bingöl üniversitesi fen edebiyat fakültesi dekanlığı

Yorumlar

Transkript

bingöl üniversitesi fen edebiyat fakültesi dekanlığı
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
KARAR NO – 9:Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınması.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavlarına raporlu olmaları nedeniyle
giremeyen ekli listede adı soyadı ve bölümü belirtilen öğrencilerin dilekçelerindeki mazeretleri “Bingöl
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 25. maddesinin “e” bendine istinaden
uygun görülmüş olup, anılan yönetmeliğin 35. Maddesinin 2. Fıkrasında ifade edilen haklı ve geçerli mazeretler
uyarınca, ilgili öğrencilere aşağıda belirtilen dersler için (21-29/12/2013 tarihleri arasında) mazeret sınav hakkı
tanınmasına; konunun ilgili Bölüm Başkanlıklarına, öğrencilere (ilan edilerek) ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No
10209019
Adı-Soyadı
Rukiye KURNAZ
Bölümü
Felsefe
10209046
Şemsihan EKTİREN
Felsefe
122091021
Serhat KARADAĞ
Felsefe
11209246
Hamza ER
Felsefe
11209202
Selma ÖZER
Felsefe
11209129
Gurbet KOŞAR
Felsefe
1029043
10209050
Ravşan ERBEY
Mücahide YALÇIN
Felsefe
Felsefe
122091029
Aslı ABUKAN
Felsefe
122091011
Kerem TOPTİK
Felsefe
122091021
10209524
10209507
10209523
10209543
Serhat KARADAĞ
Doğan TAŞDEMİR
Ayşe CANKESEN
Müzeyyen TEMEL
Şahande GÜNDEM
Felsefe
Felsefe
Felsefe
Felsefe
Felsefe
10209511
Zeliha SARI
Felsefe
10209534
132092040
11209205
Filiz SALMAN
Sultan ADIGÜZEL
Melek ADIGÜZEL
Felsefe
Felsefe
Felsefe
11209129
Gurbet KOŞAR
Felsefe
10209040
10209231
Şirvan ÇAKIR
Felsefe
Recep DEMİRKIRAN Felsefe
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Ders Adı
19.yy Felsefe Tarihi
Mantık Felsefesi
Değerler Psikolojisi
Din Felsefesi
Postyapısalcılık
Sosyolojiye Giriş
Postyapısalcılık
Postyapısalcılık
17. yy Felsefesi
19.yy Felsefesi
19.yy Felsefesi
Sosyoloji Giriş
Orta Çağ Felsefesi
Sosyolojiye Giriş
Orta Çağ Felsefesi II
Orta Çağ Felsefesi Tarihi II
19.yy Felsefesi
19.yy Felsefesi
19.yy Felsefesi
19.yy Felsefesi
Değerler Psikolojisi
Dezavantajlı Gruplar
19.yy Felsefesi
Sosyolojiye Giriş
Mantık Felsefesi
Estetik Felsefesi
Araştırma Teknikleri 1
Felsefe Seminerleri
19..YY Felsefesi
Ontoloji
Doç.Dr.İ.Y.E.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
Diyar VEZİROĞLU
Felsefe
10206504
İskender TAĞHAN
Matematik
10206016
10206533
10206539
Gülseren ASLAN
İshak BİLGEN
Hüseyin SARIKAYA
Yakup
KURTULKURMUŞ
Matematik
Matematik
Matematik
10206550
Ümit YURT
Matematik
11206217
11206244
Fadime BALIK
Merve TAŞKIN
Matematik
Matematik
10206536
Recep YAĞMUR
Matematik
10206552
Fatih ERBAY
Matematik
10206015
Ayşe Fatma MEŞE
Matematik
11206218
Mehmet Fatih
GÜNÜMDOĞDU
Matematik
11206229
Abdulsamet
ALBAYRAK
Matematik
11206246
Gökhan KOCATÜRK Matematik
