2.Ulusal Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali

Yorumlar

Transkript

2.Ulusal Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
TANITIM DOSYASI
5.
drased
01-08 KASIM 2014
www.mardintiyatro.org
Bilgi İçin: 0530 580 37 00
5 INTERNATIONAL MARDIN THEATRE FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH
TH
anlama, anlatma, anlasilabilme
umuduyla ...
www.mardintiyatro.org
IÇINDEKILER

NEDEN TİYATRO FESTİVALİ

FESTİVALİN AMAÇLARI

FESTİVAL EKİBİ

FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERİ

BUGÜNE KADAR FESTİVALDE;

FESTİVAL KAÇ YILDIR YAPILIYOR?

FESTİVALİ KAÇ SEYİRCİ İZLEDİ?

FESTİVAL HANGİ SALONLARDA,MEKANLARDA,İLÇE VE KÖYLERDE YAPILDI?

FESTİVAL SPONSORLARI

FESTİVALE KATILAN TİYATRO GRUPLARI

FESTİVALDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYELER

FESTİVALDEN GÖRÜNTÜLER

FESTİVAL HABERLERİ

FESTİVALİN ALDIĞI ÖDÜLLER

FESTİVAL BROŞÜR VE KATALOĞU
drased
MARDIN ÇOCUK VE GENÇLIK TIYATRO FESTIVALI
NEDEN ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO FESTİVALİ ?
Mardin; Tarihi, kültürel ve mimari yapısıyla büyük potansiyele sahip bir kenttir.
Böylesi büyük sanatsal ve kültürel dokuyu teneffüs eden insanların, çocuk ve gençlerin sanattan ve kültürden kopuk
yaşaması düşünülemez diyerek yola çıkıldı ilk festivalde.
Sosyal bir varlık olan biz insanlar için yerleşik kültürlerin yoğun ve örnek bir şekilde etkileşim içinde yaşadığı bu topraklarda;
sağlıklı iletişim kurabilme, anlayabilme, anlatabilme ve anlaşılabilme süreci içinde tiyatronun yaşamsal önemi vurgulanarak
seyircilerimize ”merhaba” denildi ve yoğun ilgi görerek 11.700 çocuk ve gence ulaşıldı.
2. Festivalimizde ise özellikle; Tiyatronun önemli bir iletişim aracı olduğunu, anlama, anlatma, anlaşılabilme süreci
içinde,”empatik” iletişim yaratacak bir disiplin olarak gördüğümüzün altı çizilerek yola devam edildi.
Tiyatronun; soyut, anlaşılmaz, eğlencelik bir şey değil, aksine bireyin kimlik gelişimine ”Empati kurabilme” becerisine,kendini
doğru ifade edebilme becerisine katkıda bulunan, yaşadığımız olay ve durumlarla ilgili sebep sonuç ilişkisi kurabilmeye,
çözümleme yapabilmeye olanak tanıyan somut bir şey olduğunu; Tiyatronun, anlatmak istediğini didaktik olmayan bir yolla,
eğlenceli bir metodla anlattığı ve benimsettiği vurgulanmak istendi.
Uygarlıkların buluştuğu bu güzide şehirde profesyonel tiyatro grupları, nitelikli tiyatro oyunları ve yaşamın iyi, güzel ve
doğrusuyla Mardin'in ilçe ve köylerinde yaşamakta olan 20.000 çocuk ve gencimizle buluşma başarıldı.
Fakat 2011 yılında Uluslararası kimlik kazanarak gerçekleşmesi planlanan Festival, maalesef ekonomik nedenlerle ertelendi.
Bu ara süreçte; boş durulmayarak mümkün olduğunca atölye çalışmaları ve diğer etkinlik çalışmalarının devamı sağlanmaya
çalışıldı. Erteleme sonucu oluşan boşluğu bir nebzede olsa giderme ve Tiyatro Sanatıyla ilgili zemini güçlendirme çalışmaları
gerçekleştirildi.
Hepimiz biliyoruz ki; güzel ve doğru bir dünya ancak korkusuz, açık sözlü ve kendisi ile birlikte başkalarını da
düşünebilen,”Anlama Anlatma ve Anlaşılma ”süreci içinde “üretebilen” ve “ürettiğini paylaşabilen” insanlarla yaratılabilir.
MARDIN ÇOCUK VE GENÇLIK TIYATRO FESTIVALI
3. Festivalimizde yine tiyatroya dair altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ederek, festival tarihinden bir ay önce atölye
çalışmalarına başlanarak daha hızlı yol kat edilmeye çalışıldı. 5 yabancı 6 yerli olmak üzere 10 tiyatro oyunu 3 ayrı ve farklı konu
başlıklarından oluşan ve birbirini besleyen atölyeler oluşturuldu, yine ihtiyaç doğrultusunda paneller ve söyleşiler düzenlendi.
Toplam 54 etkinlik gerçekleştirilerek 20.500 çocuk ve gence ulaşıldı.
Yöreye ilişkin Efsanelerden ve Hikayelerden yararlanılarak gerçekleşen atölye çalışmalarıyla yöre halkının Tiyatro Sanatı'nı
daha hızlı içselleştirmesi, benimsemesi, katılımı ve katkısı sağlandı.
4. Festivalimizle birlikte, yine nitelikli oyun ve ihtiyaca cevap veren atölye çalışmalarıyla 4 yabancı 4 yerli oyun ve 6 farklı konu
başlıklarından oluşan atölye çalışmalarıyla birlikte 54 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmalarının bazılarına festival
tarihinden 15 gün öncesinden başlanarak ortaya çıkan ürünlerin festivalde sergilenmesi sağlanmıştır(Mardin’e ilişkin
bilinmeyen efsanelerden yararlanıldı).
5. Festivalimizde ise 7 yerli 7 yabacı,toplam 14 oyun, 8 farklı konu başlıklarından oluşan atölye çalışmaları olmak üzere toplam
58 etkinlik gerçekleştirilerek 25.000 çocuk ve gence ulaşmak hedeflenmektedir (Atölye çalışmaları festival tarihinden 15 gün
öncesinden başlayacaktır).
Zor koşullara, imkansızlıklara rağmen kimliğini ispatlamış ve halkın yoğun ilgisini hak etmiş bir festival için, çocuklarımız ve
gençlerimizin geleceği, kimlik gelişimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk çocuk ve gençlik tiyatroları festivali olması
nedeniyle, duyarlı yaklaşımın önemli olduğunu düşünmekteyiz. Katkılarınız festivalin sürekliliğini sağlamak için önem
taşımaktadır.
Anlama, anlatma ve anlaşılabilme süreci içinde ki yolculuğumuzda bize katkıda bulunan tüm, kurum kişi ve sanatseverlere
teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Nurhan ÖKTEM
Festival Yönetmeni
drased
FESTIVALIN AMAÇLArI:
Mardin İlinde ilçelerinde ve köylerinde yaşamakta olan, çocuk ve gençlerin;
 Profesyonel Tiyatro grupları ve nitelikli tiyatro oyunları ile buluşmalarını sağlayarak, Olaylara ve durumlara
geniş açıdan, farklı bir gözle bakabilme,değerlendirebilme,yorumlayabilme becerilerini geliştirebilme, mutlu ve dengeli
bireyler olarak yaşama katılmalarına ve kendilerini ifade edebilme becerilerinin gelişebilmesine olanak yaratmak
düşünsel ve estetik gelişmelerine katkıda bulunabilmek ve yaşam becerileri kazandırabilmek.
 Tiyatro Sanatının; geliştirici değiştirici, esnekleştirici ve yenileyici gücünü aşılayabilmek.
 Tiyatro Sanatıyla buluşan, değişik sosyal ve kültürel bakış açılarına sahip ”genç” insanlar
arasında, bilgi ve deneyim alışverişi sağlama ve etkili bir paylaşım süreci yaratabilme.
 Mardin'in kültür turizmi cazibe kenti olma hedefini güçlendirerek, kültürel aktivitelerin çeşitlenmesine ve bu güzide şehrin
hak ettiği özene ve güzelliklere kavuşmasına katkıda bulunabilmek.
 Yanı sıra;”Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali”nin diğer Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde yaygınlaşmasına
öncülük etmek.
5. ULUSLARARASI MARDIN ÇOCUK VE GENÇLIK TIYATRO FESTIVAL EKIBI
FESTİVAL YÖNETMENİ :
Nurhan ÖKTEM
FESTİVAL DANIŞMA KURULU :




