Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus

Yorumlar

Transkript

Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus
Değerli Velimiz,
2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış bulunmaktayız. Eğitimde öncü ve yeniliklere açık bir
vizyon ile öğrencilerimizi; sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam,
sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, Atatürk ilkeleri ile demokratik cumhuriyete sahip
çıkan bireyler olarak hayata hazırlama hedefine yönelik olarak gelinen noktadaki memnuniyetimizi sizlerle
paylaşmak isterim.
Öğrencilerimizin tamamına yakını ilk yarı için akademik anlamda hedeflediğimiz çizgiye ulaşmışlardır.
Neredeyse haftanın her günü öğrencilerimizi yetiştirme noktasında tüm ekip olarak seferber olduğumuzu, her
öğrencimizin kendi içindeki gelişimini dikkate aldığımızda üst düzey bir aşama kaydettiklerini belirtebilirim.
İlk döneme yönelik özetleyebileceğimiz birkaç veri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Okulumuzda; 111 öğrencimiz Teşekkür, 100 öğrencimiz Takdir ve 131 öğrencimiz de Onur Belgesi almaya
hak kazanmıştır.

Dünya Şampiyonasında Matematik Türkiye Temsili: 2013 yılı TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışmasında Matematik dalında TÜRKİYE 1.si olan öğrencimiz ülkemizi temsil
etmek üzere Mayıs ayında yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılacaktır.

19 Fen-Matematik-Sosyal Bilimler-Bilgisayar Projesi: 2014 yılı TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması için öğrencilerimiz danışman öğretmenleri rehberliğinde 3 Biyoloj, 3
Fizik, 2 Kimya, 4 Matematik, 1 Tarih, 1 Coğrafya, 1 Psikoloji, 1 Sosyoloj, 3 Bilgisayar olmak üzere
toplam 19 proje hazırlamışlardır.

MEF Matematik Maratonu: Matematik alanında yetenekli öğrencileri keşfedip onları MEF Lisesi
bünyesinde yetiştirerek ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak amacıyla 14 Aralık 2013
Cumartesi günü okulumuzda bir organizasyon düzenlenmiş ve İstanbul genelindeki tüm resmi ve
özel okulların 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri için bir yarışma yapılmıştır. Yarışmaya 314 öğrenci katılmıştır.

MEF Lisesi Kısa Film/Klip Yarışması: İstanbul’daki resmî-özel liselerin öğrencilerine yönelik olarak,
“Ayrılık” konulu “1.Kısa Film/Klip Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma kapsamında öğrenciler
okudukları öykü veya şiirlerden yola çıkarak kısa film ya da klip çekeceklerdir.

2.Yabancı Diller Mektup ve Afiş Yarışmaları: İstanbul’daki 2.Yabancı Dil (Almanca-Fransızcaİspanyolca) eğitimi veren resmî-özel ortaokulların 6-7-8.sınıf ile liselerin 9-10-11.sınıf öğrencilerine
yönelik olarak, “Kültürler Arası Dostluk” konulu “2.Yabancı Diller Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma
kapsamında öğrenciler öğrendikleri 2.Yabancı Dili (Almanca, Fransızca, İspanyolca) kullanarak mektup
yazacak, kültürler arası dostluk temalı slogan yazacak ve bu slogana uygun afiş tasarımı yapacaklardır.

