Sosyoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı

Transkript

Sosyoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN
SAAT
11:00-12:00
6ÕQÕIùXEH$
6ÕQÕIùXEH$
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:1/10
6ÕQÕIùXEH$
31.05.2016
1855øQJLOL]FH,,+D]ÕUOÕN(÷LWLPLQH7DEL2OPD\DQg÷UHQFLOHU
øoLQ2NXWPDQ2</80.21$<
1887øQJLOL]FH,,+D]ÕUOÕN(÷LWLPLQH7DEL2OPD\DQg÷UHQFLOHU
øoLQ2NXWPDQ2</80.21$<
13:00-14:30
1901 Endüstri Sosyolojisi Prof.Dr. Metin ÖZKUL
1905 Endüstri Sosyolojisi Prof.Dr. Metin ÖZKUL
15:00-16:30
1855 Yönetim Sosyolojisi Prof.Dr. Metin ÖZKUL
01.06.2016
11:00-12:00
1855*HOLúLP3VLNRORMLVL<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
1878*HOLúLP3VLNRORMLVL<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
13:00-14:00
6RV\DO3VLNRORML,<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
18556RV\DO3VLNRORML<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
18786RV\DO3VLNRORML<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
15:00-16:00
11:00-12:00
1886 Bilgi Sosyolojisi Yrd.Doç.Dr. Cevdet YILMAZ
1887 Bilgi Sosyolojisi Yrd.Doç.Dr. Cevdet YILMAZ
02.06.2016
1900 Küçük Gruplar Sosyolojisi Prof.Dr. Kamil KAYA
1904 Küçük Gruplar Sosyolojisi Prof.Dr. Kamil KAYA
13:00-14:00
18787UN6RV\RORJODUÕ'Ro'U6XDW.2/8.,5,.
1855 SOS-306$7UN6RV\RORJODUÕ'Ro'U6XDW.2/8.,5,.
15:00-16:30
1855 Popüler Kültür ve Toplum Prof.Dr. Metin ÖZKUL
6RV\DO+L]PHWYH8\JXODPDODUÕ3URI'U6RQJO
SALLAN GÜL
11:00-12:00
03.06.2016
13:00-14:00
19016DKD$UDúWÕUPD7HNQLNOHUL<UG'Ro'U&HYGHW<,/0$=
19056DKD$UDúWÕUPD7HNQLNOHUL<UG'Ro'U&HYGHW<,/0$=
15:00-16:00
1886 Siyaset Sosyolojisi Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL
1887 Siyaset Sosyolojisi Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL
11:00-12:00
06.06.2016
13:00-14:00
1855 Sivil Toplum ve Demokrasi Doç.Dr. Suat KOLUKIRIK
2171$WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,,2NXWPDQ7XUJXW
ERMUMCU
2176 ATA-260$$WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,,2NXWPDQ
Turgut ERMUMCU
1886øOHWLúLP6RV\RORMLVL3URI'U+VH\LQ%$/
1887øOHWLúLP6RV\RORMLVL3URI'U+VH\LQ%$/
15:00-16:00
10:00-11:00
1855 Estetik Prof.Dr. Mevlüt ALBAYRAK
1855 Din Felsefesi Prof.Dr. Mevlüt ALBAYRAK
1855 Sosyal Antropoloji Prof.Dr. Nejla Serpil ALTUNTEK
1878 Sosyal Antropoloji Prof.Dr. Nejla Serpil ALTUNTEK
07.06.2016
11:00-12:00
1855dD÷GDú6RV\RORML7HRULOHUL'Ro'U6XDW.2/8.,5,.
1878dD÷GDú6RV\RORML7HRULOHUL'Ro'U6XDW.2/8.,5,.
13:00-14:00
1855 Suç Sosyolojisi Prof.Dr. Hüseyin BAL
15:00-16:00
11:00-12:00
1855 Kültür Sosyolojisi Prof.Dr. Kamil KAYA
1855 Sosyolojide Seçme Konular Prof.Dr. Kamil KAYA
08.06.2016
19016RV\RORML\H*LULú,,'Ro'UhPLW$.d$
1905 SOS-102$6RV\RORML\H*LULú,,'Ro'UhPLW$.d$
13:00-14:00
1887 Etnik Gruplar Sosyolojisi Doç.Dr. Nazmi AVCI
15:00-16:00
09:00-10:00
1855 Kent Sosyolojisi Prof.Dr. Hüseyin BAL
1878 Kent Sosyolojisi Prof.Dr. Hüseyin BAL
09.06.2016
1906 TUR-270-A-Türk Dili II Okutman Abdülkadir
BULGURCU
1907 TUR-270-A-Türk Dili II Okutman Abdülkadir
BULGURCU
11:00-12:00
13:00-14:00
15:00-16:00
6ÕQÕIùXEH$
1886 Aile Sosyolojisi Doç.Dr. Nazmi AVCI
1887 Aile Sosyolojisi Doç.Dr. Nazmi AVCI
1855 Çevre Sosyolojisi Yrd.Doç.Dr. Cevdet YILMAZ
1855 Spor Sosyolojisi Yrd.Doç.Dr. Cevdet YILMAZ
6RV\RORMLGH<|QWHP7DUWÕúPDODUÕ<UG'Ro'U&HYGHW
YILMAZ
18786L\DVHW3VLNRORMLVL<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
1855 SOS-422$6L\DVHW3VLNRORMLVL<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN
6ÕQÕIùXEH$
SAAT
6ÕQÕIùXEH$
09:00-10:00