Üstün AKMEN (Türkiye Eleştirmenler Birliği Başkanı)
FESTİVAL KOMİTESİ :
Nurhan ÖKTEM (Festival Yönetmeni)
Erkan ARAZ (Gazeteci) Muazzez KURTAY Vahap ERDOĞAN
(Medya Koordinatörlüğü)
Nalan ÖZÜBEK (Yayınlar Koordinatörü)
Vahdettin MOR (Mali İşler Koordinatörü)
Prof. Dr. Özdemir NUTKU
Prof. Dr Hülya NUTKU
Yusuf AYDIN, Muhitin ERZEN
Gülşen KARAKADIOĞLU (Öğretim Görevlisi- Eleştirmen)
(Ulaşım, Yemek ve Konaklama Koordinatörlüğü)
FESTİVAL OYUN DEĞERLENDİRME KURULU :
Serkan İÇİNSEL (Sahne,salonlar ve atölyeler Koordinatörlüğü)
 Cengiz ÖZEK (Kukla Sanatçısı)
 Nalan ÖZÜBEK (Gazeteci, Eleştirmen, Editör)
 Yrd.Doç.Dr. Zerrin YANIKKAYA
 Doç. Dr. Selen KORAD BİRKİYE
Mustafa AYDIN (Grup Rehberleri Koordinatörlüğü)
FESTİVAL FOTOĞRAF SERGİSİ DEĞERLENDİRME KURULU:
Prof.Dr.Zekiye SARIKARTAL(Güzel Sanatlar Fak.Dekanı)
Doç.Dr.Ali Fuat ŞENGÜL (Sinema Bölümü- Bölüm Başkanı)
Yrd.Doç.Nilüfer OVALIOĞLU (Güzel Sanatlar Fak. Dekan Yrd.)
Öğretim Görevlisi Behiç Alp AYTEKİN (Sinema Bölümü)
Ümran İNCOĞLU (İstanbul Şehir Tiyatroları Oyuncu ve Fotoğraf Sanatçısı)
Lütfi KAVAK (Fotograf Sanatçısı)
İzzettin BİÇER (Işık ve Ses Sistemi Koordinatörü)
Türkay ÖZGEN, Mustafa AYDIN, Myrtille JACOQUET DUYAN,
(Dış İlişkiler Koordinatörlüğü)
Myrtille JACQUET DUYAN, Hakan ÖZMEN (Yönetmen Asistanı)
Emin DURAK (Bilgi İşlem Koordinatörlüğü)
Hakan ÖZMEN (Kızıltepe İlçe Koordinatörü)
Aydın ÜSTÜN (Midyat İlçe Koordinatörü)
Ali GÖKGÖZÜ (Ömerli İlçe Koordinatörü)
Sibel TORPİL (Dara Köyü Koordinatörü)
Nidal AKYÜZ (Nusaybin İlçe Koordinatörü)
drased
FESTIVAL onur ÖDÜLLERI
FESTİVAL ONUR ÖDÜLÜ:
 2009 – Müşfik KENTER
 2010 – Yıldız KENTER
 2012 – Genco ERKAL
 2013 – Ayla ALGAN
2009 YILINDAN BU GÜNE KADAR FESTIVALDE;