10206030
Mustafa ATAŞ
Matematik
10206046
Kayhan KAYA
Matematik
10206526
İmam YILDIZ
Matematik
11206210
Songül KAYAN
Matematik
10206505
11206212
Ramazan BALTACI
Mehmet BEYTEKİN
Matematik
Matematik
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Matematik
Prof.Dr.İ.D.
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Felsefe Tarihi(ortaçağ) Skolastik
Tem. Bilg. Tekn. I
Felsefi Antropoloji
Sosyal Psikoloji
122091054
10206527
Saat
14.00
Doç.Dr.İ.Y.E.
Analitik Geometri
Sayılar Teorisi
Topolojide Seçme Konular
Topolojide Seçme Konular
Topolojiden Seçmeler
Topolojide Seçme Konular
Dif. Geometri
Analiz I
Analiz III
Topoloji
Topoloji
Reel Analiz
Sayılar Torisi
Analitik Geometri
Topolojide Seçme Konular
Diferansiyel Geometri
Reel Analiz
Sayılar Teorisi
Diferansiyel Geometri
Topolojide Seçme Konular
C++
Diferansiyel Geometri
Topoloji
Analiz I
Analiz III
Cebir 1
Nümerik analiz
Ölçüm Kuramı
Analiz I
Analiz III
Analiz 1
Nümerik Analiz 1
Analiz I
Analiz III
Soyut Matematik 1
Fizik 1
Reel Analiz 1
Analiz I
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
10206025
Serkan AYDEMİR
Matematik
11206240
Kübra AFŞİN
Matematik
10206022
Özgür DİŞ
Matematik
11206104
Yeliz KURT
Matematik
11206251
Gökhan KOCAMAN
Matematik
11206213
Reşit CANÇELİK
Matematik
10206021
Fırat CAN
Matematik
10206006
Ferda YILDIZ
Matematik
10206529
Erkan BAYHAN
Matematik
10206543
Evrim KANTİK
Matematik
11206245
Şule GÖK
Matematik
10206017
10206531
10206553
Sedat ÇULHA
Ziyaeddin ŞEKER
Kudret KILIÇ
Sezen
CANBAZOĞLU
Matematik
Matematik
Matematik
Analiz III
Soyut Matematik 1
Analiz 3
Olasılık ve İstatistik
Nümarik Analiz 2
Ölçüm kavramı 1
Kısmi Dif. Denklemler
Analiz I
Analiz III
Diferansiyel Denklemler 1
Analiz I
Analiz III
Analitik Geometri
Diferansiyel Geometri
Topoloji
C++
Analitik Geometri
Diferansiyel geometri
Sayılar Teorisi
Lineer Cebir
Reel Analiz
Analitik Geometri
Reel Analiz
Sayılar Teorisi
Reel Analiz
Nümerik Analiz 2
Analiz 1
Reel Analiz
Analitik Geometri 1
Sayılar Teorisi
Topoloji 1
Analiz I
Analiz III
Reel Analiz
Reel Analiz
Topolojiden Seçme Konular
Matematik
Reel Analiz 1
132041009
132041053
Nevroz BARDAKÇI
Mahmut DÜMBÜLÜ
Tarih
Tarih
132042001
Gökhan KEREY
Tarih
Orta Asya Türk Tarihi
İslam Tarihi I
Tarih Bilimine Giriş
İslam Tarihi I
10206554
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Doç.Dr.İ.Y.E.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
122041018
Emine ÇAKIR
Tarih
122042003
122042003
Hülya DOLAŞ
Kadriye AYBAR
Tarih
Tarih
122041015
Hacer DEMİREL
Tarih
122041061
Özgür TAŞKIRAN
Tarih
122042024
Sevcan GÜVEN
Tarih
122041023
122041034
Emrah ÇAĞATAY
Halime YİĞİT
Tarih
Tarih
11204235
Zeynep GÜRSAÇTI
Tarih
11204229
11204224
11204210
11204104
11204128
Ahmet AKBAŞ
Yakup SERTÇELİK
Feyaz YAĞŞİ
Rukiye ÖZTÜRK
Ayfer FİDANTEN
