kasım - Kocaeli Sanayi Odası

Yorumlar

Transkript

kasım - Kocaeli Sanayi Odası
2014 YILI “KASIM” AYI FAALİYET RAPORU
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu
“Sanayi Kuruluşları Sektörel
Performans Değerlendirme
Organizasyonu”nun kamuoyuna
tanıtılması ve ilgili kuruluşların
bilgilendirilmesi amacı ile Kocaeli
Basınına yönelik olarak 11 Kasım
2014 tarihinde Kocaeli Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Toplantı
Salonu'nda bir Basın Toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
basın toplantısında Kocaeli Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan ZEYTİNOĞLU açıklamalarda
bulunmuştur.
“Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu”nun kamuoyuna
tanıtılması ve ilgili kuruluşların bilgilendirilmesi amacı ile Doğu Marmara Bölgesi Basınına
yönelik olarak 17 Kasım 2014 tarihinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı
Salonu'nda bir Basın Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu basın toplantısında Sakarya
Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KÖSEMUSUL ve Kocaeli Sanayi
Odası Yönaetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU açıklamalarda bulunmuşlardır.
Özellikle Marmara Bölgesinde daha önce söz konusu organizasyona katılım sağlamamış
firmalara odaklanılarak çalışmalar yapılmıştır.
METİSKOP - Mesleki Teknik Eğitimde İş Sağlığı, Güvenliği ve Kalite
Kültürü Oluşturma Projesi :
İzmit EML Koordinatörlüğünde yürütülen ve Odamızın ortağı olduğu METİSKOP - Mesleki
Teknik Eğitimde İş Sağlığı, Güvenliği ve Kalite Kültürü Oluşturma isimli proje kapsamında
11-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Danimarka Mesleki eğitim kurumlarının ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. İyi uygulamalar yerinde incelenmiştir.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
1
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises-Rekabetçi ve
Sorumlu İşletmeleri Destekleme) Projesi :
Daha önce fizibilite çalışmasının Odamız desteğiyle yürütüldüğü SCORE programında
Öncelikli il olarak Kocaeli; öncelikli sektörler olarak ise makine, ana metal ve yan sanayi,
otomotiv, ve plastik kauçuk sanayi seçilmişti. Seçilen bu sektörlerden 4 adet KOBİ’den 2 mavi
yaka 2 beyaz yaka çalışana yalın üretim ile ilgili 5 modülü kapsayan kompakt bir modül
üzerine ücretsiz eğitimler verilmesi çalışması tamamlanarak proje gerçekleştirilmiştir.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM):
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında
oluşturulan Kurs Yönetimi toplantılarına iştirak edilmiştir.
AB Bilgi Merkezi Projesi :

AB Bilgi Merkezi’nin aylık raporlama işlemi yapılmıştır.

12 - 13 - 14 Kasım 2014 tarihlerinde Trabzon’da “Haklarım, Kimliğim” konusunda
gerçekleştirilen “AB Kadın Konferansı”na 5 Kadın 2 Erkek katılımcı ile iştirak
edilmiştir. Söz konusu konferansın duyurulması konusunda çalışmalar yapılmış, gelen
başvuru formları incelenmiş ve 7 Katılımcı seçilmiştir.

16 - 17 - 18 Kasım 2014 tarihlerinde Kayseri’de “Haklarım, Kimliğim” konusunda
gerçekleştirilen “AB Gençlik Forumu”na 3 Kocaeli Üniversitesi, 2 Sakarya Üniversitesi
ve 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisi ile iştirak edilmiştir. Söz konusu
forumun duyurulması konusunda üniversiteler ile irtibata geçilmiş, öğrencilerden
gelen başvuru formları incelenmiş ve 6 öğrenci seçilmiştir.

23 - 24 - 25 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da “Din, İnanç ve Vicdan Özgürlüğü”
konusunda gerçekleştirilen “AB Gençlik Forumu”na 5 Kocaeli Üniversitesi, 1 Sakarya
Üniversitesi öğrencisi ile iştirak edilmiştir. Söz konusu forumun duyurulması
konusunda üniversiteler ile irtibata geçilmiş, öğrencilerden gelen başvuru formları
incelenmiş ve 6 öğrenci seçilmiştir.