41 Farklı Grup
143 Oyun
30 Atölye Çalışması
2 Panel
2 Söyleşi
YURT DIŞINDAN KATILIM:
 13 Ülke
 13 Farklı Grup
 12 Oyun
TOPLAM ETKİNLİK SAYISI:
 197 Etkinlik
drased
MARDIN ÇOCUK VE GENÇLIK TIYATRO FESTIVALI KAÇ YILDIR YAPILMAKTADIR?
 1.Ulusal Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
 2.Ulusal Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
 3.Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
 4.Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
( 21-26 Kasım 2009)
( 05-12 Kasım 2010)
( 02-09 Kasım 2012)
( 01-08 Kasım 2013)
BUGÜNE KADAR FESTIVALI IZLEYEN SEYIRCI SAYISI:
 1.Ulusal Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
 2.Ulusal Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
 3.Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
 4.Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali
11.700 izleyici
20.000 izleyici
20.500 izleyici
13.250 izleyici
TOPLAM:
65.450 izleyici
drased
FESTIVALIN GERÇEKLESTIGI SALONLAR,MEKANLAR,ILÇE VE KÖYLER:
(2009-2010-2012-2013)
Atatürk Kültür Merkezi(AKM)
Küçük ve Büyük Salon
Artuklu Üniversitesi Fen Fakültesi,
Sosyal Bilimler Enstitsü Toplantı Salonu.
Sabancı Kent Müzesi-Güler Sabancı
Sanat Galerisi Toplantı Salonu ve Müze Sokağı.
 Mardin Müzesi (Ek Bina)
Cumhuriyet Meydanı
Aslanlı Park Önü (Yenişehir)
Erdoba Babil Salonu
 Melek Kıraathanesi
 Camlı Köşk Kıraathanesi
 Gül Kıraathanesi
 Halk Eğitim Merkezi
 Mardin Lisesi
 Noter Cevdet Altun İ.Ö.O.
13 Mart İ.Ö.O.

Hikmet Ulubay İ.Ö.O.

Abdül Kadir Tutaşı İ.Ö.O

Bahçeşehir Koleji
 Hilton Garden Inn Mardin
 Karayolları Yanı Belediye Parkı
 Kızıltepe Hastane Cad. ve Halk Evi
 Kızıltepe Özgürlük Meydanı
 Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi
 Kızıltepe Yedi Kardeşler Kıraathanesi
 Midyat Gümüşçüler Çarşısı
Midyat Köşk Meydan

Midyat Köşk Meydan Kıraathanesi

Mdyat Köşk Meydanı Kültür Evi

Midyat Kocatepe İlkokulu Salonu
 Dara Sarnıç ve Agora Saray Yolu
 Dara Metropol Girişi
 Ömerli Mehmet Kavak Lisesi
 Ömerli Meydan Kıraathanesi
 Ömerli Halk Eğitim Merkezi Önü
FESTIVALE DESTEK VEREN KURUMLAR
(2009-2010-2012-2013)