DİF (Davranış İzleme Formu): Okulumuzun DAVDEK (Davranış Değiştirme ve Geliştirme Komisyonu)
çalışmalarının amacı; 18 yaşına kadar her insanın çocuk sayılması ilkesinden hareketle çocukları
ilgilendiren bütün faaliyetlerde onların yararını ve esenliğini temel alarak tüm uygun yasal ve idari
önlemleri almaktır. (BM Çocuk Hakları Sözleşmesi I.Kısım, Madde 1, 3)
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212.287 6900 Faks: 0212.287 7911 E-posta: [email protected]
www.mef.k12.tr
Öğrencilerimizin olumlu davranış sergilemelerini sağlamak ve refahını artırmak amacıyla okul içinde
ve dışında her kaynağı harekete geçirmek ve kurallara aykırı davranışta bulunan çocuklara etkili,
hakkaniyetli ve insanca davranma ortamı sağlanmak amacıyla öğrencilerimizin, tüm yönetici ve
öğretmenlerimizin görüşünü alarak “Bizim Kurallarımız” oluşturulmuştur. Kuralların benimsetilmesi ve
yerleştirilmesi için öğrencinin davranış sürecinin sıkı bir şekilde takip edilmesinin gerekliliği ortaya
çıkınca öğrencinin her davranışının takip edildiği ve kayıt altına alındığı DİF (Davranış İzleme Formu)
formu oluşturulmuştur. I.dönem boyunca öğrencilerimizin tüm davranışları bu form üzerinden
değerlendirilmiştir. DİF’in disiplin süreci başlatılmadan öğrencilerimizin olumsuz davranışlarını
düzeltmesi ve olumlu davranışlarını da kalıcı hale getirmesi için son derece yararlı bir uygulama
olduğu düşünülmektedir.

LYS-YGS Çalışmaları: 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı birinci dönemde ÖSYS çalışmalarımız için ÖSYS
komisyonumuz kurularak yıllık çalışma planı oluşturulmuştur. Her hafta düzenli olarak toplanan
komisyonumuzda YGS-LYS Deneme sınav programımız ve sınav içeriklerimiz hazırlanmıştır. Birinci
dönem 7 adet YGS denemesi uygulanmıştır. Bu sınavların sonuçları birebir komisyonda, rehberlik
biriminde ve ilgili bölümlerin değerlendirmeleri ile incelenmiştir. Sınavlarda öğrencilerimizin dikkat,
süreyi kullanma, konu eksikleri, güçlü yanları, sınav stratejileri, bir sonraki sınava kadar yapılacak
çalışmalalar ile ilgili olarak bireysel veya grup halinde yapılacak çalışmalara yön verilmesi sağlanmıştır.
Dönem başında öğrencilerimize derslerine girilerek ÖSYS sistemi ve okulda yapılacak çalışmalar
paylaşılmıştır. Öğrencilerimize yapılan sunumun aynısı velilerimizle de paylaşılmış sınava hazırlanan
tüm öğrencilerimizin velilerine ulaşacak şekilde ÖSYS sunumu paylaşılmıştır. Öğrencilerimize 3
kitapçık hazırlanarak içerikleri de kendileri ile paylaşılmıştır. Bu kitapçıklar aşağıda sıralanmıştır.
o ÖSYS Hazırlık Pusulası
o Sınav Stratejileri
o Taban Puanlar kitapçığı (e-posta ile)
o ÖSYS Sunumu
Öğrencilerimizin YGS başvuruları 2-15 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde
öğrenci ve velilerimize gerekli danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Deneme sınavlarından sonra
öğrencilerimize sınavlarının değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalar konusunda bireysel görüşmeler
yapılarak performanslarının takibi yapılmıştır. Sınav sonuçları e-posta ile velilerimize iletilmiştir.

MUN Çalışmaları: Model Birleşmiş Milletler, BM sisteminin bir simülasyonudur. Uluslararası barışı
koruma, ekonomik ve sosyal ilerleme, temel hak ve özgürlüklerin gelişimi ve benimsenmesi gibi amaç
ve ilkeler etrafında; öğrencilerin ulusal kimliklerinden sıyrılarak temsil edilecek ülkelerin büyükelçileri
rollerinin üstlenilmesi ve dünya gündeminde yer alan başlıkların yer aldığı platformda söz konusu
ülkenin ulusal çıkarlarının zedelenmemesi doğrultusunda sorunların tartışılarak genç bir bakış açısıyla
çözümler üretilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu konferanslara katılarak öğrencilerimizin dünya hakkında
bilgi sahibi olmaları, liderlik, araştırma yapma, topluluk önünde konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve
takım çalışmaları içinde aktif rol almaları sağlanarak, gelecek yaşamlarına hazırlanmaları
hedeflenmektedir.