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
11204217
Ezgi ÇAKAR
Tarih
11204247
Mesut BÖÇKÜN
Tarih
11204109
İnci AYTEKİN
Tarih
11204247
Türkan DEMİRKAYA Tarih
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
İslam Tarihi I
Orta Asya Türk Tarihi
Büyük Selçuklu Dev. Tarihi
Büyük Selçuklu Dev. Tarihi
Osmanlı Tarihi I
Orta Asya Türk Kült. Tar.
Osmanlı Tarihi I
Orta Asya Türk Tarihi
Osmanlı Tarihi I
Temel Bilg. Tek. Kull.
İslam Tarihi III
Diplomatik Arşiv. Bilg.
Doğu Anadolu Türk Dev. Tar.
Eskiçağ Tarihi I
Tarih Metedolojisi
Orta Asya Türk Kült. Tar.
Doğu Anadolu Türk Dev. Tar.
Büyük Selçuklu Dev. Tar.
Osmanlı Dev. Yenileşme Har.
Osmanlı Tarihi III
Diplomatik Arşivcilik Bil.
Tem. Bilg. Tek. Kullanımı
İslam Tarihi III
Sömürgecilik Tarihi
Çağdaş İslam Dünyası
İran Tarihi
Kafkasya Tarihi
Çağdaş İslam Dünyası
Çağdaş İslam Dünyası
Osmanlı Tarihi III
Osmanlı Tarihi III
Osmanlı Tarihi III
Diplomatik Arşivcilik Bilg.
Doğu Anadolu Türk Dev. Tar.
İran Tarihi
Osmanlı Tarihi III
İngilizce I
Doğu Anadolu Türk Dev. Tar.
İran Tarihi
Çağdaş İslam Dünyası
Osmanlı Tarihi III
Sömürgecilik Tarihi
İslam Tarihi III
Doç.Dr.İ.Y.E.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
11204242
11204135
11204147
Emrah KALCIK
Mustafa ÇELİK
Havva MIZRAK
Tarih
Tarih
Tarih
11204112
M. Ali TUTKAL
Tarih
11204127
Derya ASLANBOĞA Tarih
11204206
Berivan YAŞAR
Tarih
10204504
10204050
Hilal BAYRAM
Tekin UÇUM
Tarih
Tarih
10204045
Şenol KARACA
Tarih
10204052
Engin ABUKAN
Tarih
10204052
Zeynep AYAZ
Tarih
10204538
Suzan DAĞ
Tarih
10204028
Leyla ADANIR
Tarih
10204009
Zafer ERDOĞMUŞ
Tarih
10204009
Zülküf Yılmaz
TEKDEMİR
Tarih
10204026
Veysi YAKUT
Tarih
10204012
Rukiye
ALAKUŞTEKİN
Tarih
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Osmanlı Tarihi III
Osmanlı Dev. Yen. Hareketi
Çağdaş İslam Dünyası
Osmanlı Dev. Yen. Hareketi
Osmanlı Tarihi I
Sömürgecilik Tarihi
Osmanlı Tarihi III
Çağdaş İslam Dünyası
Orta Asya Türk Kül. Tar.
Kafkasya Tarihi III
Osmanlı Tarihi III
Arşiv Belgeleri
Osmanlı Dev. Yen. Hareketi
Sosyoloji Tarihi (ÇAP)
Yakınçağ Tarihi Semineri
Yakınçağ Tarihi Semineri
T.C. Ekonomi Tarihi
Osmanlı Tarihi III
Diplomatik Arşiv. Bil.
T.C. Ekonomi Tarihi
Osmanlı Tarihi III
İslam Tarihi III
Çağdaş Dünya Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
İslam Tarihi III
Temel Bilg. Tek. Kullanımı
Sömürgecilik Tarihi
Osmanlı Dev. Yenileşme Har.
Cumhuriyet Tar. Kaynakları
Osmanlı Tarihi III
TC Ekonomi Tarihi
Diplomatik ve Arşivcilik Bil.
Temel Bilg. Tek. Kullanımı
Sömürgecilik Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
Osmanlı Mah. Kur. Tarihi
Doğu Anadolu Türk Dev. Tar.
Tarih Bilimine Giriş
İran Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
Türkiye Cum. Tarihi Kaynakları
Sömürgecilik Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
