TORNADO T9 Kullanım ve Bakım Talimatları

Transkript

TORNADO T9 Kullanım ve Bakım Talimatları
TORNADO T9
Kullanım ve Bakım Talimatları
UYARILAR
Bu cihazı kullanmadan önce, EN 529 : 2005’in içeriğini okuyun, solunum koruma cihazları ile ilgili
gereksinimler ve bu cihazların, kullanan kişi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgi sahibi olun.
TORNADO sisteminin kullanıcıları, bu cihazı kullanmadan önce iş yerindeki tehlikelerden haberdar olmalı
ve cihazın kullanımı ile ilgili tam bir eğitimden geçmelidir.
TORNADO başlıkları, T/POWER üfleyici veya T/A/LINE ile birlikte kullanılmalıdır. Bu cihazı kullanmadan
önce, bu Kılavuzu ve T/A/LINE veya T/POWER ile T/FILTER Kullanıcı Kılavuzlarını okuyun.
T/POWER, iş yerindeki tehlikelere uygun olan TORNADO filtreler arasından seçilen filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır.
Bu ürün, Scott Health and Safety Limited tarafından üretilen Koruyucu-markalı filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır. Başka filtrelerin kullanımı onayı geçersiz kılacak ve temin edilen koruma düzeyinde
muhtemel bir azalmaya yol açacaktır.
EN 12941 ve EN 12942 TORNADO filtre işaretlerini diğer EN standartlarıyla ilgili filtre işaretleri ile
KARIŞTIRMAYIN.
T9’u, dar alanlarda, oksijeni az ortamlarda (<%19,5), oksijeni fazla ortamlarda (>%23) veya sağlıkla ilgili veya
yaşamsal bir tehlike bulunan ortamlarda KULLANMAYIN.
Ortam ısısı -10°C ile +50°C aralığında değilse cihazı KULLANMAYIN. %95’e kadar nem düzeyleri herhangi
bir operasyonel sorun teşkil etmez.
Cihaz hasarlıysa KULLANMAYIN. Sızıntıya veya koruma düzeylerinde azalmaya neden olabilecek herhangi
bir hasarın (örn., kimyasal hasar, çatlak veya hasarlı dikiş) bulunmadığından emin olmak için kullanımdan
önce, her durumda başlık ve hava hortumu kontrol edilmelidir. İngiltere’de COSHH yönetmeliğine göre
cihazın aylık olarak kontrol edilmesi bir zorunluluktur; diğer ülkelerde de aylık kontrol yapılması ısrarla
tavsiye edilmektedir.
Yalnızca, birimin doğru bir şekilde monte edilmesi halinde koruma sağlanacaktır.
Rüzgâr hızının saniyede 2 metreyi aşması halinde koruma düzeyleri azalabilir.
Tehlikeli bir alandayken T/POWER veya T/A/LINE hava tedarik cihazının arızalandığı istenmeyen bir
durumda, başlık içinde oksijen azalması ve karbondioksit artışı oluşacaktır. BOĞULMA TEHLİKESİNDEN
KAÇINMAK İÇİN KASK/BAŞLIK EN KISA SÜREDE ÇIKARILMALIDIR. ALANI DERHAL TERK EDİN.
TORNADO başlıkları, kendinden emniyetli olarak belirlenen T/POWER ile birlikte kullanıldığında belirli
patlayıcı ve yanıcı ortamlarda kullanılabilir. Kendiliğinden emniyet onayının belirli ortamla uyumlu
olduğunu temin etmek işverenin sorumluluğudur.
Çok yüksek iş oranlarında, cihazın içindeki basınç üst düzeydeki inhalasyon akışında negatife dönebilir.
Filtreler doğrudan kask/başlık kısmına bağlanmamalıdır.
41
TORNADO T9
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım:
Tam Başlık
Belirtilen cihazla kullanıldığında sınıflandırma:
T/POWER
T/A/LINE
EN 12941 TH3
EN 1835 LDH3
T/POWER
T/A/LINE
40 (500)
40 (200)
Minimum Tasarım Akış Oranı:
140 L/dak
