistan
Örneği”
Emrahİlik
“Afganistan’ınSosyalHayatındaTürkçeninYeriveTürkçeÖğretiminde
KarşılaşılanSorunlar”
Fatihİyiyol
“BalkanToplumlarınaTürkçeÖğretimindeTurkizm,(Turcizmi,
Turkicam)KelimelerininKatkısı”
KamilÖnal
“YabancılaraTürkçeÖğretimindeSözvarlığındaYerAlanKelimelerden
Yararlanma:RusDiliÖrneği”
GA1106(GlobalandInternationalStudiesBuilding),3:30-5:00pm
PANEL6
FromGrammartoCulture:AspectsofTeachingTurkish
Chair:CemilKurt
BahadırGülden
“YabancılaraTürkçeÖğretimininKültürBoyutuÇerçevesindeEle
AlınanKültürelÖgeler”
IşılAltun,ErgünAltun
“TürkçeGramerindeFiilÇekimiileBelirsizliklerveTürkçeÖğretimine
Yansımaları”
HüseyinDuru
“ÖğretmenlereGöreTürkçeÖğrenenlerinÖğrenmeYaklaşımlarıve
ÖğrenmeYaklaşımlarıKonusundakiYeterlilikleri”
FirozFaozi
Dinner
“AfganistanArşivlerindekiOsmanlıEserleriÜzerineBirAraştırma”
3