370 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy

Transkript

370 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy
HMK 370 LC LR EKSKAVATÖR
H‹DROL‹K S‹STEM
MOTOR
Marka, Model
Tip
: ISUZU-AH-6HK1X
: Su so€utmalı, 4 zamanlı, 6 silindirli,
sıralı tip, direkt enjeksiyon, turbo ve
intercooler destekli dizel motor
: Faz III-A (Tier3)
: 287 HP / 1900 d/d SAE J1995
: 1136 Nm / 1500 rpm
: 7790 cc
Emisyon Sınıfı
Güç
Maksimum Tork
Hacim
: 115 mm x 125 mm
Çap x Strok
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
ALT fiASE
Konstrüksiyon
Pabuç
Pabuç Sayısı
Yürüyüfl Makara Sayısı
Taflıyıcı Makara Sayısı
Palet Gerdirme
: Göbek kısmı “X” tipi, yan fiase
beflgen kutu tip
: 3 tırnaklı
: 2 x 50 adet
: 2 x 9 adet
: 2 x 2 adet
: Hidrolik tip ve yay yastıklamalı
Ana Pompa
Tip
: 2 adet de€iflken deplasmanlı, e€ik plakalı,
eksenel pistonlu pompa
Azami debi
: 2 x 290 lt/dk
Pilot Pompa
: Diflli Tip, 28 lt/dk
Çalıflma Basınçları
Ataflman
Bom ‹ndirme
: 240 kgf/cm2
Bom Kaldırma
: 330 kgf/cm2
Arm Açma
: 330 kgf/cm2
Arm Kapama
: 240kgf/cm2
Kova Açma
: 240 kgf/cm2
Kova Kapama
: 240 kgf/cm2
Yürüyüfl
: 350 kgf/cm2
Kule Dönüfl
: 280 kgf/cm2
Pilot
: 40 kgf/cm2
Silindirler
Bom
: 2 x ø 150 x ø 105 x 1.510 mm
Arm
: 1 x ø 170 x ø 120 x 1.830 mm
Kepçe
: 1 x ø 125 x ø 85 x 1.060 mm
KAB‹N
Opera Kontrol Sistemi
•Gelifltirilmifl operatör görüfl açısı
•Arttırılmıfl kabin iç hacmi
büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikonlu kabin
•Titreflimi
takozu
•Yüksek kapasiteli klima
•Yüksek çözünürlüklü, renkli, TFT gösterge paneli
•So€utmalı torpido gözü
•Opera kontrol sistemi
•Bardak tutucusu ve saklama cepleri
•Havuz tipi paspas
yönlü ayarlanabilir koltuk, en üst düzeyde operatör
•Çok
konforu
konumlandırılan dü€me grubu ve gelifltirilmifl yürüyüfl
•Yeniden
pedal ve levyeleri ile donatılmıfl daha ergonomik kabin.
ve çalıflma modu seçme Kumanda panelinde çoklu dil
•Güç
•seçene€i
imkanı
Aflırı ısınma önleme
farklı çalıflma saatini
•fonksiyonu
•26
kaydetme imkanı
Otomatik
elektrik
kesici
Otomatik
powerboost
•
•
Periyodik bakım zamanlı
Özel fiifre ile hırsızlık önleme
•otomatik
•
uyarı sistemi
sistemi
•Hata ve uyarı mesajları
•Geri görüfl kamerası
•Hidromek Smartlink
Basınç, sıcaklık, motor yükü
parametrelerin anlık
•vb.
•Otomatik ön ısınma
durum bilgisi
•Otomatik rölanti
YÜRÜYÜfi VE FRENLER
Yürüyüfl
: Tamamen hidrostatik
Yürüyüfl Motoru
: 2 hız kademeli, eksenel pistonlu motor
Redüksiyon
: 2 kademeli, planet tip
Yürüyüfl Hızı
Yüksek
: 4.9 km/h
Düflük
: 2.9 km/h
Max Çekifl Kuvveti : 30.160 kgf
Tırmanabilirlik
: 35° (%70)
Park Freni
: Hidrolik, disk tipi, otomatik uyarılı
Zemin Basıncı (600mm Papuç ile) : 0.75 kgf/cm2
Zemin Basıncı (700mm Papuç ile) : 0.65 kgf/cm2
Zemin Basıncı (800mm Papuç ile) : 0.58 kgf/cm2
Zemin Basıncı (900mm Papuç ile) : 0.52 kgf/cm2
DÖNÜfi S‹STEM‹
Dönüfl Motoru : Sabit deplasmanlı, e€ik plakalı, eksenel
pistonlu motor, süper flok emici valf ile entegre
Redüksiyon
: 2 kademeli planet tip
Dönüfl Freni
: Disk tipi, otomatik uyarılı
Dönüfl hızı
: 9.1 d/d
DOLUM KAPAS‹TELER‹
Yakıt Tankı
Hidrolik Tank
Hidrolik Sistem
Motor So€utma Sis.
: 568 lt Motor Ya€ı
:
36 lt
: 260 lt Dönüfl Redüktörü
:
7.2 lt
: 480 lt Yürüyüfl Redüktörü : 2x10 lt
:
39 lt
ELEKTR‹K S‹STEM‹
Voltaj
Akü
Alternatör
Marfl Motoru
: 24 V
: 2 x 12 V / 150 Ah
: 24 V / 50 A
: 24 V / 5.0 kw
A⁄IRLIK
YA⁄LAMA
Standart Makina Çalıflma A€ırlı€ı (800 mm Papuç ile) 42.050 kg
Bom ve arm gibi eriflilmesi güç olan noktaları ya€lamak için
merkezi ya€lama sistemi mevcuttur
* Çalıflma a€ırlı€ına ISO 6016 standardına uygun olarak tam dolu
yakıt deposu, hidrolik sistem ve servis sıvıları ile 75 kg operatör
ve standart donanım makine a€ırlı€ı dahildir. ‹ste€e ba€lı ekipman
a€ırlıkları dahil de€ildir.
www.hidromek.com.tr
HMK370 LC LR
I.
II.
I. GENEL ÖLÇÜLER
II. ÇALIfiMA ÖLÇÜLER‹
Bom Ölçüsü
Arm Ölçüsü
10.000 mm
6.000 mm
Bom Ölçüsü
Arm Ölçüsü
10.000 mm
6.000 mm
A
- Toplam Uzunluk
14.830 mm
S
- Maksimum Ulaflma mesafesi
16.780 mm
B
- Bom Yüksekli€i
3.350 mm
T
- Zeminde Maks. Ulaflma Mesafesi
16.640 mm
C
- Alt fiase Geniflli€i (LC)
3.300 / *3.500 / 3.600 mm
U
- Maksimum Kazma Derinli€i
11.820 mm
C
- Alt fiase Geniflli€i (NLC)
2.990 / *3.190 / 3.290 mm
V
- Maksimum Kazma Yüksekli€i
15.030 mm
D - Palet Basma Uzunlu€u
4.240 mm
W - Maksimum Boflaltma Yüksekli€i
12.350 mm
E
3.520 mm
X
- Maksimum Dikey Kazma Derinli€i
10.070 mm
E´ - Arka A€ırlık Dönüfl Yarı Çapı
3.570 mm
Y
- Minimum Dönüfl Yarı Çapı
F
1.250 mm
Z
- 2440 mm Yatay Kazma Derinli€i
- Arka A€ırlık Mesafesi
- Üst fiase Zemin Bofllu€u
G - Palet Yüksekli€i
4.420 mm
11.720 mm
1.090 mm
H
- Minimum Zemin Bofllu€u
I
- Palet Eksenleri Arası Mesafe (LC/NLC)
510 mm
J
- Pabuç Geniflli€i
K
- Alt fiase Uzunlu€u
5.190 mm
L
- Zemindeki Uzunluk
6.850 mm
2.700 mm / 2.390 mm
600 / 700 / *800 / 900 mm
M - Kabin Yüksekli€i
3.160 mm
N - Üst fiase Geniflli€i
2.990 mm
III. GENEL ÖZELL‹KLER
Standart Kepçe Kapasitesi
Kepçe Kazma Kuvveti ISO
Arm Koparma Kuvveti ISO
1.0 m3 (SAE)
11.400 kgf
7.800 kgf
* Standart
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar
(TR) A€ustos 2016
III.