26 - 27 - 28 - 29 Kasım Kasım 2014 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB
Kurumları İle Çalışma Ziyareti programına iştirak edilmiş, AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın
kapasite gelişimi üzerine çalışmalar yapılmıştır.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
2
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
Kasım ayında Odamız üyelerine yönelik 8 adet bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
“Japonya'da Kaynak Kullanım Oranı & Malzeme ve Enerji Girdileri" Semineri
4 Kasım 2014 tarihinde Odamız ve JETRO (Japan
External Trade Organisation - Japon Dış Ticaret
Teşkilatı) işbirliği ile, JETRO'nun R.I.T (Regional
Industrial Tie-up) yani "Bölgesel Sanayi Eşleşmesi"
programı
çerçevesinde,
Japonya’dan
bir
heyet
Odamızı ziyaret ederek "Japonya'da Kaynak Kullanım
Oranı & Malzeme ve Enerji Girdileri" konulu seminer
düzenlenmiştir.
Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik (CLP Tüzüğü)” Semineri
06 Kasım 2014 tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Madde ve
Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmelik (CLP Tüzüğü)”
kapsamında sanayicilerimize yönelik
düzenlenen bilgilendirme toplantısına
60 kişi iştirak etmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar
Yönetimi
Dairesi
Başkanlığı,
Kimyasalların Kaydı ve Kontrolü Şube
Müdürlüğü’nden Çevre ve Şehircilik
Uzmanı Ahu Çekim ve Yüksek Kimyager Haydar Hazer konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın uygulamaları ve Yönetmelik hakkında bilgilendirme yapmışlardır.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
3
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
“Ülkemizin “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü” Bilgilendirme Semineri
11 Kasım 2014 tarihinde Odamız ve Cebir Şirketler Grubu işbirliği ile üyelerimizin iş sağlığı
ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi hedefimize yönelik olarak “Ülkemizin “iş sağlığı ve
güvenliği kültürü” sahibi olma yolculuğunda yeni pencerelerin açılması ve çok yönlü
deneyim paylaşımı amacıyla bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.
“Demir Çelik Sektöründe Kaynak Verimliliği” Konulu Seminer
13 Kasım 2014 tarihinde TÜBİTAK MAM Temiz Üretim ve Çevre Enstitüsü işbirliği ile “Demir
Çelik Sektöründe Kaynak Verimliliği” konulu seminer organize edilmiştir. Kocaeli Sanayi
Odası Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri
iştirak etti. Ayrıca sanayiden de Schneider ve CVS gibi firmalar kaynak verimliliği ile ilgili
uygulamalarını katılımcılarla paylaştılar.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
4
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
“Enerji ve Doğalgaz Arzında Yaşanan Sorunlar” Konulu Bölge Toplantısı…
17 Kasım 2014 tarihinde “Enerji ve Doğalgaz Arzında Yaşanan Sorunlar” konusunda Gebze
Güzeller Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Binası Toplantı Salonu’nda bir Bölge
Toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya Kocaeli’de yer alan OSB Yönetim Kurulu
Başkanları, Bölge Müdürleri ve Kocaeli Sanayi Odası OSB İhtisas Komisyonu üyeleri
katılmışlardır.
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
18 Kasım 2014 tarihinde ÜNSPED
Gümrük
Müşavirliği
ve
Lojistik
Hizmetler A.Ş. işbirliğinde, Çayırova’da
TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Konferans
Salonu’nda “Gümrük Mevzuatı ve
Uygulamaları Eğitimi” düzenlenmiştir.
Söz konusu seminerde ÜNSPED Gümrük
Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Gümrük Müşaviri Mustafa SAĞDIÇ,
Temel Gümrük Uygulamaları, Transit
Ticaret,İthalat İhracat Mevzuatı hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.
“Torba Kanunun İş Kanunu ile İlgili Hükümleri ve İş Kanununun Bu Maddeleri İle İlgili
Uygulamalar”
20 Kasım 2014 tarihinde “Torba Kanunun İş Kanunu ile İlgili Hükümleri ve İş Kanununun Bu
Maddeleri İle İlgili Uygulamalar” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu
toplantıda, kamuoyunda kısaca “Torba Kanun” olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un İş Kanunu ile ilgili hükümleri hakkında Av.Tolun
BENON bilgi vermiş olup, Torba Kanun’un değindiği İş Kanunu maddelerinin uygulamaları
üzerinde durulmuştur.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
5
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
“Mevzuatlar Kapsamında Atık Yönetimi ve İzin/Lisans Uygulamaları “ semineri
27 Kasım 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile “Mevzuatlar Kapsamında Atık Yönetimi ve
İzin/Lisans Uygulamaları “ seminerine 150 kişi iştirak etmiştir. Tükçev Dış İlişkiler Bölüm
Sorumlusu İlkim YİĞİT, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve çalışmaları hakkında katılımcılara
bilgi aktarmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin KILIÇ “KBB Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulamaları”,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik
Uzmanı Demirhan KÜÇÜK “Ambalaj Atıkları Yönetimi ve Uygulamaları”, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Veri Değerlendirme Şube Müdürü Arzu NURAY “Veri Değerlendirme Şube
Müdürlüğü’nün TABS- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi, MOTAT- Mobil Tehlikeli Atık Takip
Sistemi ve KDS-Kütle Denge Sistemi Uygulamaları” ve Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü’nden Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ayşe Gül KILINÇ MENEKŞE
“Çevre İzin/Lisans Uygulamaları” konusundaki sunumlarını yaparak katılımcıları
bilgilendirmiştir.
ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
60
50
40
30
20
10
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OCAKKASIM
12
21
19
54
52
52
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
6
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
İhtisas Komisyonu Toplantıları
Kasım ayında, tüm Komisyonlar (mevzuat hariç) 21-23 Kasım 2014 tarihinde Bolu’da
gerçekleştirilecek Müşterek Meslek Komitesi’nde yapılacak sunumlar üzerine görüşmek
üzere toplanmışlardır.
Müşterek Meslek Komitesi toplantısında yedi ayrı konu, Meclis komisyon sözcüleri
vasıtasıyla aktarılmıştır. Liman Komisyonu adına Mustafa Türker, Üniversite Sanayi İşbirliği
Komisyonu adına Yunus Çiftçi, KOBİ Komisyonu adına Sacit Ertuğ, OSB Komisyonu adına Dr.
Oktay Duymaz, Ekonomi Komisyonu adına Oktay Kabasakal, Enerji Komisyonu adına Birol
Bozkurt ve Çevre Komisyonu adına Muhammet Saraç sunumlarını gerçekleştirdiler.
Ayrıca;

17 Kasım 2014 tarihinde “Enerji ve Doğalgaz Arzında Yaşanan Sorunlar” konusunda
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Bölge
Toplantısına Kocaeli’de yer alan OSB Yönetim Kurulu Başkanları, Bölge Müdürleri ile
OSB İhtisas Komisyonu üyeleri katılmışlardır.

