BMWi-Gründerportal: Übersicht

Transkript

BMWi-Gründerportal: Übersicht
BMWi-Gründerportal: Übersicht
11- Sosyal Güvence İçin Tavsiyeler
1. Nelerin önemli olduğunu belirleyiniz
Mümkün olan çeşitli tehlikeler için tesbit edilemeyecek sayıda sigorta
imkanları mevcuttur. Bundan dolayı: Nelerin önemli olduğunu belirleyiniz.
Hangi rizikolar vardır? Bu rizikolardan hangilerini bir sigortayla garanti
altına almayı istemektesiniz veya buna mecbursunuz. Hangilerini derhal
veya hangilerini daha sonra. Küçük zararlar veya ufak çapdaki olaylar için
genelde bir korunma sigortası yapılması gereğinden pahalıdır.
2. Muhtelif teklifler isteyiniz
Sigortaların tazminatları, primleri ve şartları farklıdır. Bundan dolayı her
sigorta için sigorta şirketlerinden değişik teklifler talep ediniz! Bu muhakkak ki çok zaman alıcı ve insanın kafasını karıştıran bir çalışmadır. Fakat
yapmaya değer. En uygun teklif verenleri mesela ‘Stiftung Warentest’ dergisinin güncel mukayeselerinden seçmeniz mümkündür.
3. Titizlikle karar veriniz
Anlaşmayı çabuk yapmanız için baskılara boyun eğmeyiniz. Olgun
düşündükten sonra en uygun teklifi sunan sigorta temsilcisinin teklifini
seçmeniz gerekir. Tekliflerinin kalitesine güvenen sigorta temsilcilerinin
anlaşmanın biran önce imzalanması için baskı yapmalarına gerek yoktur.
4. Paket tekliflerde dikkatli olunuz
Her sigorta korumasının ihtiyaçlarınıza uygun olması gerekmektedir.
Çoğu kez zaman azlığından dolayı acele çözümlere yönelinmiş olunmakta ve bütün rizikoları karşılayan sigorta paketleri satın alınmaktadır. Bunlar, arzu edilen sigortalar yanında, normal durumlarda ‘o kadar da gerekli olmayan’ gruba dahil etmiş olacağımız ilave anlaşma metinlerini ihtiva etmektedir.
5. Kanuni ve özel sigortaların birbirlerine uygun olmalarını sağlamak
Özel Sigorta anlaşmalarını imzalamadan önce kanuni sigortalar hakkında
bilgi edininiz. Özel Sigorta müesselerinin ve Kanuni Sigorta Kurumları’
nın rekabeti veya birlikteki oyunları nasıl olmaktadır? Mesela çoğu kez
kısa bir sürede kanuni emeklilik sigortasına devam etmeyi isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Memur olarak uzun seneler aidat
ödemiş birisi olarak ne yapmanız uygundur?
Genel kaidenin şöyle olması gerekir: Önce kanuni Emeklilik Sigortası ve
Kanuni Hastalık Sigortası ile konuşmak ve bütün argümanları / delilleri
tesbit etmek gerekir. Kanuni Sigortalardan hızlı bir şekilde ayrılmak, sonradan dezavantajlar meydana getirebilir (Mesela Kanuni Emeklilik Sigortasında kazanılmış hakların kaybı, daha uygun Kanuni Hastalık Sigortası’
na geri dönme imkanının ortadan kalkması)
Nr. 38
Seite 1
BMWi-Gründerportal: Übersicht
11- Sosyal Güvence İçin Tavsiyeler
6. Dilekçeleri doğru vermek
Form dilekçenin / Dilekçe formunun eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Sigorta dilekçesindeki eksik bilgilerin imzanızdan önce eksiksiz
tamamlanmış olması gerekir. Aksi halde / Bu yapılmamışsa: Dilekçenizde
yazmış olduğunuz herşeyden ve de eksik bilgilerden dolayı mesuliyet
taşımaktasınız. Ancak doğru dilekçe vermekle, kusursuz bir anlaşmanın ön
şartı sağlanır.
7. Dilekçe suretini talep etmek
Dilekçe sureti anlaşmanın bir parçasıdır. Sigorta anlaşmasını
imzalamanızın hemen akabinde onu derhal almanız gerekir. Bu
hakkınızdan vazgeçmeniz veya bu sureti sigorta poliçesi ile size gönderileceğine dair anlatılanlara önem vermeyiniz. Ancak bu suret ile ilerde poliçedeki şartları mukayese edebilirsiniz. Ayrıca, poliçede bulamıyacağınız bir
çok önemli bilgiler çoğu kez dilekçe suretinde sıralanmıştır.
8. Uzun süreli anlaşma yapmamak
Uzun sigorta süreleri, sigorta yaptırana bir avantaj sağlamaz. Anlaşmaların
süreleri, hayat ve meslek maluliyeti sigortaları dışında, genellikle bir seneyi
aşmamalıdır. Sigorta yaptıran ve aidat ödeyen olarak, ilerde oldukça kısa
bir süre sonra daha uygun sigorta teklifleriyle yeni anlaşmalar yapamamak
durumunda kalabilirsiniz.
9. Sigorta tazminatına ait garanti talebinde bulunmak
Çoğu kez poliçelerin hazırlanması uzun zamanı gerektirmekte olup, sigorta anlaşmasının imzalama tarihinden itibaren geçerli ve sigorta tazminatına ait yazılı bir garanti talebinde bulununuz. Sigorta şirketi aidatı bu
tarihten itibaren hesaplayacaktır. Ancak bu şekilde Poliçenin size ulaşacağı
tarihe kadarki sürede hakikaten sigortalılığınız garanti altına alınmış olacaktır.
10. Anlaşmadaki değişiklikleri / sapmaları kontrol etmek
Poliçedeki dilekçede tesbit edilmiş husularla ilgili farklılıkları sigorta şirketinin belirtmesi ve buna ait yerleri kırmızı renkle işaretlemesi gerekir. Poliçe elinize ulaştıktan sonraki bir ay içerisinde bu farklara yazılı olarak itiraz
etmemeniz halinde, bunlar / bu farklar kabul edilmiş sayılacaktır.
11. Aidatları zamanında ödemek
İlk aidatın, sigorta belgesinin sigorta şirketinden elinize geçtiğinde ödenmesi gerekmektedir. Aidatı geciktirmeden ödeyiniz. Bunun sebebi: Bir sigorta anlaşmasının anlaşma tarihinden itibaren geçerli olması için sigorta
bedelinin geçiktirmeden (bu konuda hukuksal karar : beş gün içerisinde)
ödenmesi gerekmektedir. Buna dikkat etmezseniz, muhtemelen sigorta
koruma hakkından mahrum kalabilirsiniz. Sigorta şirketleri, Sigorta
Anlaşma Kanunu’nda tesbit edilmiş bu kuralı titizlikle uygulamaktadırlar.
Nr. 38
Kaynak: GründerZeiten Nr. 41 „Persönliche Absicherung für Existenzgründer und Unternehmer“.
Seite 2