Doç.Dr.İ.Y.E.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
Samet YEŞİLMEN
Tarih
132071006
10207016
10207518
Mahmut ÇAKAN
Meral BURAK
Lamih AKKOYUN
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
132071058
Sümeyye DEĞER
Sosyoloji
132071060
Berivan EŞİYOK
Sosyoloji
10207057
132071052
Ümran AYDIN
Rengin HUMAN
Sosyoloji
Sosyoloji
10207517
Recep ARSLAN
Sosyoloji
11207101
Murat DAMLA
Sosyoloji
11207133
Cihan YOLDAŞ
Sosyoloji
122072067
Mesut GÜR
Sosyoloji
10207112
Demet UĞUR
Sosyoloji
122071014
122071010
122071029
122071026
10207038
Yusuf ARIKBOĞA
Yasin PINAR
Remziye ZEYBEK
Gurbet DALÇİÇEK
Sezgin DEMİR
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
10207554
Ekrem SEVİM
Sosyoloji
10205543
İlknur BOZTOĞAN
İng. Dili ve Edebiyatı
10205524
Aslı ÇELİKKOL
İng. Dili ve Edebiyatı
10205551
Enis KINAV
İng. Dili ve Edebiyatı
10205050
Yonca ATAŞ
İng. Dili ve Edebiyatı
10205024
Zekiye ŞENGÜL
İng. Dili ve Edebiyatı
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Türkiye Cum . Tarihi Kaynakları
İran Tarihi
11204239
Prof. Dr. L.B.
Saat
14.00
Doç.Dr.İ.Y.E.
Sosyolojiye Giriş
Sanayi Sosyolojisi
Türkiyede Sosyoloji I
Sosyolojiye Giriş
Felsefe Tarihi I
Sosyolojiye Giriş
Felsefe Tarihi I
19. Yüzyilda Felsefe
Sosyolojik Düşünme
Kitle iletişim Sosyolojisi
Toplum Felsefesi
Gelişim Psikolojisi
Kürtçe
Dezavantajli Gruplar
Kürtçe
Dezavantajli Gruplar
Sosyoloji Tarihi I
Psikolojiye Giriş
Kitle Iletişim Sosyolojisi Sosyolojide
Araş.Yön. Ve Tek. I Çağdaş Sosyoloji
Teorileri I Kürtçe
Osmanlı Toplum Yapısı
Çalışma Sosyolojisi
Çalışma Sosyolojisi
Sosyoloji Tarihi I
Sosyoloji Tarihi I
Siyaset Sosyolojisi
Sosyolojide Araş.Yön. Ve Tek. I
İleri Sosyoloji Teorileri
Akademik Yazma
İngiliz Edebiyatına Giriş
İngiliz Şiiri I
19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
Modern İngiliz Şiiri
Yabancı Dil ( Almanca) 3
Postmodernizm
19. yy. İngiliz Edebiyatı
İngiliz Tiyatrosu
Yabancı Dil Öğrenim Yöntemleri
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
11205123
Mazlum GÜLSEVER
İng. Dili ve Edebiyatı
11205232
Ayşegül USLU
İng. Dili ve Edebiyatı
11205122
Nursel KARA
İng. Dili ve Edebiyatı
11205156
Mustafa CAN
İng. Dili ve Edebiyatı
10205513
Doza ALÖKMEN
İng. Dili ve Edebiyatı
11205247
Yılmaz ÖNLEN
İng. Dili ve Edebiyatı
11205121
Güneş TUNCALP
İng. Dili ve Edebiyatı
11205139
Musa AYDIN
İng. Dili ve Edebiyatı
11203152
Caner GENÇ
İng. Dili ve Edebiyatı
11205117
Şadiye PARMAK
İng. Dili ve Edebiyatı
11205124
Ceylan KAYA
İng. Dili ve Edebiyatı
11205255
Özkan GÜNDÜZ
İng. Dili ve Edebiyatı
10205541
Mustafa KILIÇ
İng. Dili ve Edebiyatı
10205013
11205143
Beyhan DEMİR
Meryem KAYA
İng. Dili ve Edebiyatı
İng. Dili ve Edebiyatı
10205519
Seher YILMAZER
İng. Dili ve Edebiyatı
10205507
Meltem AĞAYA
İng. Dili ve Edebiyatı
10205533
Sibel DEMİR