Geleneksel Talent Show: Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sahne performansı sergiledikleri
"Geleneksel MEF Lisesi Talent Show"umuz 27 Aralık 2013 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Sahneye
çıkan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bizlere keyifli dakikalar yaşatmışlardır.

IELTS: Uluslararası geçerliliği olan ve hem yurt dışında okumak isteyen hem de Boğaziçi, ODTÜ, Koç,
Sakıp Sabancı gibi üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlama olanağı sağlayan IELTS sınavını
öğrencilerimiz için okulumuzda organize edebilmek amacıyla British Council ile iletişime geçilmiştir.
Yapılan yazışmalar neticesinde British Council temsilcilerinin okulumuza gelerek sınavı uygulamaları
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212.287 6900 Faks: 0212.287 7911 E-posta: [email protected]
www.mef.k12.tr
sağlanmıştır. Sınava katılmak için şu ana kadar 2’si uluslararası okulumuzdan olmak üzere 20
öğrencimiz başvurmuş bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için her pazartesi günü İngilizce Öğretmenimiz
Sn. John COYRO tarafından sınava hazırlık kursu çalışmaları yapılmaktadır.

Münazara Takımı Çalışmaları: Özel MEF Lisesi Münazara Takımı, 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında
kurulmuştur. Takımımız bugüne kadar Türkiye ve İstanbul çapında düzenlenen birçok münazara
yarışmasına katılmıştır. İstanbul’daki 41 okuldan 142 öğrencinin katıldığı ve 27-28 ve 29 Aralık 2013
tarihlerinde gerçekleştirilen “İSTEK Kemal Atatürk Lisesi İstanbul Liseler Arası 5. Geleneksel Münazara
Turnuvası”na MEF Lisesi Münazara kulübü de iki takımla katılmıştır. MEF A takımı 7 maçta 11 puan
kazanmış; MEF B takımı yarı finalde yarışmıştır.
Tüm öğrencilerimize münazara kültürünü öğretmek, öğrencilerimizin düşüncelerini sözlü ve yazılı
olarak savunma ve yapılandırılmış bir şekilde tartışma kültürünü kazanmalarını sağlamak,Edebiyat
bölümümüzün temel hedeflerindendir. Bu amaçla 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlanarak
okulumuzda da tüm sınıf düzeylerini içine alan “MEF Lisesi Münazara Turnuvası” düzenlenmiştir.

4.MEF Gençlik Parlamentosu: İstanbul genelindeki resmi-özel ortaöğretim kurumlarının 9-10-11 ve
12.sınıfında okuyan gençlerinin kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemek, sosyo-kültürel seviyelerini üst
düzeylere çıkarabilmek amacıyla “Türkiye’nin günümüz koşullarında eğitim, sanat, sağlık, ekonomiksosyal yapısını incelemek, sorunları belirlemek, farklı ülkelerle bu sorunları karşılaştırmak, analiz ve
sentez ile bir sonuca ulaşıp çözüm yolları belirlemek amacıyla liseli gençlerden oluşan ve bu yıl 4.sünü
düzenleyeceğimiz MEF GENÇLİK PARLAMENTOSU’nun gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Organizasyon
18-19-20 Nisan 2014 tarihlerinde okulumuzda gerçekleştirilecektir.