Belirtilen cihazla kullanıldığında Atanan* (Nominal) Koruma Faktörü:
Kullanım Sıcaklığı Limitleri:
-10°C ile +50°C arası
Malzeme:
PVC
Ağırlık:
1000 Gram
* EN 529 : 2005’e göre
4.
Başlık parçası iç eteğini dış
kısımdaki giysinizin (örn., gömlek, ceket
veya kazak)
altında, dış etek dış
kısımdaki giysinizin üzerinde olacak
şekilde ayarlayın. Beyaz plastik bandın
serbest uçlarını dış başlık parçasının
önündeki deliklere geçirin ve göğsünüzün
çevresine bir ilmek atarak bağlayın. İlmeği
çok fazla sıkmayın.
İŞARETLER VE ANLAMLARI
T9 başlık işaretleri, aşağıda gösterildiği
gibi, EN 12941 ile uyumludur:
İşaret
SCOTT
T9
CE
0086
EN12941
EN1835
TH3
LDH3
Anlam
Üretici - Scott Health & Safety
Ürün adı
CE işareti
Tasdik makamı
Standart - motorlu solunum cihazı
Standart - hava tedarikli
Sınıf işareti - EN 12941
Sınıf işareti - EN 1835
5.
Daha fazla bilgi için lütfen
T/POWER veya T/A/LINE Kullanıcı
Kılavuzuna bakın.
KULLANIMDAN SONRA
KULLANIM
UYARI:
•
Tehlikeli alandan tam olarak
uzaklaşıncaya
kadar
yüz
maskesini ÇIKARMAYIN.
•
Bu cihazın tehlikeli materyale
maruz kalacağı veya tehlikeli
maddelerle
temas
edeceği
uygulamalarda, temizleme ve
bakım işlemlerinden önce bu
cihaz arındırılırken bu materyale
özgü
ulusal
veya
yerel
yönetmelikler izlenmelidir.
DİKKAT:
Kullanıcının cildi ile temas edebilen
malzemelerin cildi tahriş edici etkileri
veya sağlıkla ilgili muhtemel yan
etkilerine
ilişkin
bir
bilgi
bulunmamasına
rağmen,
bu
malzemeler özellikle hassas kişilerde
alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
1.
İç eteğin boynundaki büzme ipini
gevşetin ve beyaz plastik bantların her
birinin dış eteğin arkasındaki deliklerin
birisinden ve ardından her bir bandın
arkasındaki halkalardan geçtiğini kontrol
edin.
1.
Başlık
parçasının
saydam
alanlarının
çizilmemesine
veya
kırışmamasına dikkat edin ve başlık
parçasının iç ve dış yüzeylerini süngerle
silin. Gerekirse, TriGeneTM çözeltisiyle
dezenfekte edin.
2.
Başlığı, sırta doğru serbest bir
şekilde sarkacak ve bükülmeyecek
şekilde
başlığın
arkasına
konumlandırılmış hava hortumu bulunan
başlık parçasına takın.
DİKKAT:
•
Hasara yol açabilecekleri için
çözücü
veya
deterjanlı
temizleyiciler KULLANMAYIN.
•
Solunum
hortumuna
su
girmesine İZİN VERMEYİN.
3.
Büzme ipi lastik dirseğini tutun ve
büzme ipinin her iki ucunu boyun
çevresine saracak ve rahat olacak bir
şekilde çekin.
42
TORNADO T9
2.
Başlık parçasını, nefes verme
vanasını, büzme ipini ve bantları aşınma
ve hasar yönünden kontrol edin. Başlık
parçası yırtılırsa veya saydam alanlarla
görme
zorlaşırsa,
başlık
parçası
atılmalıdır.
KONTROL VE BAKIMLA İLGİLİ
AYRINTILARI KAYDEDİN
3.
Saklama öncesi başlık parçasının
tamamen kuruduğundan emin olun.
Kaydedilen bilgiler genellikle aşağıdakileri
içerir:
•
Cihazdan sorumlu işverenin adı.
•
Cihazın marka, model numarası
veya tanıtım işareti, açık bir tanım
teşkil etmeye yeterli ölçüde ayırt
edici özelliklerin tanımı.
•
Kontrolörün adı, imzası veya
benzersiz doğrulama işareti ile
birlikte kontrol/bakım günü.
•
Cihazın durumu, bulunan herhangi
bir hasarın ayrıntıları ve alınan
herhangi bir düzeltici önlem.