İng. Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Doç.Dr.İ.Y.E.
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Konuşma III
İngiliz Dili
Yabancı Dil ( Almanca)
Dil Bilimi (Linguistic)
Temel Bilgi Teknolojileri ( Bilgisayar)
Dil Bilimi I
Almanca
Almanca
Dil Bilimi I
İngiliz Kültürü
Almanca I
Dil Bilimi
Almanca III
İngiliz kültürü
Dil Bilimi
Almanca
Dil Bilimi I
Almanca
Dil Bilimi I
Almanca
Dil Bilimi I
Almanca
Dil Bilim I
Almanca
Dil Bilimi I
Almanca
İngiliz Kültür Tarihi
Almanca 1
İngiliz Kültür Tarihi 1
İngiliz Romanı
Dil Bilimi I
İngiliz Şiiri
Ortaçağ Edebiyatı ve Kültürü
Kısa Öyküler
Konuşma III
Yabancı Dil Öğretim yöntemleri
İngiliz Kültür Tarihi
Yabancı Dil Öğretim Teknikleri
İngiliz Tiyatrosu
Yabancı Dil Öğretim Teknikler
İngiliz Tiyatrosu
İleri Çeviri 1
İleri Sözcük Bilgisi 1
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Sömürgecilik Sonrası Edebiyat 1
Edebiyat Kuram ve Eleştirisi
İleri Çeviri 1
Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı 1
İleri Sözcük Bilgisi 1
Rönesans Dönemi Edebiyatı
Ortaçağ Edb. Ve Kültürü
İngiliz Şiiri
Kısa Öyküler
Konuşma III
Çeviri I
Akademik Yazma
İngiliz Edebiyatına Giriş
Metin İnceleme 1
İngiliz Romanı
10202517
Sibel KARAKOYUN
İng. Dili ve Edebiyatı
10205006
Naile SÖNMEZ
İng. Dili ve Edebiyatı
122051053
Sinem ÖZKAN
İng. Dili ve Edebiyatı
11205159
Aysel YAKAR
İng. Dili ve Edebiyatı
12282047
Salih TORAK
Türk Dil. ve Edebiyatı
10208047
Eda ATAŞ
Türk Dil. ve Edebiyatı
11208209
Azat ALPTEKİN
Türk Dil. ve Edebiyatı
122081030
Ferhat KAÇAR
Türk Dil. ve Edebiyatı
122081038
Ayşe BOĞA
Türk Dil. ve Edebiyatı
11208155
Remziye Davran
Türk Dil. ve Edebiyatı
10208055
Gurbet
BÜRLÜKKARA
Müjde BULUT
Bilal URAS
Avşin ÇETİNKAYA
Türk Dil. ve Edebiyatı
Orhun Türkçesi
Türk Dil Tarihi
Eski Edebiyat Nazım Şekilleri
Eski Anadolu Türkçesi
Osmanlı Türkçesi 3
Anlam Bilimi1
Türkiye Türkçesi 1
Farsça I
Eski Edebiyat Nazım Şekilleri
Orhun Türkçesi
Eski Türk Edebiyatı 1
Klasik Türk Edebiyatına Giriş 1
Aşık Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Farsça
Eski Türk Edebiyatı/nesir 1
Metin Şerhi 1
Yeni Türk Edebiyatı 1
Metin şerhi III
Türk Dil. ve Edebiyatı
Türk Dil. ve Edebiyatı
Türk Dil. ve Edebiyatı
Metin Şerhi III
Eski Anadolu Türkçesi
Sözlük Bilim
10201038
Nesibe ÇİTİL
Biyoloji
09201501
Metin KAYA
Biyoloji
Biyokimya
Biyokimya Lab.
Genetik
10208029
122082044
10208536
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Doç.Dr.İ.Y.E.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
09202022
122102045
122102087
Semih KELEŞ
Şifa PEKİNCE
Pınar YİĞİT
Fizik
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
122102096
122101076
122101090
Müberra BİLGİN
Nevin KUBAT
Bahar ÖZMAL
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
122102007
Büşra GÜNDOĞAN
Sosyal Hizmet