7 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen Lojistik ve Limanlar Komisyonu
toplantısında; T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 Ekim 2014 tarihinde
onaylanan ve 13 Ekim tarihinde askıya çıkan “İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova)
Bütünleşik Kıyı Alanları Planı” ile ilgili görüşülmüştür.Bu kapsamda, Odamız Lojistik
ve Limanlar Komisyonunun tavsiyeleri doğrultusunda “İtiraz Dilekçesi” yazılmıştır.
Sözkonusu “İtiraz Dilekçesi” Yönetim Kurulumuzun 12.11.2014 tarih ve 76 sayılı
kararı ile 12 Kasım tarihinde Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
iletilmiştir.
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar
25 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen
“Türkiye İle Belçika Arasında İşbirliği
Fırsatları”
konulu
konferansın
ön
çalışmaları ve konferans günü, Belçika
heyetinin Yılport ve Ford Otosan firmaları
ziyaretlerinin yapılması ve konferansın
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
7
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Odamızca Hazırlanan Görüşler
Kasım ayında Odamız tarafından 6 adet görüş oluşturulmuştur.
Kurumlara Gönderilen Görüşler:

Kocaeli sanayi bölgesinde üretim ve ihracat süreçlerinde aksamalara neden olan
gümrük uygulamaları konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ekonomi
Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TOBB’a, Doğu
Marmara Gümrük Müdürlüğüne görüş gönderildi. Gönderilen görüşümüz
doğrultusunda gümrük uygulamlarında revizyona gidilmiştir.

“İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı” ile ilgili Odamız Lojistik
ve Limanlar Komisyonunun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan “İtiraz Dilekçesi”
Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

Odamız üyesi bir firmanın maden arama faaliyetinin desteklenerek hızlandırılması
hususunda Oda görüşümüz TOBB, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmiştir.

Kocaeli sanayi bölgesinde üretim ve ihracat süreçlerinde aksamalara neden olan
gümrük uygulamaları hakkında Oda görüşümüz Gümrük Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakkanlığı, İSO, EBSO, Bursa
TSO, TOBB ve Doğu Marmara Gümrük Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Yassı çelik ürünlerine uygulanan vergiler hakkında Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğü’ne Oda görüşümüz iletilmiştir.
Bakanlara İletilen Görüş Dosyaları :

14 Kasım tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’a yüksek
enerji maliyeti, torba kanun ile OSB’lerin elektrik gelirlerinden TRT’ye pay verilmesi,
faturalara yansıtılan kayıp kaçak bedelleri, elektrik ve doğalgaz arzında yaşanan
sorunlar ve maden arama faaliyetlerinin desteklenmesi konularını içeren bir görüş
dosyası iletilmiştir.
ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER
100
80
60
40
20
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OcakKasım
12
21
19
28
19
85
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
8
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Odamızca Hazırlanan Yayınlar
2014 Kasım ayı itibariyle Odamızca 1 Adet yayın çıkarılmıştır. Söz konusu yayınlar;

Kocaeli İmalat Sanayiinde Aylık Gelişme Raporu (2014.İGE.16)
ODAMIZ YAYINLARI (Adet)
60
40
20
0
38
23
41
43
33
39
2009
2010
2011
2012
2013
2014
OcakKasım
Dergi
6
12
12
12
12
11
Bülten
6
5
4
0
12
11
Rapor/Yayın
11
21
25
21
19
17
İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI
İnsan Kaynakları Çalışmaları :
Kasım ayında İletişim Servisimizden bir personelimiz eğitime katılmıştır.
Eğitim Adı
1
İletişim
Eğitim
Tarihi
0205.11.2014
Eğitime Katılan Oda
Çalışanı
Zehra Akyol
Eğitimi
Düzenleyen
Kurum
Ulusal Ajans
Yönetim Sistemleri :

18 Kasım ve 21 Kasım 2014 tarihlerinde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları,
İK Uzmanı ve Çevre ve Kalite Uzmanı’nın katılımı ile Akreditasyon Denetimi için
istişare toplantısı yapılmıştır.

2014-2017 Stratejik Planlanında dış paydaş analizine göre bazı revizyonlar
yapılmıştır.

Akreditasyon denetim hazırlıkları yapılmıştır.

24 Kasım 2014 Pazartesi günü TOBB’un yetkilendirdiği Türk Loydu tarafından
Odamız Akreditasyon Sistemi kapsamında denetlenmiş olup, A sınıf Oda kategorimiz
korunmuştur.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
9
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
Kasım ayında iştirak edilen kurul,toplantı ve eğitimlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.
İştirak Edilen Kurullar :

12 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen KOSBAŞ Yönetim Kurulu Toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilenTOSB Yönetim Kurulu Toplantısına Yönetim
Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen TOGEV Yönetim Kurulu Toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

14 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen MARTEK Yönetim Kurulu toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

24 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen TOSB Yönetim Kurulu toplanısına Yönetim
Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen TOSB Müteşebbis Heyet toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen TOGEV Mütevelli Heyet toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

27 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen TÜRKAK Genel kurul toplantısına
Genel Sekreter iştirak etmişlerdir.
İştirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler :

04 Kasım 2014 tarihinde Wellborn Otel’de gerçekleştirilen “Çocuk İşçiliğinin
Önlenmesi” konulu toplantıya Genel Sekreter iştirak etmişlerdir.