Başbakanlık Tanıtma Fonu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mardin Valiliği
Hollanda Büyük Elçiliği
Ankara Goethe Instıtut
GAP
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Halk Bankası Genel Müdürlüğü
Midyat Belediyesi
FIAT Umur Teknik
PINAR
 Hilton Garden Inn Mardin
 Reyhani Kasrı Otel
 İzala Hotel
T.C
Mardin Valiliği
KURULUŞ
umur teknik
İZALA HOTEL
1890
FESTIVALE KATILAN TIYATRO GRUPLARI:
21-26 KASIM 2009:
 “Bir Garip Orhan Veli” (Müşfik Kenter)
 “Yedi Köyün Yargıcı “ (Ankara Deneme Sahnesi)
 “Doğaç Tiyatro” (Oyun ve Tiyatro Derneği)
 “Cin Fikir “ (Ankara Mavi Sahne)
 “Çöp Canavarı” (Cengiz Özek Tiyatrosu)
 “Keloğlan Keleşoğlan” (Ankara Devlet Tiyatrosu)
 “Moliere Efendi” (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu)
 “Mim ve Tahta Bacak” Gösterileri (Anatolya Sokak Oyuncuları)
 “Neşeli Bahçe” (Minimax Tiyatro)
“Bremen Mızıkacıları” (Çizgi Tiyatro)
FESTIVALE KATILAN TIYATRO GRUPLARI:
5-12 KASIM 2010:
 “Kraliçe Lear (Kenter Tiyatrosu)
 “Overture” (Danimarka-Batida)
 “Narnia Günlükleri” (Ankara Devlet Tiyatrosu)
 “Uçmak Özgürlüktür” (Tiyatro Tempo)
 “Karagöz Gelin Oluyor” (Alpay Ekler Tiyatrosu)
 “Curcunabazlar/İstanbul Hatırası (Anatole Sokak Oyuncuları)
 “Gün Işını” (Uçan Eller)
 “Arı Maya” (Polonya-Andersana)
 “Simbat” (Polonya-Andersana)
 “Derweş ile Adule” (Efsane We Top.)
 “Havlamayı Bilmeyen Köpek” (Bulgaristan- State Puppet Theater Dora Gabe)
 “Selam Sana Şhakespeare” (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu)
 “Çizmeli Kedi” (Çizgi Tiyatro)
 “Plaj Bekçisi” (Alpay Ekler Tiyatrosu)
 “Bertolt Brecht“ (Terakki Oyuncuları)
drased
FESTIVALE KATILAN TIYATRO GRUPLARI:
02-09 Kasım 2012






“İnsanlarım” (Dostlar Tiyatrosu – İstanbul)
“White Signs” (Beyaz İşaretler) “Silence Teatro” – İtalya
“El Tiempo Perdido“ (Kayıp zaman) “Teatropulus” – İsanya
“Butterfly (Kelebek)” Kunos CiercusTheater – İsviçre
“Kaştanka” Theatre Tak – Rusya
“Bitkilerin Yararı”, ”Abdurrahman Çelebinin Kızı”, ”Kuyu”
“Kemal Atangür Gölge Tiyatrosu” – Tokat
 “Fikonun Kulübesi” Kara Kedi Sanat – Eskişehir
 “Kuklacı” Devlet Opera ve Balesi – Mersin
 “Zalım Mahmut” Devlet Tiyatrosu – İstanbul
FESTIVALE KATILAN TIYATRO GRUPLARI:
01-08 Kasım 2013









