Plan Çalışma planının oluşturulması ve teslim edilmesi Tarihsel

Yorumlar

Transkript

Plan Çalışma planının oluşturulması ve teslim edilmesi Tarihsel
TARIM VE HAYVANCILIK
FAALİYET
Plan
ÇALIŞMA HAFTASI
Çalışma planının oluşturulması ve teslim edilmesi
Tarihsel gelişim özeti
Arka plan
Yasal çerçevenin belirlenmesi
İdari yapılanmanın belirlenmesi (bakanlık/bakanlıklar, kooperatif, çiftlik, STK
v.b.)
İstatistiki bilgiler
Mevcut politika ve
uygulamalar
GDP içinde tarım/hayvancılık payı, bütçe içinde payı, , tarım/hayvancılık
sektöründe çalışan nüfus, ithalat ve ihracat bilgileri, toplam AR-GE yatırımları
içindeki payı, toprak kullanımı bilgileri, v.b.
Kategorilerin belirlenmesi (Arıcılık, Balıkçılık, Organik Tarım, Kümes Hayv.,
v.b.) ve mevcut iş süreçleri/tekniklerin tespit edilmesi
Kalkınma Planı (2009-2013), Tarım Çerçeve Belgesi (…), Stratejik Plan ve
Performans Programları
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Pr. (DAB), Konya Ovası Pr.
v.b.
Sorunlar
Öneri ve alternatifler
Maliyetlendirme
Rapor yazımı
Sunum
Verimsizlik, iklim koşullarına bağımlı tarım ve hayvancılık, yanlış toprak
kullanımı, arz ve talep dengesizliği, teknolojiden yararlanılmaması v.b.
AR-GE yatırımları ve araştırma/eğitim merkezleri, kaliteli tohum
yetiştirilmesi, ürün çeşitliğinin korunması ve artırılmasına yönelik yeni politika
ve uygulamalar, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik somut tedbirler, idari
yapılanmada gerekli değişiklik önerileri, v.b.
Çeşitli yeni alternatiflerin/politika ve uygulama değişikliklerinin
maliyetlendirilmesi ve gerekli kaynah ihtiyacının tespit edilmesi
Çalışmaların birleştirilmesi ve raporun oluşturulması
Powerpointla raporun özetinin hazırlanması ve sunulması
Mart
Nisan
Mart/Nisan
Mayıs
8.-11.
14.-18.
21.-25.
28.3 - 1.4
4.-8.
11.-15.
18.-22.
25.-29.
2.-6.
9.-13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ÇALIŞMA
PLANI
MEVCUT DURUM TESPİTİ VE
ANALİZİ
SORUN TESPİTİ
ÖNERİ VE ALTERNATİF GELİŞTİRME
MALİYETLENDİRME VE ÖN
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
RAPOR YAZIMI
Mayıs
16.-20.
23.-27
11.
12.
RAPOR YAZIMI
SUNUŞ

Benzer belgeler

27.03.2015 tarihli medya - Haber Merkezi

27.03.2015 tarihli medya - Haber Merkezi KARAMAN, HATA ISTENIYOR Yayın Adı : Adana Kent Gazetesi Ili : Adana

Detaylı