Rehberlik Çalışmaları: 1.dönem her öğrencimizle en az bir görüşme gerçekleştirildi. Bireysel
görüşmelerde öğrencilerimizin; kişisel-duygusal süreçleri ele alınmakta, akademik performansını
geliştirmeye yönelik hedef belirleme, verimli çalışma teknikleri, zaman yönetimi, stres yönetimi
konularında ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmakta ve kariyer planlamalarına ilişkin farkındalık
kazandırma ve bilgilendirme (YGS-LYS- Meslekler), test ve envanter uygulamalarının yorumlanması
(Öğrenme Stilleri- Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri- Problem Tarama) gerçekleştirilmektedir.
Görüşmelerde öğrencilerimizin güçlü olduğu ve gelişmesi gereken alanlara yönelik farkındalık
kazanmaları da amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ve kariyer planlamalarını
desteklemek için çeşitli konferanslar (Zararlı Alışkanlıklar), üniversite gezileri (Boğaziçi Üniversitesi),
Üniversitelerle Buluşma Günü-5, Mezun Söyleşileri, Meslek Gözlem Stajı uygulamaları
gerçekleştirilmiştir. Velilerimize yönelik hazırlanan “Ergenli Dönem” konu başlıklı veli semineri 11
Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Benzer uygulamalara 2. Dönem boyunca devam edilecektir.

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı: 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle İngilizce Bölüm Başkanımız
Sn. İlknur WEST ve İngilizce Öğretmenimiz Sn. Berna KURTULUŞ, MEF Lisesi Yurtdışı Eğitim Danışmanı
olarak öğrencilerimize yardımcı olmaktadırlar. Öğrencilerimizin başvuruda bulunacakları
üniversitelere kabul şartlarını araştırarak, istenilen bilgi ve belgeleri Okul Müdürlüğü onayı ile
hazırlamaktadırlar.

MEF Referans Belgesi: Öğrencilerimizin ders dışında yapmış olduğu etkinliklerle ilgili 2011-2012
eğitim-öğretim yılı itibariyle datalar oluşturulmaya başlanmıştır. Öğrencilerimizin kontrol edebilmesi
için de okul girişinde bir panoda bu bilgiler duyurulmuştur. Öğrenci ve öğretmenlerden gelen
düzeltme ve eklemelerle listeler güncellenmiştir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı mezunlarımıza MEF
Referans Belgesi verilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212.287 6900 Faks: 0212.287 7911 E-posta: [email protected]
www.mef.k12.tr

Mesleki Gözlem Stajı: 10 ve 11.sınıf öğrencilerimizin meslekleri ortamında gözlemlemeleri ve
mesleğin çalışanından bilgi alabilmesi amacıyla 1 günlük Mesleki Gözlem Stajı yapmaları
planlanmıştır. İş yeri ortamlarını ya da çalıştıkları kurumları öğrencilerimize açabilecek olan
velilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizi
yönlendirmiş, öğrencilerimiz staj çalışmalarını gerçekleştirmeye başlamıştır.

“Fark Yaratanlar” Ödül Töreni: Sanat, edebiyat, tiyatro, sinema, spor, medya, sosyal bilimler, sosyal
sorumluluk hayatın her anında yer alan kavramlar ve etkinliklerdir. Bu alanlardaki üretimler
öğrencilerimiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Belirtilen alanlarda yaptıkları işlerle,
toplumdaki duruşlarıyla fark yaratmış olan gazeteci, öğretim üyesi, oyuncu, sanatçı, ressam vb.
kişilerin seçilebilmesi amacıyla öğrencilerimize bir anket uygulanmıştır. Anket sonucunda “FARK
YARATANLAR” listesi belirlenmiştir. Bu kişilerin okulumuza davet edilmesi ve kendilerine ödül
verilmesi amacıyla bir organizasyon düzenlenmektedir. Organizasyon katılımcılarının planlanması ile
ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ödül töreni 25 Şubat 2014 Salı günü saat 13.30’da okulumuz
Büyük Konferans Salonunda yapılacaktır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:
Rehberlik Birimi Tarafından Yürütülen Projeler
“KORUNCUK” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Rehber öğretmenlerimiz, branş
öğretmenlerimiz ve gönüllü öğrencilerimiz her ay Koruncuk Vakfı’nı ziyaret ederek buradaki
öğrencilerle çeşitli aktivitelerde bulunmaktadırlar.
Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri Proje Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Projeler
Paylaş ki Ömrü Uzasın, Doğadaki İnsan, Yurdumuza Borcumuzdur, MEFDET (MEF Deniz Elçileri
Topluluğu), Gelenekselleşen Darülaceze Ziyaretlerimiz, Birlikte Varız, Vadi Temizliği, Senin
Farkındayım, Okullar Ormanı