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Çekirdek Fiziği
Sosyal Hizmet Kuramları
Araştırma Yöntem ve Tekn.
İşletmeye Giriş
Temel Bilgi Tekn.
Sosyal Hizmet Kuramları
Araştırma Yöntem ve Tekn.
Araştırma Yöntem ve Tekn.
İşletmeye Giriş
Temel Bilgi Tekn.
Sosyal Hizmet
Hukukun Temel Kavramları
KARAR NO – 10 : Mazeretli Olduğu Halde Vize Sınavlarına Giren Öğrencilerin Vize Sınav Notlarının
İptal Edilmesi.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavlarına raporlu olmaları nedeniyle ekli
listede adı soyadı ve bölümü belirtilen öğrencilerin “Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği'nin 36. Maddesinin (ç) bendi hükmüne istinaden, öğrencilerin mazeretli kabul edildikleri süre
içinde sınava giremeyeceklerinden, girenlerin sınavının geçersiz sayılmasına, notlarının (GR) olarak
düzeltilmesine, konunun ilgili bölüm başkanlıklarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No
122051053
Adı-Soyadı
Sinem ÖZKAN
11208155
122082063
10205512
11209129
11206104
11206240
10206025
10206046
10206031
Remziye Davran
Cevat AKTAŞ
Hilal YILDIZ
Gurbet KOŞAR
Yeliz KURT
Kübra AFŞİN
Serkan AYDEMİR
Kayhan KAYA
Naim
ÖZKORKMAZ
Gökhan
KOCATÜRK
Özgür DİŞ
Gökhan
KOCAMAN
11206246
10206022
11206251
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Bölümü
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Türk Dil. Ve Edb.
Türk Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
Felsefe
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Geçersiz Sayılan Sınav
Akademik Yazma
İngiliz Edebiyatına Giriş
Eski Türk Edebiyat/Nesir I
Türkiye Türkçesi -II
Dil Bilimi-II
Postyapısalcılık
Analiz III
Analiz III
Nümerik Analiz II
Nümerik Analiz I
Soyut Matematik
Matematik
Ölçüm Kuramı
Matematik
Matematik
Diferansiyel Denklemler 1
Analitik Geometri
Prof.Dr.İ.D.
Doç.Dr.İ.Y.E.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
10206529
11206213
122091054
Erkan BAYHAN
Reşit CANÇELİK
Diyar
VEZİROĞLU
Matematik
Matematik
Felsefe
Sayılar Teorisi
Analitik Geometri
Tem. Bilg. Tekn. I
Felsefi Antropoloji
Sosyal Psikoloji
11204206
Berivan YAŞAR
Tarih
10204026
10204012
Veysi YAKUT
Rukiye
ALAKUŞTEKİN
Tarih
Tarih
Arşiv Belgeleri
Osmanlı Dev. Yenileşme Har.
Türkiye Cum. Tarihi Kaynakları
Türkiye Cum. Tarihi Kaynakları
132071060
122072067
10207112
Berivan EŞİYOK
Mesut GÜR
Demet UĞUR
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Osmanlı Toplum Yapısı
10205551
Enis KINAV
İngiliz Dili ve Edeb.
10205050
10205541
Yonca ATAŞ
Mustafa KILIÇ
İngiliz Dili ve Edeb.
İngiliz Dili ve Edeb.
11205159
10205006
Aysel YAKAR
Naile SÖNMEZ
İngiliz Dili ve Edeb.
İngiliz Dili ve Edeb.
19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
Modern İngiliz Şiiri
19. yy. İngiliz Edebiyatı
Konuşma III
İngiliz Romanı
İngiliz Romanı
Çeviri I
11208209
Azat ALPTEKİN