04 Kasım 2014 tarihinde Ramada Plaza Otel’de gerçekleştirilen İZAYDAŞ Müşteri
toplantısına Genel Sekreter iştirak etmişlerdir.

04 Kasım 2014 Salı günü Ramada Otel’de gerçekleştirilen İZAYDAŞ Tanıtım
Toplantısı’na Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Çınar
ULUSOY, Genel Sekreterimiz Sayın Memet B. TURABİ ve Çevre ve Kalite Uzmanımız
Sayın Aynur HACIFETTAHOĞLU iştirak etmiştir. Odamız işbirliği ile gerçekleştirilen
toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Çınar Ulusoy açılış konuşması
yaparak, İZAYDAŞ ile olan ortak projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi
aktarmıştır.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
10

18 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen TOBB – ABD Ticaret Odası işbirliği ile ABD
Ticaret Odası İstanbul Bölge Ofis açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanı iştirak
etmişlerdir.

20 Kasım 2014 tarihinde İstanbul CNN Türk’de Gazeteci Emin Çapa ile
gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter iştirak etmişlerdir.
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı :
Kocaeli Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısında Mehmet Kaptana’yı Ağırladı
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kasım ayı
Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis
Toplantısının
konuğu,
Elektronet
Bilgisayar Kontrol Ve Haberleşme
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Yöneticisi Mehmet
KAPTANA oldu. Kaptana, “Amerikan
Pazarına Giriş Stratejileri” konulu bir
sunum gerçekleştirerek, Neden ABD?,
Federal Yatırım Zirvesinin Amacı, ABD’de
Yatırım Yapan Türk şirketleri ve ABD
tarafından sağlanabilecek teşvik ve
avantajlar hakkında bilgi aktarımında
bulundu.
Meslek Komitesi Toplantıları :
7.Meslek Komitesi (Kâğıt Ürünleri ve Matbaacılık Sanayi Grubu)
 Çevre ve İSG Yönetmeliklerinde firmaların üretim alanlarındaki kapı ve pencerelerin açık
veya kapalı olması yönünde farklı talimatların olup olmadığı konusunun araştırılması,
eğer yönetmeliklerde konu ile ilgili çelişkiler yer alıyorsa ilgili Bakanlıklar nezdinde konu
ile ilgili girişimler yapılmasına karar verildi.
 Devlet desteklerine KOBİ’lerin ulaşması için sanayi odasının aracılık faaliyetlerinin
üyelere aktif olarak duyurulması ayrıca bu konuda çalışan bazı aracı kurumların belirli bir
oranda ( %4-5) payı kendine almak kaydıyla proje onaylatacağı taahhüdünde
bulundukları konu ile ilgili sanayi odasının üyelerini bilgilendiresi gerektiği yönünde
görüş bildirildi.
9. 10. Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler
S.Grubu)
 SEVESO destek programı talebimizle alakalı hazırlanan Kocaeli İli Durum Raporunun
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere 12 Kasım 2014 tarihinde alınan
randevu üzerinde görüşüldü. Aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş
Müfettişi ve SEVESO Komisyon Başkanı Hüseyin Özcan’ın da ziyaret edilmesi yönünde
karar alındı.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
11
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
 Kocaeli sanayi bölgesinde üretim ve ihracat süreçlerinde aksamalara neden olan gümrük
uygulamaları üzerinde görüşüldü. Ventur Gümrük firmasından Mustafa Bey konuyla ilgili
Komite Üyelerini bilgilendirdi. Bu sorunla alakalı KSO olarak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na görüş yazısı yazılması yönünde karar alındı.
 Ertelenen SEVESO eğitim sertifika töreninin Odamızda en yakın zamanda düzenlenmesi
ile ilgili fikir birliğine varıldı. Tören hakkında komite üyeleri görüşlerini bildirdi.
 Ambalaj atıklarının bedelsiz verilmesi konusundaki Odamız görüşlerine gelen cevaplar
Komite Üyeleri ile paylaşıldı.
 SEVESO Çözüm Merkezi çalışmasının bir an evvel başlaması yönünde karar alındı.
Bununla ilgili Özlem Özkılıç’la SEVESO kapsamındaki firmaların durum tespiti için bir
anket çalışmasının yapılması yönünde görüş bildirildi.
18. Meslek Komitesi (Metal Boru ve Çelik İşleme Sanayi Grubu)
 23 Aralık 2014 tarihinde 3 firma ziyaretinde bulunulması kararlaştırıldı.
 Sektörel performans yarışması ile ilgili değerlendirme yapıldı.
 Dahilde işleme rejiminde gümrük müfettişlerince eleştiri konusu yapılan dahilde işleme
sürecindeki uygulamaların eleştiri konusu yapılması değerlendirildi.
19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu)
 İş Güvenliği uygulamalarının, maddi olarak devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor.
Bunun hükümet tarafından, fonlar yaratılması ve bu uygulamaların her işveren tarafından
uygulandığının desteklenmesi gerekir. Bu sayede, uygulamaları yapan firmalar ile
yapmayan firmaların maliyetler kapsamında eşitlenmiş olarak aynı pazarı paylaşmasının
sağlanacağı yönünde görüş bildirildi.
20. Meslek Komitesi (Elektrik Aletleri Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu)
 Grafik tasarımcı olarak çalışan davacının alabileceği aylık brüt ve net ücret tespiti yapıldı.
24. 25. Meslek Komiteleri (Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi
Grubu / Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)
 20 Kasımda 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan müşterek komite toplantısındaki
gündem maddeleri hakkında görüşüldü.
 Sektörde kalifiye eleman bulma güçlüğü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
 Üniversite –Sanayi işbirliğinde yaşanan güçlükler ve OTAM hakkında görüşüldü.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
12
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu)
 12-13 Aralık 2014 tarihlerinde Gaziantep Sanayi Odası’nın ilgili Meslek Komitesinin ve
OSB Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi kararı alındı.
 Kocaeli Üniversitesi Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu’ndan enerji bölümü açılışı