Flipped Classroom Pilot Uygulaması: “Flipped Classroom” öğretim yöntemi pilot uygulama amaçlı
olarak İngilizce ve Matematik Bölümlerinde kazanım bazlı seçilen örnek konular üzerinden
uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamada olumlu geribildirim alınması durumunda ders çeşitliliği
artırılarak devam edecektir.

Üniversitelerle Buluşma Günü: MEF Lisesi Kariyer Planlama çalışmaları kapsamında; 9, 10, 11 ve
12.sınıf öğrencilerimize yönelik olarak bu yıl beşincisini düzenlediğimiz “Üniversitelerle Buluşma
Günü” 17/12/2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında okulumuz giriş katında 15
üniversitenin standı kurulmuştur. Gün içinde öğrencilerimiz bu standları gezerek kurumlardan gelen
yetkililerden bilgi almışlardır. Öğrencilerimiz tercih ettikleri iki bölümün de tanıtımını izleyerek
meslekler hakkında bilgi edinmişlerdir.

Yurt İçi Geziler: 9.sınıf öğrencilerimizle 10 Ekim 2013 Perşembe günü “Güzel Sanatlar ve Edebiyat”
ünitesi kapsamında İstanbul Modern Sanat Merkezinde gerçekleştirilen “Şiir ve Resim Atölyesi”ne
katılım sağlanmıştır. Plastik Sanatlar bölümü eşgüdümüyle gerçekleştirilen bu çalışmada
öğrencilerimiz İstanbul Bienalini de gezmişlerdir.

Yurt Dışı Geziler:
09-16 Nisan 2014
25-29 Nisan 2014
26-29 Nisan 2014
Hollanda Bisschop Bekkers College Öğrenci Değişim Programı
Paris
Belçika
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212.287 6900 Faks: 0212.287 7911 E-posta: [email protected]
www.mef.k12.tr
İl ve ilçe çapında başarılar:

SIRA
SINIF
AD SOYAD
YARIŞMA
DERECE
1
10-B
ELİF ÖZŞAHİN
Takım Balkan
2.liği
ELİF ÖZŞAHİN
Türkiye Jokey Kulübü’nün Ana
Sponsorluğunda Türkiye Binicilik
Federasyonu Tarafından Organize Edilen 40.
FEI Engel Atlama Balkan Şampiyonası
Kaya Baban Kış Ligi
2
10-B
3
10-B
ELİF ÖZŞAHİN
Kemer Kış Ligi
4
10-B
ELİF ÖZŞAHİN
Türkiye Gençler Şampiyonası
5
10-A
BİANKA İSAOĞLU
6
9-D
MİNA KARTAL
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Ekim
İstanbul'un Kurtuluşu Etkinlikleri
Kapsamında "Kurtuluşun 90.Yılı" Konulu
Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması
Kompozisyon Dalında
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında
"Cumhuriyet Bayramı" Konulu Resim, Şiir ve
Kompozisyon Yarışması Şiir Dalında
7
11-D
YAREN OTLATICI
8
10-C
DORUK URAS
CEYHAN
9
11-D
DENİZ ÖZABAT
10
11-C
NİLEM GÜÇ
Işık Üniversitesi 1. Ulusal Gazete Üzerine
Grafik, Resim Yarışması
Onur Mansiyonu
11
11-C
TUĞÇE ILDIZ
Işık Üniversitesi 1. Ulusal Gazete Üzerine
Grafik, Resim Yarışması
Onur Mansiyonu
12
12-D
YAĞMUR KAVAN
Işık Üniversitesi 1. Ulusal Gazete Üzerine
Grafik, Resim Yarışması
Onur Mansiyonu
13
12-A
OKTAY KUTAY
ARMAĞAN
Işık Üniversitesi 1. Ulusal Gazete Üzerine
Grafik, Resim Yarışması
14
10-E
MELİS ARAS
Işık Üniversitesi 1. Ulusal Gazete Üzerine
Grafik, Resim Yarışması
15
9-C
CEM İSTANBULLU
Türkiye Zeka Vakfı
Sergilenmeye
değer
bulunmuştur.
Sergilenmeye
değer
bulunmuştur.
Finale katılmaya
hak kazanma
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 10
Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri
Kapsamında "Atatürk" Konulu Resim, Şiir ve
Kompozisyon Yarışması" Kompozisyon
Dalında
Masa Tenisi İstanbul İl Temsilciliği MinikYıldız Ferdi Cumhuriyet Kupasında Gençler
Kategorisi
Işık Üniversitesi 1. Ulusal Gazete Üzerine
Grafik, Resim Yarışması
1.lik
2.lİk
Türkiye Gençler
Şampiyonluğu
İlçe 1.si
İlçe 2.si
İlçe 3.sü
İstanbul 3.sü
Başarı Ödülü
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212.287 6900 Faks: 0212.287 7911 E-posta: m[email protected]
www.mef.k12.tr
16
12-A
ARTUN YENİCE
(2012-2013
MEZUNU)
"FIRST STEP TO NOBEL PRIZE IN PHYSICSInternational Competition for High School
(Lyceum) Students in Research Projects in
Physics" Uluslararası Proje Yarışması
Onur Ödülü
17
11-D
İlayda ŞAMİLGİL
10 Aralık “Dünya İnsan Hakları” Konulu Şiir
ve Kompozisyon Yarışması Şiir Dalında
İlçe ilk 3
18
12-A
Elif YAĞCI
10 Aralık “Dünya İnsan Hakları” Konulu Şiir
ve Kompozisyon Yarışması Komposizyon
İstanbul 3.sü
19
10-C
Doruk Uras CEYHAN
Masa Tenisi İstanbul İl Temsilciliği'nin Ferdi
Atatürk Kupasında Gençler Kategorisinde
İstanbul 2.si
20
10-B
Sinan KURAM
MEB Genç Erkekler Eskrim İl Müsabakaları
Genç Erkekler
Kılıç 3.sü
21
10-A
Alara OKAY
Türkiye Rekoru
22
9-A
Emir Kaan YAYLA
Ünsal Fikirci Gençler ve Açık Yaş Türkiye
Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Yarışmalarında
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençler
Masa Tenisi Turnuvası
23
10-C
Doruk Uras CEYHAN
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençler
Masa Tenisi Turnuvası
İlçe 2.si
24
11-D
Ali Kaan ESMER
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençler
Masa Tenisi Turnuvası
İlçe 2.si
25
11-D
11-D
11-D
11-D
11-D
11-D
9-C
9-D
11-C
Sarp PAMUKSÜZER
İnal ERGUN
Deniz ÖZABAT
Işıl İrem TURAN
Kadircan USLU
İlayda ŞAMİLGİL
Rojan Barış GEDİK
Şükran ATALAY