“Çınar Dede”, “Karagöz’ ün Deniz Rüyası”, “Salıncak” (Cengiz Samsun Gölge Tiyatrosu)
“Henry ve Arkadaşları” ( Almanya – Kabare Pupala)
“La Chrysalide” (Fransa – La Belle Zanka)
“Üç Şehzade” (Ankara Devlet Tiyatrosu)
“Panta Rhei II” (Hollanda – ‘t Magisch Theaterje)
“Neşeli Romanlar” (Gürcistan – Tiflis Devlet Üniversitesi Skhvenı Theatre)
“Bremen Mızıkacıları” ( Mersin Devlet Opera ve Balesi)
“Musahipzade İle Temaşa” (Boğaziçi Gösterisi Sanatları Topluluğu)
drased
FESTIVAL KAPSAMINDA GERÇEKLESEN ATÖLYELER:
5-12 KASIM 2009:
 “Rol Oynama Atölyesi” (TOBAV Genel Baş.Tamer LEVENT )
 “Oyun ve Tiyatro Pedegojisine Giriş” (Yrd.Doç.Dr.Kadir ÇEVİK )
 “Dramada Temel Yaklaşımlar” (Doç.Dr.Hasan AKBULUT )
 “Drama Yolu İle Öğrenme ve Öğretme” ( Doç.Dr.Ruken AKAR )
 “Eğitimde Dramanın Yeri” (Çocuk Gelişimi Uzmanı Serap ANTEPLİ)
 “Doğaçlama Tiyatro” (Mavi Sahne Sanat Yönetmeni, Sedat DEMİRSOY)
 “Gölge Oyunu Atölyesi (Kukla Sanatçısı Cengiz ÖZEK)
 “Kukla Yapım ve Oynatım ve Jonklörlük” (Kukla Sanatçısı, Emine KAYGUN)
FESTIVAL KAPSAMINDA GERÇEKLESEN ATÖLYELER:
5-12 KASIM 2010:
 “Oyunculuk” Gençler (Tiyatro Oyuncusu Özlem TURHAL)
 “Oyun Yazarlığı Metin İnceleme ve Eleştiri Yetişkinler (Yazar – Yönetmen Murat KARAHÜSEYİNOĞLU)
 “Gölge Oyunu”Çocuklar ve Yetişkinler (Kukla Sanatçısı Alpay EKLER)
 “Dramada Temel Yaklaşımlar”Öğretmenler (Doç.Dr. Hasan AKBULUT )
 “Okuma Tiyatrosu” Gençlere (Oyunu –Yönetmen; Burhan GÜN)
 “Kukla Yapım ve Oynatım” Öğretmenler (Bulgar Yönetmen; Peter PETKOV)
 “Kukla Yapım ve Oynatım” Öğretmenler (Kukla Sanatçısı Haluk YÜCE)
 “Kukla Yapım ve Oynatım”Çocuklar (Uçan Eller)
 “Işık Tasarımı Eğitimi” (Devlet Tiyatroları Işık Tasarımcısı;Yakup ÇARTIK)
 “Rol Oynama” (TOBAV Genel Baş.Tamer LEVENT)
 “Mask Yapımı” (Polonya – Yönetmen ;Arkadiusz KLUCZNIK)
 “Fiziksel Aksiyon” (Boğaziçi G.S.T. Oyuncuları;İlker Yasin KESKİN–Özgür EREN)
drased
FESTIVAL KAPSAMINDA GERÇEKLESEN ATÖLYELER:
02-9 KASIM 2012:
 “Sanat Kervanı” – Gençler (Ümran İNCEOĞLU, Eftal GÜLBUDAK) İSTANBUL
 “Masaldan Dramaya” – Eğitimciler (Estella Wong Yeun Ping –
Yrd. Doç. Dr. Ruken AKAR VURAL) HONG KONG
 “Kukla Yapım Ve Oynatım” – Çocuklar (Şafak Dağlar, Adem Dağlar) ESKİŞEHİR
FESTIVAL KAPSAMINDA GERÇEKLESEN ATÖLYELER:
01-08 KASIM 2013:
“Leylekler” (Cengiz Özek Kukla Tiyatrosu – Cengiz ÖZEK, Nil BASGUIN)
“La Chrysalide” (Fransa – La Belle Zanka Margot CARRIERE)
“Işık Tasarımı Eğitimi” (İstanbul Devlet Tiyatrosu – Ayhan GÜLDAĞLARI)
“Kukla Yapım ve Oynatım Atölyesi” (Almanya – Kabare Pupala Thomas HERFORT)
“Oyunculukta; Beden,İmge, Enerji – Kullanımı ve Anlatıcılık Atölyesi”
(TAL – Sevi ALGAN, Erol BABAOĞLU)
 “Gençler Tiyatro Klasikleriyle Tanışıyor”
 “Eğitimciler Tiyatro için Gençlerle Buluşuyor” (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu)





