Riyad Yükseköğrenim Fuarı

Transkript

Riyad Yükseköğrenim Fuarı
Rapor Etkinlik International Exhibition and Conference on Higher Education (IECHE) (Uluslararası Yüksek Öğrenim Fuarı ve Konferansı) Tarih 17 – 20 Nisan 2012 Yer Riyadh International Exhibition & Convention Center Riyadh -­‐ Kingdom of Saudi Arabia Katılanlar Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ([email protected]) Prof. Dr. Bünyami Ünal ([email protected]) Yrd. Doç. Dr. Abdulsattar Khan ([email protected]) Amaç Uluslararası Yüksek Öğrenim Fuarı ve Konferansına katılmamızda aşağıdaki amaçlar belirlenmiştir: •
Türkiye’nin tanıtılması •
Atatürk Üniversitesi’nin tanınırlığını sağlanması •
Atatürk Üniversitesi’nin lisans düzeyindeki kabiliyet ve donanımının duyurulması •
Lisans eğitimi için yabancı öğrenci kazanılması •
Atatürk Üniversitesi’nin lisansüstü düzeyindeki imkân ve altyapısını bilinir kılınması •
Lisansüstü eğitim için yabancı öğrenci kazanılması •
Atatürk Üniversitesi’nin doktora sonrası araştırma kapasitesinin duyurulması •
Proje bazlı ortak çalışma tekliflerinin sunulması Hedeflere yönelik planlamalar ve bu doğrultusundaki hazırlıklar, yapılan toplantılarla detaylandırıldı. Bu planlamalar yapılırken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Arık’ın görüşleri alındı. 1/8 Etkinlik Hakkında Genel Bilgi Etkinliğin resmi sitesinde (http://ieche.com.sa/web/index.php?lang=en) giriş bölümünde orijinal ifadesiyle “As it embarks on a countrywide path to further socioeconomic development, Saudi Arabia realizes today the growing importance of a strategic investment in its Human Capital” cümlelerinin yer aldığı görülmektedir. Yaklaşımdan anlaşıldığı üzere Suudi Devleti her şeyin ötesinde, ülkelerinin geleceğinin eğitim yoluyla garanti altına alınacağının idraki içindedir. Bu bağlamda; •
2012 bütçesinin %26’sını eğitim ve araştırma faaliyetlerine ayırmış bulunmakta (the government of Saudi Arabia has once more increased its allocations for public, higher education, and workforce training, granting over 26% of its 2012 budget to these sectors and their affiliate projects). •
Ülkenin değişik bölgelerinde yeni üniversiteler kurmak içim 2,5 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda (About US$ 2.5 billion have been allocated for completing the construction of state of-­‐the-­‐art “university cities” in a number of regions and for inaugurating 10 new colleges) •
Kral Abdullah burs programı kapsamında 3,2 milyar dolarlık bir yatırım planlaması hayata geçirilmiş bulunmakta (US$ 3.2 billion were allocated for the continuation of the King Abdullah Scholarship Program (KASP), in addition to financing for other projects). •
Burs programı kapsamında 2012 yılında yaklaşık 160.000 yüksek öğretim öğrencisine yurt dışındaki eğitimlerini tamamlamak üzere bütçe oluşturulmuş durumdadır. Yukarıda sıralanan bilgiler dikkatle incelendiğinde, işbirliği yapmak veya eğitim hizmeti satmak isteyen yatırımcılar için Suudi pazarının cazibesinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversitelerin bu pazardan pay kapmak için rekabet etmeleri beklenmelidir. Etkinlik İstatistikleri 2011 yılında; •
34 ülkeden 381 üniversite etkinliğe katılmıştır •
Buna ilaveten Suudi üniversitelerinden 59 katılım gerçekleşmiştir •
Yaklaşık 275 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapılmıştır •
Dünyanın saygın üniversite ve enstitülerinden 50 konuşmacı davet edilmiş ve bu bağlamda konferanslar düzenlenmiştir •
18 Türk üniversitesi etkinliğe iştirak etmiştir. 2/8 2012 yılında; •
30 ülkeden 440 üniversite etkinliğe katılmıştır •
Buna ilaveten Suudi üniversitelerinden 63 katılım gerçekleşmiştir •
Yaklaşık 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapılmıştır •
Dünyanın saygın üniversite ve enstitülerinden 73 konuşmacı davet edilmiş ve bu bağlamda konferanslar düzenlenmiştir •
15 Türk üniversitesi etkinliğe iştirak etmiştir. •
Bu üniversiteler; o Atatürk Ü., o Kıbrıs Uluslararası Ü., o Doğu Akdeniz Ü., o Lefke Avrupa Ü., o Fırat Ü., o Girne Amerikan Ü., o İstanbul Aydın Ü., o İstanbul Bilgi Ü., o İstanbul Teknik Ü., o İstanbul Ü., o Karadeniz Teknik Ü., o Orta Doğu Teknik Ü., o Yakın Doğu Ü., o Sakarya, o Yıldız Teknik Ü. Etkinliğin Bu Yılki Farklılığı •
Fuara bu sene Suudi devletinin çeşitli ülkelerdeki eğitim müşavirlikleri de stand açarak katılmışlardır. •