Yasemin CELİLOĞLU
11-A
11-D
11-D
11-E
Eren Asena
Yaren OTLATICI
İlayda ŞAMİLGİL
Oğuzhan TÜRK
26
27
10. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi
Yarışması
“İSTEK Kemal Atatürk Lisesi İstanbul Liseler
Arası 5. Geleneksel Münazara Turnuvası
Millennium Youth Camp 2014
İlçe 2.si
Finale kalınmıştır
Çeyrek finale
kalınmıştır.
Yarı finalde
yarışılmıştır.
Finale kalınmıştır.
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212.287 6900 Faks: 0212.287 7911 E-posta: [email protected]
www.mef.k12.tr
Tüm bu başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesinde amatör ruhla çalışan ve kendilerini öğrencilerine adamış
öğretmenlerimizin yoğun emeklerini sizlerle paylaşmak isterim. Bu çalışmaların artarak devam edeceğini ve
bu anlamda evlatlarınızın emin ellerde olduğunu gururla belirtebilirim.
MEF Lisesi ailesi olarak öğretmen-öğrenci-veli üçgenindeki kenetlenmenin her geçen zaman dilimi içinde
artarak devam etmesi, özellikle “Okul Aile Birliği”nin bu amaç doğrultusundaki katkıları hepimizin övünç
kaynağı olmuştur. Okulumuzda yürütülen “Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Toplum Hizmeti” çalışmalarında
yürütülen tüm çalışmalarda okul aile birliğimizin ciddi katkılarını almaktayız. Türkiye’nin en iyi liseleri arasında
her yıl artan bir ivmeyle hak ettiğimiz yeri alma sürecindeki desteklerinden dolayı MEF Lisesi adına Okul Aile
Birliğimize teşekkür ederim.
Her daim desteğinizi esirgemeyeceğiniz noktasından hareketle MEF Lisesi Ailesi olarak sizlerden birkaç
beklentimizi de aşağıdaki gibi sıralayabilirim:
 Tüm veli toplantılarında bizleri yalnız bırakmayınız. Her şeyden önce sizleri görmemizin bizlere de çok
iyi geldiğini ve motivasyonumuzu artırdığını belirtebilirim.
 Öğrencimizin sınıf öğretmeni, danışman öğretmeni, rehber öğretmeni ve müdür yardımcısı ile
iletişimi hep canlı tutunuz.
 Öğrencimiz okula geldikten sonra mecbur olmadıkça (acil durumlar hariç) izin talebinde asla
bulunmayınız. Bu durumun diğer öğrenciler ve dolayısı ile öğretmenlerimizin motivasyonlarını
gerçekten çok olumsuz yönde etkilediğini gözlemlemekteyiz.
 Öğrencimiz ile iletişimlerinizde tespit ettiğiniz olası olumsuz bir durumun (okul içinde veya dışında
yaşadığı bir sorun-eğitimine olumsuz yansıyabilecek bir durum vs.) mutlaka okul yönetimiyle anlık
paylaşınız.
Öğrencimizin eğitim-öğretim süreci içinde, farklı tarafta olmadığımızı, aynı amaç doğrultusunda aynı tarafın
paydaşları olduğumuz düşüncesinden hareketle, bu anlamda bizleri destekleyeceğinize olan inancımızın tam
olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle 2.dönemin tüm MEF Ailesi için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sağlıklı,
başarılı ve mutlu geçmesini dilerim.
Fikret MULHAN
Özel MEF Lisesi Müdürü
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 Ulus - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212.287 6900 Faks: 0212.287 7911 E-posta: [email protected]
www.mef.k12.tr

Benzer belgeler

ürün listemizi görmek için tıklayınız.!

ürün listemizi görmek için tıklayınız.! COLGATE COCUK DIS MACUNU 75ML*12 COLGATE MISVAK 100ML*12 COLGATE MISVAK 70GR*12 COLGATE TOTAL 50ML*12 CORAP BAYAN CORABI KISA*12 CORAP OZYURT CORAP*12 ERKEK CUKUROVA SADE LOKUM 5 KG CUKUROVA GULLU ...

Detaylı

toscow

toscow Zeytin Yağı Riviera 500 ml.

Detaylı