Ġsmail Cem FERĠDUNOĞLU Eğitim Yabancı Dil Bilgisi Basarı

Yorumlar

Transkript

Ġsmail Cem FERĠDUNOĞLU Eğitim Yabancı Dil Bilgisi Basarı
Ġsmail Cem FERĠDUNOĞLU
Eğitim
Doktora
Marmara Üniversitesi, Ġletişim Fakültesi, Genel Gazetecilik Bölümü, 2013
Yüksek Lisans
Western Michigan University, Siyaset Bilimi Bölümü,1996
Lisans
Bölümü
Ġstanbul Üniversitesi Ġletişim Fakültesi, Gazetecilik ve Halkla Ġlişkiler,1992
Yabancı Dil Bilgisi
Ġngilizce
Basarı Ödülleri
Hürriyet Vakfı Genç Gazeteciler Yarışması Mizanpaj Dalı Birinciliği,1992
Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi, Siyasal Düşünceler Tarihi Dersi,
2005 Güz Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Sosyoloji Dersi, 2007 Güz Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Ġletişim ve Medya Planlaması Dersleri, 2009 Güz
Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Radyo TV Teknolojileri ve Girişimcilik Dersleri,
2010 Bahar Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Halkla Ġlişkilerde Metin Yazarlığı, Halkla Ġlişkiler
ve Ġletişim Dersleri, 2010 Güz Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Temel Gazetecilik, Siyasal Ġletişim Kampanyaları,
Ġletişim Bilimi Dersleri, 2011 Bahar Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Radyo TV Teknolojileri, Medya Planlaması,
Halkla Ġlişkilerde Metin Yazarlığı Dersleri, 2011 Güz Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Temel Gazetecilik, Siyasal Ġletişim Kampanyaları,
Ġletişim Bilimi Dersleri, 2012 Bahar Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ġlişkiler Bölümü, Siyaset
Bilimine Giriş ve Mesleki Ġngilizce Dersleri, 2013 Güz Yarı Yılı
Giresun Üniversitesi Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ġlişkiler Bölümü, Türk
Siyasi Hayatı ve Mesleki Ġngilizce Dersleri, 2013 Bahar Yarı Yılı
Makaleler
‘21.Yüzyılda Türk Medyası’nın Değişimi ve Muhafazakar Medya Olgusu’, Artvin Çoruh
Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi, 2014
‘Türkiye’de Televizyon Yayınlarının Özelleşmesi Sürecinde Giresun’da Yerel
Televizyonların Kurulması’, Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Cilt
2, 2008

Benzer belgeler