drased
FESTIVALden GÖRÜNTÜLER:
2009
FESTIVALden GÖRÜNTÜLER:
2009
drased
FESTIVALden GÖRÜNTÜLER:
2009
FESTIVALDEN GÖRÜNTÜLER:
2010
drased
FESTIVALDEN GÖRÜNTÜLER:
2010
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2010
drased
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
FESTIVALI'NDEN
GÖRÜNTÜLER:
2012
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2012
drased
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2012
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2012
drased
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2013
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2013
drased
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2013
FESTIVAlDEN GÖRÜNTÜLER:
2013
drased
BASINDAN HABERLER
14.
10.
201
0
09.1
1.20
10
14.11.2010
10
0.20
19.1
09.11.2010
BASINDAN HABERLER
a:
17
o
tr
2
s
ü
yl
ie
gis
- 26
a
0s
01
l2
2
yi:
f
ay
25
4-
r
de
a
tiy
drased
ik
al
ar
evi
tel
dio
ra
ylý
k
ta
tr
on
isi
rg
de
izy
ro
at
iy
ot
tr
ya
i:
ay
0s
1
20
tel
eV
i : 220 sayfa : 50
rgisi aralik 2010 say
tiyatro tiyatro de
ti
zy
on
de
rg
isi
ka
sim
201
0s
ay
i:25
7
say
fa:
75
BASINDAN HABERLER
0
22
a:
yf
sa
2-5
-5
51
3
BASINDAN HABERLER
RO
AT
IY
ET
HN
sA
SI
GI
ER
ED
AL
EP
AV
ER
OP
11
20
T-
BA
SU
K-
A
OC
-23
-22
-21
-20
19
A:
YF
SA
drased
BASINDAN HABERLER
0
01
2.2
.11
056
10
0
.2
12
.
06
10
.20
.11
12
06.12.2010
13.
2
11.
2. M ardin U lusal Ç ocuk ve G ençlik T iyatrosu
F estivali’nden İzlenim ler…
E ser D ilsöz
010
0
01
1.2
18.11.2010
06.12.2010
.1
M ardin; “G üneydoğu’nun gözbebeği, m edeniyetler
şehri, tarih abidesi
08
bir şehir, kesinlikle gezilip görülesi bir yer, taş binaları olsun, tarihi m ekanları olsun, oraya
gittin m i H asankeyf’i gezeceksin, Süryani şaraplarının tadına bakacaksın vs.” Tabi ki yazım a
böyle klişe bir kom pozisyon girişiyle başlayacak değilim . Fakat m aalesef M ardin’de tiyatro
festivaline katılacağım ızı söylediğim de çevrem den aldığım ilk öneriler bunlar oldu. Tabi bu
sözler üzerine kondurulan “ay canım ” şeklindeki tebessüm dolu bir ifadeyi de unutm am ak
lazım . Tam da bu oryantalist dalganın etkisiyle bize biçilen rol de işin baharatı olu yor sanırım .
B ir nevi “aydınlanm a neferleri” olarak M ardin’e “kültür-sanat” götürü yorduk, daha doğrusu
biz öyle düşünm esek de üzerim izdeki m isyon bu şekilde okunm aya m üsaitti diyelim …
BASINDAN HABERLER
20
01
.2
1
2
.1
063
2.
.1
06
20
10
07.
11.
2
012
068.1
1.20
2
10
2
Mardin'de düzenlenen '3.Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali' başladı.
069
.121
.20
102
10
0
.2
1122
.
0.260
.11
06.
121.
201
02
10
drased
BASINDAN HABERLER
12
İSİ
RG
EV
RE
RO
AT
Y
İ
T
NS
EL
7K
AS
IM
201
2S
AY
I:
409
6
RO
AT
Y
İ
T
DE
20
Tİ
YA
TR
O
G
A
ZE
TE
Sİ
20
12
BASINDAN HABERLER
drased
BASINDAN HABERLER
7K
ası
m
20
13
Pa
zar
ım
as
5K
3
201
ı
Sal
ba
m
rşa
a
Ç
13
sım
4
3,2
2,2
20
a
K
13
a:
yf
a
3S
ı
ay
,2
21
1
20
.S
si
gi
3
:5
r
tro
De
ya
Ti
ni
Ye
4K
ası
Yeni Tiyatro Dergisi : 53.S
ayı 2013 Sayfa: 21,22,23,24
m
20
13
Pa
zar
tes
i
tes
i
BASINDAN HABERLER
lı
a
3S
lık
17
Ara
201
ba
am
arş
3Ç
sım
06
1
20
Ka
Mersin Expres Gazetesi
Sayı:60 Ocak Şubat 2014
ESİ
ZET
İ
YEN
GA
ÇAĞ
drased
FESTIVALIN ALMIS OLDUGU ÖDÜLLER
h)
e
rÖ
nu
tro
O
su
e
a
Tiy
na
ers
ya
lon
Po
d
An
lü
dü
(Th
tc
Ma
20
rt
Ma
11
20
FESTIVALIN ALMIS OLDUGU ÖDÜLLER
Sadri Alışık ödüllerini oğlu Kerem dağıttı
10.
Cüneyt Gökçer Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ve
sunuculuğunu Kerem Alışık'ın üstlendiği geceye;
Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan, Devlet Tiyatroları
Genel Müdürü Lemi Bilgin ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