Test ve bakımla ilgili ayrıntıları, bu
Kılavuzun arkasında temin edilen Kontrol
ve Bakım Kayıt Kağıdına kaydedin.
4.
Başlık parçasını kırışmayacak veya
çizilmeyecek şekilde üst halkasından
asın.
SAKLAMA
Cihaz kullanımda değilken temiz ve kuru
bir ortamda, doğrudan ısı kaynağına
maruz kalmaksızın +10ºC ile +30ºC
arasında bulunan ve %65 BN’den daha
az nemli ortamda saklanmalıdır.
BAKIM
Nefes verme vana kanadına özel önem
göstererek her kullanımdan önce ve
sonra tüm parçaları ayrıntılı bir biçimde
kontrol edin. Vana kanadı, durumu ne
olursa olsun her yıl değiştirilmelidir.
Saklanan vana kanatlarının beş yıl raf
ömrü
vardır,
bu
süreden
sonra
atılmalıdırlar.
Nefes verme vana kanatları, imalat yılını
gösteren bir kodla işaretlenirler. ‘07’ kodu
2007’ye tekabül eder; bundan sonraki her
yıl için bir nokta eklenir, dolayısıyla ’07.’
işareti 2008’i gösterir.
43
TORNADO T9
YEDEK PARÇALAR
Öğe No.
Tanım
Parça No.
1
Tam Başlık ve Hortum Düzeneği
T9
2
Nefes Verme Vana Kanadı
(2’li Paket)
TOR/VALVE
3
Nefes Verme Vana Kapağı
(5’li Paket)
2017146
44
TORNADO T9
YEDEK PARÇALARI TAKMA
GARANTİ
Nefes Verme Vanasını Değiştirme:
Skelmersdale
ve
Vaasa’daki
fabrikalarımızda üretilen ürünler, parça ve
işçilik için 12 aylık (aksi belirtilmediği
takdirde) bir garantiye sahiptir ve iade
alınırlar. Garanti süresi, son kullanıcı
tarafından satın alınma tarihinden itibaren
başlar.
1.
Vana kapağını vanadan çekin ve
nefes verme vana kanadını yuvasından
çekin.
2.
Yedek vanayı yerleştirin ve vana
kanadının çerçevenin üzerinde düz olarak
yattığından emin olun. Vana kapağını,
vanadaki deliklerle hizaya getirin ve
vananın üzerine bırakın.
Bu ürünlerin, teslimat anında malzeme ve
işçilik açısından hasarsız olmaları garanti
edilir. SCOTT, kasıtlı yapılan hasar,
ihmal, anormal çalışma koşulları, orijinal
üretici talimatlarına uymama, hatalı
kullanım veya yetkisiz değiştirme veya
tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan
dolayı herhangi bir yükümlülük altında
bulunmaz.
Garanti süresi içinde ortaya çıkan
herhangi bir talep için satın alma tarihine
ilişkin kanıt temin edilmelidir. Tüm garanti
talepleri SCOTT Müşteri Hizmetleri
aracılığıyla yöneltilmelidir ve satış iade
prosedürümüzle uyumlu olmalıdır.
YETKİLİ KURULUŞLAR
Inspec International Limited (0194)
56 Leslie Hough Way,
Salford,
Greater Manchester,
M6 6AJ,
England.
BSI Product Services (0086)
Kitemark House,
Maylands Avenue,
Hemel Hempstead,
HP2 4SQ,
England.
45

Benzer belgeler

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz.

Detaylı

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz.

Detaylı

TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları Bu ürün, Scott Health and Safety Limited tarafından üretilen Protector markalı filtrelerle birlikte kullanılmalıdır. Başka filtrelerin kullanımı onayı geçersiz kılacak ve temin edilen koruma düzeyi...

Detaylı

TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları Yedek vanayı yerleştirin ve vana kanadının çerçevenin üzerinde düz olarak yattığından emin olun. Vana kapağını, vanadaki deliklerle hizaya getirin ve vananın üzerine bırakın.

Detaylı