Benzer belgeler

370 LC HD Gen Serisi - Türkçe Föy

370 LC HD Gen Serisi - Türkçe Föy •Arttırılmıfl kabin iç hacmi büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikonlu kabin •Titreflimi takozu •Yüksek kapasiteli klima •Yüksek çözünürlüklü, renkli, TFT gösterge paneli •So€utmalı torpido gözü •Op...

Detaylı

HMK 300 LC

HMK 300 LC •Arttırılmıfl kabin iç hacmi büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikonlu kabin •Titreflimi takozu •Yüksek kapasiteli klima •Yüksek çözünürlüklü, renkli, TFT gösterge paneli •So€utmalı torpido gözü •Op...

Detaylı

300 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy

300 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy : Hidrolik tip ve yay yastıklamalı

Detaylı

HMK 490LC HD

HMK 490LC HD Taflıyıcı Makara Sayısı : 2 x 2 adet Palet Gerdirme : Hidrolik tip ve yay yastıklamalı

Detaylı

HMK 102B - Hidromek

HMK 102B - Hidromek HMK 102B KAZICI YÜKLEY‹C‹ MOTOR Marka, Model Tip Silindir Adedi Çap x Strok Hacim Maksimum Güç Maksimum Tork

Detaylı

HMK 102S - Hidromek

HMK 102S - Hidromek HMK 102S CITY BEKO LODER MOTOR

Detaylı

Untitled - Hidromek

Untitled - Hidromek Zemin Basıncı (600mm Papuç ile) (300LC) : 0.60 kgf/cm2 Zemin Basıncı (600mm Papuç ile) (300NLC) : 0.61 kgf/cm2 Zemin Basıncı (600mm Papuç ile)(300 LCLR) : 0.63 kgf/cm2

Detaylı