konusunda gelen görüş yazısı tartışıldı.
Meslek Komitesinin Firma Ziyaretleri :
27. Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu)
11.11.2014
MASS ARITMA SİSTEMLERİ
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Meslek Komitesi Müşterek Toplantısı
22 Kasım 2014 tarihinde Bolu Abant’ta gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısında yedi ayrı konu, İhtsisas Komisyonu sözcüleri vasıtasıyla aktarıldı.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
13
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Müşterek Toplantısı
Lojistik ve Limanlar Komisyonu adına Söz alan Mustafa Türker sunumunda; özet olarak,
“Demiryolu bağlantıları,Kuzey otoyolu,eski İstanbul yolu,Kocaeli – Akyazı ihalesi,
Zonguldak’taki liman yatırım girişimi, Bürokratlarla yaşanan sıkıntılar,kavşaklar ve sanayiye
yönelik sadece taşımacılığın yapıldığı özel bir yol” konularındaki görüşlerini paylaşmıştır.
Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu adına söz alan Yunus Çiftçi sunumunda özet olarak;
“Üniversite eğitiminden önce staj yapılması gerektiği ve Üniversitelerin taahhüt altına
girmesi gerektiğini,üniversitelerde beceri derslerine ihtiyaç olduğu,Üniversite’deki hocaların
sahaya inmeleri gerektiği” konularındaki görüşlerini aktarmıştır.
KOBİ Komisyonu adına söz alan Sacit Ertuğ sunumuda özetle; “KSO Meslek Lisesi kurulması,
KOBİ Destek Birimi kurulması,KSO öncülüğünde üyelerin işyerlerine nitelikli eleman
kazandırılması ve üniversiteye altyapıdan uygulamalı eleman kazandırılması için Meslek
Lisesi kurulması gerektiği, KOBİ’lerin uluslar arası ticarete yönlendirilebilmeleri için daha
çok desteklere ihtiyaç olduğu, Yüzde 50 yurtdışı fuara katılım desteğinin yeterli olmadığı ve
hedef pazarlardaki ticaret ataşelikleri için arada KOBİ mentorlarIarı bulunması gerektiğini
vurguladı.
OSB Komisyonu adına söz alan Oktay Duymaz sunumunda; Dilovası Kuzey Sanayi
Bölgelerinin Ulaşım Sorunu , İzmit - Kandıra Karayolunun Yetersizliği, Yeni Sanayi Lekeleri ,
Özel Mesleki Eğitim Merkezi Açılması , OSB’lerde Devir ve Kiralama , Emlak Vergisi ile İlan ve
Reklam Vergisi , OSB Yönetim Kurulu Süreleri, OSB Yetkilerinin Arttırılması , Yapı ve Yapı ile
ilgili Esaslar ,Gelir kaynakları yaratılması” konularında görüşlerini aktarmışlardır.
Ekonomi Komisyonu adına söz alan Oktay Kabasakal sunumunda özet olarak;”Sektörel
dönüşüm programına yönelik oluşturulan görüşler, Devlet destekleri için bürokrasinin
kalkması gerektiği, KSO’da melek yatırımcı fonu ve bor madeninin önemi” konularındaki
görüşlerini aktarmışlardır.
Enerji Komisyonu adına söz alan Birol Bozkurt sunumunda özet olarak; “ Türkiye’nin enerji
konusundaki mevcut durumu, enerji verimliliği,Devlet desteklerine ulaşım ve makro
önerilerini paylaşmışlardır.
Çevre Komisyonu adına Muhammet Saraç söz alarak sunumunda özet olarak; “Ambalaj
atıklarının yönetimi , Çevre danışmanlık firmaları , SEVESO II direktifi, özel atıkların geri
kazanımı ve taşınması” konularındaki görüşlerini paylaşmışlardır.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
14
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Grup Toplantıları
20 Kasım 2014 tarihinde TOSB’da Taşıt
Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Meslek
Komiteleri ortak toplantısı yapıldı.
11 Kasım 2014 tarihinde Ağaç ve Ağaç
Ürünleri Sanayi Grubu meslek grup
toplantısı yapıldı.
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Basına Gönderilen Bültenler :
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Kasım ayında 22 adet basın
bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup detaylar aşağıda sunulmuştur.
Basın Bülteni
Tarihi
Konu
Ekim Ayı İhracatı 1,5 Milyar Dolar Ve İthalat 4,1 Milyar Dolar Olarak
Gerçekleşti.
KSO’da CLP Tüzüğü Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı
Gerçekleştirildi.
06.11.2014
06.11.2014
Kocaeli Valisi Güzeloğlu’ndan KSO’ya Ziyaret
06.11.2014
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Basın Toplantısı
10.11.2014
Merkez Bankası Verilerine Göre, Cari İşlemler Açığı, Eylül ayında 2,2
Milyar Dolar Olarak Gerçekleştirildi.
Kocaeli Sanayi Odası, Kasım ayı Meclis Toplantısında Mehmet
Kaptana’yı Ağırladı.
13.11.2014
13.11.2014
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
15
Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme
Organizasyonu
Kocaeli Sanayi Odası’nda Demir Çelik Sektöründe Kaynak Verimliliği
Semineri Düzenlendi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; B20 Türkiye Sürecinde, TOBB
Başkanı Sayın M.rifat Hisarcıklıoğlu’na Yeni Görevinde Başarılar
Diliyoruz.
İnternetle Daha Çok Kazanmanın Yollarını Anlatan Güçlü KOBİ
Semerinin İlk Durağı Kocaeli
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
Ağustos Ayı Dönemi İşsizlik Oranı Yüzde 10,1 Olarak Gerçekleşti
18.11.2014
ABD Ticaret Odası Türkiye Ofisi Açıldı
20.11.2014
KSO, Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Gerçekletirildi
24.11.2014
Öğrenciler, Heybeliada Ruhban Okulunda Düzenlenen Gençlik
Forumunda Din,İnanç ve Vicdan Özgürlüğünü Tartışıyor
Kocaeli Sanayi Odası olarak Deniz Taşımacılığı ile ilgili Yaptığımız
Çalışmalar
Türkiye Genelinde Kasım Ayı Kapasite Kullanım Oranı yüzde 74.5
Oldu.
Kartepe Yazarevi Projesi Sergisi Kocaeli Sanayi Odası Fuayesinde
Açıldı
KOGACE “Kocaeli Gaseteciler Cemiyeti” Başkanı Gürol, KSO Başkanı
Zeytinoğlu’nu Ziyaret Etti.
“Türkiye İle Belçika Arasındaki İşbirliği Fırsatları” Toplantısı
Gerçekleştirildi.
KSO’da Düzenlenen Mevzuatlar Kapsamında Atık Yönetimi ve
İzin/Lisans Uygulamaları Seminerine Yoğun İlgi
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
Ekim Ayı İthalat rakamı 19,2, İhracat Rakamı 12.9 Olarak Açıklandı
28.11.2014
Eylül Ayı Dış Ticaret Rakamı 13,6 Milyar Dolar Oldu.
31.10.2014
Basın Toplantıları :