02.
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ MARDİN'E
d
Sa
ık
lış
ri A
Öd
eri
üll
sa
hip
ini
ler
ldu
bu
2
01
2
2.
12
N
HA
Cİ
.0
07
Ankara(İÜHA)-Sadri Alışık Anadolu Tiyatro
Oyuncuları Ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Nurhan
Öktem´in Oldu.
Ankara Cüneyt Gökçer Tiyatro Salonu'ndabu yıl 2.'si
düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Ödülleri,
sahiplerini buldu. Törende, Çocuk Tiyatro Festivali
adına jüri özel ödülünü Nurhan Öktem aldı.
Sunuculuğunu Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık'ın
üstlendiği geceye, Alışık'ın eşi Çolpan İlhan, Devlet
tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ve birçok
vatandaş katıldı. Gecede, komedi ve müzikal
dalında yılın en başarılı erkek ve kadın yapımcıları
ödülleri Ahmet Bacınoğlu ve Zerrin Epikmen'in
oldu.Ayrıca komedi ve müzikal dalında en başarılı
erkek ve kadın ödülü Kemal Kuruçay ve Özlem
Başkaya'ya, yardımcı rolde en başarılı erkek ve kadın ödülleri Ali Eyidoğan ve Serpil
drased
Güneri'ye, yılın en başarılı erkek ve kadın ödülleri Murat
Çıdamlı ve Fulya Koçak'a verildi.
Sadri Alışık Tiyatro Oyuncu Onur Ödülü ise Meral Niron'un oldu.
.20
yıl
Sadri Alışık Ödülleri Verildi
.02
ve
tro
yıl
a
Tiy
Gençlik ve Çocuk Tiyatro Festivali adına Nurhan
Öktem,
komedi ve müzikal dalında yılın en başarılı
1
yardımcı erkek ve kadın ödülünü
Ahmet Bacınoğlu ve
2
01 kadın ödülünü Kemal
Zerrin Epikmen, komedi ve müzikal dalında en başarılı erkek
ve
2
.
.02
Kuruçay ve Özlem Başkaya, yardımcı rolde yılın en başarılı
06 erkek ve kadın ödüllerini Ali
”
Eyidoğan ve Serpil Gül, yılın en başarılı erkek ve kadın
ülü ödüllerini Murat Çıdamlı ve
Öd Ödülü ise Meral Niron'a verildi.
Fulya Koçak aldı. Sadri Alışık Tiyatro Oyuncu Onur
l
ze
ri Ö
ü
“J
eri
l
l
dü
Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri
o Ö sahiplerini Çayyolu'nda buldu
r
t
a
2. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro
Oyuncu Ödülleri'nin sahipleri Cüneyt Gökçer
Tiy
K
I
Tiyatro Salonu'nda düzenlenen
ve sunuculuğunu Sadri Alışık'ın oğlu Kerem
LIŞ
A
Alışık'ın üstlendiği rgecede,
sanat
ve siyaset dünyasının ünlüleri bir araya geldi.
i
adtörenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP
S
Gerçekleşen ödül
2.
Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka,
Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ve
çok sayıda yurttaş katıldı.
Hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncularının gösterildiği kısa filmle
başlayan tören, duygusal anlara sahne oldu. Gecede Gençlik Özel Ödülü'nü Erdi
Mamikoğlu, Jüri Özel Ödülü'nü İkinci Uluslararası Mardin Gençlik ve Çocuk
Tiyatro Festivali adına Nurhan Öktem, komedi ve müzikal dalında yılın en
başarılı yardımcı erkek ve kadın ödülünü Ahmet Bacınoğlu ve Zerrin Epikmen,
komedi ve müzikal dalında en başarılı erkek ve kadın ödülünü Kemal Kuruçay
ve Özlem Başkaya, yardımcı rolde yılın en başarılı erkek ve kadın ödüllerini Ali
Eyidoğan ve Serpil Gül, yılın en başarılı erkek ve kadın ödüllerini Murat Çıdamlı
ve Fulya Koçak, Onur Ödülü'nü ise Meral Niron aldı.
Cumhuriyet / ANKARA
10
2
2.
0
0.
2
Cüneyt Gökçer Tiyatro Salonu'nda düzenlenen
ve sunuculuğunu Sadri Alışık'ın oğlu Kerem
Alışık'ın üstlendiği programda, sanat ve siyaset
dünyasının ünlüleri bir araya geldi. Yenimahalle
Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen
ödül törenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP
Milletvekili Aylin Nazlıaka, Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncularının gösterildiği kısa filmle başlayan