Türk Dil. Ve Edb.
Farsça I
KARAR NO – 11:Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınmaması.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı Güz dönemi ara sınavlarına raporlu olması nedeniyle
giremeyen ekli listede adı soyadı ve bölümü belirtilen öğrencinin dilekçesi “Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 35. Maddesine istinaden, aşağıda belirtilen nedenden dolayı uygun
görülmemiş olup, konunun ilgili Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No
11209208
Adı-Soyadı
Harun GÖÇMEN
10206031
10201020
11204134
132111036
122041003
Seda ATIŞ
Regaip KARASOY
Seniha SUDEMİR
Hilal KALKAN
Alev BAĞBARS
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Bölümü
Felsefe
Matematik
Biyoloji
Tarih
Mol. Biy.ve Gen.
Tarih
Prof.Dr.İ.D.
Doç.Dr.İ.Y.E.
Kabul Edilmeme Gerekçesi
Verilen belge rapor mahiyetinde değildir.
Verilen belge rapor mahiyetinde değildir.
Verilen belge rapor mahiyetinde değildir.
Rapor üzerinde oynama yapılmıştır.
Verilen belge rapor mahiyetinde değildir.
Verilen belge rapor mahiyetinde değildir.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2013/45
11209123
Tarih
13/12/2013
Gün
Cuma
Aysun ŞAHİN
Felsefe
Gamze UYANIK
Tarih
10206042
Arzu ERDOĞAN
Matematik
10206031
Naim ÖZKORKMAZ
Matematik
10208533
Umut ERCAN
11205249
Ümran AKOĞUL
10204051
09201518
Osman ÖZKAYA
Türk Dil. Ve Edb.
İng. Dili ve Edb.
Biyoloji
Sosyoloji
11207122
Sidar URAKÇI
122042024
Sevcan GÜVEN
Tarih
10204538
Suzan DAĞ
Tarih
10204009
Zülküf Yılmaz
TEKDEMİR
Tarih
Prof. Dr. L.B.
Prof.Dr.K.Y.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr.İ.D.
Doç.Dr.İ.Y.E.
Saat
14.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Rapor belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
16.11.2013 tarihinde başlayan rapor
belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
18.11.2013 tarihinde başlayan rapor
belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
18.11.2013 tarihinde başlayan rapor
belirlenen süre içerisinde ibraz
edilmemiştir.
Doç. Dr.A.Ç. Yrd.Doç.Dr.Y.B.
Fak.Sek.K.S.

Benzer belgeler

kobı malı destek elenen lıste

kobı malı destek elenen lıste Kandilli Otomotiv Petrol Tarım Nakliyat Turizm San. ve Tic. Ltd. ġti.

Detaylı

2015-2016 HAZIRLIK SINIFLARI BAHAR FİNALİ

2015-2016 HAZIRLIK SINIFLARI BAHAR FİNALİ FEYZA SEMİHA MUSTAFA FATİH SELİM ŞEYDANUR HATİCE AYŞE NUR MUSTAFA ENES ÖZGE BERNA NUR KÜBRA ŞEYMA HALİME PAMUK HATUN MEHMET ZAKİR HATİCE SEDA HATİCE RABİA ELİF ZÜMRA AYŞENUR ZEYNEPAHSEN HÜSEYİN ELİ...

Detaylı

PDF del capitolo - OpenEdition Books

PDF del capitolo - OpenEdition Books Uzun, İbrahim, Osman Celbis, Çetin Lütfi Baydar, and Nevzat Alkan. “Foreigners Dying in Istanbul.” Journal of Forensic Sciences 54, no. 5 (September 1, 2009): 1101. Wolf-Gazo, Ernest. “Cultural Lif...

Detaylı