11 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Marmara Bölgesindeki
Başarılı Sanayi Kuruluşlarını Ödüllendirmek Amacıyla, bu yıl yedincisi düzenlenecek,
olan “Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu”
konusunda KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu açıklamalarda
bulunmuştur.

19
Kasım
2014
tarihinde
gerçekleştirilen basın toplantısında,
İŞKUR Bölge Müdürü Öztekin
Kaşukçu, Kocaeli Sanayi Odası Genel
Sekreteri Memet B.TURABİ ve
girişimcilerin
eşliğinde
“Global
Girişimcilik Haftası” kapsamında
basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
16
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Takip Ettiğimiz Basında KSO :
Odamız hakkında yazılı,görsel ve sosyal medyada çıkan haberler düzenli olarak takip
edilmiştir ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
Yazılı Basın :
Odamız Kasım ayında 7 kez ulusal, 198 kez yerel olmak üzere toplam 205 kez yazılı basında
yer almıştır.
BASIN KURULUŞU
Ada Postası
Adapazarı Akşam
Haberleri
Akdeniz Gerçek
Akşam
Başkent Ankara
Bizim Gazete
Bizim Kocaeli
Bizim Sakarya
Bizim Yaka
Bolu Ekspres Gazetesi
Bolu Takip Gazetesi
Bölge Haber (Kocaeli)
Çağdaş Kocaeli
Demokrat Gebze
Denizli
Denizli Havadis
Derince Ekspres
Doğuş (Gaziantep)
Dünya
Düzcenin Sesi
Ekonomi Gazetesi
Enerji Petrol ve Gaz
Gaziantepte Artı
Haber
Gaziantepte Zafer
Gazetesi
Gebze Haber
Gebze Yenigün
Gölcük Postası
Güneş
Hedef Gazetesi
(Gebze)
Hürses
İstanbul Gazetesi
İstiklal Gazetesi
Kobi Efor
HABER SAYISI
1
1
1
2
1
1
8
1
8
1
1
2
12
6
1
1
16
1
1
1
1
1
1
YEREL/ULUSAL
Ulusal
Ulusal
1
14
5
6
1
3
2
1
1
1
Ulusal
Ulusal
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
17
Kocaeli
Kocaeli Hürriyet
Kocaeli Manşet
Kocaeli Demokrat
Kocaeli Pusula
Marmara Gebze
Mavi Kocaeli
Nefes Gazetesi
(Gebze)
Ovapınar
Özgür Kocaeli
Sakarya Halk Gazetesi
Sakarya Yeni Haber
Sonsöz Gazetesi
Taşıma & Kaldırma
Üniteleri
Yakın Takip Gazetesi
Yeni Ekonomi
Yeni Gölcük
Yeni Sakarya
Yeni Şafak
Zaman
226
Toplam
20
3
12
6
1
8
12
1
3
17
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
205
Ulusal
2014 YEREL VE ULUSAL YAZILI BASIN RAKAMLARI
(Adet)
278
300
250
202
200
194
184
229
227
198
198
133
150
143
133
100
50
27
34
21
28
17
24
26
12
16
8
7
0
YEREL BASIN
ULUSAL BASIN
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
18
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Görsel Basın
Kasım ayında Odamız 3 kez ulusal, 15 kez yerel TV kanallarında yer almıştır.
HABER KANALI
Bloomberg HT
Kocaeli TV
TV 41
HABER SAYISI
3
9
6
2014 YEREL VE ULUSAL GÖRSEL BASIN RAKAMLARI
(Adet)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17
15
14
11
10
12
10
9
9
4
9
8
7
6
4
3
4
3
5
3
2
0
YEREL
ULUSAL
Sosyal Medya :
 Odamız Kasım ayında toplam 41 kez facebook ve twitter’da yer almıştır.
(Twitter : 24 (Odamızın twitter takipçi sayısı : 2086)
Facebook : 17 (Odamızın facebook arkadaş sayısı : 2020)
Kasım ayında Odamız Sosyal Ağlarına Haber Grişleri :
 Kasım ayında Odamız facebook ve twitter hesabına toplam 30 haber, Yönetim Kurulu
Başkanı facebook ve twitter hesabına toplam 4 haber girişi yapılmıştır.
KSO Facebook : 15
Y.K.Bşk.Facebook : 2
KSO Twitter : 15
Y.K.Bşk.Twitter : 2
 Kasım ayında Odamız 274 defa internet haberlerinde yer almıştır.
2014 FACEBOOK &TWITTER RAKAMLARI
(Adet)
60
50
40
30
20
10
0
55
51
39
31
39
2425
30
25
31