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:2/10
6ÕQÕIùXEH$
18550RGHUQ0DQWÕN<UG'Ro'U1XUWHQ.ø5øù<,/0$=
18780RGHUQ0DQWÕN<UG'Ro'U1XUWHQ.ø5øù<,/0$=
10.06.2016
11:00-12:00
1855 Din Sosyolojisi Doç.Dr. Nazmi AVCI
1855'H÷HUOHU6RV\RORMLVL'Ro'U1D]PL$9&,
14:00-15:00
1855 Temel Sosyolojik Kavramlar Yrd.Doç.Dr. HAVVA
EYLEM KAYA
16:00-17:00
1855 Sosyolojik Paradigmalar Yrd.Doç.Dr. HAVVA EYLEM
KAYA
11:00-12:00
1855)HOVHIH\H*LULú'Ro'U1(-'(7'85$.
1878)HOVHIH\H*LULú'Ro'U1(-'(7'85$.
12:00-13:00
1878 Bitirme Ödevi II Prof.Dr. Kamil KAYA
13.06.2016
7UNL\H¶GH6RV\RORMLN'úQFH3URI'U.DPLO.$<$
13:00-14:00
15:00-16:00
KODU
6ÕQÕIùXEH$
1878 Klasik Sosyoloji Teorileri Doç.Dr. Ümit AKÇA
DERSLIK ADI
KAT %ø1$
1855 FEF-Zemin-168
0 Fen-Edebiyat A BLOK
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
3 Fen-Edebiyat A BLOK
1886 FEF-3.Kat-383-Eski Bina
3 Fen-Edebiyat A BLOK
1887 FEF-3.Kat-384-Eski Bina
3 Fen-Edebiyat A BLOK
1900 MERKEZIDERSLIKLER-Alt Zemin-AMFI I
-1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
1901 MERKEZIDERSLIKLER-Alt Zemin-AMFI III
-1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
1904 MERKEZIDERSLIKLER-Alt Zemin-AMFI II
-1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
1905 MERKEZIDERSLIKLER-Alt Zemin-AMFI IV
-1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
1906 MERKEZIDERSLIKLER-1. Kat-B208
1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
1907 MERKEZIDERSLIKLER-1. Kat-B209
1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
2171 MERKEZIDERSLIKLER-1. Kat-12-B206
1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
2176 MERKEZIDERSLIKLER-1. Kat-25-B207
1 0HUNH]L'HUVOLNOHU(UWRNXú%H\'HUVOLNOHUL
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
%LOLúVHO3VLNRORMLVL<UG'Ro'U(EUX7$<6ø
18787UNL\H
QLQ7RSOXPVDO<DSÕVÕ'Ro'UhPLW$.d$
1855 Siyaset Felsefesi Doç.Dr. Ümit AKÇA1878 Siyaset
Felsefesi Doç.Dr. Ümit AKÇA
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:3/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH%
1878 Bitirme Ödevi II Prof.Dr. Metin ÖZKUL
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:4/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH&
1878 Bitirme Ödevi II Prof.Dr. Hüseyin BAL
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:5/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH'
1878 Bitirme Ödevi II Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:6/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH(
1878 Bitirme Ödevi II Doç.Dr. Nazmi AVCI
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:7/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH)
1878 Bitirme Ödevi II Doç.Dr. Suat KOLUKIRIK
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:8/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH*
1878 Bitirme Ödevi II Doç.Dr. Ümit AKÇA
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:9/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH+
1878 Bitirme Ödevi II Yrd.Doç.Dr. Cevdet YILMAZ
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU
T.C.
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL6RV\RORMLøg6ÕQDY3URJUDPÕ
GÜN 13.06.2016
SAAT
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
12:00-13:00
KODU
DERSLIK ADI
1878 FEF-3.Kat-306-Eski Bina
Tarih:27.05.2016 14:57:05
Sayfa:10/10
6ÕQÕIùXEH
6ÕQÕIùXEH
1878 Bitirme Ödevi II Yrd.Doç.Dr. HAVVA EYLEM KAYA
KAT %ø1$
3 Fen-Edebiyat A BLOK
0DYL5HQNOL'HUVOHUVHoPHOLGHUVOHUL<HúLO5HQNOL'HUVOHUhQLYHUVLWH2UWDN6HoPHOL'HUVOHULJ|VWHUPHNWHGLU

