avrupa okullarında iklim

Yorumlar

Transkript

avrupa okullarında iklim
Proje Birliği
Proje Komisyonu
Landkreis Kassel, Germany
Klimaanpassungsakademie
Manuela Nutz
Sarah Wild
www.kaa-kassel.de
BUPNET GmbH
Am Leinekanal 4
37073 Göttingen
www.bupnet.de
Universität Kassel, Germany
Leena Ferogh
Jutta List-Ivankovic
www.uni-kassel.de
die Berater
Vienna, Austria
Bozica Ilijic
www.dieberater.com
I.I.S.Duca degli Abruzzi
Elmas, Cagliari, Italy
Maria Antonietta Atzori
Roberta Massoli Novelli
www.agrarioelmas.it
Kossuth Zsuzsanna School
Dabas, Hungary
Peter Stegner
Gábor Nemes
www.kzsdabas.hu
Middle East Technical University
Ankara, Turkey
Hanife Akar
Ali Yildirim
www.metu.edu.tr
Värmdö Gymnasium
Ârsta, Sweden
Paul Strehlenert
Michaela Nylund
www.vgy.se
Contact details:
Sabine Wiemann
Tel.: +49 551 54707-47
[email protected]
Karl-Ludwig Kratz
Tel.: +49 551 54707-0
[email protected]
www.climes.eu
Bu proje Avrupa Komisyonun desteği ile finanse
edilmektedir. Bilgiler sadece yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır, bu kapsamda belirtilen bilgilerin
kullanımından Komisyon sorumlu tutulamaz.
AVRUPA OKULLARINDA
İKLİM-DOSTU OKUL YÖNETİMİ
CLIMES Gerekçe
CLIMES Proje Hedefleri
CLIMES Proje Çıktıları
Iklim değişikliği gezegenimizin karşılaştığı en
büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehlikelerden
birisidir. Özellikle genç
nesillerin, iklim
değişikliğinin etkilerini bizim bugün karşı
laştığımızdan
daha
fazlasını
deneyimleye
ceklerinden, iklim değişikliği ve yol açtığı çevresel
problemlerle mücadelede sürdürülebilir yaşamı
öğrenmeye ihtiyaçları vardır.
CLIMES’ın iki ana hedefi vardır: Avrupa
okullarında anahtar yeterliliklerin yenilikçi öğrenme
ortamlarında teşvik yoluyla iklim değişikliğini
azaltmak ve uyumunun sağlanmasının tanıtımı
için sistematik bir yaklaşım geliştirmektir.
Daha somut olarak, CLIMES :
Projenin iki yıllık sürecinde CLIMES katılımcıları:
Avrupa okullarında iklim değişikliğini tanıtım için
kullanılan yaklaşımlar halen dağınık bir haldedir.
Buna rağmen pek çok durumda, iklim değişikliğini
azaltmakla ilgili yaklaşımlar sunulmaktadır; oysa
iklim değişikliğine uyum, okul eğitiminde hala
bilinmeyen bir alandır.
CLIMES, Avrupa Birliğinin desteklediği JEM! (Joint
Actions, Ortaklaşa Hareket)’den elde edilen
deneyimlerle oluşturulmuştur; öyle ki, bu bulgular
öğrencilerin programdaki ve program dışı
etkinlikleri içeren birleştirilmiş yaklaşımların,
öğrencilerin yeterlik gelişim ve kabulünde çok iyi
sonuçlar verdiğini göstermiştir.
CLIMES Hedef Grupları
CLIMES Projesi, bölgesel, ulusal ve Avrupa
paydaşlarının yanı sıra, Avrupa okullarındaki
öğretmen ve öğrencileri de dahil etmeyi
hedeflemektedir. CLIMES uzun vadede okul
toplumunda ve sivil hayatta artarak çoğalan bir
etkiye sahip olacaktır.
Iklim değişikliği ve iklim değişikliğine uyumun
sağlanması konusu ile baş etmek için bir
kavram geliştirmeyi
“Iklim ayakizi”’ni Avrupa okullarında azaltmayı
Iklim değişikliğine uyumun sağlanmasında
Çevresel Yönetim Yaklaşımı ile JEM!’i
birleştirmeyi
Avrupalı çocukların sosyal ve sivil becerilerini
geliştirmeyi hedeflemektedir.
CLIMES Proje Aktiviteleri
Avrupa okullarında iklim değişikliği konularını
tanıtmak için var olan yaklaşımları toplamak
İklim değişikliğini azaltma ve uyumu için
CLIMES Yönetim Sistemini geliştirmek ve pilot
çalışmasını yapmak
Öğretim materyalleri ve medya geliştirip pilot
çalışmasını yapmak
Katılımcı okullar ve dışarıdaki paydaşlarla iyi
uygulamalari ve deneyimleri paylaştırmak
Avrupa okullarında iklim dostu yönetime
odaklanan CLIMES yönetim yaklaşımı,
Avrupa okullarında karbon emisyonunu
azaltmak için bir plan,
Okullarda iklim değişikliği konularını tanıtmak
için internet tabanlı kılavuzlar geliştirecektir.
CLIMES Avrupa Ödülü
CLIMES ortaklığı Avrupa okullarında iklim
değişikliğini azaltma ve uyumun sağlanmasıyla
ilgili yenilikçi fikir ve projelerin ödüllendirildiği bir
yarışma organize edecektir. Avrupa Birliğinde
yaşayan 14-19 yaşları arasındaki öğrenciler grup
ya da sınıflarıyla yeni proje tekliflerini hünerli bir
şekilde sunmak üzere davet edilecektir.
En iyi fikir ve projeler uluslarası bir jüri tarafından
seçilecek ve kazananlar 2012 sonbaharında
Viyena, Avusturya’da yapılacak olan ödül
törenine davet edilecektir.

Benzer belgeler

european neighbourhood programme tandem

european neighbourhood programme tandem Canakkale, Turkey - Paris, France Antakya, Turkey - Berlin, Germany Batman, Turkey - Dortmund, Germany Diyarbakir, Turkey - Berlin, Germany Istanbul, Turkey - Berlin, Germany Istanbul, Turkey - Stu...

Detaylı