22
37
29
FACEBOOK
5455
53
45
35
34
26
24
17
TWITTER
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
19
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Web Sayfası
Kasım ayında web sayfasında 3 duyuru, 13 güncelleme, 15 haber girişi yapılmıştır.
Kasım ayında web sayfamız 6.863 kez ziyaret edilmiştir. (Toplam Ziyaret sayısı: 429.538)
Kurumsal Yayınlar :
Haftalık Oda Gazetası :
Odamız programlarının haftalık olarak yer aldığı “Oda Gazetası” Kasım ayında dört kez
hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri,tüm personel ve ilgili kişilerle paylaşılmıştır.
Aylık Faaliyet Raporları :
Odamızın Kasım ayı faaliyet raporları derlenerek yayın haline getirilmiştir. Sözkonusu yayın
Meslek Komitesi Başkanları ve Meclis üyeleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca Web sayfamızda
yayınlanmıştır.
KSO Odavizyon Dergisi :
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 98. sayısında
gündemdeki konulara yer verilerek, Kasım ayı faaliyetlerimizden
52 adet görsel, 21 adet yazılı bilgi gönderilmiştir. 4 üyemizin
röportajının çıkması sağlanmıştır.
Derginin 4200 adet ücretsiz
gerçekleştirilmiştir.
dağıtımı Türkiye genelinde
Üyelerimize Yönelik Etkinler :
T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız İstişare Toplantısı için İlimizde…
15 Kasım 2014 tarihinde T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın katılımı
ile Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen yemekli istişare toplantısı Meclis üyelerimize ve
OSB Başkanlarımıza katılımları yönünde duyurulmuştur.
Yazarevi Projesi Sergisi Odamızda açıldı…
25
Kasım
Üniversitesi
2014
tarihinde,
Mimarlık
ve
Kocaeli
Tasarım
Fakültesi’nin Yazar Evi Projesi Odamız
Sergi Salonunda gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
20
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Meslek Komitesi Üyelerimiz ile Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı Sonrası …
21-23 Kasım tarihleri arasında Bolu Büyük Abant Oteli’nde gerçekleştirilen Müşterek
Meslek Komitesi Toplantısı sonrasında üyelerimize ve ailelerine yönelik çeşitli aktiviteler
düzenlendi.
İÇ HİZMETLER ÇALIŞMALARI
Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü
01-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Merkez, Çayırova,Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin
gelen ve giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir;
Ayrıca, Kasım ayında Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 174 tanesinin çıkış
işlemi yapılmış olup, 18.284 adet evrak modem, 458 adet evrak manuel olmak üzere toplam
18.742 adet faks çekilmiştir. 4566 adet dokümanın kargo işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Arşiv hizmetleri kapsamında talep edilen evrakların gereği yapılmıştır.
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
GELEN EVRAK
547
76
28
90
660
GİDEN EVRAK
416
66
24
91
597
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
21
GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
700
600
500
400
300
200
100
0
GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
800
600
400
200
0
Adet
2013 Ekim
2014 Eylül
2014 Ekim
452
481
603
2013 Ekim
2014 Eylül
2014 Ekim
285
574
550
Adet
İÇ HİZMETLER ÇALIŞMALARI
Bilgi İşlem Çalışmaları

Oda içerisinde ve Oda dışında gerçekleştirilen etkinlikelere teknik destek verilmiştir.