tören, duygusal anlara sahne oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, törende Gençlik Özel Ödülü'nü
Erdi Mamikoğlu'na verdi. Törende konuşan Başkan Yaşar, Sadri Alışık'ın yeri doldurulamayacak bir sanatçı
olduğunu söyledi. Bir ülkenin medeniyetinin ölçüsünün sanata verilen önem olduğunun altını çizen Yaşar, "Sadri
Alışık isminin olduğu bir törene katkı yapmaktan onur duydum.Ağlatan, güldüren, düşündüren ve yeri
doldurulamayan tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Sadri Alışık'ı saygı ve özlemle anıyoruz." dedi. Jüri Özel
Ödülü'nü İkinci Uluslararası Mardin Gençlik ve Çocuk Tiyatro Festivali adına Nurhan Öktem, komedi ve müzikal
dalında yılın en başarılı yardımcı erkek ve kadın ödülünü Ahmet Bacınoğlu ve Zerrin Epikmen, komedi ve
müzikal dalında en başarılı erkek ve kadın ödülünü Kemal Kuruçay ve Özlem Başkaya, yardımcı rolde yılın en
07.02.2012
başarılı erkek ve kadın ödüllerini Ali Eyidoğan ve Serpil Gül, yılın en başarılı erkek ve kadın ödüllerini Murat
Çıdamlı ve Fulya Koçak'ın aldığı törende Onur Ödülü ise Meral Niron'a verildi.
du
ul
ib
in
şi
er
ne
e,
pl
nin ıaka'ı
e
hi
tv
öre
zl
sa
t
a
a
n
e
ül
sa
nN
öd
'd
da,
yli
le
en
al
iA
ram ekleş
.
kil
ah prog
ç
ldu
tve
m
i
ger
eo
n
ni
ille
diğ
da
nü
ahn
Ye
ü
,
PM
len uğun
s
n
as
üst
ri,
lçü
CH
lar
rl
üre
ö
,
n
d
le
l
'ın
a
nso
kin
ül
nin n, gü
.
sal
ğlu
a
spo el Te
eti
ldı
gu
a
Öd
nd
no
atı
niy
uy
lat
di.
rs
ana
alı
k
e
r
d
cu unu 'ı
k
e
d
,
in
Ağ
ül,
Gü
ld
aş
av
me
rke
ğ
un
i'n
ren
nd
m.
ısı
ika
lG
e
s
u
ö
n
a
c
z
e
t
i
du
lu'n
ılı
Oy ucul
rpi
vat
mü
an
diy
uy
oğ
dım
ken
Se
o
e
y
a
şar
l
r
e
d
.
k
l
a
a
i
i
a
d
ü
v
l
r
ı
tr
sun
ve
Be
nb
am
nu
nY
ded
baş
Bir
say
edi
e
ya n ve
an
o
.
lle
M
e
."
a
i
m
.
l
n
şka
Ti
oğ
çok
ko
rdi
ldi
aha
lm
led
ruz
ınd
kta
u
Ba
ene
i
,
e
yid
l
o
a
m
l
v
eri
y
m
ol
ü E u söy
dal
af
iE
zen
eni
in
ene
al
anı
apm
'a v
kte
ü'n
kıs
g
ad
Al
n
l
l
k
y
G
dü
e
.Y
i
Ö
ü
l
ı
ği
ğu
ron
üzi lerini
An
ldi
da
iB
an
HP
Öd
em
ldi
atk
du
Ni
l
m
h
l
l
m
k
r
z
u'n ya ge
ık
e
e
,C
eri
ül
ıo
ral
Le
Nu
eö
iv
lon
Öz
şar
a
lış
tç
öd
ene
öst
v
d
r
a
a
r
a
g
Me
k
ı
e
a
n
ö
i
ürü
Ya
ın
an
iA
oS
üd
ise
ir t
om
adı
bir
nın
nçl
ayg
thi
rs
ı
kad
b
k
s
i
e
i
atr
dr
r
M
l
lü
b
a
u
'ı
Fe
a
eri
en, ek ve
eG
Tiy
dü
Sa
uğ
nı
nel
ak
tiv
cul
su
lül
s
e
n
e
ci
rÖ
k
u
end ayac
ün
çer
ikm
old uncu
şka
nu
rı G
in
oy
ök
ın
oF
tör
in
Ep rılı er
Ba
a
r
y
m
n
,
n
l
t
o
i
r
o
n
a
a
İk
i
tG
eO
a
ası
tro
atr
iye
rul
aşa
sta
err
ism
Tiy
ney düny
end
u
tiy
baş
Z
iya
led
k
iY
ldu ar, "
tör
Cü
ve
tT
en
Be
ve
t
nın
do
eth
ş
ocu
a
ğı
F
ın
vle
Ç
ase halle
ma
m
eri
ğlu
Ya
ldı
yıl
De
ve
anı
siy
no
ine
ine
a
en
ny
ı
,
k
s
na
s
k
de
c
n
ş
i
e
, 'ı
çiz
k'ı
en
nim
rol
Ba
Ba
lha
nçl
şar
nı
ov
e
ı
Ye
cı
et
oça
t
bed diye
nİ
l
G
Ya
atr
hm
in
lpa
dım lya K
na
kay
tiy
an
le
d
A
u
r
Ço
ü
yar
Be
ını
aşk
un
Fu
yan
Ma
lün
yat halle
ya,
ve
n B olduğ lama
dü
ası
Ha
a
şka amlı
uşa
u
rar
nö
ı
Ba
nim e kon önem oldur lusla
m
Çıd
kad
Ye
d
n
U
zle
id
ve
rat
ile
ren
nci
yer
e Ö i Mu
ek
ver
Tö
İki
ve
erk çay v
ta
rin
'nü ımcı
na
ren
lle
sa
uru
dü
ülü
d
dü
şün el Öd lı yar mal K dın ö
dü
z
rı
ka
Ke
iÖ
aşa
ve
nü
Jür
nb
e
ülü erkek
ın
öd
ın
rılı
kad başa
en
ın
2
01 Törende Jüri Özel Ödülü'nü 2. Uluslararası Mardin
201
Kültür Sanat - Sadri Alışık Tiyatro
Ödülleri sahiplerini Buldu İkinci Sadri
Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri,
Yenimahalle'de sahiplerini buldu. Sadri
Alışık Tiyatro Ödülleri sahiplerini Buldu
İkinci Sadri Alışık Anadolu Tiyatro
Oyuncu Ödülleri, Yenimahalle'de
sahiplerini buldu.
FESTIVALIN brosür ve katalogLARI:
drased
www.mardintiyatro.org
5.
Tüm hakları saklıdır izinsiz çoğaltılamaz

Benzer belgeler