Benzer belgeler

Lojistik 1. Öğretim - Isparta Meslek Yüksekokulu

Lojistik 1. Öğretim - Isparta Meslek Yüksekokulu 1904 MERKEZIDERSLIKLER-Alt Zemin-AMFI II

Detaylı

Arkeoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı

Arkeoloji Bölümü İkinci Öğretim Final Sınavı 1877$QWLN'|QHP&R÷UDI\DVÕ8<*$5+(&(%ø/ 1881$QWLN'|QHP&R÷UDI\DVÕ8<*$5+(&(%ø/1848 Antik '|QHP&R÷UDI\DVÕ8<*$5+(&(%ø/

Detaylı

Aşçılık 1. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu

Aşçılık 1. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu 17XUL]P7HVLVOHULQGH8\JXODPDODUOOg÷U*|U*UNDQ

Detaylı

1,2,3,4. sınıf öğrencileri için ders planı

1,2,3,4. sınıf öğrencileri için ders planı Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli

Detaylı

2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı

2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) 7HPHO%LOJL7HNQRORMLOHUL.XOODQÕPÕ /LVDQVg÷UHQFLOHULøoLQ (NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8 DERSLER) ø...

Detaylı

ders bazında ygs-1 puan sıralı liste

ders bazında ygs-1 puan sıralı liste $QWDO\DøO0LOOL(÷LWLP0GUO÷2UWD|÷UHWLP  <*6<NVHN|÷UHWLPH*LULú6ÕQDYÕ 3HUIRUPDQV7DNLS6ÕQDYÕ/ Lise 4

Detaylı

Nesneye Dayalı Analiz

Nesneye Dayalı Analiz 6'h(÷LWLPg÷UHWLP%LOJL6LVWHPL'HUVøoHUL÷L

Detaylı