Suudi Arabistan Türkiye’deki eğitim müşavirliğinin öğrencileri bilgilendirmek için bir broşür hazırladığı görülmüştür (http://tr.mohe.gov.sa). •
Suudi hükümetinin; Atatürk Üniversitesi’nin de tanınan üniversiteler arasında olduğu belirten bu broşür ikili ilişkileri artırmak için faydalı olacağı öngörülmektedir. Atatürk Üniversitesi Stand Çalışmaları •
Üniversitemizin standı 17-­‐20 Nisan arasında açık tutuldu. 3/8 •
Stand için önceden hazırlanan dekor kullanıldı. Dekor 2011’deki toplantıdan sonra Riyad’da ikamet eden bir Türk vatandaşına emanet edilmişti. •
298 kg tanıtım malzemesi götürüldü. •
Tanıtım malzemeleri; o 15 adet büyük katolog, o 400 adet İngilizce küçük katalog, o 400 adet Türkçe küçük katalog, o 500 adet tanıtım CD’si, o 500 adet küçük katolog (at a glance), o 500 adet kalem, o 500 adet üniversite yaka broşu şeklindeydi •
Standı ziyaret eden iştirakçilere o Türkiye, Erzurum ve Atatürk Üniversitesi anlatıldı o Türk üniversite sistemi hakkında bilgi verildi o Bu bağlamda; §
Bir bilgisayar açık tutularak tanıtım videosu gösterildi §
Bilgisayarda bir excel dosyasına katılımcı bilgileri yazıldı §
Ayrıntılı bilgilendirilmek isteyen 148 iştirakçinin elektronik yazışma adresleri kaydedildi. §
Üniversitemizde eğitime ilgi duyan kişilerden 57’sinin tıp fakültesine ilgi duyması dikkat çekiciydi §
Üniversitemizle işbirliğine ilgi duyan 35 yöneticiden kartvizit bilgileri alındı §
Bu kişilerle irtibata geçilmesi ve istenilen detaylı bilgilerin ulaştırılacağı konusunda taahhütte bulunuldu §
Suudi üniversitelerinden 4 dekanla yüz yüze ve detaylı diyaloğa girildi §
Ortak çalışma yapma hususunda girişimler gerçekleştirildi Büyükelçilik Resepsiyonu Heyetimiz 18 Nisan akşamı Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün tarafından Türk delegasyonlarına verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Türkiye’den gelen çok sayıda öğretim üyesi ile Suudi Arabistan’da görev yapan öğretim elemanları buluşma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalandı. 4/8 Öneriler •
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye’de hazırlanan dizi filmlerin oldukça yüksek oranda tanınır olduğu anlaşıldı. Bu bağlamda Kültür Bakanlığıyla yazışılarak dizilerde Türk üniversitelerinin geçtiği sahnelerin ilave edilmesinin oldukça yararlı olacağı fikri benimsendi. Fuar kapsamı dışında, iyi hazırlanılarak lise ziyaretlerinin yapılmasının yararlı olacağı düşünüldü. Bu amaçla önceden randevuların alınması gerekmektedir. Bu ziyarette randevular alınamamıştır. Fuara götürülen malzeme sayılarının uygun olduğu belirlendi. Rozet, Kalem v.b. malzemenin sayı ve çeşitliliği artırılabilir. Atatürk Üniversitenin web sayfasının uluslararası ziyaretçiler için yeniden ele alınmasının faydalı olacağı kanaatine varıldı. Özellikle tıp fakültesinde uluslararası programlara yönelik hazırlıklar yapılmalıdır. Şu andaki mevzuata göre en kolay alınabilecek öğrenciler yüksek lisans/doktora öğrencileri olduğu hatırlanmalıdır. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi için yabancı öğrenci kontenjanının en az 30 kişi olması sağlanmalıdır. İngilizce eğitim verilen bir programın uluslararası olması ancak yeterli sayıda yabancı eğitici ve öğrenci varlığıyla sağlanabilir. Bire bir ziyaretlerin ve çerçevesi belirlenmiş daha spesifik sözleşmelerin MoU anlaşmalarından daha yararlı olacağı fikri benimsendi. Bu tür etkinlikler için detaylı ve muhtemel soruları cevaplayacak yazılı doküman eksiği olduğu anlaşıldı. Fuar katılımcıları en çok şu soruları sormaktadır: o What are the tuition fees for foreigners? § Undergraduate medicine § Undergraduate others § Postgraduate medicine § PhD other than medicine § Preparatory class (Turkish language education) o Which programs are available in English? o What are the admission requirements o How is the application process? § Undergraduate medicine § Postgraduate medicine § PhD § Other faculties o When do the applications start? o When do the teaching sessions start? o How much are monthly living costs for students in Erzurum? o What is the possibility of staying in a dorm and what is the price? o Will the qualifications be valid in other countries such as Saudi Arabia, Aegypt, Syria, Pakistan…? 5/8 Etkinlik Görüntüleri 6/8 7/8 8/8