KSO - İMES Temsilciliği’ne yazıcı, faks, tarayıcı, bilgisayar kurulumları yapılmıştır.

TOBB NET programı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve ilgili kadro ile yapılan
toplantıda, yeni yazılım için sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.

IP telefon sistemi değişikliği SOL denemeleri yapılarak, aktarım süreci başlatılmıştır.

Toner dolumundan 2.711 TL tasarruf edilmiştir.

Superonline routeri bağlanarak, internet denemesi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Odasına yeni projeksiyon kurulumu yapılmıştır.
Salon Tahsisleri

Kasım ayında Odamız toplantı salonları 59 kez
edilmiştir.
ücretsiz , 1 kez ücretli tahsis
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
22
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları:
Kasım ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 15, Çayırova Temsilciliği tarafından 20 adet,
Dilovası Temsilciliği tarafından 8 adet, Gebze Temsilcilği tarafından 6 adet olmak üzere;
toplam 49 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir.
KAPASİTE RAPORU (Adet)
70
60
50
40
30
20
10
0
Gebze Temsilciliği
59
47
49
2013 Kasım
2014 Ekim
2014 Kasım
28
13
6
Dilovası Temsilciliği
0
8
8
Çayırova Temsilciliği
12
9
20
Merkez
19
17
15
2- Kapasite Raporlarında ilave ve değişiklik işlemleri :
Kasım ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 3, Çayırova Temsilciliği tarafından 7, Dilovası
Temsilciliği tarafından 2, Gebze Temsilciliği tarafından 4 adet olmak üzere; toplam 16 adet
Kapasite Raporunda ilave ve değişiklik işlemleri yapılmıştır.
3- Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri :
Kasım ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 342 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından
526 sayfa, Dilovası Temsilciliği tarafından 186 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 653
sayfa olmak üzere; toplam 1707 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri
yapılmıştır.
KAPASİTE SURET TASTİĞİ (Adet)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Gebze Temsilciliği
1856
1654
1707
2013 Kasım
2014 Ekim
2014 Kasım
667
669
653
Dilovası Temsilciliği
94
153
186
Çayırova Temsilciliği
743
481
526
Merkez
352
351
342
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
23
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
4- Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları :
Kasım ayında Belge Servisi, Merkez tarafından (Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri dahil) 64
adet, Çayırova Temsilciliği tarafından 32 adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 17 adet ve
Gebze Temsilciliği tarafından 70 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeşitli
konularda toplam 183 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere
verilmiştir.
ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet)
250
211
200
165
183
150
100
50
0
2013 Kasım
2014 Ekim
2014 Kasım
Gebze Temsilciliği
76
66
70
Dilovası Temsilciliği
12
23
17
Çayırova Temsilciliği
67
25
32
Merkez
56
51
64
*Uluslarararası dış ticarette kullanılan Belgelerin boş form satışlarına Kasım ayında da
devam edilmiştir.
*Dolaşım belgelerinin onay işlemlerine Kasım ayında da devam ettirilmiştir.
Kasım ayı itibariyle; Merkez tarafından yapılan YATIRIM TEŞVİK BELGESİ işlemlerinin
sayısal genel görünümü;
Yapılan İşlemler
Adet
Yeni Yatırım Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi
0
YTB İthal/yerli makine ve techizat listeleri Revizyon İşlemleri
0
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı
0
Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi
0
TOPLAM
0
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
24
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Üye Kaydı İşlemleri
Kasım ayında yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil)
2430’dır.
5174 sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Kasım ayında
kaydı yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
a) Anonim Şirket
6
3
2
0
11
b) Limited Şirket
5
6
1
3
15
c) Kollektif Şirket
0
0
0
0
0
d) Hakiki Şahıs
0
0
0
0
0
e) Komandit Şirket
0
0
0
0
0
f) Kamu Kuruluşları
0
0
0
0
0
g) Vakıf
0
0
0
0
0
TOPLAM
11
9
3
3
26
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
a) Anonim Şirket
1
b) Limited Şirket
4
c) Kollektif Şirket
0
d) Hakiki Şahıs
1
e) Komandit Şirket
0
f) Kamu Kuruluşları
0
g) Vakıf
0
TOPLAM
6
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
25
Üye Kaydı İşlemleri
Kasım ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel
görünümü;
İstihbaratı
Toplam
Aktif
Kaydı Yapılan Kaydı Silinen Askıda
Olan
Yapılan
Firma
Üye Sayısı
Firma Sayısı
Firma Sayısı
Firma Sayısı
Sayısı
0
26
6
410+40= 450
1980
EKİM AYI İTİBARİYLE KAYDI YAPILAN TOPLAM ÜYE
SAYISI VE HEDEF
300
250
247
250
200
150
ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE
KARŞILAŞTIRILMASI
100
50
0
0
Hedef
Ocak-Kasım
2014 Normal
Üye Kaydı
Ocak-Kasım 2014
İstihbarat ile
(re'sen)
Üye Kaydı
Gebze
60
61
0
Dilovası
30
18
0
Çayırova
60
40
0
Merkez
100
128
0
30
25
20
15
10
5
0
Adet
26
22
12
2013 Kasım
2014 Ekim
2014 Kasım
22
12
26
2014 Yılı Kasım Ayı Birim Faaliyetleri
26

Benzer belgeler